Sunteți pe pagina 1din 3

Planificarea activităţilor din cadrul proiectului

Şcoli Creative

Data: 07.01.2019- 14.06.2019

Clasele : I-III

Şcoala Profesională Dagîţa , Structura : Școala Gimnazială Mănăstirea

Proiect: Şcoli Creative

Profesor în cadrul proiectului : Pruteanu Stelian


OBIECTIVE:

 Organizarea activităţii de învăţare şi de efectuare a temelor;


 Gestionarea timpului liber;
 Formarea unor atitudini şi comportamente compatibile cu normele civice.

ACTIVITĂȚI PRACTICE :
 Ajutor și îndrumare în rezolvarea temelor pentru acasă
 Soluții de rezolvare în ritm propriu
 Învățarea în mod independent a lecțiilor
 Depistarea lacunelor elevilor
 Depistarea și prevenirea greșelilor individuale
 Dezvoltarea competențelor de muncă intelectuală prin activități suplimentare
 Rezolvarea de sarcini cu nivel mediu pentru consolidarea cunoștințelor
 Jocuri si activități recreative
Desfăşurarea activităţilor:

Nr.crt Activităţi de învăţare ZIUA ORA

1. Întocmirea planificarii 07.01.2019 12:00-15:00


2. Pregătirea materialului didactic 08.01.2019 12:00-15:00
3. Discuţii premergătoare privind derularea proiectului „ Şcoli 09.01.2019 9:30-12:30
Creative”
4. Întocnirea planificării 10.01.2019 12:00-15:00
5. Amenajarea spaţiului destinat derulării activităţilor 11.01.2019 11:00-14:00

6. Prezentarea derulării proiectului, a obiectivelor şi a sarcinilor 14.01.2019 11:45-12:45

7. Cunoaşterea elevilor şi discutarea nevoilor în vederea 14.01.2019 12:45-13:45 Studiu individual


formulării sarcinilor de lucru 13:45-14:45

8. Activităţi remediale- teme pentru acasă 15.01.2019 11:45-12:45

9. Activităţi închinate marelui poet Mihai Eminescu 15.01.2019 12:45-13.45 Pregătirea


(recitari poezii, prezentare biografie, acscultare cantece) materialelor
13:45-14:45
10. Jocuri distractive la disciplina matematică 16-01.2019 11:45-12:45

11. Rezolvarea temelor pentru acasă 16.01.2019 12:45-13:45 Studiu individual


13:45-14:45
12. Activităti remediale la disciplina Matematică si explorarea 17.01.2019 11:45-12:45
mediului

13. Rezolvarea temelor pentru acasă 17.01.2019 12:45-13:45 Pregătirea


materialelor
13:45-14:45
14. Activităţi remediale la disciplina Comunicare în limba română 18.01.2019 11:45-13:45 Pregătirea
Vizionarea unei poveşti din folclor materialelor
13:45-14:45

S-ar putea să vă placă și