Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC PENTRU PREDAREA ÎN ECHIPĂ

Autor: Prof. POPESCU MONICA


Liceul ”Matei Basarab”, Craiova

MODULE:
1. PLANIFICARE OPERAŢIONALĂ
2. IGIENA, SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII
Clasa: a Xl-a B
Echipa de profesori: Profesor pentru Modulul - Planificare operațională
Profesor pentru Modulul - Igiena, securitatea și protecția muncii

PROIECTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE


-TEAM TEACHING-

Tema: ”Planificarea activității la firma de exercițiu FE Lovely Cookies SRL urmărindu-se


aplicarea măsurilor de protecție a mediului”
Obiective operaţionale – performative: elevii să evidenţieze cunoştinţe privind modalitaăţile de
realizare a planului operațional de activitate al FE Lovely Cookies SRL pentru anul școlar 2012 -
2013
O1 - Prezentarea modelului de plan operațional
O2 – Stabilirea modului de lucru pentru realizarea planului operațional
O3 – Aplicarea măsurilor de protecție a mediului în cadrul planului operațional
Scop: să trezească interesul elevilor pentru realizarea planului operațional la firma lor de exerciţiu
– „FE Lovely Cookies SRL” și conștientizarea necesității aplicării măsurilor de protecție a mediului
Tipul lecţiei: comunicarea si dobandirea de noi cunostinte-varianta lecţiei mixte
Metode şi procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea
Material didactic: manualul scolar, fişe de lucru, model de plan operațional, PPT, legislație privind
protecția mediului
Durata: 50 min.
Data: 12.11.2012
Locul de desfăşurare: laborator Firma de exercițiu
Bibliografie: „Planificare operaţională” - manual clasa a Xl-a
„Igiena, securitatea și protecția muncii” – manual pentru clasa a XI-a
Model plan operațional pentru firmele de exercițiu
Legistație în domeniul protecției mediulu
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentele Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului


lecţiei
Moment Verifică prezenţa, disciplina şcolară, îşi pregăteşte materialul didactic Elevii răspund
organizatoric
Prezentarea Elevii se reunesc în laboratorul Firmei de exerciţiu şi urmăresc o lecţie Elevii ascultă şi privesc PPT
noilor cunoştinţe
introductivă, sub forma unei prezentări PowerPoint în care să se regăsească
următoarele secvenţe de instruire:

CE este un plan operațional de activitate?

DE CE este nevoie de un plan operațional ?

CARE este conţinutul unui plan operațional?


DE CE este necesară respectarea masurilor de protecție a mediului pentru
activitatea întreprinderilor?

O1 O activitate trebuie aşadar bine pregătită, din timp, exact aşa ca atunci când îţi Elevii îşi notează în caiete
conţinutul lecţiei
construieşti o casă; trebuie ca înainte de a te apuca de construcţia efectivă, să
pui pe hârtie sub forma unui proiect concepţia şi calculele tale.
Acest proiect este planul operațional: proiectul activității tale. Şi, evident o
activitate bună necesită un plan operațional bine conceput.
Principalele aspecte care pot fi avute în vedere în cadrul unui plan operațional
sunt etapele acestuia:
1. Stabilirea obiectivelor activității
2. Resurdele alocate: financiare, umane, de informație, de timp, de autoritate
și putere
3. Responsabilitățile și termenele
4. Indicatori de realizare

Se împart elevii în 4 grupe folosind departamentele firmei de exerciţiu. Fiecare


echipă va emite idei pentru cele patru etape ale planului.

O2 Elevii se grupează pe grupe și


realizează sarcina de lucru
O3 După realizarea planului operațional se prezintă elevilor necesitatea aplicării Elevii privesc PPT
măsurilor de protecție a mediului pentru ca activitatea planificată să se înscrie în
categoria activităților legale din punct de vedere ecologic.
Se prezintă elevilor legislația în domeniul protecției mediului
Se dă tema Elevii isi noteza în caiete
pentru acasă tema
Se dă tema:
Se distribuie sarcini de lucru pe departamente pentru realizarea planului
operațional pentru FE Lovely Cookies SRL ținându-se cont de protejarea și
folosirea rațională a apei.
Elevii vor lucra pe echipe
Timp de lucru: 2 săptămâni
Formă de prezentare: portofoliul echipei

Concluzii şi Se concluzionează asupra modului cum s-a desfăşurat activitatea Elevii ascultă
aprecieri