Sunteți pe pagina 1din 10

Clasa: a IX E

Propunător: prof. psihopedagog Bud Cristina Elena

Aria curriculară: Terapii specifice și de compensare

Disciplina: Psihodiagnoză, consiliere și orientare școlară

Subiect: Covorul povestitor. Pomul care spune întotdeauna „NU”

Tip de lecție: Activitate educativ-terapeutică

SCOP: educarea trăsăturilor pozitive de caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine

și față de ceilalți.

Unitatea școlară: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare

COMPETENȚE SPECIFICE

 Dezvoltarea unui sistem de deprinderi da adaptare la situații psihosociale concrete

COMPETENȚE DERIVATE

 Identificarea trăsăturilor pozitive și negative de caracter;

 Identificarea comportamentele negative ale personajelor din poveste;

 Sesizarea schimbării în bine a personajelor;

 Precizarea concluziei moralizatoare din poveste;

 Implicarea activă în procesul educaţional terapeutic;


STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE
 Conversaţia, explicaţia, povestirea, problematizarea, jocul didactic, munca individuală,
observația, evaluarea individuală.

SUPORT ŞI RESURSE MATERIALE


 tablă interactivă, „covorașul povestitor”, fișe de lucru, cartonașe ilustrate, foarfeci, creioane
colorate, stimulente

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
 în grup şi individual

RESURSE:
 temporale: 45 minute
 de spațiu: cabinet psihodiagnoză
 umane: colectivul clasei

BIBLIOGRAFIE:

Păunescu ,C., Mușu, I. (1990). „Recuperarea medico-pedagogică a copilului handicapat


mintal”. Editura Medicală, București
Mușu, I. și Taflan, A. (1999). „Terapie educațională complexă și  integrată”; Editura Pro-
Humanitate, București
www.youtube.com-Povestea din cufăr: Pomul care spune NU
SCENARIUL DIDACTIC
CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATEGIA DIDACTICĂ Evaluare
MOMENTELE Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forma de
ACTIVITĂŢII procedee învăţământ organizare
1. Moment Se asigură condiţiile necesare Stau ordonaţi în Conversația Calculator, tabla frontal
interactivă,
organizatoric unei bune desfăşurări a bănci, pregătiţi
Observația
activității. pentru activitate

2.Captarea atenției Astăzi am “invitat” alături de Observă cu atenție frontal


noi, un prieten, care ne va spune “musafirul nostru” Conversația Covorul
o poveste. Pe acest prieten îl povestitor
Aprecieri
puteți observa în fața voastră. El
verbale
se numește „Covorul povestitor”.
Și a venit la noi pentru a ne
relata o povestioară din care să
învățăm ceva.
3.Anunțarea temei și a Se comunică tema activităţii
Observația
obiectivelor operaționale (Povestea pomului care Ascultă şi reţin tema Conversația
frontal
întotdeauna spune NU) și se activităţii Tablou model
enunță obiectivele.
Aprecieri
.
verbale
4. Reactualizarea Se realizează o scurtă Enumeră câteva Conversația Power point cu frontal
cunoștințelor conversaţie despre atitudinea și trăsături de caracter Explicația trăsături de Aprecieri
maniera în care ne comportăm cu pozitive și negative caracter verbale
ceilalți, despre trăsăturile de ilustrate și în
caracter (Anexa 1). natură
5.Dirijarea învățării Se realizează intuirea
materialelor Elevii sunt atenți și Povestirea Covorașul
frontal
Pe un fond muzical, se spune manipulează povestitor Observația
povestea și se manipulează
CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATEGIA DIDACTICĂ Evaluare
MOMENTELE Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forma de
ACTIVITĂŢII procedee învăţământ organizare
cartonașele cu personajele Calculator,
principale (Anexa 2) cartonașele cu tablă interactivă
Întrebări de conținut: personajele Jocul didactic
Care sunt personajele din principale
povestioara noastră? Cum
credeți că s-au simțit în .
momentul în care au fost
respinse?
După părerea voastră care sunt
personajele care au avut un
comportament pozitiv? De ce?
Identificați personajele din
povestire și atribuiți-le câteva
trăsături de caracter pozitive.

6. Asigurarea retenţiei Vouă vi s-a întâmplat ceva Completează fișele de Problematizar Fișe de lucru Aprecieri
şi a transferului; asemănător? lucru individual ea stimulative
frontal
Se cere elevilor să completeze
fișele de lucru primite (anexele individual
3,4):
1. Să identifice personajul care
nu a fost în poveste.
2.Să identifice personajele care
au avut o atitudine negativă față
de ceilalți
2. Să realizeze corespondența
dintre personaje și
comportamentul pozitiv

Se fac aprecieri verbale asupra Recompense Aprecieri


CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATEGIA DIDACTICĂ Evaluare
MOMENTELE Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forma de
ACTIVITĂŢII procedee învăţământ organizare
7. Evaluarea și desfășurării lecției individual stimulative
încheierea activității. Explicația
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ,
BAIA MARE

ANEXA 1

Am să vă spun povestea unui pom.


Acest pom se afla așezat în mijlocul unei păduri. Și avea niște crengi
frumoase, frunze, flori, rădăcini puternice și el se mândrea cu asta. Era cel mai frumos
pom din toată pădurea.
Într-o zi două veverițe, jucându-se ele pe acolo prin pădure l-au văzut și au
spus “Uauu, ce pom frumos! Ar fi ideal ca noi să ne facem o căsuță aici”.
S-au urcat în pom, însă la un moment dat au auzit o voce: “ Hei voi, ce căutați
aici?” .
Veverițele speriate au început să-i răspundă: “Știi, vrem să ne facem și noi o
căsuță… Arăți atât de bine și suntem sigure că am sta foarte bine! Nu te-am deranja
însă cu nimic, promitem…”
-Nu! Am spus să coborâți. V-am dat eu voie, v-am spus eu sa stati aici?
-Păi știi, dar….
-Nu, coborâți acum!
Veverițele noastre spășite și triste puțin pentru că nu puteau să-și facă acolo o
căsuță, au coborat. După un timp, pomul nostru liniștit se mândrea în continuare cu
frumusețea lui și cât era el de puternic.
Într-o zi un ursuleț trecând pe lângă el a zis “Uauuu, ce pom puternic! Sigur
voi găsi un fagure de miere printre crengile lui”. Și încet, cu ghearele lui –ați văzut că
ursuleții au gheare - a început să se cațere în copac.
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ,
BAIA MARE

La un moment dat, copacul nostru a spus: “Auuu, mă înțepi, dă-te jos!”


-Aaaaa, dar nu ți-am făcut nimic rău, lasă-mă să caut ceva dulce între ramurile tale.
-Nu am nimic dulce, te rog sa pleci.
Ursulețul, de asemenea spășit, a plecat.
Au mai trecut câteva zile, pomul nostru își vedea liniștit de viața lui
monotonă, când deodată, a aterizat pe una dintre ramurile lui o rândunică. Obosită
după atâta drum, a încercat doar să rămână câteva minute pentru a se odihni. Insă
pomul nostru supărat: “Hei nu vezi că sunt și eu aicea și încerc să dorm, de ce te-ai
așezat pe ramurile mele?”.
-Păi știi, sunt și eu obosită dar nu stau decât câteva minute și promit să plec.
-Nu! Am spus să pleci acum!!!
Rândunica noastră supărată și obosită a plecat. Și viața pomului s-a
desfășurat liniștită și monotonă pentru că pe toate vietățile pădurii le izgonise.
La un moment dat, a simțit o înțepătură. Mirat a așteptat să vadă ce se
întâmplă. După câteva minute… altă înțepătură. “Auuu, ce-i asta? Cine sunteți și ce
vreți de la mine?”
Cea care l-a înțepat s-a uitat la el și a spus: “Nu te interesează pe tine cine
suntem! Noi ne-am așezat aici și nu plecăm”.
-Dacă nu plecați voi, vă dau eu jos!
-Încearcă și vezi dacă reușești. Era familia termitelor.
Și pomul nostru a început să dea din crengi și să se zbată, să le arunce, însă
termitele nimic. Și-au văzut în continuare de treabă.
Și încet, încet au început să sugă din seva pomului nostru, care dintr-un pom
puternic și frumos a început să-și piardă din sevă și din putere. Și stătea și plângea și
cerea ajutor, “Salvați-mă! Ce să fac, ce se va alege de frumusețea și de puterea mea?
Vă rog să mă salveze cineva!”
Din întâmplare, trecea pe acolo ursulețul-cel pe care, ne aducem aminte că-l
gonise odată. Și ursulețul l-a auzit, s-a apropiat de pom și întrebă: “Ce se întâmplă? Ai
pățit ceva?”
-Nu știu, termitele astea îmi iau toată puterea și uite unde am ajuns.
Ursulețul ce-ar fi trebuit să-i răspundă atunci? Că nu poate să-l ajute pentru ca
și el îi gonise? Însă, ursulețul nostru a spus: “Eu nu te pot ajuta, însă cred că știu pe
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ,
BAIA MARE

cineva care poate face asta și are o soluție pentru orice”. Și a plecat repede în pădure
și a găsit o bufniță. A găsit-o și a strigat la ea: “Bufniță, bufniță, am nevoie de ajutorul
tău”. Bufnița noastră puțin somnoroasă a spus: “Aaaa, dorm dar spune că aud ce
spui…”
-Păi știi pomul acela frumos din mijlocul pădurii, frumos și puternic?
-Da îl știu. Acela care întotdeauna spune nu și gonește toate păsările și animalele.
-Da, are probleme și are nevoie de ajutorul nostru, termitele l-au invadat.
Atunci bufnița n-a stat pe gânduri, a plecat repede la ciocănitoare și a chemat-
o pentru că știa că va găsi soluția pentru termite.
Toate animalele s-au apropiat, iar ciocănitoarea cioc, cioc cioc, a cules fiecare
termită, iar pomul nostru dintr-o dată s-a simțit mult mai bine. Și de atunci încolo,
pomul nostru, din pomul care spunea întotdeauna nu, s-a transformat în pomul care
spune întotdeauna da, iar viețuitoarele pădurii și-au găsit un loc de adăpost între
crengile lui.

Întrebări de conținut
1.Care sunt personajele din povestioara noastră? .Cum credeți că s-au simțit, în
momentul în care au fost respinse de pomul nostru?
3. După părerea voastră care sunt personajele care au avut un comportament
pozitiv. De ce?
4.Identificați câteva trăsături de caracter pozitive.

Întrebări de personalizare
3.Voi spuneți nu? Când se întâmplă acest lucru?
4.Dați exemple de situații în care ați spus nu. Cum v-ați simțit?
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ,
BAIA MARE

ANEXA 2

1.Încercuiți personajele care au avut un comportament negativ

a. b.

c. d.
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ,
BAIA MARE

e. f