Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ

Nr. WPLEU0003
Codul unic de identificare a produsului tip : WPLEU0003 - ALSAN FLASHING QUADRO
Utilizare(utilizări) preconizată(preconizate): Hidroizolatie lichida pentru acoperisuri pe baza de rășina
poliuretanica

Fabricant: SOPREMA SAS


14, rue de Saint-Nazare
67025 Strasbourg, Franta
www.soprema.fr
Reprezentant autorizat: HIDROIZOLATII SOPREMA S.R.L.
Str Turturelelor nr 11A etaj 7 modul 6-7,
Sector 3 BUCURESTI, ROMANIA
Tel: +40 31 800 28 11, Email: contact@soprema.ro
Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei : SISTEM 3
Standard armonizat: ETAG 005 :2004 ; ETA nr 17/0154
Organism(e) notificat(e): KIWA B.V.
Performanţa declarată:
PERFORMANTA Specificatii
CARACTERISTICI Esentiale tehnice
ALSAN Fleece B ALSAN Fleece GF armonizate
Consum minim 3.0 kg/m² 2.0 kg/m²
Grosime minima 2.5 mm 2.0 mm
Nivelul categoriilor de utilizare în conformitate cu ETAG 005 cu referire la
Durata de viata W3 (25 ani)
Zona climatica M si S (temperaturi moderate si extreme)
Rezistență la deteriorarea mecanică
P1 pana la P4
(perforație) (substraturi comprimate și solide)
Panta acoperisului S1 to S4 (orice panta)
Temperatura minima de exploatare TL4 (-30 oC)
Temperatura maxima de exploatare TH4 (90 oC)
Categoria de utilizare în ceea ce privește
S/W 2
BWR3
ETAG 005:2004
Performanta produsului
Rezistenta la foc din exterior Clasa BRoof (t1) (EN 13501-5)
Comportamentul la foc Clasa E (EN 13501-1)
Permeabilitatea la vaporii de apa µ = 8022 µ = 5800
Impermeabilitatea la apa Etans
Fără substante periculoase conf EOTA TR
Declarație privind substanțele periculoase
034
Rezistenta la penetrarea radacinilor NPD
Rezistenta la smulgere din actiunea vantului
≥ 50 kPa pe suport de beton
(aderenta)
Rezistenta la alunecare NPD
Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această
declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea
exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnează pentru şi în numele fabricantului:

SOPREMA SAS își rezervă dreptul de a modifica compoziția materialului său și, prin urmare, prețurile acestora, fără notificar e prealabilă.
Din acest motiv, toate comenzile vor fi acceptate numai în conformitate cu condițiile și specificațiile tehnice în vigoare la data comenzii .
HIDROIZOLATII SOPREMA s.r.l. – BUCURESTI, ROMANIA
Tel: +40 31 800 28 10 Fax: +40 31 800 28 11
E-mail: contact@soprema.ro www.soprema.ro