Sunteți pe pagina 1din 9

ANUL ȘCOLAR 2016/2017

Semestrul I: 19săptămâni
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni din care 1 săptămână „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii
mai bun!”

Perioada vacantelor
31 oct-6 nov 2016, 24.12-06.01- vacanta de iarna
24 ian zi libera
6 feb-10 febr 2016
30 nov-liber, 1 dec liber

Unitatea Discipl Comp. Conținuturi Nr. Săptămâna Obs.


tematică ina spec. ore
1.Din nou la  Scrierea literelor mari și mici ale
aII-aCompetențe
Limba și

spec. clasei spec. clasei


lietratura

școală alfabetului limbii române


Semne de punctuație
Scrierea ortogramelor sa/s-a, 4h I-II
română

sau/s-au;scrierea cuvintelor într-o, într-un , dintr-o, 12-17


 Actualizare
aII-aCompetențe

 Nr. naturale 0-100


 Adunarea şi scăderea
numerelor 0-100 cu şi fără trecere peste ordin
 Înmulţirea şi împărţirea 2h I-II
Matematică
Științe ale

1.1.;1.2.; Caracteristici ale corpurilor


naturii

Proprietăți ale corpurilor ( formă, culoare, 2h I-II


lungime,întindere, masă, volum); corpuri cu viață și
corpuri fără viață

1.1.;3.1.; Persoana
Educație
civică

Ce înseamnă să fim persoane


Persoana mea 2h I-II

1.1.;2.1.; Trusa micului artist


și Arte vizuale
mișcare și abilități

2.5.; Materiale și instrumente necesare 3h I-II


pentru orele de arte vizuale și abilități practice
Ce este arta?
Comunicarea prin imagini- Afiș/reclamă
practice

1.2.;2.1.; Cântarea vocală în colectiv, în grupuri, individual


Muzică

3.1.;  Poziție, emisie naturală, ascultarea și


preluarea tonului, semnal de debut, dicție, 2h I-II
sincronizare cu colegii și /sau cu acompaniamentul
Evaluare
mișcare

Stil de viață activă


Joc și

Jocuri de mișcare desfășurate în aer liber


 Jocuri:Cursa pe numere,Cărăușii,Țintașii 2h I-II
iscusiți

1
Opțional
1.1.;1.2. Textul literar ( mesajul textului,
1.3.1.4.; structura, autorul, momentele povestirii, personaje 3h
Scrierea funcțională ( biletul) I-II

2. Carte Funcții ale limbii (acte de vorbire)


frumoasă, cinste -receptare şi emitere de mesaje în contexte
cui te- a scris! 1.1.;1.2.; familiare;
literatura

1.5.;2.2.; -relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute


Limba și

3.1.;3.3.; (audiate, vizionate). 6h III-IV-V


 Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000
1.1.; 1.2.; -formare, citire, scriere comparare, ordonare,
2.1.;2.2.; rotunjire;
2.3.;3.1.; -formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele
5.2.; romane I, V, X. 3h III-IV-V
Matematică

1.1.;1.2.; Caracteristici ale corpurilor


Științe ale
naturii

2.1.;2.2.; Stări de agregare ( solid, lichid, gazos)


2.3. Identificare în funcție de formă și volum 3h III-IV-V
Proprietăți ale unor metale. Utilizări

1.1.; 3.1.; Persoana lui/ei


Educație
civică

3.3.; Proiect tematic


Evaluare 3h III-IV-V

1.1.; 1.2.; Ce poți face cu un creion?


practiceArte vizuale
șimișcare și abilități

2.1.;2.5.; Punctul- element de limbaj plastic/ 6h III-IV-V


Bradul punctat
Ritmul liniilor
Linia- element de limbaj plastic.
1.2.;2.1.; Cântarea vocală în colectiv, în grupuri, individual
Muzică

3.1.;  Poziție, emisie naturală, ascultarea și 3h III-IV-V


preluarea tonului, semnal de debut, dicție,
sincronizare cu colegii și /sau cu acompaniamentul
 Evaluare
mișcare

2.1.; 2.2.; Deprinderi de comunicare și lucru în echipă


Joc și

1.1.; Tehnici de comunicare eficientă în jocuri


de mișcare( gesturi, semne, semnale) 3h III-IV-V
Reguli de interacțiuni într-un grup(
respectarea echipei adverse, recunoașterea
Opțional

1.1.; 1.5.;  Sunetul și litera


 Consoane și vocale
 Cuvântul 3h III-IV-V

3.Toamnă Funcții ale limbii (acte de vorbire)


și literatura
Limba

mândră, darnică! -relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute


2.1.;1.1.; (audiate, citite);
1.5.;2.3.; -dramatizarea unor scene de poveste. 7h VI-VII-VIII
română

2.5.;3.1.; Textul - textul literar, narativ 17-21 oct


 Adunarea şi scăderea numerelor naturale
de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin
-adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
-număr necunoscut: aflare prin diverse metode 3h VI-VII-VIII
Matematică

1.2.;2.4.; (metoda mersului invers, metoda balanţei).


1.1.;1.2.; Caracteristici ale corpurilor
ale
naturii

Interacțiuni dintre corpuri ( gravitațională,


Științe

magnetică, electrică, de contact- frecare) 2h VI-VII-VIII

2
1.2.;3.1.; Trăsături morale ale persoanei

Educație
civică
Bunătatea opusă răutății 3h VI-VII-VIII
Respectul opus lipsei de respect

practice vizuale și 1.1.;1.2.; Modelaj din plastilină


Arte

1.3.;2.1.; Modelare liberă, presare-obiectele


2.5.; școlarului 6h VI-VII-VIII
Colaj din fire- „Crizantema”
abilități

Pictură
1.2.;2.1.; Cântarea vocală în colectiv, în grupuri, individual
și
mișcare
Muzică

3.1.;  Poziție, emisie naturală, ascultarea și


preluarea tonului, semnal de debut, dicție, 3h VI-VII-VIII
sincronizare cu colegii și /sau cu acompaniamentul
Evaluare
1.1.; 1.2.; Capacitate psiho- motrică
Joc și
mișcare

1.3. Jocuri de mișcare cuprinzând variante de


mers, cu purtări de obiecte 3h VI-VII-VIII
Jocuri: Măsurătorii
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
Opțional

1.1.;1.2.  Grupurile de două litere ce,ci, ge, gi


1.3.1.4.;  Grupurile de trei litere che, chi, ghe, ghi
 Recapitulare. Evaluare 3h VI-VII-VIII

4.Noi suntem 1.1.;1.2.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)


și literatura
Limba

români! 1.3.;1.4.; -relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute


2.3.;3.1.; (audiate, citite);
3.2.;3.3.; -dramatizarea unor scene de poveste.
română

3.4.;3.5.; Textul - textul literar, narativ


 Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0
– 100-
-înmulţirea a două numere de o cifră (tabla
1.2.;2.4.; înmulţirii);
5.1.;5.3.; -înmulţirea a două numere dintre care unul este 6h IX-X-XI
Matematică

1.1.;1.2. Caracteristici ale lumii vii


Științe ale
naturii

2.1.;2.2.; Caracteristici ale viețuitoarelor:


2.3.;2.4.; - nevoi de bază (apă,aer, hrană) 3h IX-X-XI
2.5.; -creștere
- înmulțire
1.2.;3.1.;  Sinceritatea opusă nesincerității
Educație
civică

 Curajul opus lașității


3h IX-X-XI

1.2.;1.3.; Machete și modele


și Arte vizuale
mișcare și abilități

2.1.;2.2.; Tehnica Origami- „Fluturele”


2.3.; Colaj-1 Decembrie- Ziua României
2.5. Pictură 3h IX-X-XI
Amestecuri cromatice și acromatice-Spațiul
practice

1.1.;1.2.; Cântarea instrumentală


Muzică

2.1.;2.2.;  Percuție corporală diversă


3.1.;3.2.;  Jucării muzicale 3h IX-X-XI
 Cântarea cu acompaniament realizat de
cadrul didactic și/ sau copii( jucării, percuție
mișcare

1.1.; 1.2.; Capacitate psiho- motrică


Joc și

1.3. Jocuri de mișcare cuprinzând variante de


mers, cu purtări de obiecte 3h IX-X-XI
Jocuri: Măsurătorii
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând

3
Opțional
1.1.;1.2.;  Scrierea corectă a cuvintelor care conțin m
1.3.;1.4.; înainte de p și b
1.5.;  Scrierea corectă a cuvintelor cu â și î 3h IX-X-XI
 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin
dublu nn, oo, ii

5. Moș Crăciun, 1.2.;1.3.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)


literatura
română Limba și

Moș Crăciun... 2.1.;2.2.; -relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute


2.3.;3.1.; (auzite, văzute, trăite, citite); 4h XII-XIII
3.2.;3.3.; -prezentarea de persoane, a unor activități. 5-9 dec
3.4.;3.5.; Textul - textul literar, narativ 12-17 dec
2.5.;5.1.;  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0
5.3.; – 100
-împărţirea numerelor de două cifre la un număr de 4h XII-XIII
o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla
naturii Matematică

înmulţirii).
1.1.;1.2.; Caracteristici ale lumii vii
Științe

Principalele grupe de animale:insecte, 2h XII-XIII


ale

pești,ambfibieni,, reptile, păsări, mamifere-


caracteristici generale, exemple de reprezentanți
1.2.;3.1.; Modestia opusă lipsei de modestie
Educație
civică

1h XII-XIII

1.2.;1.3.; Machete și modele


practice vizuale și
Arte

2.1.;2.2.; Ghetuța lui Moș Nicolae


2.3.; Tehnica Origami-Bradul de Crăciun 4h XII-XIII
2.5. Tehnica Quilling- ornamente
abilități

Desen/ pictură
1.1.;1.2.; Genuri muzicale
și
mișcare
Muzică

1.3.;3.2.;  Colinde 3h XII-XIII


 Audiții muzicale

1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică


Joc și
mișcare

1.3. Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând


variante de alergare ( în zig-zag, cu ocolire de 2h XII-XIII
obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport 12-16 dec
și punere de obiecte) 19-23 dec
și literatura română

6. Tainele naturii 1.1.;1.3.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)


Limba

1.5.;2.3.; -oferirea de informaţii (referitoare la universul


3.1.;3.2.; apropiat); 5h XIV-XV-XVI
3.3.;3.4.; -relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
3.5.;4.1.; Organizarea textului scris 9-13 ian
4.4.; -textul funcțional – afișul;
Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
 Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
5.1.; parantezelor rotunde XIV-XV-XVI
5.3.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile 6h 16-20 ian
aritmetice cunoscute (adunare, scădere, înmulțire,
împărțire)
Matematică
Științe ale

1.1.;1.2.; Caracteristici ale lumii vii


naturii

3.1.; Omul- menținerea stării de sănătate;


Activitatea și odihna 2h XIV-XV-XVI
23-- 27 ian

4
1.2.;3.1.; Încrederea în sine și în ceilalți opusă

Educație
civică
neîncrederii de sine și în ceilalți
Recapitulare- persoana, trăsături morale 2h XIV-XV-XVI
ale persoanei 23-27 ian

Pictură
Nonculori- colaj- „Față de masă”
1.2.;1.3.; Forma spontană și elaborată/ simetria- 6h XIV-XV-XVI
Arte vizuale

2.1.;2.2.; Flori 23-27 ian


și abilități

2.3.; Fuzionarea culorilor-„ Peisaj de iarnă”


Elemente de limbaj muzical
și
mișcare
Muzică

1.1.;1.2.;  Ritmul- sunete lungi/ scurte


Pătrime, optime, doime 3h XIV-XV-XVI
 Dans popular- mișcări sugerate de ritm 30-31 ian
 Evaluare semestrială
1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică
1.3. 2.1.; Jocuri de mișcare cuprinzând variante de
2.2.; mers, cu purtări de obiecte
Jocuri: Măsurătorii 3h XIV-XV-XVI
Deprinderi de comunicare și lucru în echipă 1,2,3 feb
mișcare
Opțional
J oc și

2.1.;2.2.; Scrierea ortogramelor și cuvintelor


2.3.;2.4.; omofone:
2.5.;  Scrierea cu s-a/ sa 3h XIV-XV-XVI
 Scrierea cu s-au/ sau
 Scrierea cu i-a/ia
7. În prag de Recapitulare semestrială
literatura
Științe ale Matematică română Limba și

vacanță Textul literar


-recunoașterea fragmentelor descriptive din
textele narative 2h XVII
-dialogul- element constitutiv la textului narativ 1-3 feb
Semestrul al II-lea

2.1.; 2.2.;  Numerele naturale de la 0 la 10000-


2.3.;2.4.; formare,scriere, citire, comparare, ordonare;
2.5.;5.1.; operații cu nr. 0- 10 000 I
5.3;  Înmulțirea şi împărţirea numerelor naturale în 4h 13-17 feb
concentrul 0 -100
1.1.;1.2.; Recapitulare: caracteristici ale corpurilor și
naturii

3.1.;2.5.; ale lumii vii 1h I

1.1.;1.2.; Pictură
Joc și Arte vizuale
mișcare și abilități

1.3.;2.1.; Culori binare


2.5.; Evaluare semestrială 2h I
Evaluare- expunerea lucrărilor
practice

2.1.; 2.2. Stil de viață activă


1.3. Jocuri de mișcare desfășurate în
anotimpul iarna 3h I
Jocuri:Derdelușul, omul de zăpadă, cu patinele
Evaluare semestrială
1.Jocuri şi jucării 3.1.;3.2.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)
literatura
română Limba și

3.3.;3.4.; -descrierea unui obiect, a unei ființe;


4.2.;4.3.; -prezentarea unei activități.
4.5.; Textul – textul literar, narativ 5h I-II-III
-identificarea de informaţii explicit formulate; 20-24 feb
2.5.;5.1.;  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0
5.3.; – 100
-înmulţirea unui număr cu 10, 100;
-înmulţirea a două numere dintre care unul este
scris cu o cifră;- 5h
Matematică

5
Științe ale
1.1.;1.2.; Pământul- mediu de viață

naturii
3.2; Apa, aerul, solul. Surse de apă- tipuri, utilizări
Resurse naturale- tipuri, folosire responsabilă 2h I-II-III
27-28 feb

2.1.;2.2.; Raporturile noastre cu lucrurile


Educație
civică
3.1.;3.2.;  Ce sunt lucrurile? I-II-III
 Nevoia de lucruri 27-28 feb
 Lucrurile care ne exprimă:îmbrăcăminte, 3h
jucării și jocuri, cărți, colecții, camera mea
1.2.;1.3.; Machete și modele
practice vizuale și
Arte

2.1.;2.2.; Construcție/ modelaj- Spațiul de joacă


2.3.; Tehnica Tangram-Pisica 6h I-II-III
2.5. Obiecte din materiale refolosibile- 1-3 martie
abilități

„Aranjamente florale”
1.1.;1.2.; Melodia- diferențierea înălțimii sunetelor,
și
mișcare
Muzică

3.1.; elemente de notație


 Sunetul muzical ( caracteristici) 3h I-II-III
 Portativul. Cheia SOL 1-3 mart
 Notele muzicale do1-do2- gama
mișcare

1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică


Joc și

1.3.;2.2.; Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând


variante de aruncare și prindere ( aruncarea lansată
cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului, 3h I-II-III
prinderea cu o mână prin apucare, aruncare 1-3 martie
Opțional

2.1.;2.2.;  Scrierea ortogramelor și cuvintelor


2.3.;2.4.; omofone:
2.5.  Scrierea cu l-a/ la 3h I-II-III
 Scrierea cu ne-a/ nea 1-3 mart
 Scrierea cu ne-am/ neam
2.Bine ai venit, 1.3.;2.1.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)
literatura
română Limba și

primăvară! 2.2.;2.3.; -descrierea unui coleg/ a unei colege;


3.1.;3.2.; -organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
3.3.;3.4.; Textul – textul literar, narativ
4.1.;4.4. -identificarea de informaţii explicit formulate; 5h IV-V-VI
1.1.;1.2.; Elemente de geometrie
3.1.;3.2.;  Localizarea unor obiecte
-coordonate într-o reprezentare grafică sub formă
de reţea.
 Figuri geometrice
Matematica

1.1.;1.2.; Pământul- mediu de viață


Științe ale
naturii

3.2; Mișcarea apei pe suprafața Pământului


Schimbări ale stării de agregare a apei. 3h IV-V-VI
Circuitul apei în natură 6-10 martie

2.1.;2.2.; Raporturile noastre cu lucrurile


Educație

 Relații și atitudini față de


civică

3.1.;3.2.;
lucruri:proprietate, grijă/ neglijență 3h IV-V-VI
 Recapitulare 13-17 martie
 Evaluare sumativă
1.1.;2.1.; Pictură
și Arte vizuale
mișcare și abilități

2.2.;2.3.; Dirijarea culorii prin suflare- Forme spontane


2.5.; Forme spontane obținute prin stropire forțată
Tonuri și nuanțe
Tehnica scurgerii aderente 5h IV-V-VI
practice

1.1.;1.2.; Melodia- diferențierea înălțimii sunetelor,


Muzică

3.1.; elemente de notație


 Notele muzicale do1-do2- gama 3h IV-V-VI
 Legătura dintre text și melodie- strofa/ 13-17 martie
refrenul

6
1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică

Joc
și mișcare
1.3.;2.2.’ Jocuri de mișcare și ștafete vizând
dezvoltarea calităților motrice ( viteze de deplasare
în relație cu un partener, rezistența generală, forța 3h IV-V-VI
dinamică a trunchiului și abdomenului 20-24martie
Opțional
2.1.;2.2.; Semne de punctuație
2.3.;2.4.;  Punctul; Virgula; Semnul întrebării
2.5.;  Semnul exclamării 3h IV-V-VI
 Linia de dialog;Semnul două puncta ( : ) 20-24martie
 Recapitulare. Evaluare
3. Joc şi culoare 3.1.;3.2.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)
literatura
română Limba și

3.3.;3.4.; -relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute


3.6.;4.1.; (vizionarea unui film/ desen animat pentru copii); 5h VII-VIII-IX
4.4.;4.5.; -prezentarea unei activități. 27-31martie
Textul – textul literar, narativ Scoala altfel
2.1.; 2.2.;  Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul
2.3.; 2.4.; mai mic sau egal cu 10
5.1.; -diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime;
reprezentări prin desene;
-terminologie specifică: fracţie, numitor, 5h 27-31martie
Matematica
Științe ale

1.1.;1.2.; Pământul- mediu de viață


naturii

3.2; Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt,


fulger, tunet
Influența omului asupara mediului de viață 2h VII-VIII-IX
-Poluarea apei, solului, a aerului 3-7 aprilie
1.3.;2.3.; Raporturile noastre cu animalele și plantele
Educație

 Ce sunt animalele și plantele?


ciivică

3.1.;3.2.; 3h VII-VIII-IX
3.3.;  Nevoia de plante și animale
 Atitudini față de plante și animale:atenție/ 3-7 aprilie
neatenție, grijă/ nepăsare, curaj/ frică, respect/
Machete și modele
practice vizuale și
Arte

Decorare de ouă/ „Ouă vesele pentru Paște”


1.3.;2.1.; Macheta unui sat/ oraș- “Strada principală”
2.2.;2.4.; Împletitura din trei fire- “Rama pentru tablou” VII-VIII-IX
abilități

2.5.; Desen/ pictură 6h 10-14 aprilie


1.1.;1.2.; Dinamica
și
mișcare
Muzică

3.1.;  Nuanțe
Timbrul 3h VII-VIII-IX
 Sunete din mediul înconjurător, sunete 10-14 aprilie
muzicale vocale/ instrumentale
mișcare

1.1.;1.2.; Stil de viață activ


Joc și

1.3.;2.1.; Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea


2.2. funcțiilor cardiace și respiratorii
Jocuri:Leapșa pe ghemuite, Uliul și 3h VII-VIII-IX
porumbeii 17-18 aprilie
Opțional

3.1.;3.2.; Scriere funcțională


3.3.;3.4.;  Biletul
 Felicitarea 3h VII-VIII-IX
 Afișul
 SMS, email
4.Știu să 2.4.;3.1.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)
literatura
română Limba și

comunic! 3.2.;3.3.; -cererea simplă familiară, cererea politicoasă;


3.4.;3.6.; -inițierea unui schimb verbal. 6h X-XI-XII
4.1.;4.4.; Textul – textul literar, narativ
-identificarea de informaţii explicit formulate;
 Probleme care se rezolvă prin operaţiile
5.1.; aritmetice cunoscute; metoda reprezentării grafice. 3h X-XI-XII
5.3.;
Matematica

7
1.1.;1.2.; Transformări ale materiei

Științe ale
naturii
Forțe și efecte
Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri 3h X-XI-XII
( deformare, mișcare)
Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării
1.3.;2.3.; Raporturile noastre cu ceilalți oameni
Educație
civică
3.1.;3.2.;  Grupuri mici din care facem parte (
familia,grupul de prieteni, grupul de joacă, grupul 3h X-XI-XII
de învățare) și relațiile dintre membrii acestora mai
Proiect tematic
Machete și modele
și Arte vizuale
mișcare și abilități

Croire și coasere- „Penarul”


1.3.;2.1.; Colaj din fire- “Peisaj marin”/ lucrare colectivă 6h X-XI-XII
2.2.;2.4.; Colaj Quilling- „Hora prieteniei”
2.5.; Desen/ pictură
practice

1.1.;1.2.;  Nuanțe
Muzică

3.1.; Timbrul
 Sunete din mediul înconjurător, sunete 3h X-XI-XII
muzicale vocale/ instrumentale
Audiții
mișcare

1.1.;1.2.; Stil de viață activ


Joc și

1.3.;2.1.; Jocuri de mișcare pentru timpul liber


2.2. desfășurate în drumeții, excursii, tabere 3h X-XI-XII
Concursuri școlare
Activități turistice
Opțional

3.3.; Scriere imaginativă/ creativă


 Compunere după întrebări
 Compunere cu plan de idei 3h X-XI-XII

5.Joc şi bucurie 1.2.;1.3.; Funcții ale limbii (acte de vorbire)


1.4.; 2.2.; -relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute
2.3.;3.3.; (citite);
3.5.;4.2.; Textul - textul literar, narativ
4.4.; -raportarea propriei experiențe la cea a
literatura
Limba şi

 Unități și instrumente de măsură


Unități de măsură pentru lungime
 Metrul.
4.1.; 4.2.;  Instrumente de măsură :rigla, metrul de
5.2.; tâmplărie, ruleta, metrul de croitorie
Matematică

2.4.; Tipuri de transformări ale corpurilor XIII-XIV-XV


Ştiinţe ale
naturii

2.5.; -topire, solidificare, vaporizare, condensare 1h

1.3.;2.3.; Raporturile noastre cu ceilalți oameni


Educaţie
civică

3.1.;3.2.;  Reguli ale grupului:drepturi și îndatoriri în


cadrul grupurilor mici 2h XIII-XIV-XV
 Proiect tematic

1.3.;2.1.; Machete și modele


şi Arte vizuale
mişcare şi abilităţi

2.2.;2.4.; Colaj din fire


2.5.; Colaj din hârtie mototolită- Vara” 3h XIII-XIV-XV
Desen – picture
Amestecuri cromatice
practice

1.1.;1.2.; Genuri muzicale


Muzică

1.3.;3.2.;  Folclorul copiilor


 Dansuri 3h XIII-XIV-XV

8
mişcare
1.1.;1.2.; Stil de viață activ

Joc şi
1.3.;2.1.; Jocuri de mișcare pentru timpul liber XIII-XIV-XV
2.2. desfășurate în drumeții, excursii, tabere 3h
Opţional
Scriere imaginativă/ creativă
3.3.;  Compunere cu plan de idei XIII-XIV-XV
 Compunere cu cuvinte de sprijin 2h

5.Vară, vară, 3.1.; Textul literar narativ


literatura
română Limba și

dulce vară... 3.2.; Textul în versuri


3.3.; Textul informativ 3h XVI-XVII
3.4.; Scrierea funcțională
4.4.; Părți de vorbire
1.2.;2.1.;  Recapitulare finală
2.2.;2.3.;  Numerele natural până la 10 000
2.4.;2.5.;  Operații cu numerele natural de la 0 la 10 000
2.3.;3.1.;  Fracții
Matematica

3.2.;4.1.;  Elemente de geometrie 3h XVI-XVII


1.1.;1.2.; Recapitulare finală
ale
naturii

3.2.; Caracteristici ale lumii vii 2h XVI-XVII


Științe

Pământul- mediu de viață


Proprietăți ale corpurilor
Protejăm mediul înconjurător
1.3.;2.1.; Recapitulare finală
Educație
civică

2.2.;3.1.  Persoana
3.3.;  Trăsături morale ale persoanei 2h XVI-XVII
 Raporturile oamenilor cu ceilalți, cu
animalele și plantele.
și Arte vizuale

Machete/ modele
mișcare și abilități

1.1.;2.4.; Articole de îmbrăcăminte/ accesorii- „Pelerina de


2.5.; supererou” 4h XVI-XVII
Tablouri- tehnici diverse
Prezentare de modă
practice

2.1;2.2.; Recapitulare finală


Muzică

1.3.;3.2.;  Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici,


individual 2h XVI-XVII
 Elemente de limbaj muzical
 Genuri muzicale/ vizionare de spectacole
1.1.;1.2.; Stil de viață activ
Joc și
mișcare

1.3.;2.1.; Jocuri de mișcare în aer liber în funcție


2.2. de anotimp 2h XVI-XVII
Evaluare finală,aprecieri, îndrumări
Opțional

1.5.;3.4.; Recapitulare finală


 Copieri, transcrieri, dictări
 Scrierea de mesaje funcționale 2h XVI-XVII

Consilier educațional,

Chiriac Crina-Mihaela