Sunteți pe pagina 1din 30

CURS VI

Partea a II-a

Sisteme operaționale în învățarea elementelor


acrobatice
 

1
ROSTOGOLIRI

•Rostogolirea reprezintă o întoarcere completă peste cap în care părțile corpului vin
în contact cu solul în mod succesiv. Rostogolirile se pot executa pe direcțiile:
înainte,

înapoi,

lateral,

cu corpul grupat,

cu picioarele întinse,

cu corpul întins.

2
  Rostogolire înainte:
a) Rostogolire înainte în ghemuit:
•Descriere tehnică:
-poziție inițială: sprijin ghemuit;
-se așează mâinile pe sol, prin împingerea picioarelor se ridică șezuta;
-corpul se apleacă cu bărbia în piept,
-contactul cu solul se începe de pe umeri;
-în timpul rulării pe spate corpul se grupează energic, mâinile apucă
genunchii spre a ajuta gruparea,
--revenirea în poziția ghemuit se realizează prin avântarea trunchiului și a capului
înainte

3
METODICA ÎNVĂȚĂRII

-rulări pe spate înainte și înapoi;

 rulare din ghemuit în ghemuit,

 rostogolire înainte din sprijin ghemuit în șezând, cu genunchii grupați.

 rostogolire înainte pe plan înclinat.

• Ajutorul:- se dă din lateral cu o mână sub bazinul

executantului, cu cealaltă sub ceafă acestuia, spre al obliga să

țină capul în piept.


4
Greșeli de execuție tehnică:
 așezarea mâinilor pe sol prea aproape de linia picioarelor;
 lipsa elanului,
 așezarea creștetului capului, în loc de ceafă pe sol, lipsind astfel rularea spatelui ;
 lipsa grupării.

Jocuri:
-„Leapșa prin rostogolire”
-„Tăvălugul” rostogoliri efectuate în torent;
-„Șenila”realizată în doi sau trei executanți: un
executant este culcat pe spate și ține gleznele partenerului, iar partenerul ține
gleznele celui culcat pe sol.
5
b.Rostogolire înainte din săritură

Descriere tehnică:
 se execută asemănător cu rostogolirea înainte, cu corpul grupat; mâinile se sprijină
pe sol după ce corpul execută o săritură prin împingerea picioarelor energic în sol, el
fiind îndoit sau întins în faza de zbor, care precede rostogolirea .

6
Metodica învățării:
  -sărituri peste obstacole;
din stând, cădere înainte pe mâini, cu îndoirea brațelor pe două –trei
saltele suprapuse,
-rostogolire înainte prin „fereastră” .
Ajutorul:- se acordă la avansați, din lateral cu o mână la nivelul coapselor și cu
cealaltă la nivelul pieptului pentru înălțarea corpului.
 
Greșeli de execuție tehnică:
 lipsa înălțării zborului;
 lipsa sincronizării între bătaie și ducerea energică a brațelor înainte;
 aterizarea dură pe brațele întinse;
 spatele nu se rotunjește după zbor;
 contact dur cu solul.
7
 ROSTOGOLIRI ÎNAINTE CU PICIOARELE ÎNTINSE
 
a. Rostogolire înainte din depărtat în stând depărtat 
Descriere tehnică:
-poziție inițială: stând depărtat
 în timpul rostogolirii mâinile se duc rapid înainte și se așează pe sol între
picioare cât mai aproape de bazin;
în acest timp picioarele acționează rapid în jos și iau contactul cu solul pe
călcâie;
trunchiul se avântă spre înainte;
-prin împingerea mâinilor pe sol se ajută ridicarea în poziția stând depărtat . 

Ajutorul: se acordă din față apucând executantul de umeri, ajutând la ridicarea


corpului sau se poate ajuta prinzândul de la nivelul bazinului.

8
Metodica învățării:
 așezat depărtat, rulare înspre înapoi atingând cu vârfurile solul, revenire înainte cu
picioarele întinse și palmele așezate pe sol cât mai aproape de bazin,
 aceeași mișcare ridicând bazinul de pe sol;
 executarea rostogolirii pe un plan înclinat;
 executarea rostogolirii pe sol cu ajutor;
 executarea rostogolirii pe sol fără ajutor.
 
Greșeli execuție tehnică:
 absența unei poziții inițiale corecte;
 impulsie slabă în timpul rostogolirii;
 depărtarea insuficientă a picioarelor;
 îndreptarea trunchiului spre verticală înainte de finalizarea ridicării;
 poziție finală incorectă.

9
b.Rostogolire înainte cu picioarele întinse și apropiate 
Descriere tehnică:
 poziție inițială: se poate executa din pozițiile inițiale de la celelalte rostogoliri;
 în timpul acestei rostogoliri, palmele cu brațele întinse trebuie să fie așezate foarte
rapid pe sol cu o acțiune energică de împingere;
 corpul se apleacă accentuat spre coapse, ușurând astfel ridicarea șezutei;
-acest procedeu necesită o viteză mare de rotație, de aceea la început se va învăța cu
elan cu bătaia pe ambele picioare .

10
Metodica învățării:
 așezat.îndoirea trunchiului înainte cu așezarea mâinilor pe sol, de o parte și de alta a
șezutei, cu tendința de a ridica bazinul de pe sol;
 șezând: rulare înapoi cu picioarele întinse peste cap, rulare înainte cu viteză mare și
împingerea energică din brațe, cu presarea călcâielor și săltarea șezutei de pe sol;
 pe un plan înclinat rostogolire înainte cu picioarele întinse cu picioarele întinse și
apropiate cu ajutor și fără;
 rostogolire pe sol cu elan. 
Ajutorul:-se acordă din față la nivelul umerilor, favorizând ridicarea în sus și
înainte. 

Greșeli de execuție tehnică: 


 îndoirea genunchilor;
 lipsa elanului în timpul execuției;
 împingerea insuficientă cu brațele în momentul ridicării șezutei de pe sol;
 lipsa proiectării pieptului și umerilor înainte sus, peste punctul de sprijin al mâinilor.
11
c.Rostogolire înainte din stând pe mâini:

Descriere tehnică:
 poziție inițială:- stând cu brațele sus;
 balansul unui picior urmat de pas înainte, îndoirea corpului și așezarea palmelor
pe sol;
 printr-un impuls progresiv se urcă în stând pe mâini;
-se menține stândul pe mâini printr-un autocontrol cca 5 secunde;
 după aceea se trece la o dezechilibrare prin care corpul se grupează și se intră într-
o rostogolire în ghemuit înainte;
-poziția finală este stând pe mâini cu brațele sus .

12
Metodica învățării:

 stând cu brațele sus, stând pe mâini la scara fixă cu menținerea poziției 2-3 secunde,
revenire cu sprijin la scară, se repetă exercițiu 3-4 ori;
 stând pe mâini, cu ajutor, depășirea verticalei în perspectiva rostogolirii;
 stând pe mâini, cu ajutor, depășirea verticalei în rostogolire înainte;
 executarea mișcării, fără ajutor.

13
d.Săritura „peștelui”
 
Descriere tehnică:
 această mișcare este precedată de alergare și desprindere de pe ambele picioare;
 pentru a avea zbor în timpul săriturii este necesară o forță explozivă cât mai dezvoltată la
nivelul membrelor inferioare;
 corpul în timpul zborului este extins cu brațele lateral-sus;
 capul se menține în extensie până la contactul palmelor cu solul;
- brațele acționează spre a frâna mișcarea, ușurând rostogolirea corpului înainte grupat .

14
Metodica învățării:
 rostogolire înainte, cu desprindere energică de pe sol, peste un obstacol mai înalt;
 săritura peștelui, cu ajutorul partenerului la piept și coapse;
 stând pe lada de gimnastică: săritură și rostogolire înainte pe un plan înclinat, cu
ajutor;
 săritura peștelui la trambulina elastică;
 introducerea elementului în combinație simplă.

15
 ROSTOGOLIRI ÎNAPOI
a. Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit  
Descriere tehnică:
 poziția de plecare: stând ghemuit: -dezechilibrare înapoi, bazinul ia contactul cu
solul aproape de călcâie;
 mâinile se așază înapoi spre amortiza șocul;
 rulare pe spate cu genunchii la piept;
 capul aplecat cu bărbia în piept;
 mâinile se duc rapid înapoi peste cap, cu palmele în dreptul urechilor;
 se împinge energic din brațe, în timp ce șezuta trece peste cap;
- brațele se întind și se revine în ghemuit
16
Metodica învățării:
• se repetă aceleași rulări pe spate înainte și înapoi cu așezarea mâinilor lângă cap;
• rostogolire înapoi pe un plan înclinat.
• rostogolire înapoi pe sol cu și fără ajutor;
• rostogolire în legare cu alte elemente.
 Ajutorul: se acordă din lateral, apucând executantul de bazin cu o mână și cealaltă
la nivelul cefei, pentru a amortiza contactul dur a corpului pe sol.

17
 

Greșeli de execuție:
 lipsa grupării în execuție;
 așezarea defectuoasă și cu întârziere a mâinii pe sol;
 lipsa vitezei de rotație în momentul execuției;
 
b.Rostogolire înapoi din depărtat în depărtat
Descriere tehnică:
 poziția inițială: stând depărtat, trunchiul aplecat înainte, cu mâinile așezate cât mai
aproape de bazin.
 corpul se dezechilibrează înapoi, rolul mâinilor este de a amortiza contactul șezutei
cu solul.
 se execută rularea pe spate cu picioarele întinse și depărtate, mâinile se duc înapoi cu
palmele așezate pe sol în dreptul capului.
 viteza de rotație a rostogolirii este dată și de impulsul puternic care se realizează la
nivelul mâinilor pe sol .
18
Se poate executa și din alte poziții inițiale, cum ar fi: ghemuit, șezând și stând.
Metodica învățării:
 așezat depărtat: apropierea și depărtarea picioarelor cu îndoirea trunchiului înainte;
 culcat dorsal: ridicarea picioarelor peste cap cu atingerea solului cu vârfurile,
concomitent cu așezarea palmelor lângă cap;
 stănd depărtat, cu brațele sus: îndoirea trunchiului înainte odată cu coborârea brațelor
înainte jos și trecere în șezând depărtat.
 așezat depărtat pe un plan înclinat, palmele așezate pe saltea, rostogolire înapoi prin
împingerea energică a brațelor;
 stând depărtat: rostogolire înapoi din depărtat în depărtat cu și fără ajutor;
 legări de două sau trei rostogoliri;
 introducerea elementului în combinații simple.
 
19
Ajutorul:- se acordă din înapoia executantului, prinzându-l de la nivelul bazinului și
trăgând în sus și înainte.
Greșeli de execuție:
 cădere pe bazin fără amortizare;
 așezarea mâinilor mult înaintea bazinului;
 lipsa impulsului și al rotației în timpul rostogolirii;
 

20
c.Rostogolire înapoi cu picioarele întinse
 
Descriere tehnică:
 poziție inițială:- stând, îndoirea trunchiului înainte cu ducerea brațelor înapoi lângă
coapsă, cădere înapoi cu așezarea palmelor pe sol pentru amortizare.
 rularea pe bazin, spate, umeri, urmată de așezarea mâinilor cu palma pe sol lângă
cap;
- ducerea picioarelor peste cap cât mai aproape de acesta, odată cu împingerea
energică din brațe și întinderea lor .

21
Metodica învățării:
 -așezat: rularea pe spate, odată cu ridicarea picioarelor și atingerea solului cu vârfurile,
revenire cu picioarele apropiate și întinse.
 șezând pe un plan înclinat pe capătul cel mai înalt, trunchiul aplecat înainte cu brațele
întinse spre sol, răsturnarea trunchiului spre înapoi, odată cu tragerea energică a
picioarelor, palmele se așează pe sol lângă cap. Împingere energică din brațe și
întinderea lor ajutând la ridicarea trunchiului.
 din stând executarea rostogolirii cu și fără ajutor;
 includerea elementului în combinații simple.

Greșeli de execuție:
 îndoirea genunchilor în momentul plecării în execuție;
 lipsa amortizării în timpul căderi;
- lipsa forței de împingere din brațe în timpul rostogolirii.

22
d.Rostogolire înapoi în stând pe mâini
 Descriere tehnică:
Rostogolirea înapoi prin sau în stând pe mâini, este un element acrobatic, dinamic din
subgrupa rostogolirilor.
 Poziția inițială: -stând;
 plecare ca și la rostogolirea înapoi cu picioarele întinse;
 după ce se execută rularea înapoi și se realizează ridicarea energică a picioarelor,
proiectând vârfurile spre verticală;
 întinderea brațelor în stând pe mâini marcat;
- coborârea picioarelor pe rând sau împreună pe sol

23
Greșeli tehnice:
 poziție inițială atipică;
 lipsa preluării amortizate a greutății pe brațe;
 lipsa proiectării picioarelor spre verticală, după ce se efectuează rularea pe spate;
Ajutorul: se acordă prin apucarea executantului de glezne și ridicarea lui în stând
pe mâini

24
ÎNDREPTĂRI
 
Îndreptarea reprezintă acțiunea de închidere și deschidere a articulațiilor coxo-femurale.
Se poate executa : -de pe cap;
-de pe ceafă;
-din elan
-în diferite poziții finale: -stând;
-ghemuit;
-șezând;
-cu întoarcere de 1800
În mod obișnuit, în conținutul unui exercițiu, îndreptarea se execută din elan, iar în
succesiunea învățării se începe cu poziția stând pe cap.
 

25
1) Îndreptarea de pe cap
Descriere tehnică:
 îndreptarea de pe cap reprezintă o trecere a corpului dintr-o poziție mai joasă și
răsturnată într-una mai înaltă, stând;
 poziția inițială: stând, cu brațele sus.
 corpul se înclină, palmele și fruntea se așează pe sol, sub un unghi de 450.
 greutatea corpului este preluată de brațele îndoite și de cap (frunte).
- odată cu deplasarea picioarelor, spre verticală, brațele împing energic în sol, capul pe
spate;
- prin aceste acțiuni se realizează extensia corpului în aer.
- se aterizează în poziția stând sau alte poziții finale: șezând cu picioarele apropiate
sau depărtate, pe genunchi sau în ghemuit .

26
Metodica învățării:
 exerciții ajutătoare: stând pe cap coborârea picioarelor la
orizontală și revenire;
 învățarea biciuirii picioarelor pe verticală din stând
atârnat îndoit la inele, cu ajutor;
 îndreptarea din stând pe cap de pe două cutii de ladă, cu și
fără ajutor;
 îndreptare la sol cu ajutor;
 încercări liberă a procedeului;
 legări de mai multe îndreptări.
 
Ajutorul: se acordă din lateral, apucat cu o mână de braț,
iar cu cealaltă sub spate la nivelul șezutei

27
2) Îndreptarea de pe ceafă
 
Descriere tehnică:
-poziția inițială: șezând cu picioarele întinse;
-rulare înapoi pe ceafă și omoplați;
-mâinile cu coatele îndoite, se așează înapoi în dreptul capului;
-corpul se ridică pe verticală (stând pe omoplați);
-se execută un elan, prin îndoirea corpului din articulația coxo-femurală și aducerea
picioarelor peste cap;
-în timpul elanului picioarele zvâcnesc energic înspre în sus; această lansare se
realizează și prin împingerea puternică a mâinilor pe sol, capul rămânând în extensie.

28
Metodica învățării:
 
-exerciții ajutătoare:- din stând pe omoplați pe o cutie de ladă, închiderea și
deschiderea articulației coxo-femurale;
-din culcat cu două ajutoare, îndreptare;
-îndreptare de pe ceafă, de pe o saltea elastică;
-îndreptare de pe ceafă la sol, cu ajutor;
-executarea independentă a procedeului;
-executarea elementului în legare cu alte elemente,
ex.: rostogolire înainte, îndreptare de pe ceafă.

29
3) Îndreptare de pe cap din elan
 
Descriere tehnică:
-poziție inițială: stând
-săltare înainte pe două picioare;
-trecere în sprijin ghemuit cu așezarea frunții și a mâinilor pe sol;
-picioarele se ridică întinse la orizontală, după fază de dezechilibrare picioarele
execută aceași mișcare de biciuire spre înainte sus ca și la îndreptarea de pe ceafă.

30