Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI

Direcția Financiar Contabilă

Subiect: Centralizator cuantum taxe de școlarizare aferente anului universitar 2019-2020

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT FELUL TAXEI Cuantum taxă

Taxă pentru studii universitare de licență -STUDENŢI


9000 lei/an
ROMȂNI
Taxă pentru reluarea calității de student 300 lei
Taxă pentru studii universitare de licență -STUDENŢI
CV lei 6000 euro/an
ROMȂNI – SUPRATAXĂ
Taxă pentru studii universitare de licență
STUDENȚI ROMÂNI (a-II-a facultate) MG,MD,FARM.
Taxă pentru studii universitare de licență
STUDENȚI ROMÂNI (a-II-a facultate) MG,MD,FARM- 4000 lei/an
absolvent UMF ,,CAROL DAVILA"
Taxă pentru studii universitare de licență
STUDENȚI ROMÂNI (a-II-a facultate) MG,MD,FARM.- 6000 lei/an
absolvent al altor facultăți de medicină
Taxă pentru studii universitare de licență
STUDENȚI ROMÂNI (a-II-a facultate) MG,MD,FARM. 2500 lei/an
rezident OMF
STUDII LICENȚĂ
Taxă pentru studii universitare de licență
STUDENȚI ROMÂNI (a-II-a facultate) FMAM
Taxă pentru studii universitare de licență
STUDENȚI ROMÂNI (a-II-a facultate) FMAM - absolvent 2500 lei/an
UMF ,,CAROL DAVILA"
Taxă pentru studii universitare de licență
STUDENȚI ROMÂNI (a-II-a facultate) FMAM- absolvent al 4000 lei/an
altor facultăți de medicină

Taxă pentru studii universitare de licență- STUDENȚI


STRĂINI
- studii în limba română 6000 euro/an
- studii în limba engleză (STUDENȚI STRĂINI) 6000 euro/an
Taxă restanță 250 euro
Taxă credit 500 euro
Taxă pentru reluarea calității de student 300 lei

Taxă pentru studii universitare de doctorat


6000 lei/an
DOCTORANZI ROMÂNI (ADM.2014)
Taxă pentru studii universitare de doctorat
10000 lei/an
DOCTORANZI ROMÂNI (ADM.2015- 2019)

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020021 România, Cod fiscal: 4192910
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcd.ro
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI

Taxă pentru studii universitare de doctorat


STUDII DE DOCTORAT 7000 euro/an
DOCTORANZI STRĂINI
Taxă pentru studii universitare de doctorat
7000 euro/an
REZIDENT STRĂIN
Taxă pentru susținerea tezei de doctorat, dacă se
2000 lei
depăşesc 6 ani de studii doctorale

Taxă pentru susținerea tezei de doctorat, pentru


doctoranzii NON UE care depăşesc 6 ani de studii 1000 euro
doctorale

Taxă solicitare adeverință student doctorand în regim de


STUDII DOCTORAT 50 lei
urgență

Taxă de susținere teză de abilitare 3000 lei

Taxă pentru reluarea calității de student doctorand 500 lei

Taxă admitere studenți români 250 lei


TAXE DE ADMITERE Taxă admitere studenți strâini 1000 lei
Taxă admitere doctorat 500 lei
Taxă admitere doctorat- cadru didactic 200 lei
Taxă test limbă doctorat – UE 100 lei
Taxă test limbă doctorat – NON UE 500 lei
Taxă test limbă doctorat –CADRU DIDACTIC 200 lei
Taxă test limbă engleză pt. țări terțe UE și România 400 euro

CURSURI POSTUNIVERSITARE
Taxă curs postuniversitar (CPU) 350 lei/săpt.

Taxă adeverință Ministerul Sănătății 50 lei


Taxă adeverință Ministerul Educației Naționale 50 lei
ALTE TAXE Taxă adeverință diverse 50 lei
Taxă pentru eliberarea programei analitice pentru
400 lei
studenții absolvenți
Taxă pentru eliberarea programei analitice pe an de
200 lei
studiu
Taxă duplicat acte studii - diplomă de licență 300 lei

Taxă duplicat acte studii – supliment la diplomă 300 lei

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020021 România, Cod fiscal: 4192910
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcd.ro