Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

din Data: ________/___________/_________

In conformitate cu Contractul de VANZARE/CUMPARARE nr: _____________ din data de :


__________________ autentificat la Biroul Notarial : __________________________, din
Localitatea: __________________ se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între:

Subsemnații:
....................................., cetatean roman, avand starea civila declarata
......................, domiciliat in ................................................................................., identificat
cu CI seria ....... nr............., eliberata la data de ...................., de catre ............................,
CNP ............................., în calitate de VANZATOR pe de-o parte,
si
......................................., cetatean roman, avand starea civila declarata
......................,domiciliat in ................................................................................., identificat
cu CI seria ....... nr............., eliberata la data de ...................., de catre ............................,
CNP ............................., in calitate de CUMPARATOR,
care primeşte, locuinţa de la adresa:

Partile au procedat astazi ______/______ 2020, primul la predarea si al doilea la primirea


apartamentului si a bunurilor situate in el dupa cum urmeaza:

1. Obiecte de inventar:

Obiecte de inventar
Sufragerie / Living:
1.
Dormitorul matrimonial :
2.

3. Dormitorul 1 :

4.

5.

6. Bucătărie:

7. Hol:

8. Baia mică:

9. Baia mare:

2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele:


Am predat, Am primit,
1

VANZATOR, CUMPARATOR,
Page
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
din Data: ________/___________/_________

a) pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, tapete, parchet, gresie, faianţă etc.) complete
şi în stare de funcţionare: ....... DA / NU ...................................................................;
b) uşile, ferestrele (încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.)
complete şi în stare de funcţionare: ....... DA / NU ...................................................................;
c) instalaţia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri
electrice, globurile etc.) complete şi în stare de funcţionare: ....... DA / NU .................................;
d) instalaţia de încălzire (calorifere, radiatoare, convectoare, conducte aparente, centrală termică
proprie etc.) complete şi în stare de funcţionare: ....... DA / NU ..................................................;
e) instalaţia sanitară (baie, cadă, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare,
spălătorie, spălătoare bucătării, robinete etc.) completă şi în stare de funcţionare: ....... DA / NU
...................................................................;
f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, cuptor, hota, etc.) : . ...
.... DA / NU ...................................................................................;
3. Utilitati / Contorizare:
Index contor energie electrică: ________________________________________________
Serie contor energie electrică: ________________________________________________

Index contor gaze: _______________________________________________________


Serie contor gaze: ________________________________________________________
Index apă Bucătărie Baie Grup sanitar
Apă caldă
Apă rece
Apartamentul este zugravit: DA: NU: ,
Apartamentul este curat: DA: NU: ,
Instalatiile sanitare si electrice sunt in functiune: DA: NU: ,
Elemente de mobilier sau instalatii care se predau in stare deteriorata: DA: , NU: ,
Detaliere: _________________________________________________________________
4. Alte mentiuni:
____________________________________________________________________________

CUMPARATORUL a primit de la VANZATOR:


Documentele apartamenetului: Contracte de vanzare cumparare anterioare, schita apartamentului,
cadastru, intabulare, dovezi de achitare pret imobil, Documentatie electrocasnice, etc.
_____________________________________________________________________________
un numar de ____________ seturi de chei de la usa de la intrare in apartament,
un numar de ____________ seturi de chei de la intrare in bloc,
un numar de : ____________ chei magnetice (cartele de acces) pentru intrarea in imobil,
un numar de : _______ chei electronice, telecomenzi pentru intrarea in parcare / poarta comuna /
bariera, etc.
un numar de : _______ chei cutia postala etc.

Prezentul proces verbal s-a intocmit in 2 exemplare in limba romana, cate un exemplar
pentru fiecare parte contractanta.

Am predat, Am primit,
2

VANZATOR, CUMPARATOR,
Page

S-ar putea să vă placă și