Sunteți pe pagina 1din 23

taxe ºi comisioane

Ianuarie
2019
Persoane
fizice
III. OTP Prestige 17
Pachete de produse si servicii bancare-retrase din oferta curentă 18
Cuprins I. OTP ECONOMII 18
II. OTP CREDITARE 18
III. OTP SALARIAT 18
Pachete de produse și servicii bancare care provin din 19
fuziunea cu Banca Millennium S.A. – retrase din oferta curentă
I. Pachet de salariu 19
II. Pachet de pensie 19
Principii generale 4 III. Pachet Personal 19
IV. Pachet Chibzuit 19
Conturi bancare curente (de plăți), Conturi de Economii
V. Pachet e-Cont 19
și Conturi Junior 5
VI. Pachet Fii Liber 20
I. Cont bancar curent (de plăți) 5
VII. Pachet Activ 20
II. Cont economii 5
VIII. Pachet Exclusiv 20
III. Cont Junior 5
IX. Pachet Exclusiv Nou 20
IV. Cont de plati cu servicii de baza - consumatori vulnerabili
financiar 5 Contul Escrow 20
V. Cont de plati cu servicii de baza - consumatori nevulnerabili Credite 21
financiar 6 I. Creditul pentru Nevoi Personale 21
Operaţiuni în lei 7 II. Creditul pentru Nevoi Personale cu Garanţie Ipotecară 22
III. Creditul Ipotecar de Achiziţie 23
I. Operaţiuni de încasări şi plăţi – la ghișeul băncii 7
IV. Creditul Ipotecar de Achiziţie - Prima Casă 24
Operaţiuni în valută 8 V. Descoperitul de cont 24
I. Operaţiuni de încasări şi plăţi – la ghișeul băncii 8
Card de credit în rate - LEI 25
II. OTP Express (HUF, EUR, USD) 9
I. MasterCard Credit Dual 25
(plăți ordonate către clienții grupului OTP Bank)
II. MasterCard COMPAS (MOL CO-BRAND) 26
III. INCASSO 9
III. MasterCard Standard/ VISA Clasic – card de credit în rate – lei 27
Operaţiuni de încasare şi plăţi în lei şi valută (suport 10 IV. MasterCard Standard/ VISA Clasic – lei 28
electronic) V. VISA Gold – lei 29
VI. MasterCard Platinum – lei 30
A. OTPdirekt 11
I. Abonament lunar 11 Carduri de debit 31
II. Costuri Alerte SMS/Notificări Push 11 I. MasterCard FLAT 31
III. Plăți în lei 11 II. MasterCard Standard 32
IV. Plăți în valută 12 III. VISA Classic Prestige 33
V. Speze SWIFT/XML 12
Carduri de debit VISA Electron Junior 34
VI. Plăți prin OTP Express (HUF, EUR, USD) 12
I. VISA Electron Junior Plus 34
(plãþi ordonate cãtre clienþii grupului OTP Bank)
II. VISA Electron Junior Max 35
VII. Alte comisioane aferente serviciului OTPdirekt 13
B. Direct debit 13 Carduri de debit aferente clienților care provin din 36
fuziunea cu Banca Millennium S.A., emise înainte de 01.11.2015
Operaţiuni de casierie în lei şi în valută 14
I. În lei 14
I. VISA Electron 36
II. În valută 14
II. MasterCard Standard 37
III. În lei și valută 14
Carduri de credit aferente clienților care provin din 38
Alte operaţiuni 15
fuziunea cu Banca Millennium S.A., emise înainte de 01.11.2015
Serviciul de economisire periodică automată 16 I. VISA 38
Pachete /structuri modulare de produse și servicii bancare 16 II. VISA Gold 39
– incluse în oferta curentă Note 40
A. Pachete de produse și servicii bancare
Definiții 41
Pachetul pentru pensionari 16
B. Structuri modulare de produse și servicii bancare 17 Comisioane percepute de bãncile corespondente 42
I. OTP Stabil 17
II. OTP Pragmatic 17
3
Principii Conturi bancare
generale curente (de
plăți), Conturi
de Economii și
Conturi Junior

1. Prezentele comisioane se aplicã în relaþiile cu clienþii Bãncii I. CONT CURENT


pentru servicii standard, cu excepþia clienþilor Private Banking
1 Deschidere cont bancar curent (de
ºi clienþilor proveniþi din fuziunea cu Banca Millennium S.A. 0 RON
plăți) în RON și/sau în valută
care deþin un pachet OTP Prestige. Pentru detalii referitoare
2 Comision lunar de administrare 5 RON1 sau
la oferta Private Banking vã rugãm sã contactaþi OTP Bank echivalent/client
Private Banking. Pentru detalii referitoare la pachetul
OTP Prestige vã rugãm sã consultaþi Lista completã a taxelor
ºi comisioanelor aplicabile operaþiunilor desfãºurate de II. CONT DE ECONOMII
clienþii deþinãtori ai unui Pachet OTP Prestige, valabilã din 1 Deschidere cont de economii în RON
2 noiembrie 2015. 0 RON
și/sau în valută
2. Comisioanele se percep în valuta în care se deruleazã 2 Comision lunar de administrare 0 RON
tranzacþia sau în altã valutã, prin aplicarea de cãtre Bancã a
cursului propriu de schimb valabil pentru data înregistrãrii în
contul clientului. III. CONT JUNIOR
3. Comisioanele sunt datorate ºi plãtibile la data efectuãrii 1 Deschidere cont Junior în RON și/sau
operaþiei tarifate. Comisioanele ºi spezele sunt datorate 0 RON
în valută
ºi plãtibile pentru servicii prestate de Bancã, indiferent de
2 Comision lunar de administrare 0 RON
finalizarea ulterioarã a acestora la beneficiar (restituire,
neacceptare, anulare, expirare înainte de utilizare etc).
4. Spezele SWIFT/XML, taxele de curier, poºtã ºi telecomunicaþii, IV. Cont de plăți cu servicii de bază consumatori
precum ºi preþul de vânzare al formularelor ºi tipizatelor vor fi vulnerabili* (așa cum au fost aceștia definiți în
încasate separat.
5. Când se aplicã comisioanele altor bãnci, acestea vor fi bază Legii 258/2017)
încasate separat. 1 Deschidere cont de plăți cu servicii de 0 RON
6. Comisioanele specifice activitãþii de creditare se evidenþiazã în bază în RON
cadrul contractelor de credit. 2 Comision lunar de administrare 0 RON
7. Contravaloarea abonamentelor ºi/sau taxelor de instalare 3 •• Depuneri de numerar
aferente serviciilor de tip electronic oferite de Bancã se •• Retrageri de numerar de la ghișeele
evidenþiazã separat în convenþiile încheiate cu clientul. OTP BANK ROMÂNIA S.A.
•• Retrageri de numerar de la orice ATM
•• Primele 10 operațiuni lunare:
Direct Debit pe teritoriul național, 0 RON
plăți cu cardul de debit la POS sau
online, transferuri de credit (inclusiv
transferuri programate) la ghișeul
OTP BANK ROMÂNIA S.A., terminale
“Banca” este reprezentatã de OTP Bank România S.A., societate bancare sau prin aplicația online
OTPdirekt
comercialã administratã în sistem dualist, cu sediul în Bucureºti,
str. Buzeºti nr. 66-68, sector 1, EUID:ROONRC.J40/10296/1995,
înregistratã la Registrul Comerþului sub nr. J40/10296/1995, *Comisioanele percepute pentru operațiunile ce depășesc
CUI 7926069, CIF RO7926069, înregistratã în Registrul Bancar numărul maxim de operațiuni stipulat la punctul 3 sau care
sub nr. RB-PJR-40-028/ 1999, capital social subscris ºi vãrsat nu se încadrează în categoria operațiunilor oferite gratuit de
către Bancă și detaliate în secțiunea dedicată Contului de plăți,
1.509.252.960 RON, nr. de înregistrare operator de date cu cu servicii de bază pentru consumatori vulnerabili, sunt cele
caracter personal 2689, atât prin sediul central, cât ºi prin oricare standard, în vigoare la acea dată, conform Tarifului de taxe și
dintre unitãþile sale teritoriale. comisioane pentru persoane fizice.
4 5
V. Cont de plăți cu servicii de bază consumatori Operaþiuni în lei
ce nu se încadrează în categoria consumatorilor
vulnerabili*
1 Deschidere cont de plăți cu servicii de 0 RON
bază în RON
2 Comision lunar de administrare 5 RON
3 •• Retrageri de numerar de la ghișeele
OTP BANK ROMÂNIA S.A. 0 RON
•• Retrageri de numerar de la orice ATM

I. OPERAÞIUNI DE ÎNCASÃRI ªI PLÃÞI - la ghişeul


*Comisioanele percepute pentru operațiunile ce nu se încadrează băncii
în categoria operațiunilor oferite gratuit de către Bancă detaliate
în secțiunea dedicată Contului de plăți cu servicii de bază pentru 1 Încasãri
consumatorii neincluși în categoria celor vulnerabili sunt cele
standard, în vigoare la acea data, conform Tarifului de taxe și •• în favoarea clienþilor 0 RON
comisioane pentru persoane fizice. OTP Bank România
•• remitere spre încasare cecuri
Accesul la un cont de plăți cu servicii de bază nu este condiționat barate, bilete la ordin sau 3 RON/instrument
de achiziționarea unor servicii suplimentare cambii (comisioanele BNR/Transfond
Deschiderea unui alt cont de plăți poate conduce la închiderea sunt incluse)
contului de plăți cu servicii de bază sau transformarea acestuia 2 Plãþi
într-un cont de plăți la care se vor aplica taxele și comisioanele
standard pentru Persoane Fizice în vigoare la acel moment, •• operaþiuni de plãþi prin virament
conform Tarifului de taxe și comisioane pentru persoane fizice •• între clienþii OTP Bank
România
•• pentru sume < 50.000 5 RON
RON
•• pentru sume > = 10 RON
50.000 RON
•• în favoarea clienþilor altor bãnci
(comisioanele BNR/Transfond sunt incluse)
•• pentru sume < 1.000 RON 6 RON/ordin de platã
•• pentru sume între 8 RON/ordin de platã
1.000 - 9.999,99 RON
•• pentru sume între 10 RON/ordin de platã
10.000 - 49.999,99 RON
•• pentru sume >= 50.000 25 RON/ordin de platã
RON
•• pentru plãþi urgente 25 RON/ordin de platã
indiferent de sumã
•• plãþi cu cecuri barate, bilete la
ordin sau cambii 4 RON/instrument
(comisioanele BNR/Transfond sunt incluse)
•• comision de operare ordine de platã pentru executarea
sumelor poprite (comisioanele BNR/Transfond sunt incluse)
•• pentru sume < 50.000 RON 25 RON/ordin de platã
•• pentru sume > =50.000 RON 35 RON/ordin de platã

6 7
Operaþiuni în II. OTP EXPRESS (HUF, EUR, USD)
valutã (plãþi ordonate cãtre clienþii grupului OTP Bank)
1 În regim normal 0,05%
min. 5 EUR – max. 500 EUR
sau echivalentul în valuta plãþii
2 În regim de urgenþã 0,075%
min. 7,5 EUR – max. 750 EUR
sau echivalentul în valuta plãþii
3 Speze SWIFT (per mesaj emis, 5 EUR
echivalent în valuta plãþii)

I. OPERAÞIUNI DE ÎNCASÃRI ªI PLÃÞI – la ghișeul


băncii III. INCASSO4
1 Încasãri 1 Incasso-uri simple (cambii, bilete la ordin, cecuri)
•• în favoarea clienþilor •• import
0 EUR •• avizare de documente pentru 0,10%
OTP Bank România
platã sau acceptare min. 10 EUR – max. 150 EUR
•• în favoarea clienþilor altor 0,20%
bãnci (min. 20 EUR - max. 1000 EUR) •• acceptare 15 EUR
•• avizare ordine de platã •• platã 0,15%
condiþionate (documentare) 0,10% min. 15 EUR – max. 1.000 EUR
(min. 50 EUR)
primite 3 •• documente restituite neplãtite 30 EUR
2 Plãþi (pe suport hârtie) •• export
•• între clienþii OTP Bank 2 EUR •• remitere de documente
România financiare pentru încasare 0,15%
min. 10 EUR – max. 150 EUR
•• în favoarea clienþilor altor 0,20% sau acceptare
bãnci2,3 (min. 20 EUR – max. 1.000 EUR) •• documente returnate
3 Investigaþii4 20 EUR neplãtite de la bãnci din 15 EUR
strãinãtate
4 Modificãri4 30 EUR •• eliberare (import)/remitere
(export) documente franco 0,15%
5 Anulãri4 30 EUR min. 30 EUR - max. 150 EUR
de platã
6 Speze SWIFT/XML (per mesaj emis, echivalent în valuta
plãþii) 2 Incasso-uri documentare
•• platã în valutã europeanã 15 EUR •• import
•• platã în valutã non-europeanã 30 USD •• avizare de documente pentru 0,15%
platã sau acceptare min. 15 EUR – max. 150 EUR
7 Operaþiuni de trezorerie
•• acceptare 15 EUR
•• ordine de platã cu data valutei „today”
•• platã 0,15%
•• ordonate de clienþii 30 EUR min. 15 EUR – max. 1.000 EUR
OTP Bank România
•• documente restituite neplãtite 30 EUR
•• pentru sume în tranzit 50 EUR
(non-clienþi) •• export
•• remitere de documente
financiare pentru încasare 0,15%
min. 30 EUR – max. 500 EUR
sau acceptare
•• documente returnate
neplãtite de la bãnci din 15 EUR
strãinãtate
•• eliberare (import)/remitere
(export) documente franco 0,15%
min. 25 EUR - max. 500 EUR
de platã
3 Investigaþie 10 EUR/investigaþie
4 Modificare/Reeºalonare 20 EUR

8 9
Operaþiuni de II. COSTURI ALERTE SMS/NOTIFICĂRI PUSH8
încasare ºi plãþi în 1 Pentru reþelele de telefonie mobilã din România
lei ºi valutã •• soldul contului 0,09 EUR/SMS
(suport electronic) •• control cont 0,11 EUR/SMS
•• control card bancar 0,13 EUR/SMS
A. OTPdirekt •• curs BNR 0,09 EUR/SMS
•• scadenþã depozite 0,11 EUR/SMS
•• popriri 2 EUR/SMS
•• indiferent de tipul de alertã, pentru 0,07 EUR/SMS
clienþii din grupa de vârstã 14-18 ani
2 Pentru reþelele de telefonie mobilã din Ungaria
•• cost alertã (indiferent de tipul de alertã, 0,15 EUR/SMS
exceptând Alerta Popriri9)
3 Pentru reþelele de telefonie mobilã din Europa
I. ABONAMENT LUNAR (exceptând România ºi Ungaria)
1 Internet Banking + SmartBank + Contact Center •• cost alertã (indiferent de tipul de alertã,
exceptând Alerta Popriri9)
0,20 EUR/SMS
•• pentru client6 1,50 EUR/lunã
•• fiecare utilizator suplimentar7 0,50 EUR/lunã 4 Configurare Alerte SMS 10

- adăugare, modificare, eliminare


•• pentru consumatorii vulnerabili din tip Alerta/ activare, renunțare
punct de vedere financiar ce dețin un 0 EUR/lunã 2 RON/ZI
serviciu OTPdirekt - Alerte SMS, prin
cont de plăți cu servicii de bază intermediul serviciului OTPdirekt -
2 Internet Banking + SmartBank + Contact Center + Alerte Internet Banking
SMS 5 Notificare Push 1 RON pe lună/
•• pentru client 1,50 EUR/lunã utilizator - indiferent
de numărul de alerte
•• fiecare utilizator suplimentar7 0,50 EUR/lunã transmise
3 Alerte SMS 1 EUR/lunã
4 Alerte SMS (pentru clienþii din grupa de vârstã 14-18 ani) 0 EUR
III. PLÃÞI ÎN LEI11
1 Între clienþii OTP Bank România 0 RON
2 În favoarea clienþilor altor bãnci (comisioanele BNR/Transfond sunt incluse)
•• Internet Banking + SmartBank
•• în regim normal
•• pentru sume <1.000 RON 3 RON
•• pentru sume cuprinse între 4 RON
1.000 - 9.999,99 RON
•• pentru sume cuprinse între 5 RON
10.000 - 49.999,99 RON
•• pentru sume egale cu 50.000 RON și 12,50 RON
urgente, indiferent de valoare
•• Contact Center
•• pentru sume <1.000 RON 4,5 RON
•• pentru sume cuprinse între 6 RON
1.000 - 9.999,99 RON
•• pentru sume cuprinse între 7,5 RON
10.000 - 49.999,99 RON
3 Transfer online “Magnetul de Bani” - transfer
efectuat prin intermediul OTPdirekt și un card 0 RON
emis de altă bancă din România20

10 11
IV. PLÃÞI ÎN VALUTÃ12 VII. ALTE COMISIOANE AFERENTE SERVICIULUI
1 Între clienþii OTP Bank România 0 RON OTPdirekt
2 În favoarea clienþilor altor bãnci 1 Deschidere de cont suplimentar Taxa 2 RON/cont
•• Internet Banking2,13 0,10% prin intermediul serviciului deschis
(min. 10 EUR - max. 500 EUR) OTPdirekt - Internet Banking14
•• Contact Center2,13 0,15% 2 Deschidere de cont suplimentar Taxa 0 RON/cont
(min.15 EUR - max. 750 EUR) prin intermediul serviciului deschis
OTPdirekt – Contact Center14
3 Închidere cont prin intermediul
serviciului OTPdirekt – Contact 0 RON/cont închis
Center (excepție făcând ultimul
cont al clientului)
4 Extras de cont 0 RON/extras

V. SPEZE SWIFT/XML
(per mesaj emis, echivalent în valuta plãþii) Operaþiuni de
1 Platã în valutã europeanã 15 EUR încasare ºi plãþi în
2 Platã în valutã non-europeanã 30 USD lei ºi valutã
(suport electronic)

B. Direct
debit
VI. PLÃÞI PRIN OTP EXPRESS (HUF, EUR, USD)
(plãþi ordonate cãtre clienþii grupului OTP Bank)
1 În regim normal
•• Internet Banking 0,025%
(min. 2,50 EUR - max. 250 EUR)
•• Contact Center 0,0375% 1 Direct Debit Intrabancar
(min. 3,75 EUR - max. 375 EUR)
•• comision platã efectuatã 0 RON
2 În regim de urgenþã
•• comision refuz la platã 0 RON
•• Internet Banking 0,0375%
(min. 3,75 EUR - max. 375 EUR) 2 SEPA Direct Debit (Interbancar)
•• Contact Center 0,0562% •• comision platã efectuatã 1,50 RON/platã
(min. 5,63 EUR - max. 562,50 EUR) •• comision refuz la platã 0,55 RON/refuz la platã,
3 Speze SWIFT (comisioanele BNR/Transfond sunt dacã soldul contului
(per mesaj emis, echivalent în valuta plãþii)
5 EUR incluse) curent plãtitor este
>= 0,55 RON
valoare sold cont curent
plãtitor, dacã soldul
contului curent plãtitor
este < 0,55 RON
0 RON/refuz la platã,
dacã soldul contului
curent plãtitor este zero

12 13
Operaþiuni de Alte operaþiuni
casierie în lei şi
în valută15

I. ÎN LEI 1 Eliberarea extrasului de cont în unitãþile teritoriale


OTP Bank
1 Depunere de numerar 0 RON
•• Primul exemplar aferent lunii
2 Retragere de numerar16 0,50%, min. 0,50 RON 0 RON
în curs sau lunii anterioare
•• Copie extras de cont aferent 1 RON/fiecare lunã
lunii în curs sau lunii anterioare solicitatã în extras de
II. ÎN VALUTÃ client
1 Depunere de numerar 0 EUR •• Extras de cont/copie extras de 1 RON/fiecare lunã
cont aferent unei perioade mai solicitatã în extras de
2 Retragere de numerar16 0,50% min. 1 EUR vechi decât luna anterioarã client
(echivalent în valuta contului)
2 Transmitere extras lunar la adresa 3 RON/lunã
de domiciliu/corespondenþã
3 Casete de valori18
III. ÎN LEI ªI VALUTÃ
•• tip A 55 RON/lunã
1 Retragere neprogramatã numerar
pentru sume ce depãºesc 5.001 EUR •• tip B 80 RON/lunã
sau echivalent 0,50% •• tip C 100 RON/lunã
(se adaugã la comisionul normal de retragere numerar
ºi se aplicã pe client/zi)17
4 Investigaþii legate de operaþiuni 50 EUR
2 Retragerea programatã ºi nerealizatã 5 Servicii de consultanþã negociabil
(se adaugã TVA)
pentru sume ce depãºesc 10.000 EUR 0,20%
sau echivalent17 (se percepe la suma neridicatã) 6 Confirmare solduri sau rulaje 10 EUR (sau echiv. RON)
pentru audit (cu TVA inclus)
3 Schimb cupiură bancnote doar pentru 1,50% 7 Mesaj corespondenþã SWIFT
clienţii OTP Bank România min. 10 RON sau 5 EUR/mesaj trimis
România
echivalent
8 Mesaj corespondenþã SWIFT 15 EUR/mesaj trimis
Europa (exclusiv România)
9 Mesaj corespondenþã SWIFT în 30 USD/mesaj trimis
afara Europei
10 Eliberare adresã ce conþine detalii 15 RON
despre poprire debitor (se adaugã TVA)

11 Eliberare scrisoare de bonitate 10 EUR (sau echiv. RON)


(se adaugã TVA)
12 Alte servicii (eliberare adrese 150 RON
diverse, confirmări diverse, etc.)

14 15
Serviciul de B. STRUCTURI MODULARE DE PRODUSE ȘI
economisire SERVICII BANCARE
periodicã I. OTP STABIL
automatã PREȚ LUNAR
BAZĂ / OPȚIUNI
BAZĂ OTP STABIL 3 RON/lună
CREDITARE 2 RON/lună
OPȚIUNI DIGITALĂ 1 RON/lună
DISPONIBILE
1 Comision lunar de administrare 0 RON (sau echivalent) TRANSFER SALARIU* 0 RON/lună

*Reducere abonament lunar: Oferă acces la o reducere a prețului


lunar al structurii modulare, în cazul în care clientul îndeplinește
condițiile prevăzute în contractul dedicat.
Pachete /Structuri
modulare de II. OTP PRAGMATIC
produse ºi servicii PREȚ LUNAR
bancare – incluse BAZĂ / OPȚIUNI
în oferta curentă BAZĂ OTP PRAGMATIC 6 RON/lună
CREDITARE 2 RON/lună
OPȚIUNI ECONOMISIRE 2 RON/lună
DISPONIBILE TRANZACȚIONALĂ 1 RON/lună
TRANSFER SALARIU* 0 RON/lună
A. PACHETE DE PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE *Reducere abonament lunar: Oferă acces la o reducere a prețului
lunar al structurii modulare, în cazul în care clientul îndeplinește
condițiile prevăzute în contractul dedicat.
PACHETUL PENTRU PENSIONARI
1 Taxã abonament lunar pachet standard 3 RON III. OTP PRESTIGE
PREȚ LUNAR
PRODUSE ªI SERVICII OPÞIONALE - TARIFATE BAZĂ / OPȚIUNI
AFERENTE PACHETULUI PENTRU PENSIONARI BAZĂ OTP PRESTIGE 10 RON/lună
1 Serviciul de economisire periodicã automatã 0 RON/lunã CREDITARE 2 RON/lună
2 Extras de cont transmis la adresa de ECONOMISIRE 2 RON/lună
2 RON/lunã OPȚIUNI
domiciliu/corespondenþã TRANZACȚIONALĂ 1 RON/lună
DISPONIBILE
3 OTPdirekt Internet Banking & Contact Center TRANSFER SALARIU/
1 EUR/lunã 0 RON/lună
& SmartBank RESURSE TOTALE*

*Reducere abonament lunar: Oferă acces la o reducere a prețului


lunar al structurii modulare, în cazul în care clientul îndeplinește
condițiile prevăzute în contractul dedicat.

16 17
Pachete de Produse Pachete de produse și
și servicii bancare servicii bancare care
- retrase din oferta provin din fuziunea
curentă cu Banca Millennium
S.A. – retrase din oferta
curentă

I. PACHETUL OTP ECONOMII I. PACHET DE SALARIU


1 Taxã abonament lunar pachet standard 1 Taxã abonament lunar pachet standard
•• cu îndeplinirea anumitor condiþii 6 RON/lunã •• Pentru cazurile în care se transferă
prevãzute în contract lunar în cont minim 50% din venitul 0 RON/lunã
declarat
•• altfel 8 RON/lunã
•• altfel 9 RON/lunã

PRODUSE ªI SERVICII OPÞIONALE - TARIFATE


AFERENTE PACHETULUI OTP ECONOMII II. PACHET DE PENSIE
1 Taxã abonament lunar pachet standard 0 RON/lună
1 Card de credit 3 RON/lunã
Mastercard Standard
2 Card de credit Visa Gold 8 RON/lunã
III. PACHET PERSONAL
3 Pachet pentru 50% reducere la preþul standard
Pensionari al pachetului (pentru maxim 4 pachete) 1 Taxã abonament lunar pachet standard 4 RON/lună

II. PACHET OTP CREDITARE IV. PACHET CHIBZUIT


1 Taxã abonament lunar pachet standard 7 RON/lunã 1 Taxã abonament lunar pachet standard
•• Pentru cazurile în care suma
soldurilor medii lunare ale tuturor
III. PACHET OTP SALARIAT conturilor active deținute de client 0 RON/lunã
(conturi curente, conturi de economii
1 Taxã abonament lunar pachet standard și depozite la termen) ≥ 10.000 RON
•• cu îndeplinirea anumitor condiþii 0 RON/lunã •• altfel 6 RON/lunã
prevãzute în contract sau
4 RON/lunã
•• altfel 6 RON/lunã V. PACHET e-CONT
1 Taxã abonament lunar pachet standard
PRODUSE ªI SERVICII OPÞIONALE - TARIFATE •• Pentru cazurile în care suma
soldurilor medii lunare ale tuturor
AFERENTE PACHETULUI OTP SALARIAT conturilor active deținute de client 0 RON/lunã
1 Card de debit Mastercard (conturi curente, conturi de economii
3 RON/lunã și depozite la termen) ≥ 10.000 RON
Standard
2 Serviciul de economisire •• altfel 6 RON/lunã
0 RON/lunã
periodicã automatã
3 Credit de nevoi personale 1 RON/lunã

18 19
VI. PACHET FII LIBER Credite
1 Taxã abonament lunar pachet standard 0 RON/lună

VII. PACHET ACTIV


1 Taxã abonament lunar pachet standard 4 RON/lună

VIII. PACHET EXCLUSIV


1 Taxã abonament lunar pachet standard
•• în cazul virării salariului de minim
I. CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE
4,5 RON/lunã
1.000 RON prin conturi 1 Comision de analizã a dosarului
•• altfel 6 RON/lunã •• cu pachet OTP Creditare 0 RON
•• fãrã pachet OTP Creditare 200 RON
2 Comision de administrare lunar,
IX. PACHET EXCLUSIV NOU aplicat la soldul lunar al creditului 0%
1 Taxã abonament lunar pachet standard 4 RON/lună 3 Comision de rambursare anticipatã
•• pentru credite cu dobândã 0%
variabilã
•• pentru credite cu dobândã fixã 1%
Cont 0,50% pentru ultimul
escrow an de contract
4 Comision unic pentru servicii
prestate la cererea clientului, 100 RON
aferente creditului19
5 Taxã pentru înscrierea ipotecii
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului
creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat
Mobiliare
6 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON
1 Contul Escrow este folosit pentru 10 EUR contul curent16, 17 0,50% min 1 EUR
produse cu ipotecã (sau echivalent) echivalent în valuta creditului
2 Contul Escrow este folosit pentru alte produse decât cele •• retragere neprogramatã
cu ipotecã numerar pentru sume ce
•• taxã menþinere 0,50% pe trimestru depãºesc 0,50%
5.001 EUR sau echivalent
•• modificarea/anularea contractului 50 EUR (se adaugã la comisionul normal de retragere
iniþial numerar ºi se aplicã pe client/zi)
•• retragere programatã ºi
nerealizatã pentru sume ce
depãºesc 0,20%
10.000 EUR sau echivalent
(se percepe la suma neridicatã)
7 Comision lunar de administrare cont 5 RON1
curent
8 Prima de asigurare de viaþã ºi ºomaj 3,2% pentru
(PPI), dacã optezi pentru aceasta suma acordată
> 44.000 RON
sau
3,7% pentru
suma acordată
<= 44.000 RON
și se aplică la suma acordată
a creditului, în momentul
retragerii acestuia.
20 21
II. CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE III. CREDITUL IPOTECAR DE ACHIZIÞIE
CU GARANÞIE IPOTECARÃ 1 Comision de analizã a dosarului 0 RON
1 Comision de analizã a dosarului 0 RON 2 Comision de administrare lunar, 0%
aplicat la soldul lunar al creditului
2 Comision de administrare lunar, 0% 3 Comision de rambursare anticipatã 0%
aplicat la soldul lunar al creditului
3 Comision de rambursare anticipatã 0% 4 Taxã de evaluare a proprietãþii conform tarifului
practicat de
4 Taxã de evaluare a proprietãþii conform tarifului evaluatorul autorizat
practicat de
evaluatorul autorizat 5 Comision unic pentru servicii
prestate la cererea clientului, 150 RON
5 Comision unic pentru servicii
150 RON aferente creditului19
prestate la cererea clientului,
aferente creditului19 6 Taxã pentru înscrierea ipotecii
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului
6 Taxã pentru înscrierea ipotecii creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat
creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul Mobiliare
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat
Mobiliare 7 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON
contul curent16, 17 0,50% min 1 EUR
7 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON echivalent în valuta creditului
contul curent16, 17 0,50% min 1 EUR
echivalent în valuta creditului •• retragere neprogramatã numerar
pentru sume ce depãºesc 5.001
•• retragere neprogramatã 0,50%
EUR sau echivalent
numerar pentru sume ce (se adaugã la comisionul normal de retragere
depãºesc 5.001 EUR sau 0,50% numerar ºi se aplicã pe client/zi)
echivalent
(se adaugã la comisionul normal de retragere •• retragere programatã ºi
numerar ºi se aplicã pe client/zi) nerealizatã pentru sume ce
depãºesc 0,20%
•• retragere programatã ºi 10.000 EUR sau echivalent
nerealizatã pentru sume ce (se percepe la suma neridicatã)
depãºesc 10.000 EUR sau 0,20%
echivalent 8 Comision lunar de administrare cont 5 RON1
(se percepe la suma neridicatã) curent
8 Comision lunar de administrare cont 5 RON1
curent

22 23
IV. CREDIT IPOTECAR DE ACHIZIŢIE – PRIMA CASĂ Card de credit în
1 Comision de analizã a dosarului 0 RON rate - LEI
2 Comision de administrare lunar, 0%
aplicat la soldul lunar al creditului
3 Comision de rambursare anticipatã 0%
4 Taxã de evaluare a proprietãþii conform tarifului
practicat de
evaluatorul
autorizat
5 Comision unic pentru servicii
prestate la cererea clientului, 150 RON VI. MASTERCARD CREDIT DUAL
aferente creditului19
1 Taxã de Emitere Card 0 RON
6 Taxã pentru înscrierea ipotecii
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului 2 Taxã Lunarã de Administrare Card (primele 12 5 RON
creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul luni este 0)
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat 3 Comision utilizare card la comercianți 0 RON
Mobiliare
4 Comision utilizare card la ATM-urile OTP
7 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON 2%
Bank România
contul curent16, 17 0,50% min 1 EUR
echivalent în valuta 5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP 0%
creditului Bank România
•• retragere neprogramatã numerar 6 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% +
pentru sume ce depãºesc 5.001 EFTPOS-urile din România 2,50 RON
EUR sau echivalent 0,50% 7 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% +
(se adaugã la comisionul normal de retragere
numerar ºi se aplicã pe client/zi)
EFTPOS-urile din străinătate 10 RON
•• retragere programatã ºi 8 Comision utilizare card la ATM-urile din 3,50 RON
nerealizatã pentru sume ce Grup OTP Bank
depãºesc 0,20% 9 Taxã Reînnoire Card 0 RON
10.000 EUR sau echivalent
(se percepe la suma neridicatã)
10 Taxã Reemitere Card 5 RON
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
8 Comision lunar de administrare cont 5 RON 1
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de
curent 5 RON
urgenþã
9 Comision de gestiune datorat în vigoare la data
FNGCIMM de către beneficiar finanţării 12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 10 RON
10 Comision unic de analiză datorat 13 Comision Interogare Sold 0,30 RON
(la ATM)
FNGCIMM de către beneficiar, în vigoare la data
pentru emiterea unei promisiuni de finanţării 14 Comision mini-extras card 0,30 RON
garantare (la ATM)
15 Comision Schimbare PIN 3,50 RON
(la ATM)
V. DESCOPERITUL DE CONT 16 Taxã Blocare Card
(pierdut/furat)
35 RON
1 Comision de analizã dosar 0 RON
2 Comision unic pentru servicii prestate la 17 Taxã Reactivare Card 0 RON
100 RON
cererea clientului, aferente creditului19 18 Taxă pentru contestarea nefondată a 35 RON
tranzacției
19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 24,9%
utilizat
20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 26,9%
restant/depãºire limitã

24 25
V. MASTERCARD COMPAS (MOL CO-BRAND) I. MASTERCARD STANDARD / VISA CLASIC -
1 Taxã de Emitere Card 0 RON CARD DE CREDIT IN RATE - LEI
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 5 RON 1 Taxã de Emitere Card 0 RON
(primele 12 luni este 0)
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 5 RON
3 Comision utilizare card la comercianți 0 RON
3 Comision utilizare card la comercianți 0 RON
4 Comision utilizare card la ATM-urile OTP 2% 4 Comision utilizare card la ATM-urile OTP
Bank Romania 2%
Bank România
5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP 0% 5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile
Bank Romania 0%
OTP Bank România
6 Comision utilizare card la ATM-urile / 2%
EFTPOS-urile din România + 2,50 RON 6 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% + 2,50 RON
EFTPOS-urile din România
7 Comision utilizare card la ATM-urile / 2%
EFTPOS-urile din străinătate + 10 RON 7 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% + 10 RON
EFTPOS-urile din străinătate
8 Comision utilizare card la ATM-urile din 3,50 RON 8 Comision utilizare card la ATM-urile din
Grup OTP Bank 3,50 RON
Grup OTP Bank
9 Taxã Reînnoire Card 0 RON
9 Taxă Reînnoire Card 20 RON
10 Taxã Reemitere Card 5 RON
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc) 10 Taxă Reemitere Card 10 RON
(pierdut / furat/ deteriorat/ etc)
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de 5 RON
urgenþã 11 Taxã adiþionalã Reemitere card în regim 5 RON
de urgenþã
12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 10 RON
12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON
(la ATM)
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON
(la ATM)
14 Comision mini-extras card 0,30 RON
(la ATM)
14 Comision mini-extras card 0,30 RON
(la ATM)
15 Comision Schimbare PIN 3,50 RON
(la ATM)
15 Comision Schimbare PIN 3,50 RON
(la ATM)
16 Taxã Blocare Card 35 RON
(pierdut/furat)
16 Taxã Blocare Card 35 RON
17 Taxã Reactivare Card 0 RON 17 Taxã Reactivare Card 0 RON
18 Taxă pentru contestarea nefondată a 18 Taxă pentru contestarea nefondată a
35 RON 35 RON
tranzacției tranzacției
19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
24,9% 29%
utilizat utilizat
20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
26,9% 31%
restant/depãºire limitã restant/depãºire limitã
21 Data Scadență Data de 25 a
fiecãrei luni

26 27
II. MASTERCARD STANDARD/VISA CLASIC - LEI III. VISA GOLD - LEI
1 Taxã de Emitere Card 40 RON 1 Taxã de Emitere Card 50 RON
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 1,66 RON 2 Taxã Lunarã de Administrare Card 10 RON
(primele 12 luni este 0) (primele 12 luni este 0)
3 Comision utilizare card la comercianți 0 RON 3 Comision utilizare card la comercianți 0 RON
4 Comision utilizare card la ATM-urile 4 Comision utilizare card la ATM-urile
1% 1%
OTP Bank România OTP Bank România
5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP 5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP
0% 0%
Bank Romania Bank Romania
6 Comision utilizare card la ATM-urile / 1% 6 Comision utilizare card la ATM-urile / 1%
EFTPOS-urile din România + 2,50 RON EFTPOS-urile din România + 2,50 RON
7 Comision utilizare card la ATM-urile / 1% 7 Comision utilizare card la ATM-urile / 1%
EFTPOS-urile din străinătate + 10 RON EFTPOS-urile din străinătate + 10 RON
8 Comision utilizare card la ATM-urile din 8 Comision utilizare card la ATM-urile din
3,50 RON 3,50 RON
Grup OTP Bank Grup OTP Bank
9 Taxã Reînnoire Card 0 RON 9 Taxã Reînnoire Card 0 RON
10 Taxã Reemitere Card 5 RON 10 Taxã Reemitere Card 5 RON
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc) (pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card 11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de
5 RON 0 RON
în regim de urgenþã urgenþã
12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON 12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON 13 Comision Interogare Sold 0,30 RON
(la ATM) (la ATM)
14 Comision mini-extras card 0,30 RON 14 Comision mini-extras card 0,30 RON
(la ATM) (la ATM)
15 Comision Schimbare PIN 3,50 RON 15 Comision Schimbare PIN 5 RON
(la ATM) (la ATM)
16 Taxã Blocare Card 35 RON 16 Taxã Blocare Card 35 RON
(pierdut/furat) (pierdut/furat)
17 Taxã Reactivare Card 0 RON 17 Taxã Reactivare Card 0 RON
18 Taxă pentru contestarea nefondată a 18 Taxă pentru contestarea nefondată a
35 RON 0 RON
tranzacției tranzacției
19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
22% 22%
utilizat utilizat
20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
24% 24%
restant/depãºire limitã restant/depãºire limitã

28 29
IV. MASTERCARD PLATINUM - LEI Carduri
1 Taxã de Emitere Card 350 RON de debit
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 29 RON
(primele 12 luni este 0)
3 Comision utilizare card la comercianți 0 RON
4 Comision utilizare card la 1%
ATM-urile OTP Bank România
5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP 0%
Bank România
6 Comision utilizare card la ATM-urile / 1%
EFTPOS-urile din România + 2,50 RON I. MASTERCARD FLAT
7 Comision utilizare card la ATM-urile / 1%
EFTPOS-urile din străinatate + 10 RON LEI EURO
8 Comision utilizare card la ATM-urile din 1 Taxã de Emitere Card 10 RON 1,50 EUR
3,50 RON
Grup OTP Bank 2 Taxã de Emitere Foto Card 40 RON 9 EUR
9 Taxã Reînnoire Card 0 RON 3 Taxã Lunarã de Administrare 0,83 RON 0,25 EUR
10 Taxã Reemitere Card Card (primele 12 luni este 0)
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
0 RON
4 Comision tranzacții la 0 RON 0 EUR
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de comercianți
0 RON
urgenþã 5 Comision retragere numerar
12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON de la EFTPOS-urile OTP Bank 0,30% 0,30%
România
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON
(la ATM) 6 Comision Retragere Numerar la 0,20% 0,20%
14 Comision mini-extras card ATM-urile OTP Bank România
0,30 RON
(la ATM) 7 Comision Retragere Numerar în 0,5% 0,5%
15 Comision Schimbare PIN România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
5 RON
(la ATM) 8 Comision Retragere Numerar în 1% 1%
16 Taxã Blocare Card străinătate (ATM / EFTPOS) +10 RON +3 EUR
(pierdut/furat)
35 RON
9 Comision Retragere Numerar de 3,50 RON 1 EUR
17 Taxã Reactivare Card 0 RON la ATM-urile “Grup OTP Bank
18 Taxă pentru contestarea nefondată a 10 Taxã Reînnoire Card 0 RON 0 EUR
0 RON
tranzacției 11 Taxã Reemitere Card
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
5 RON 1,50 EUR
19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 24%
utilizat 12 Taxã adiþionalã Reemitere Card 5 RON 1,50 EUR
20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul în regim de urgenþã
26%
restant/depãºire limitã 13 Taxã Reemitere PIN
(pierdut/ uitat/ furat)
3,50 RON 1 EUR
14 Comision Interogare Sold 0,30 RON 0,10 EUR
(la ATM)
15 Comision mini-extras card 0,30 RON 0,10 EUR
(la ATM)
16 Comision Schimbare PIN 5 RON 1,50 EUR
(la ATM)
17 Taxã Blocare Card 3,50 RON 1 EUR
(pierdut/furat)
18 Taxã Reactivare Card 0 RON 0 EUR
19 Taxă pentru contestarea 35 RON 10 EUR
nefondată a tranzacției
20 Rata anuală a dobânzii
penalizatoare pentru depășire 50% 50%
limită

30 31
II. MASTERCARD STANDARD III. VISA CLASSIC PRESTIGE
LEI EURO LEI
1 Taxã de Emitere Card 10 RON 3 EUR 1 Taxã de Emitere Card 0 RON
2 Taxã de Emitere Foto Card 40 RON 9 EUR 2 Taxã Lunarã de Administrare
0 RON
3 Taxã Lunarã de Administrare Card
1,66 RON 0,58 EUR
Card (primele 12 luni este 0) 3 Comision tranzacții la
0%
4 Comision tranzacții la comercianți
0 RON 0 EUR
comercianți 4 Comision Retragere Numerar de
0%
5 Comision Retragere Numerar la ATM-urile OTP Bank România
de la EFTPOS-urile OTP Bank 0,30% 0,30% 5 Comision retragere numerar
România
de la EFTPOS-urile OTP Bank 0%
6 Comision Retragere Numerar la România
0,20% 0,20%
ATM-urile OTP Bank România
6 Comision Retragere Numerar în
7 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50%
România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR România (ATM/EFTPOS) – pentru 0 RON
primele cinci tranzacții efectuate în fiecare
8 Comision Retragere Numerar în 1% 1% lună calendaristică
străinătate (ATM / EFTPOS) +10 RON +3 EUR 7 Comision Retragere Numerar în
9 Comision Retragere Numerar de România (ATM/EFTPOS) – începând 0.50 % + 2.50 RON
3,5 RON 1 EUR
la ATM-urile “Grup OTP Bank cu a șasea tranzacție efectuată în fiecare lună
calendaristică
10 Taxã Reînnoire Card 0 RON 0 EUR
8 Comision Retragere Numerar în
11 Taxã Reemitere Card 5 RON 1,50 EUR 1.00 % +10.00 RON
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc) străinătate (ATM/EFTPOS)
12 Taxã adiþionalã Reemitere Card 9 Comision Retragere Numerar de
5 RON 1,50 EUR 3.50 RON
în regim de urgenþã la ATM-urile “Grup OTP Bank”
13 Taxã Reemitere PIN 10 Taxã Reînnoire Card 0 RON
(pierdut/ uitat/ furat)
5 RON 1,50 EUR
11 Taxã Reemitere Card 5.00 RON
14 Comision Interogare Sold 0,30 RON 0,10 EUR
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
(la ATM)
12 Taxã adiþionalã Reemitere Card
15 Comision mini-extras card 5.00 RON
0,30 RON 0,10 EUR în regim de urgenþã
(la ATM)
13 Taxã Reemitere PIN 5.00 RON
16 Comision Schimbare PIN 5 RON 1,50 EUR (pierdut/ uitat/ furat)
(la ATM)
14 Comision Interogare Sold 0.30 RON
17 Taxã Blocare Card 35 RON 10 EUR (la ATM)
(pierdut/furat)
15 Comision mini-extras card 0.30 RON
18 Taxã Reactivare Card 0 RON 0 EUR (la ATM)
19 Taxă pentru contestarea 16 Comision Schimbare PIN
35 RON 10 EUR 5.00 RON
nefondată a tranzacției (la ATM)
20 Rata anuală a dobanzii 17 Taxã Blocare Card
penalizatoare pentru depășire 50% 50% (pierdut/furat)
3.50 RON
limită 18 Taxã Reactivare Card 0 RON
19 Taxă pentru contestarea 15.00 RON
nefondată a tranzacției
20 Rata anuală a dobanzii
penalizatoare pentru depășire 0%
limită

32 33
Carduri de debit II. VISA ELECTRON JUNIOR MAX
VISA Electron LEI EURO
Junior 1 Taxã de Emitere Card 0 RON 0 EUR
2 Taxã de Emitere Foto Card 40 RON 9 EUR
3 Taxã Lunarã de Administrare 0,41 RON 0,16 EUR
Card (primele 12 luni este 0)
4 Comision tranzacții la 0 RON 0 EUR
comercianți
5 Comision retragere numerar
de la EFTPOS-urile OTP Bank 0,20% 0,20%
I. VISA ELECTRON JUNIOR PLUS România
LEI EURO 6 Comision Retragere Numerar 0,15% 0,15%
la ATM-urile OTP Bank România
1 Taxã de Emitere Card 0 RON 2 EUR
7 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50%
2 Taxã Lunarã de Administrare 0 RON 0,16 EUR România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
Card (primele 12 luni este 0)
8 Comision Retragere Numerar în 1% 1%
3 Comision tranzacții la străinătate (ATM / EFTPOS) +5 RON +1,50 EUR
0 RON 0 EUR
comercianți
9 Comision Retragere Numerar de
4 Comision Retragere 3,50 RON 1 EUR
la ATM-urile “Grup OTP Bank”
Numerar la EFTPOS-urile 0% 0,30%
OTP Bank România 10 Taxã Reînnoire Card 0 RON 0 EUR
5 Comision Retragere Numerar la 11 Taxã Reemitere Card 2,50 RON 1 EUR
0% 0,20% (pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
ATM-urile OTP Bank România
6 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50% 12 Taxã adiþionalã Reemitere Card 2,50 RON 1 EUR
România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR în regim de urgenþã
7 Comision Retragere Numerar în 1% 1% 13 Taxã Reemitere PIN 2,50 RON 1 EUR
(pierdut/ uitat/ furat)
străinătate (ATM / EFTPOS) +5 RON +1,50 EUR
14 Comision Interogare Sold 0,30 RON 0,10 EUR
8 Comision Retragere Numerar de 3,50 RON 1 EUR (la ATM)
la ATM-urile “Grup OTP Bank”
15 Comision mini-extras card 0,30 RON 0,10 EUR
9 Taxã Reînnoire Card 0 RON 0 EUR (la ATM)
10 Taxã Reemitere Card 2,50 RON 1 EUR 16 Comision Schimbare PIN
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc) (la ATM)
2,50 RON 1 EUR
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card 17 Taxã Blocare Card
2,50 RON 1 EUR 2,50 RON 1 EUR
în regim de urgenþã (pierdut/furat)
12 Taxã Reemitere PIN 2,50 RON 1 EUR 18 Taxã Reactivare Card 0 RON 0 EUR
(pierdut/ uitat/ furat)
19 Taxă pentru contestarea
13 Comision Interogare Sold 35 RON 10 EUR
0,30 RON 0,10 EUR nefondată a tranzacției
(la ATM)
20 Rata anuală a dobânzii
14 Comision mini-extras card 0,30 RON 0,10 EUR penalizatoare pentru depăsire 50% 50%
(la ATM)
limită
15 Comision Schimbare PIN 2,50 RON 1 EUR
(la ATM)
16 Taxã Blocare Card 2,50 RON 1 EUR
(pierdut/furat)
17 Taxã Reactivare Card 0 RON 0 EUR
18 Taxă pentru contestarea 35 RON 10 EUR
nefondată a tranzacției
20 Rata anuală a dobânzii
penalizatoare pentru depăsire 50% 50%
limită

34 35
Carduri de debit II. MASTERCARD STANDARD
aferente clienților 1 Taxã de Emitere Card 0 RON
care provin din 2 Taxã Lunarã de Administrare Card 1,5 RON
(primele 12 luni este 0)
fuziunea cu Banca 3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON 0 RON
Millennium S.A., 4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută 0 RON
emise înainte de 5 Comision utilizare card la 0,3%
01.11.2015 EPOS-urile OTP Bank România
6 Comision utilizare card la 0,2% minim
ATM-urile OTP Bank România 1 RON
7 Comision utilizare card la 0,5%
ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) + 2,50 RON
I. VISA ELECTRON 8 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 1,5% minim
urile altor bãnci (în strãinãtate) 10 RON
1 Taxã de Emitere Card 0 RON
9 Taxã Reînnoire Card 0 RON
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 1,5 RON
(primele 12 luni este 0) 10 Taxã Reemitere Card 40 RON
(pierdut/furat/deteriorat)
3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON 0 RON
11 Comision Interogare Sold 0,50 RON
4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută 0,75% minim (la ATM)
3 RON
12 Comision Printare Mini-extras Card 1 RON
5 Comision utilizare card la (la ATM)
0,3%
EPOS-urile OTP Bank România 13 Comision Schimbare PIN 1 RON
6 Comision utilizare card la 0,2% minim (la ATM)
ATM-urile OTP Bank România 1 RON 14 Taxã pentru refuz la platã nefondat 45 RON
7 Comision utilizare card la 0,5% 15 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de
ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) + 2,50 RON 60 EUR
urgenþã
8 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 1,5% minim
urile altor bãnci (în strãinãtate) 10 RON
9 Taxã Reînnoire Card 0 RON
10 Taxã Reemitere Card 25 RON
(pierdut/furat/deteriorat)
11 Comision Interogare Sold 0,50 RON
(la ATM)
12 Comision Printare Mini-extras Card 1 RON
(la ATM)
13 Comision Schimbare PIN 1 RON
(la ATM)
14 Taxã pentru refuz la platã nefondat 45 RON
15 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de 60 EUR
urgenþã

36 37
Carduri de credit II. VISA GOLD
aferente clienților 1 Taxã de Emitere Card 0 RON
care provin din 2 Taxã Lunarã de Administrare Card 6,66 RON
(primele 12 luni este 0)
fuziunea cu Banca 3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON 0 RON
Millennium S.A., 4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută 0,75% minim
emise înainte de 3 RON
01.11.2015 5 Comision utilizare card la 0,30%
EPOS-urile OTP Bank România
6 Comision utilizare card la 2% minim
ATM-urile/EPOS-urile OTP Bank România 4,5 RON
7 Comision utilizare card la 2% minim
ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) 4,5 RON
I. VISA
8 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 2% minim
1 Taxã de Emitere Card 0 RON urile altor bãnci (în strãinãtate) 10 RON
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 3,33 RON 9 Taxã Reînnoire Card 0 RON
(primele 12 luni este 0)
10 Taxã Reemitere Card 20 RON
3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON 0 RON (pierdut/furat/deteriorat)
4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută 0,75% minim 11 Comision Interogare Sold
5 RON (la ATM)
0,50 RON
5 Comision utilizare card la 12 Comision Printare Mini-extras Card
0,30% 0,50 RON
EPOS-urile OTP Bank România (la ATM)
6 Comision utilizare card la 2% minim 13 Comision Schimbare PIN 0 RON
ATM-urile/EPOS-urile OTP Bank România 4,5 RON (la ATM)

7 Comision utilizare card la 2% minim 14 Taxă Blocare Card (pierdut/ furat) 0 RON
ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) 4,5 RON 15 Taxã pentru refuz la platã nefondat 15 RON
8 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 2% minim 16 Rata anuală a dobânzii pentru creditul
urile altor bãnci (în strãinãtate) 10 RON 22%
utilizat
9 Taxã Reînnoire Card 0 RON 17 Taxă penalizatoare pentru neachitare la 35 RON
10 Taxã Reemitere Card termen a sumei datorate
(pierdut/furat/deteriorat)
15 RON
18 Procent sumă minimă de plată lunară 3%
11 Comision Interogare Sold 0,50 RON 19 Limită lunară de retragere numerar Maximum
(la ATM)
50% din
12 Comision Printare Mini-extras Card 0,50 RON limita de
(la ATM) credit
13 Comision Schimbare PIN 0 RON 20 Perioada de grație Până la 55
(la ATM) de zile
14 Taxă Blocare Card (pierdut/ furat) 0 RON
15 Taxã pentru refuz la platã nefondat 15 RON
16 Rata anuală a dobânzii pentru creditul 28%
utilizat
17 Taxă penalizatoare pentru neachitare la 35 RON
termen a sumei datorate
18 Procent sumă minimă de plată lunară 3%
19 Limită lunară de retragere numerar Maximum
50% din
limita de
credit
20 Perioada de grație Până la 55
de zile

38 39
mai mică sau egală cu 1 lună), respectiv sumele provenite
din dobânzile virate lunar aferente depozitelor cu
Note viramente lunare de dobandă și depozitelor cu dobândă
progresiva, retrase în ziua viramentului;
ii. Sumele provenite din serviciul MoneyGram;
iii. Sumele încasate de clienții ce au calitatea de vânzători
în tranzacții cu finanțare din credit ipotecar oferit de OTP
Bank România S.A. clienților comparatori, ce nu au fost
utilizate înainte de retragere pentru alte produse bancare
(cu excepția schimbului valutar), în primele 60 de zile
calendarsitice de la momentul încasării lor;
17. Pentru retragerile de numerar din contul bancar curent (de
1. C lienții care au contul bancar curent (de plăți) deschis înainte plăți) ce depășesc 5.001 EUR este necesară programarea
de 02.04.2013 (inclusiv) și clienții care beneficiază de anumite prealabilă cu 1 zi lucrătoare în intervalul 8:30 – 16:00 la
oferte/promoții desfășurate de bancă beneficiază de comision unitatea teritorială de unde se face retragerea. Sumele
de administrare contul bancar curent (de plăți) 0 RON/lună. încasate de clienții ce au calitatea de vânzători în tranzacții
Clienții care au contul bancar curent (de plăți) deschis în perioada cu finanțare din credit ipotecar oferit de OTP Bank România
03.04.2013 – 29.11.2013 (inclusiv) beneficiază de comision S.A. clienților comparatori, ce nu au fost utilizate înainte de
de administrare cont bancar curent (de plăți) 3 RON/lună. retragere pentru alte produse bancare (cu excepția schimbului
Începând cu data de 01.11.2015, clienții proveniți din fuziunea valutar), în primele 60 de zile calendarsitice de la momentul
cu Banca Millennium S.A., vor fi tarifați cu un comision lunar încasării lor;
de administrare cont de 4 RON/ lună/ client. Clienții care
beneficiază de anumite oferte/promoții desfășurate de bancă 18. Aceste tarife conțin TVA;
beneficiază de comision de administrare contul bancar curent 19. Nu se percepe comision pentru schimbarea datei de
(de plăți) 0 RON/ lună. scadență și pentru schimbarea garanției. Suplimentar, pentru
2. Pentru plățile în lei în afara teritoriului României se percep contractele de credit ce intră sub incidența OUG 52/2016, nu
comisioanele aferente plăților în lei instructate prin același se percepe comision pentru solicitări privind restructurarea
canal bancar către alt cont deschis la o altă bancă din România; creditului precum și pentru eliberarea unui document necesar
rambursării anticipate a creditului prin refinanțare.
3. Se aplică și pentru ordinele de plată documentare în lei
pentru refinanțare. În cazul în care plata este ordonată cu 20. Transferul Online “Magnetul de Bani” reprezintă o operațiune
comisioanele „OUR”, se vor percepe suplimentar comisioanele de plată pe internet disponibilă în OTPdirekt - Internet Banking
băncilor corespondente – vezi Anexa 1; și SmartBank prin care un cont beneficiar în RON deschis la
OTPBank poate fi creditat din altă bancă din România prin
4. Se adaugă mesajul de corespondență SWIFT de la rubrica intermediul unui card de debit emis de aceasta. Tranzacția
“Alte operațiuni”; va fi procesată conform “Program de acceptare și termene
5. Comisioanele se suportă de trăgător dacă sunt refuzate de tras. maxime de executare”.
Comisioanele sunt datorate chiar dacă ulterior documentele
rămân neplătite sau sunt abandonate sau returnate;
6. Începând cu data de 01.11.2015 pentru clienții proveniți Definiții
din fuziunea cu Banca Millennium S.A., care dețin serviciul
Internet Banking, se va menține costul de 3 RON/lună.
7. Utilizator pentru Internet Banking, SmartBank și Contact
Center. Pot exista maxim 2 persoane împuternicite pe contul
titularului;
8. La aceste valori se adaugă TVA-ul aferent țării de rezidență a
clientului.
9. Alerta popriri își menține prețul de 2.00 EUR/SMS indiferent
de tipul rețelei de telefonie mobilă (România, Ungaria sau Definiții:
Europa).
10. Tariful va fi perceput o singură dată indiferent de numărul de 1. Consumator vulnerabil din punct de vedere financiar (Legea
adăugări, modificări, eliminări efectuate în ziua respectivă. 258/2017) – consumatorul al cărui venit lunar nu depășește
echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie
11. În limita a 50.000 RON; sau al cărui venit din ultimele 6 luni nu depășește echivalentul a
12. În limita a 10.000 EUR; 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie conform ultimei
prognoze macroeconomice previzionate pentru anul următor.
13. În cazul în care plata este ordonată cu comisioane „OUR”, se
vor percepe suplimentar comisioanele băncilor corespondente 2. Consumator nevulnerabil din punct de vedere financiar (Legea
– vezi Anexa 1; 258/2017) – consumatorul ce nu se încadrează în categoria
consumatorilor vulnerabili.
14. Banca poate limita/restricționa deschiderea de conturi
suplimentare. 3. Cont de plăți (Legea 258/2017) – un cont deținut în numele
unuia sau mai multor consumatori, care este folosit pentru
15. Valutele acceptate pentru operatiunile cu numerar sunt EUR, executarea uneia sau mai multor operațiuni de plată.
USD, HUF, GBP, CHF;
4. Cont de plăți cu servicii de bază (Legea 258/2017)- un cont
16. Fac excepție: deținut în numele unuia sau mai multor consumatori, care este
i. Sumele provenite din depozitele la termen aflate la folosit pentru executarea uneia sau mai multor operațiuni de
scadență (mai puțin depozitele la termen cu maturitatea plată considerate de bază conform documentației contractuale.
40 41
Comisioane
percepute
de bãncile pentru plãþi valutare
corespondente cu opþiunea “OUR”
în alte valute diferite de EUR

BANCA CORESPONDENTÃ VALUTA COMISION OUR


ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0-100 GBP: 1 GBP
COD SWIFT: RBOSGB2L GBP Peste 100 GBP: 5 GBP
UBS AG
COD SWIFT: UBSWCHZH80A CHF CHF 12
DANSKE BANK A/S
COD SWIFT: DABADKKK DKK 75 DKK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB)
COD SWIFT: ESSESESS SEK SEK 60

Pentru clienþi BCR


Pânã la 100 EUR: 0 EUR
101 EUR-12.500 EUR: 30 EUR
Peste 12.501 EUR: 40 EUR
MULTI CURRENCY
BCR SE APLICÃ
COD SWIFT: RNCBROBU PENTRU: În favoarea clienþilor altor bãnci
(comisioanele se vor echivala în NOK/CAD/AUD la cursul BNR)
NOK/CAD/AUD Pânã la 100 EUR: 0 EUR
101 EUR - 2.500 EUR: 12 EUR
2.501 EUR - 12.500 EUR: 30 EUR
12.501 EUR - 50.000 EUR: 40 EUR
Peste 50.001 EUR: 55 EUR
MIZUHO CORPORATE BANK LTD
COD SWIFT: MHCBJPJT JPY 0,05%, min JPY 2.500
JP MORGAN CHASE BANK
COD SWIFT: CHASUS33 USD 0 USD
OTP BANK PLC 0 EUR
COD SWIFT: OTPVHUHB HUF/USD (se utilizeazã pentru OTP Express - plãþi în favoarea clienþilor
OTP Bank PLC)

NOTÃ: Plãþile valutare în EUR se proceseazã doar cu opþiunea „SHA”.

42
Am reuºit sã îți atragem atenþia?
Poþi obþine mai multe informaþii despre produsele noastre prin:

pagina noastrã de internet:


www.otpbank.ro

adresa de e-mail:
office@otpbank.ro

apel telefonic la urmãtorul numãr:


021 308 57 10
(tarif normal, apelabil ºi din strãinãtate)

reprezentanþii OTP Bank din unitãþile teritoriale

Condiþiile ºi comisioanele aferente produselor


ºi serviciilor noastre le gãsești în termenii ºi
condiþiile afiºate în sediile unitãþilor teritoriale
sau pe pagina de web: www.otpbank.ro.

OTP Bank România S.A., societate administrată în sistem


dualist, cu sediul în București, str. Buzeºti nr. 66-68,
sector 1, EUID:ROONRC.J40/10296/1995, înregistratã la
Registrul Comerþului sub nr. J40/10296/1995, CUI 7926069,
CIF RO7926069, înregistratã în Registrul Bancar sub nr.
RB-PJR-40-028/ 1999, capital social subscris ºi vãrsat
1.509.252.960 RON, nr. de înregistrare operator de date cu
caracter personal 2689
www.otpbank.ro • 0800 88 22 88
De luni pânã vineri între 8:30 ºi 21:00
Apelabil gratuit, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă

Întocmit de: OTP Bank România, Marketing,


broºurã Taxe ºi comisioane persoane fizice, octombrie 2018.