Sunteți pe pagina 1din 3

ENGIE GAS 4U

Oferta de furnizare gaze naturale


pentru clienții finali casnici, inclusiv pentru asociațiile de proprietari,
conectați la sistemul de distribuție sau sistemul naţional de transport

ENGIE GAS 4U îţi oferă:


• 5% discount pentru primele 6 luni
• Preţ fix al gazului natural pentru 12 luni
• Factură pe e-mail și plată online
• 24/7 acces la contul tău online ENGIE

Preț gaz* (lei/kWh) Discount promoțional


0,094 5% pentru primele 6 luni

*Preţul afișat conţine servicii reglementate de transport și de înmagazinare. Preţurile afişate nu conțin TVA.
Discount-ul se aplică la prețul final al gazului, care este compus din: preț fix gaz, servicii reglementate de
transport, distribuţie şi de înmagazinare subterană a gazelor naturale și orice alte tarife și taxe ce vor fi
introduse de autoritatea de reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare.

Oferta ENGIE Gas 4U este disponibilă conform termenilor și condițiilor din paginile următoare și este
valabilă în perioada 4 mai - 31 mai 2020.

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro
Preţul de furnizare a gazelor naturale pentru oferta-tip ENGIE GAS 4U
Preț cu tarife de Tarif distribuţie Preţ final cu tarife reglementate incluse
Operator distribuție transport și echilibrare
incluse C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4
Unitate de măsură lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh
Distrigaz Sud Rețele 0.09368 0.03149 0.02966 0.02827 0.02178 0.12517 0.12334 0.12195 0.11546
Gaz Est 0.09368 0.03707 0.03488 0.03382 - 0.13075 0.12856 0.12750 -
Gaz Sud 0.09368 0.03751 0.03488 0.03382 - 0.13119 0.12856 0.12750 -
Megaconstruct 0.09368 0.03617 0.03478 0.03351 0.03233 0.12985 0.12846 0.12719 0.12601
Amarad Distribuție 0.09368 0.04178 0.03889 - - 0.13546 0.13257 - -
Cordun Gaz 0.09368 0.02255 0.02028 0.01846 - 0.11623 0.11396 0.11214 -
Euro Seven Industry 0.09368 0.02340 - - - 0.11708 - - -
Premier Energy 0.09368 0.03131 0.03084 0.02975 0.02849 0.12499 0.12452 0.12343 0.12217
Design Proiect 0.09368 0.03841 0.03409 - - 0.13209 0.12777 - -
Distrigaz Vest 0.09368 0.03275 0.02945 0.02729 0.02504 0.12643 0.12313 0.12097 0.11872
Coni 0.09368 0.02430 - - - 0.11798 - - -
CPL Concordia 0.09368 0.03285 0.03035 0.02416 0.01924 0.12653 0.12403 0.11784 0.11292
Gaz Nord Est 0.09368 0.03194 0.03098 - - 0.12562 0.12466 - -
Gaz Vest 0.09368 0.03511 0.03192 0.02715 - 0.12879 0.12560 0.12083 -
Gazmir Iaşi 0.09368 0.04585 0.04509 0.04435 - 0.13953 0.13877 0.13803 -
Hargaz Harghita Gaz 0.09368 0.03576 0.03504 - - 0.12944 0.12872 - -
Otto Gaz 0.09368 0.01900 0.01722 0.01626 - 0.11268 0.11090 0.10994 -
Premier Energy 0.09368 0.03131 0.03084 0.02975 0.02849 0.12499 0.12452 0.12343 0.12217
Premier Energy (Otopeni) 0.09368 0.02270 0.02236 0.02157 - 0.11638 0.11604 0.11525 -
Premier Energy (Zimnicea) 0.09368 0.00010 0.00009 - - 0.09378 0.09377 - -
Progaz P&D 0.09368 0.03198 - - - 0.12566 - - -
Prisma Serv Company 0.09368 0.02983 0.02762 0.02528 - 0.12351 0.12130 0.11896 -
Romgaz 0.09368 0.05287 - 0.05000 - 0.14655 - 0.14368 -
Salgaz 0.09368 0.03038 0.02718 0.02186 - 0.12406 0.12086 0.11554 -
Tulcea Gaz 0.09368 0.02669 0.02399 0.02264 0.02183 0.12037 0.11767 0.11632 0.11551
VEGA 93 0.09368 0.04457 0.04278 0.04038 - 0.13825 0.13646 0.13406 -
Tehnologica Radion 0.09368 0.03815 0.03490 0.03205 - 0.13183 0.12858 0.12573 -
Mehedinți Gaz 0.09368 0.02427 0.02304 0.02180 0.01896 0.11795 0.11672 0.11548 0.11264
Delgaz Grid 0.09368 0.03027 0.02859 0.02621 0.02423 0.12395 0.12227 0.11989 0.11791
B.E.R.G. Sistem Gaz 0.09368 0.03424 0.03028 0.02737 - 0.12792 0.12396 0.12105 -
Nord Gaz 0.09368 0.01731 0.01451 - 0.01281 0.11099 0.10819 - 0.10649
Nova Power & Gas 0.09368 0.04258 0.04148 0.03875 - 0.13626 0.13516 0.13243 -
Mihoc Oil 0.09368 0.03270 - - - 0.12638 - - -
M.M Data 0.09368 0.03289 0.02931 - - 0.12657 0.12299 - -
Măcin Gaz 0.09368 0.03247 0.02918 - - 0.12615 0.12286 - -
Instant Construct
0.09368 0.03815 - - - 0.13183 - - -
Company
Societatea Oligopol 0.09368 0.04973 0.04565 0.04421 - 0.14341 0.13933 0.13789 -

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro
Copie act identitate, copie act proprietate spaţiu sau a altui
Documente necesare încheierii document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului
contractului asupra spațiului, declaraţie privind destinaţia spaţiului şi alte
documente, dacă este cazul.
Modalităţi de acceptare ofertă Online, pe engie.ro.
Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe perioadă
Durată contract, condiţii de nedeterminată. Contractul încetează la termenul în care este
reînnoire/prelungire şi de încetare notificată intenţia de încetare, prin denunţare unilaterală, în
a prestării serviciilor şi a termen de 30 de zile de la data notificării, reziliere sau de
contractului drept. În caz de schimbare a furnizorului se va avea în vedere
termenul legal prevăzut în Procedura de schimbare furnizor.
Această ofertă cuprinde serviciul de transmitere a facturii în
Modalitaţi de transmitere factură
format electronic pe adresa de e-mail a clientului.
Termen de plată factură 30 de zile calendaristice de la data facturii.
Online, direct din contul online ENGIE, prin debit direct,
Modalităţi şi condiţii de plată internet banking, bancomate, automate de plată sau numerar
factură la unul din cele peste 35.000 de puncte de plată ale
partenerilor bancari şi non-bancari ai ENGIE Romania.
În funcţie de riscurile identificate, ENGIE Romania poate
solicita clientului, înainte de semnarea contractului ori pe
durata executării acestuia, o garanţie (mijloc legal de
Garanţii solicitate
garantare) a plăţii consumului de gaze naturale. Tipul şi
cuantumul garanţiei vor fi stabilite ulterior de părţile
contractante.

Termeni și condiții pentru contractarea ofertei ENGIE GAS 4U

(i) Aceasta ofertă este disponibilă exclusiv pentru contractarea în online.


(ii) Oferta include aderarea la serviciul de transmitere a facturii pentru furnizarea gazelor naturale prin e-mail și
işi produce efecte de la data acceptării ei de către client.
(iii) Cumpărătorul beneficiază de un preț fix al gazului natural cu servicii reglementate de transport și de
înmagazinare incluse timp de 12 luni, conform contractului. Reducerea de 5% se aplică la prețul final al gazului
în primele 6 luni de la data acceptării ofertei. Prețul final este compus din: preț fix gaz, servicii reglementate de
transport, distribuţie şi de înmagazinare subterană a gazelor naturale și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse
de autoritatea de reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare.Tarifele reglementate pot fi
consultate accesând engie.ro/tarife-reglementate/. Preţurile finale se pot modifica în funcţie de schimbările
tarifelor reglementate aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
(iv) În cazul în care Contractul încetează din culpă Cumpărătorului, îl denunță unilateral înainte de expirarea
termenului de 12 luni de la semnarea contractului și/sau renunță la transmiterea facturii prin e-mail,
Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului contravaloarea discount-ului de 5% de care a beneficiat la
momentul încetării contractului.

*Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contract.

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro