Sunteți pe pagina 1din 1

Lecţii despre somnul spiritual

Fap. 20:7-12

Introducere
- Somnul: stare de relaxare, caracterizată prin reducerea parţială sau totală a funcţiilor
organismului
- Valenţele somnului în Biblie: aspect pozitive (odihnă, crearea Evei) vs. negative
(indiferenţă, neveghere etc.)
- Riscul somnului/relaxării pe plan spiritual

I. Pentru fire, somnul e uşor de justificat


a. Motivele lui Eutih: lungimea predicii, ora târzie, ambianţa (pâlpâitul luminilor) etc.
b. Motivele similare ale celor ce dorm spiritual
II. Pentru duh, somnul spiritual e greu de scuzat
a. Circumstanţele lui Eutih: contextul sărbătorii azimilor, adunarea ucenicilor din
zonă (sărbătoare), frângerea pâinii, plecarea lui Pavel după o săptămână de lucrare
(v. 6), celebritatea predicatorului
b. Circumstanţele noastre
III. Somnul te poate duce mai jos decât crezi
a. Căderea lui Eutih de la etajul III: somnul te poate duce atât de jos încât să nu te
mai poţi trezi
b. Nu toţi cei ce adorm se numesc Euthih („norocos”), să aibă şansa unui Pavel prin
apropiere
IV. Cei mai predispuşi somnului nu sunt întotdeauna cei mai slabi
a. Glumele frecvente despre bătrânii care dorm în biserică
b. Avertizarea Scripturii pentru tineri: Prov. 6:6-11; 1 Pet. 5:5,8
V. Când cineva a adormit, chemarea ta e să-l trezeşti, nu să-l critici
a. Mai ales dacă ai fost lângă el când a adormit/căzut şi nu ai prevenit
b. Mai ales dacă ai facilitat adormirea lui
VI. Somnul unora nu trebuie să blocheze lucrarea altora
a. Exemplul lui Pavel: adormirea lui Eutih nu îl determină să se oprească (v. 11)
b. Caracterul contagios al somnului – inclusiv pentru cei ce lucrează

Betel, 22.04.3015, tineret

S-ar putea să vă placă și