Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri

Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice


In vigoare incepand cu 15.07.2019

I. Contul curent standard

A. SERVICII DE CONT CURENT

CONTURI CURENTE STANDARD


Conturi curente in lei si valuta Comision
Deschidere cont 0
Administrare cont 0
Inchidere cont 0

Eliberare extras de cont la ghiseele Bancii (1/luna) 0


Eliberare duplicat extras de cont 5 RON
1
Dobanda sold creditor Dobanda p.a.
Conturi in RON 1%
Conturi in EUR 0,50%
Conturi in USD 0,25%

Dobanda sold debitor neatorizat 2 Dobanda p.a.


Conturi in RON 25%
Conturi in EUR 12%
Conturi in USD 12%

1
Banca bonifica dobanda pentru disponibilitatile din contul curent standard al Clientului in prima zi calendaristica a
lunii urmatoare. Exceptie fac conturile curente aferente popririlor pentru care Banca nu bonifica dobanda.
2
In cazul in care contul curent standard a inregistrat sold debitor in cursul lunii precedente, Banca percepe penalitati
de intarziere in prima zi calendaristica a lunii urmatoare.

B. OPERATIUNI CU NUMERAR LA GHISEU

OPERATIUNI IN LEI Comision


Depunere 0
Retragere 3 0,50% min. 5 RON
OPERATIUNI IN VALUTA Comision
Depunere 0
Retragere 3 0,50% min. 1 EUR
3
Clientul va anunta Banca cu 2 zile bancare lucratoare (inclusiv data la care se face programarea) inainte de data
efectuarii operatiunii de retragere de numerar pentru sume mai mari decat limita stabilita si afisata la Unitatile
teritoriale ale Bancii. In caz contrar, Banca va percepe un comision de 0,75% calculat la suma totala retrasa si
neprogramata sau la suma totala programata si neretrasa.

1/5
C. OPERATIUNI FARA NUMERAR

INCASARI IN LEI
Incasari interbancare
Ordine de plata Comision
Sume < 50.000 4 0
4
Sume > 50.000 0
Investigatie incasare la solicitarea clientului 20 RON
Incasari intrabancare Comision
Ordin de plata 0

INCASARI IN VALUTA Comision


Incasare interbancara ordin de plata 0
Incasare intrabancara ordin de plata 0
Investigatie incasare la solicitarea clientului 30 EUR
4
Operatiuni interbancare derulate prin Sistemul Electronic de plati al TransFond.

PLATI IN LEI *
Plati la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti – interbancare,
nationale si SEE 5
Ordine de plata Comision
Ordin de plata – sume < 500,00 RON 4 RON
Ordin de plata – sume intre 500,01 – 10.000,00 RON 5,50 RON
Ordin de plata – sume intre 10.000,01 – 49.999,99 RON 8,50 RON
Ordin de plata – sume > 50.000,00 RON 15 RON
Ordin de plata in regim de urgenta 15 RON
Plata la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti – interbancare in Comision
afara SEE
Ordin de plata 20 RON
Plata la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti – intrabancare Comision
Ordin de plata 4 RON

* Se adauga comisioanele BNR/TransFond


5
Tarile din Spatiu Economic European sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda
(inclusiv Insulele Aland), Franta (inclusiv Guadelupa, Guyana Franceza, Martinica, Reunion, Baint-Barthelemy si Saint
Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie (inclusiv
Gibraltar), Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, (inclusiv Insulele Azore si Madeira), Romania, Slovacia, Slovenia,
Spania, (inclusiv Insulele Canare, Ceuta si Melilla), Suedia, Ungaria.

Alte comisioane pentru plati la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Comision
Bucuresti
Notificare refuz ordin de plata 7 RON
Modificare/revocare ordin de plata dupa primire, inainte de executare 5 RON
Investigatie/returnare/recuperare fonduri aferente operatiunilor de plata 30 RON
6
pentru care nu s-au depasit 60 de zile de data executarii
Investigatie/returnare/recuperare fonduri aferente operatiunilor de plata 50 RON
pentru care s-au depasit 60 de zile de data executarii 6
6
Nu include comisioanele bancilor corespondente care pot fi solicitate ulterior, urmand ca acestea sa fie debitate din
contul clientului.

2/5
PLATI IN VALUTA**
Plati la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti - interbancare Comision
Ordin de plata – sume < 1.000,00 EUR 12 EUR
Ordin de plata – sume intre 1.000,00 – 99.999,99 EUR 0,18% min. 25 EUR
Ordin de plata – sume > 100.000,00 EUR 0,18% max. 2.000 EUR
7
Comision aditional pentru plati urgente – aceeasi zi lucratoare bancara 30 EUR
8
Comision aditional pentru plati urgente – a doua zi lucratoare bancara 30 EUR
Plati la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti - intrabancare Comision
Ordin de plata 2 EUR

** Pentru platile in EUR prin canal SEPA se va aplica acelasi comision ca si pentru platile in valuta.
7
Acest comision se va insuma cu comisionul pentru ordine de plata interbancare in valuta la ghiseele TBI Bank EAD
Sofia – Sucursala Bucuresti.
8
Acest comision se va insuma cu comisionul pentru ordine de plata interbancare in valuta la ghiseele TBI Bank EAD
Sofia – Sucursala Bucuresti, exceptie facand ordinele de plata in EUR efectuate in SEE si prin SEPA (Zona unica de
plati in euro).

Alte comisioane pentru plati la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Comision
Bucuresti
9
Comision banci corespondente – plati cu optiunea OUR – sume < 500,00EUR 15 EUR
Comision banci corespondente – plati cu optiunea OUR – sume intre 500,00 – 20 EUR
9
24.999,99 EUR
Comision banci corespondente – plati cu optiunea OUR – sume > 24.999,99 40 EUR
9
EUR
Speze Swift 15 EUR
Notificare refuz ordin de plata 7 RON
10
Investigatie/returnare/recuperare fonduri aferente operatiunilor de plata 25 EUR
Modificare/revocare ordin de plata dupa primire, inainte de executare 25 EUR
10
Modificare/revocare ordin de plata dupa executare 25 EUR
9
Comision suplimenar care acopera toate comisioanele ulterioare solicitate de catre bancile corespondente.
10
Nu include comisioanele bancilor corespondente care pot fi solicitate ulterior, urmand ca acestea sa fie debitate
din contul Clientului.

ORDINE DE PLATA DOCUMENTARE (CONDITIONATE) – LEI SAU


VALUTA Comision
Emitere 11 0,15% min. 50 EUR
11
Primire 0,10% min. 25 EUR
11
Modificari 20 EUR
11
Anulare 50 EUR
11
Acest comision se va insuma cu comisioanele Swift, comisioanele aferente platilor si comisioanelor bancilor
corespondente in cazul platilor cu optiunea “OUR”.

D. PRODUSE DE ECONOMISIRE

Depozite la termen RON VALUTA


Constituire depozit la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti 0 0
Lichidare 12 0 0
Depunere numerar 0 0
Retragere numerar 13 0 0
12
Lichidarea depozitelor inainte de termen se va face la dobanda la vedere (de cont curent standard) practicata de
Banca pentru perioada de la data constituirii pana la data lichidarii depozitului.
13
Comision zero se aplica doar in cazul in care clientul retrage in ziua scadentei sumele provenite din depozite la
termen ajunse la scadenta. In caz contrar, se va aplica comisionul standard de retragere numerar din contul curent
standard.

3/5
E. SERVICII

Scrisori de bonitate Comision


Eliberare Scrisori de bonitate in lei 50 RON
Eliberare Scrisori de bonitate in valuta 50 EUR
Schimb valutar Comision
Schimb valutar pe cont 0

Diverse Comision
Transmitere documente prin fax 10 RON
Fotocopii documente 0
Eliberare copie mesaj Swift 5 RON
14
Consultare CIP (Centrala Incidentelor de Plati) in numele clientului la ghiseele Bancii 10 RON/ interogare
Consultare CRC 0
Consultare in Biroul de Credit 0
Gestiune conturi blocate (popriri) 0
Modificare dosar juridic 0
Transmitere notificari cu confirmare de primire (in calitate de PSP destinatar) la solicitarea clientului:
- daca sediile platitorilor sunt in Romania 10 RON
- daca sediile platitorilor sunt in afara Romaniei 25 RON
14
Exclusiv TVA

II. Contul curent cu servicii de baza15

A. SERVICII DE CONT CURENT

CONTURI CURENTE CU SERVICII DE BAZA


Conturi curente cu servicii de baza pentru clientii Comision
vulnerabili16 in RON
Deschidere cont 0
Administrare cont 0
Inchidere cont 0
Conturi curente cu servicii de baza in lei pentru clientii Comision
nevulnerabili17 in RON
Deschidere cont 0
Administrare cont 3 Lei / luna
Inchidere cont 0
18
Dobanda sold creditor Dobanda p.a.
Conturi in RON 0%
Comision perceput pentru nerespectarea angajamentelor 25% din depasirea neautorizata de cont,
asumate prin contract
dar nu mai mult de 0,01% per zi de intarziere
din salariul de baza minim brut pe tara
garantat in plata in cazul clientilor vulnerabili,
respectiv, pe castigul salarial mediu brut in
cazul clientilor nevulnerabili.
15
Contul curent cu servicii de bază este un produs reglementat de Legea 258/2017, fiind acordat în baza solicitării
exprese a Clientului şi a declaraţiei acestuia pe propria răspundere cu privire la nedeţinerea unui cont de plăţi,
inclusiv cont curent cu servicii de bază, la nicio alta institutie de credit din România. Clientului îi vor fi acordate
beneficiile prevăzute de lege aferente contului curent cu servicii de bază, pentru care Clientul se încadrează, pe
baza nivelului de venit declarat.
16
Clienţi vulnerabili din punct de vedere financiar - clienţi al căror venit lunar nu depăşeşte echivalentul a 60%
din câştigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în ultima prognoză macroeconomică, respectiv prognoza de
toamnă, publicată de către Comisia Naţională de Prognoză în anul în curs pentru anul următor, sau al căror venit din
ultimele 6 luni nu depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul salarial mediu brut pe economie.
17
Clienţi nevulnerabili din punct de vedere financiar - clienţi al căror venit lunar sau al căror venit din ultimele 6
luni depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul salarial mediu brut pe economie);
18
Banca nu bonifica dobanda pentru disponibilitatile din conturile curente cu servicii de baza.

4/5
19
In cazul in care contul curent curente cu servicii de baza a inregistrat sold debitor in cursul lunii precedente, Banca
percepe comision pentru nerespectarea angajamentelor asumate prin contract. Comisionul va fi perceput in prima zi
lucratoare a lunii urmatoare.

B. OPERATIUNI CU NUMERAR LA GHISEU

OPERATIUNI IN LEI Comision

Depunere 0
20
Retragere 0
20
Clientul va anunta Banca cu 2 zile bancare lucratoare (inclusiv data la care se face programarea) inainte de data
efectuarii operatiunii de retragere de numerar pentru sume mai mari decat limita stabilita si afisata la Unitatile
teritoriale ale Bancii. In caz contrar, Banca va percepe un comision de 0,75% calculat la suma totala retrasa si
neprogramata sau la suma totala programata si neretrasa.

C. OPERATIUNI FARA NUMERAR*

INCASARI IN LEI
Incasari interbancare
Ordine de plata Comision
21
Sume < 50.000 0
21
Sume > 50.000 0
21
Operatiuni interbancare derulate prin Sistemul Electronic de plati al TransFond.

PLATI IN LEI ***


Plati la ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti – interbancare,
nationale si SEE 22
Ordine de plata Comision
Ordin de plata – sume < 500,00 RON 4 RON
Ordin de plata – sume intre 500,01 – 10.000,00 RON 5,50 RON
Ordin de plata – sume intre 10.000,01 – 49.999,99 RON 8,50 RON
Ordin de plata – sume > 50.000,00 RON 15 RON
Ordin de plata in regim de urgenta 15 RON

*** Se adauga comisioanele BNR/TransFond.


22
Primele 10 plati in lei (ordine de plata) efectuate lunar din contul curent cu servicii de baza pentru clientii vulnerabili
sunt gratuite. Dupa realizarea primelor 10 operatiuni aferente conturilor curente cu servicii de baza pentru clienti
vulnerabili, din tipul celor mentionate in tabel, urmatoarele operatiuni de plata se vor comisiona conform tarifelor
aferente prezentei Liste de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice.
Tarile din Spatiu Economic European sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda
(inclusiv Insulele Aland), Franta (inclusiv Guadelupa, Guyana Franceza, Martinica, Reunion, Baint-Barthelemy si Saint
Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie (inclusiv
Gibraltar), Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, (inclusiv Insulele Azore si Madeira), Romania, Slovacia, Slovenia,
Spania, (inclusiv Insulele Canare, Ceuta si Melilla), Suedia, Ungaria.

NOTA:
Orice operatiune diferita de cele mentionate la sectiunea II Contul curent cu servicii de baza, aferente Liste de
dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice se va comisiona conform tarifelor standard din sectiunea I
Conturi Curente Standard.
Comisioanele si spezele din prezenta Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice se vor percepe in
moneda operatiunii. Echivalentul se calculeaza la cursurile de referinta publicate de BNR valabile pentru data
debitarii acestora.

5/5