Sunteți pe pagina 1din 1

SCHEMA COMUNICĂRII

CONTEXTUL

- mediul
- împrejurarea
-
- verbal - nonverbal

oral scris - sonor - vizual


(prin sunete) (prin litere) (sonerii, fluier,…) (semafor, gesturi, fel de
a se mișca, de a se îmbrăca)
- sistem de semne folosit pentru
a transmite informația
- cu elemente:
a). nonverbale COD
b). paraverbale
timbrul vocii
volum - secvență lingvistică structurată după un sistem de reguli
inflexiuni
ton
pauze
EMIȚĂTOR MESAJ RECEPTOR

- persoana care - persoana care primește mesajul


transmite mesajul CANAL (destinatar)

mijloc material aer


prin care e transmis telefon, fax
mesajul foaia de hârtie
cartea