Sunteți pe pagina 1din 33

·         

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE

UNITATEA: Preocupările noastre

PERIOADA: S4– S7

Zilele Disiciplina Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare

săpt. specifice
LUNI- 5.03

Dezvoltare DP - Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo Reguli - Dezvoltare Aprecieri individuale
personală discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor elementare ale personală – caietul
3.1. anterioare ale copiilor (3.1); noilor rutine elevului pentru CP
3.2. specifice – Ed. Intuitext
- observarea unor imagini din școală ( proiectate) și activităţii clasei
recunoașterea spațiilor vizitate anterior( bibliotecă, sală pregătitoare: - fotografii
de clasă, biroul directorului, cancelaria profesorilor, programul școlar,
cabinetul de consiliere, toaletă, alte clase, bibliotecă, durata unei - ilustrații
sală de sport, cabinet medical, cabinet stomatologic etc.) activităţi - carioci
MM
(3.2.);
2.1. - creioane colorate
- recunoașterea obiectelor din sala de clasă și denumirea
acestora - ex. 2, pag. 54 ( 3.1.) - videoproiector;

- discuții despre mascota clasei și despre semnificația - cântec La școala


MEM acesteia; ilustrarea acesteia – ex. 3, pag.54 (3.1.); mea;
https://www.youtub
1.1. - elaborarea în grupuri mici a unui desen cu tema Școala e.com/watch?
mea (3.1.); v=2BTroZSYhc8

- MM (2.1): reproducerea în colectiv a unui cântec


cunoscut de copii, cu tema Școala (La școala mea)

- MEM (1.1) identificarea duratei zilnice a programului


școlar – ex. 4, pag.55 (1.1.);

- discuții despre disciplinele preferate ale copiilor - ex.7,


pag.55 (3.1.).

Comunicare CLR - Joc Ce îmi place să fac? – prezentarea preocupărior S/R: Litera Ș - Comunicare în lb. Observarea
proprii (2.2.); mare de tipar română – caietul sistematică a
în limba 1.3. elevului pentru CP capacității de a
română - formulare de mesaje scurte despre preocupările CO: – Ed. Intuitext pronunța corect
2.1. copiilor, pe baza ilustrației mari de la pag. 66; (2.2);
Cuvântul. sunetele și de a trasa
2.2. - ilustrații litera de tipar
- formulare de propoziții, indicarea numărului de Propoziţia.
cuvinte/ silabe, percepute prin bătăi cu creionul în Enunţul - plastilină învățată
2.4.
bancă (2.2.);
- creioane colorate (listă de verificare)
4.1. ECC: Cuvântul;
- rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite
anterior (Ș) (2.1); Despărţirea
cuvintelor în - markere
- identificarea imaginilor corespunzătoare cuvintelor silabe, Sunetul ș
AVAP care conțin sunetul ș la început; punerea în C/L:Propoziția;
corespondenţă a unor cuvinte care încep cu sunetul ș cu Litera Ș
2.2.
imaginile potrivite și colorarea acestora - ex. 2, pag. 66
(1.3);
- indicarea locului sunetului ș în cuvinte formate din
2-3 silabe - ex. 3, pag.66 (1.3);
- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a
îmbogăţi o descriere: șarpe, șoricel (2.4)
- AVAP (2.2): modelarea plastilinei pentru obținerea
literei Ș mare de tipar (4.1);
- trasarea după contur a literei Ș mare de tipar - ex.
4, pag.67 (4.1).
EDUCAȚIE FIZICĂ

Muzică şi MM - joc muzical Numele – Spune-ți numele, apoi cântă-l Timbrul - casetofon Aprecieri individuale
mişcare înlocuind fiecare silabă din numele tău cu silaba la! (ex.:
1.2. Sunete vocale - videoproiector
Ma-tei la-la) (1.2);
(vorbite sau
2.1 - jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor cântate) - laptop

2.2. vorbite şi cântate – ex.: ascultarea unei poezii, în -instrumente


comparaţie cu audierea unui cântec (1.2); muzicale
- CLR (2.1): recitarea unor versuri cunoscute (Ex.: Dacă
CLR vesel se trăiește)

2.1 - exerciţii alternative în colectiv – o parte dintre copii


prezintă poezia și ceilalți cântecul (1.2);

- exersarea asimilării cântecului ,,Ploaia” (2.1);

- reproducerea și acompanierea cântecului cu ajutorul


instrumentelor muzicale (2.2).
MARŢI- 6.03

Matematică MEM - audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor Fenomene ale - Matematică Aprecieri individuale
tehnice: Ploaia (Cântece pentru copii, TraLaLa); naturii și explorarea
şi explorarea 1.4. - observarea unor imagini care ilustrează mediului – caietul
mediului fenomenele naturii; elevului pentru CP
3.1. Observarea
- recunoaşterea fenomenelor naturii asociate – Ed. Intuitext
sistematică a
cuvintelor scrise pe etichete (ploaie, ninsoare, vânt
capacității de a face
etc.) (3.1.); - videoproiector,
CLR asocieri –
- CLR (3.1.): punerea în corespondenţă a unor laptop, PPT
corespondențe pe
cuvinte formate din 2-3 silabe cu imagini potrivite,
3.1. - creioane baza observării
reprezentând simboluri ale fenomenelor naturii;
- numărarea elementelor unei mulţimi – ex. 4, colorate, diferite elementelor de
pag.80 (1.1.) imagini, planșe, detaliu din imagini
- continuarea unor modele repetitive reprezentate etichete, fișe de date
prin desene (3.1); lucru, șotron din
carton, cub din (fișă de observare)
- desfășurarea jocului ,,Șotronul” (asocierea
fenomenelor naturii, reprezentate prin imagini, cu lemn, lanterne;
sunetele/ efectele corespunzătoare) (3.1);
- cântec
Ploaia
https://www.youtub
e.com/watch?
v=GDo6OZ4Q9Gw

Comunicare CLR - desfășurarea jocului ,,Telefonul fără fir”; S/R: Litera ș - Comunicare în lb. Aprecieri individuale
- indicarea, prin semne, a unor enunțuri A/F română – caietul
în limba 1.1. (ridicarea unui jeton verde pentru un enunț mic de tipar elevului pentru CP
română adevărat și a unui jeton roșu pentru un enunț fals – Ed. Intuitext
1.3. CO: Formulare de Observarea
despre Ștefi și Șerban), pe baza ilustrației mari de la
întrebări și sistematică a
3.1. pag.66 (1.2.); - creioane colorate
răspunsuri capacității de a
- DP (2.1.): identificarea emoțiilor de bază ale
(despre pronunța corect
4.1. personajelor din imagini; preocupări) - carioci sunetele și de a trasa
literele de tipar
- desfășurarea jocului ,,Povestea lui Ș” și indicarea Cuvântul. -picături de apă din învățate
locului sunetului ș în cuvinte formate din 2-3 Propoziţia. carton albastru
silabe(1.3); (listă de verificare)
- observarea literei ș mic de tipar și analiza acesteia; ECC: - plastilină
DP
Cuvântul;
-modelarea literei ș mic de tipar folosind plastilina (3.1); Sunetul ș
2.1
C/L:
- recunoașterea literelor Ș și ș în cuvinte date – ex. 6,
pag. 67 (3.1); Litere mari şi mici
de tipar Ș, ș
- trasarea, pe contur, a literei ș mic de tipar( 4.1.);

- personalizarea literei ș (4.1.).

Arte vizuale AVAP - desfășurarea jocului ,, Lanțul cuvintelor”; Aplicație: Coif - hârtie colorată, Interevaluare
şi abilităţi coif- model,
2.3. - confecționarea coifului utilizând tehnica Origami și CONFECŢII ŞI confetti de diferite
practice
urmărind etapele demonstrate de învățător (2.3); JUCĂRII culori, lipici,
2.4. stickere
- decorarea coifului folosind confeti de culori diferite Tehnici de lucru:
(2.4); Origami
MEM - gruparea elevilor în funcție de culoarea coifului; Elemente de
4.1. limbaj plastic

Formă

Muzică şi -audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor Timbrul Aprecieri individuale


mişcare 1.4. tehnice: Ploaia; Sunete vocale - videoproiector
(vorbite sau
2.2. - reproducerea în colectiv a cântecului însuşit intuitiv, cu cântate) - laptop
ajutorul instrumentelor muzicale ;
AVAP - instrumente
- realizarea unor umbreluțe colorate și utilizarea muzicale
2.3. acestora în interpretarea cântecului.
- cântec Ploaia

MIERCURI- 7.03

LIMBA ENGLEZĂ
MIERCURI-7.03

Comunicare CLR - Întâlnirea de dimineață: noutăţi, impresii, mesajul zilei; S/R: Litera G - Comunicare în lb. Observarea
mare de tipar română – caietul sistematică a
în limba - formulare de mesaje scurte despre preocupările elevului pentru CP capacității de a
română copiilor, pe baza ilustrației mari de la pag. 68 (2.2); CO:
1.3. – Ed. Intuitext pronunța corect
- povestire după ilustrație (În călătorie) (2.4.) Cuvântul. sunetele și de a trasa
2.1. -ilustrații
Propoziţia. litera de tipar
- formulare de propoziții, indicarea numărului de Enunţul -plastilină învățată
2.2.
cuvinte/ silabe, percepute prin bătăi cu creionul în
bancă (2.2.); -creioane colorate (listă de verificare)
2.4. ECC: Cuvântul;
- rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite Despărţirea
4.1. anterior (g) (2.1); cuvintelor în - markere
silabe, Sunetul
- identificarea imaginilor corespunzătoare cuvintelor
g
care conțin sunetul g la început; punerea în C/L: Litera G; Observarea
AVAP corespondenţă a unor cuvinte care încep cu sunetul g cu sistematică a
imaginile potrivite și colorarea acestora - ex. 2, pag.68
2.2. (1.3); Formulare de capacității de
propoziții cu utilizare a cuvintelor
- indicarea locului sunetului g în cuvinte formate din suport intuitiv descriptive
2-3 silabe - ex. 3, pag.68 (1.3);
- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a (listă de verificare)
îmbogăţi o descriere: gâscă, găină, greier (2.4)
- AVAP (2.2): modelarea plastilinei pentru obținerea
literei G mare de tipar (4.1);
- trasarea după contur a literei G mare de tipar - ex.
4, pag. 69 (4.1).
Matematică MEM - MM (1.4) audierea cântecului redat cu ajutorul Fenomene ale - Matematică Aprecieri individuale
mijloacelor tehnice: Fulgii de nea (Cântece pentru naturii și explorarea
şi explorarea 1.1. copii, TraLaLa); mediului – caietul
mediului - CLR (2.4.): conversaţii scurte în grup, pe baza elevului pentru CP
3.1. Observarea
cântecului audiat și a imaginilor referitoare la – Ed. Intuitext
sistematică a
4.1. ninsoare;
- creioane capacității de a face
- observarea elementelor de detaliu din desene
4.2. colorate, markere; asocieri –
date, referitoare la fenomene ale naturii – ex.6, ex.7
pag.81 (3.1.); corespondențe pe
- cântec baza observării
- CLR (3.1.): punerea în corespondenţă a unor Fulgi de nea
cuvinte formate din 2-3 silabe cu imagini elementelor de
corespunzătoare fenomenelor naturii – ex. 8, https://www.youtub detaliu din imagini
CLR pag.80; e.com/watch? date
- executarea unor instrucţiuni care folosesc v=1q3yjpcFGJQ
2.4. (fișă de observare)
operatorii logici și, nu (ex.: „Copiii care nu preferă
plimbarea prin să facă 2 paşi în faţă.”; „Copiii care
3.1.
îndrăgesc săniușul și construirea oamnenilor de
zăpadă să ridice mâna.”; „Copiii care nu au văzut
frunze căzând din copaci la bătaia vântului să bată
din palme.” (4.1.);
MM - organizarea jocului „Ce s-ar întâmpla dacă…?” (ex:
Ce s-ar întâmpla dacă ne-am adăposti sub copaci
1.4. atunci când fulgeră?; Ce s-ar întâmpla dacă ne-am
îmbrăca cu haine subțiri la derdeluș?) (4.2).

Muzică şi - joc: ,,Ghicește ce fredonez” Timbrul - Aprecieri individuale


mişcare
1.4. - audierea cântecului demonstrat de propunător sau Sunete vocale - videoproiector
redat cu ajutorul mijloacelor tehnice: Ploaia (1.4); (vorbite sau
2.2. cântate) - laptop
- exersarea asimilării pe strofe și integrale a
- instrumente
cântecului (2.1);
- reproducerea în colectiv a cântecului însuşit intuitiv, cu muzicale
ajutorul instrumentelor muzicale (2.2);
- cântec Ploaia
AVAP
- realizarea unor umbreluțe colorate și utilizarea
2.3. acestora în interpretarea cântecului( AVAP- 2.3).
JOI- 8.03

Comunicare CLR - oferirea unor răspunsuri la întrebări de tipul: S/R: Litera g - Comunicare în lb. Aprecieri individuale
în limba „Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza ilustrației mari de română – caietul
1.2 la pag.68 (1.2) mic de tipar
română elevului pentru CP
- indicarea prin semne (ridicarea unui jeton verde – Ed. Intuitext
1.3. CO: Formulare de Observarea
pentru un enunț adevărat și a unui jeton roșu
întrebări și sistematică a
3.1. pentru un enunț fals despre Ștefi, Șerban, gâscă pe - creioane colorate
răspunsuri capacității de a
baza ilustrației mari de la pag.68 (1.2);
4.2. (despre - markere pronunța corect
- indicarea locului sunetului g în cuvinte formate din
2-3 silabe, prin ridicarea unui jeton de culoare verde preocupări) sunetele și de a trasa
- cântec Două literele de tipar
(1.3); Cuvântul. gâște;
- observarea literei g mic de tipar, analiza acesteia și
https://www.youtub
MM desenarea literei g mic de tipar folosind cutia cu nisip Propoziţia. e.com/watch? învățate
(3.1); v=T7HjJYddZt8
1.4. ECC: (listă de verificare)
- asocierea literei mari cu litera mică – ex. 6, pag. 69 Cuvântul;
(3.1); Sunetul g
C/L:
- alegerea literei inițiale potrivite pentru nume de copii –
ex. 7, pag. 69 (4.2); Litere mari şi mici
de tipar G, g
- MM (1.4) audierea cântecului redat cu ajutorul
mijloacelor tehnice: Două gâște (Masa Mare -
CanteceGradinita.ro ).
Matematică MEM - CLR (2.4.): prezentarea, în grupuri mici, individuală a
Numerele - Matematică și Fișă de lucru:
colecțiilor realizate de către copii pentru ilustrarea
naturale de la 20 explorarea formarea numerelor
şi explorarea 1.1. preocupărilor; la 31 mediului – caietul naturale 20 – 31,
mediului elevului pentru CP scrierea șirului
1.3.
- executarea unor instrucţiuni care folosesc – Ed. Intuitext, numerelor 1 - 31
4.1. operatorii logici și, nu (ex.: „Grupurile care nu au pag.82
colecții de nasturi să ridice mâna.”; „Grupurile care
au colecții de nasturi și de jetoane să ridice mâna.”; - jetoane, creioane,
„Grupurile care nu au colecții de mașinuțe să bată mărgele etc; Aprecieri individuale
din palme.”) (4.1);
- reprezentarea numerelor de la 20 la 31 cu ajutorul - creioane colorate
CLR
unor obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau
2.4 semne (cerculeţe, linii etc.) (1.1);
- citirea și scrierea numerelor cuprinse între 20 și 31
(1.1)
- numărarea elementelor unei mulţimi (colecții)– ex. 1,
pag. 82 (1.1);

- scrierea șirului crescător al numerelor naturale 0-31 –


ex.2, pag. 82 (1.3);

- identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor,


în situaţia în care se dau cel puțin două numere –
ex.3, pag.82 (1.3);
Arte vizuale AVAP - CLR (2.2): analiza imaginilor mari din publicația Aplicație: - coală A4 Aprecieri individuale
şi abilităţi Comunicare în lb. română – caietul elevului pentru CP – Câinele
2.2. - marker negru
practice pag. 66 și 68 și formularea de întrebări și răspunsuri
despre prietenii copiilor; CONFECŢII ŞI
2.3. JUCĂRII - film Cățelul Turul galeriei
Origami
2.6. - vizionarea unui film cu etapele de lucru pentru
Tehnici de lucru: https://www.youtub
realizarea câinelui utilizând tehnica Origami (2.3);
Origami e.com/watch?
- confecționarea câinelui utilizând tehnica Origami (2.3); v=sN4PuXMAZu0
CLR Elemente de
- completarea produsului cu elemente de limbaj plastic limbaj plastic
2.1. potrivite pentru a sugera animalul dorit (2.2);
Formă
2.2. - CLR (2.1): joc de rol Ce spun cățelușii (2.6).

EDUCAȚIE FIZICĂ
VINERI- 9.03

Dezvoltare DP - Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo; Reguli - Dezvoltare Observarea


personală elementare ale personală – caietul sistematică a
3.1. - discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor noilor rutine elevului pentru CP atitudinii copiilor
anterioare ale copiilor (3.1);
3.2. specifice – Ed. Intuitext față de jocurile din
- MM (3.3) recunoașterea sunetelor produse de clopoțel activităţii clasei - carioci, creioane
recreație
și de diverse instrumente muzicale; pregătitoare:
pauze colorate
MM - discuții despre rolul clopoțelului în programul școlar, - imagini cu jocuri
2.2. ex.5, pag. 55 (3.1.); de recreație;

3.3. - observarea unor imagini proiectate care reprezintă - Cântecul


jocuri ale copiilor din timpul pauzelor (3.1); clopoțelului -
https://www.youtub
- numirea jocurilor preferate de copii în pauze – ex.6,
e.com/watch?
pag. 55 (3.1);
v=K9W9sFFaRrg
- MM (2.2): acompanierea cu jucării muzicale (tobe,
clopoței etc.) a unui cântec cunoscut (Cântecul
clopoțelului - Cântece de iarnă pentru copii TraLaLa);

- discuţii despre pauze și vacanţe: de ce sunt


necesare(3.2).

Matematică MEM - CLR (2.4.) Joc: Pot să ….. (numirea unor activități pe Numerele - Matematică și Fișă de evaluare:
care le pot face copiii – ex. Pot să desenez, pot să pictez, naturale de la 20 explorarea formarea numerelor
şi explorarea 1.1. pot să construiesc, pot să cânt, pot să bat la tobe etc); la 31 mediului – caietul naturale 20 – 31,
mediului
1.4. elevului pentru CP scrierea șirului
- identificarea, în grupuri, a unor piese dintr-o colecție de – Ed. Intuitext, pag. numerelor 1 - 31
3.1. nasturi, care ocupă un anumit loc în șirul colecției (al 83
douăzecilea nasture, al douăzeci și cincilea nasture, al
douăzeci și nouălea nasture, al treizeci și unulea nasture)
(1.1.); - nasturi; Aprecieri individuale

- CLR (2.4): folosirea unor cuvinte descriptive pentru - creioane colorate


obiectele din colecție identificate pe baza locului ocupat
CLR în șir;
2.4 - numărarea elementelor unei mulțimi – ex. 4, pag. 83
(1.1);

- identificarea elementelor care ocupă un anumit loc


într-un șir ilustrat – ex.4 – pag.83 (1.1);

- identificarea regulii și continuarea șirului cu numere


potrivite – ex. 5, pag. 83 (3.1);

- formarea unor mulțimi de obiecte care să aibă același


număr de elemente – ex.6, pag. 83 (1.4);

-adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime


dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”–
ex. 7, pag. 83 (1.4);

- citirea și scrierea numerelor cuprinse între 20 și 31


(1.1).
Comunicare CLR - răsfoirea unor cărți care ilustrează diverse meserii/ CO: Cuvântul. - Comunicare în lb. Observarea
în limba preocupări; numirea meseriilor (pictor, muzicant, Propoziţia. română – caietul sistematică a
1.3. bucătar, vânzător, zidar etc. (1.3);
română Enunţul elevului pentru CP atitudinii copiilor
- formulare de mesaje scurte despre meserii, pe baza – Ed. Intuitext față de carte
2.2.
întrebărilor de sprijin (2.2);
3.1. ECC: Cuvântul; - cărți ilustrate;
- sortarea jetoanelor care reprezentă meserii a Sunetele b, p, v,
căror denumire se termină în sunetul r (bucătar, - jetoane cu
4.1. pictor, vânzător, șofer, grădinar) (1.3); ș, g meserii;
- Desenarea unui șir de litere pe hârtie reciclabilă
(prima literă corespunzătoare denumirii meseriei C/L: Coperte, - markere
ilustrate pe jetoane (B P V Ș G ) (4.1); foaie, pagină, -videoproiector;
- identificarea unei meserii pe baza prezentării text, ilustraţii
MM câtorva caracteristici (3.1); - cântec Coace
- MM (1.4.): audierea cântecului redat cu ajutorul Prăjitura
1.4. mijloacelor tehnice: Coace Prăjitura (Cântece pentru S/R: Literele b,
https://www.youtub
copii, Gradinita.ro) identificarea meseriei prezentate p, v, ș, g e.com/watch?v=-
(1.4). rJWQ3C48oI&list=PL
GhqjlxTL3lh3ooq2yKS
wdfdhYHH7ue9T
LUNI- 12.03

Dezvoltare DP - Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo Reguli - Dezvoltare Aprecieri individuale
personală discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor elementare ale personală – caietul
3.1. anterioare ale copiilor (3.1); noilor rutine elevului pentru CP
3.2. specifice – Ed. Intuitext
- MM (1.4): audierea cântecului redat cu ajutorul activităţii clasei
mijloacelor tehnice (Zilele săptămânii); formularea de pregătitoare: - laptop
întrebări pe baza textului cântecului; orar zilnic, orar - videoproiector
MM
- MEM (3.1): marcarea pe calendar a zilei/ săptămânii – săptămânal
1.4. ex. 9, pag. 56; - cântecul Zilele
săptămânii
- completarea personalizată a orarului săptămânal
https://www.youtub
folosind simboluri (desen, colaj, pictură) – ex. 8, pag. 56
MEM e.com/watch?
(3.2).
v=tLcDIpyti6E
3.1.

Comunicare CLR - Jocul „Mulțimea animalelor” – activitate în grupuri mici S/R: Litera Z - Comunicare în lb. Observarea
în limba de selectare dintre jetoane date (găină, gâscă, zebră, mare de tipar română – caietul sistematică a
română pisică, șoricel, șarpe, greier etc (1.3); elevului pentru CP capacității de
1.3. CO: – Ed. Intuitext povestire după
- formulare de mesaje scurte, pe baza ilustrației mari de
2.1. Cuvântul. imagini
la pag. 70 (2.2.); - ilustrații
Propoziţia. (listă de verificare)
2.2. - povestire după ilustrație În călătorie (2.4); Enunţul - plastilină
2.4.
- formulare de propoziții, indicarea numărului de ECC: Cuvântul; - creioane colorate
4.1. cuvinte/silabe, percepute prin bătăi de palme (2.2); Despărţirea
- rostirea cuvintelor cu prelungirea sunetului z (2.1); cuvintelor în - markere
silabe, Sunetul
- identificarea imaginilor corespunzătoare cuvintelor g
AVAP care conțin sunetul z la început- ex. 2, pag. 70 (1.3); C/L: Litera Z

2.2. - indicarea locului sunetului z în cuvinte formate din Formulare de


2-3 silabe - ex. 3, pag.70 (1.3); propoziții cu
- MEM (1.2): formarea mulțimii obiectelor a căror suport intuitiv
denumire conține z la început;
- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a
îmbogăţi o descriere: zebră, balon zburător, zmeu
(2.4)
- AVAP (2.2): modelarea plastilinei pentru obținerea
literei Z mare de tipar; trasarea literei la lada cu
nisip (4.1);
- trasarea după contur a literei Z mare de tipar - ex. 4,
pag. 71 (4.1).

Muzică şi MM - audierea cântecului demonstrat de propunător sau Timbrul - videoproiector Observarea


mişcare redat cu ajutorul mijloacelor tehnice: Campionatul de sistematică a
1.4. joacă (1.4); Sunete vocale - laptop capacităţii de
(vorbite sau executare a unui joc
2.1. - executarea unor mișcări în concordanță cu linia cântate) - coli albe cu mişcare repetată
melodică (2.1); (lista de control)
3.1. - exersarea asimilării pe strofe și integrale a - creioane colorate
cântecului (2.1); - cântec
- reproducerea în colectiv a cântecului însuşit intuitiv,
Campionatul de
pronunţând corect cuvintele (2.1);
joacă
AVAP - AVAP (2.2): reprezentarea prin desen a unei secvenţe
https://www.youtub
muzicale. e.com/watch?
2.2.
v=vVGV5LeZKkw
MARŢI- 13.03

Comunicare CLR - Întâlnirea de dimineață: noutăţi, impresii, mesajul zilei; S/R: Litera z mic - Comunicare în lb. Observarea
în limba - Jocul „Trenul” – dispunerea pe covor a vagoanelor de tipar română – caietul sistematică a
1.2.
română reprezentate de cartoane care conțin: za, ze, zi, zo, zu, elevului pentru CP capacității de a
ză /șa, șe, și, șo, șu, șă; exerciții de pronunție (2.1); - CO: Formulare – Ed. Intuitext pronunța corect
1.3. de întrebări și sunetele și de a trasa
2.1. - oferirea unor răspunsuri la întrebări de tipul: răspunsuri - ilustrații literele de tipar
„Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza ilustrației mari de învățate
3.1. la pag.70 (1.2); ECC: Cuvântul; - litere mici de tipar
- indicarea prin bătăi de palme a unui enunț Despărţirea din alfabetar; (listă de verificare)
4.1. adevărat ascultat despre Ștefi, Șerban, balonul cuvintelor în
zburător, zebră, zmeu, pe baza ilustrației mari de la silabe; Sunetul z - creioane colorate
pag.70 (1.2); C/L: Propoziția;
- markere Aprecieri individuale
- jocuri de atenție pentru indicarea sunetului z inițial Literele Z și z
MEM
în cuvinte rostite clar, formate din 2-3 silabe, (1.3);
1.1. - observarea literei z mic de tipar și analiza acesteia (3.1);

- trasarea după contur a literei z mic de tipar – ex.5 și ex.


7, pag.71 (4.1)

- asocierea literei mari cu litera mică – ex. 6, pag. 71


(3.1);

- MEM (1.1): scrierea numărului de litere Z utilizate în


cuvinte date – ex. 7, pag. 71.

RELIGIE

Matematică MEM - MM (1.4): audierea cântecului redat cu ajutorul Timpul - durata - Matematică și Observarea
mijloacelor tehnice Bună dimineața (Cântece pentru explorarea sistematică a
şi explorarea 4.1. copii, TraLaLa); mediului – caietul capacității de a
mediului
6.2 elevului pentru CP compara durata a
- CLR (2.2): discuții pe tema activităților zilnice ale
– Ed. Intuitext, două activități
copiilor – programul unei zile;
pag.84
(listă de verificare)
MM
- plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere
- creioane colorate;
cronologice (ieri, azi, mâine) (6.2);
1.4. - jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „Care - imagni;
activitate a durat mai mult?” – ex. 1, pag. 84;
- aşezarea unor imagini în ordinea derulării - Cântec Bună
evenimentelor dintr-o zi – ex.2, pag. 84 (6.2); dimineața
CLR
- executarea unor instrucţiuni care folosesc
https://www.youtub
2.2. operatorii logici și, nu (ex.: „Cine nu ia micul dejun
e.com/watch?
în fiecare dimineață să ridice mâna.”; „Cine se spală
v=1vSmVEmaDh4
pe dinți și pe față în fiecare dimineață să bată din
palme.”) (4.1).

Arte vizuale AVAP - vizionarea etapelor de lucru pentru realizarea bărcuței Aplicație: Barca - coala A4 Turul galeriei
şi abilităţi utilizând tehnica Origami (2.3);
practice 2.2. CONFECŢII ŞI - marker negru
- confecționarea bărcuței utilizând tehnica Origami (2.3); JUCĂRII
2.3. - videoproiector
Tehnici de lucru:
2.4. - decorarea bărcuței utilizând acuarele (2.3); Origami - laptop

- activitate în grup pentru a picta marea pe coli mari Elemente de - film Cățelul
cartonate (2.2); limbaj plastic Origami
MEM https://www.youtub
- Bărci pe mare – realizarea unui colaj folosind bărcile Formă e.com/watch?
1.1. realizate prin tehnica Origami (2.4); v=sN4PuXMAZu0
PICTURĂ
- MEM (1.1): numărarea bărcilor realizate. - acuarele
Tehnici de lucru -
colaj - pensule

Elemente de
limbaj plastic -
Pata

MIERCURI- 14.03

LIMBA ENGLEZĂ
MIERCURI- 14.03

Comunicare CLR - Întâlnirea de dimineață: noutăţi, impresii, mesajul zilei; S/R: Litera F - Comunicare în lb. Observarea
mare de tipar română – caietul sistematică a
în limba 1.3. - formulare de mesaje scurte, pe baza ilustrației mari de elevului pentru CP capacității de
română la pag. 72 (2.2); CO:
2.1. – Ed. Intuitext povestire după
- povestire după ilustrație (În călătorie) (2.4.); Cuvântul. imagini
2.2. - ilustrații
Propoziţia. (listă de verificare
- formulare de propoziții, indicarea numărului de Enunţul - plastilină
2.4.
cuvinte/silabe, percepute prin bătăi cu creionul în
4.1. bancă (2.2.); ECC: Cuvântul; - creioane colorate
- rostirea cuvintelor cu prelungirea sunetului f (2.1); Despărţirea Observarea
cuvintelor în - markere sistematică a folosirii
- identificarea imaginilor corespunzătoare cuvintelor
silabe, Sunetul f
MM care conțin sunetul f la început- ex. 2, pag.72 (1.3); C/L: Litera F; - cântec Greierele unor
și furnica;
1.4. - indicarea locului sunetului f în cuvinte formate din Formulare de https://www.youtub cuvinte descriptive
2-3 silabe - ex. 3, pag.72 (1.3); propoziții cu e.com/watch?
- MM (1.4.): audierea cântecului redat cu ajutorul suport intuitiv (listă de verificare)
v=3prQPJd5lLE&list=
mijloacelor tehnice (Greierele și furnica - Cântece RD3prQPJd5lLE#t=24
AVAP
pentru copii - TraLaLa); formularea de răspunsuri și
2.2. întrebări pe baza textului cântecului;
- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a descrie
furnica și greierele (2.4);
- AVAP (2.2): modelarea plastilinei pentru obținerea
literei F mare de tipar; trasarea literei la lada cu
nisip (4.1);
- trasarea după contur a literei F mare de tipar - ex. 4,
pag.73 (4.1).

Matematică MEM - MM (1.4.): audierea cântecului redat cu ajutorul Timpul: ziua, - Matematică și Aprecieri individuale
mijloacelor tehnice (Zilele săptămânii); formularea de săptămâna, luna explorarea
şi explorarea 1.1. întrebări pe baza textului cântecului; mediului – caietul
mediului
5.1. elevului pentru CP Observarea
- enumerarea zilelor săptămânii; ordonarea zilelor
– Ed. Intuitext sistematică:
săptămânii – ex. 4, pag. 85 (6.2);
6.2. - MM (1.4.): audierea cântecului redat cu ajutorul utilizarea
- pliante diverse
mijloacelor tehnice (Lunile anului); formularea de calendarului pentru
întrebări pe baza textului cântecului; - creioane colorate identifcarea unor
zile/luni, pe baza
- enumerarea lunilor anului (6.2); - calculator/ cerințelor formulate
MM - joc: Ce lună urmează? - ordonarea lunilor anului laptop/tabletă
(6.2);
1.4. Zilele
- identificarea unor anumite zile ale unei luni, pe baza
utilizării calendarului – ex.5, pag. 85 (1.1); Săptămânii:

CLR - calendarul zilelor de naștere (5.1); https://www.youtub


e.com/watch?
2.2. - CLR (2.2): alegerea cuvintelor potrivite pentru v=tLcDIpyti6E
prezentarea unor acțiuni - asocierea unor enunțuri
verbale cu: acum, mai devreme, mai târziu – ex.3, pag. Lunile anului:
85. https://www.youtub
e.com/watch?
v=MCNzemjOSiI

Muzică şi MM - MEM (6.2): ordonarea unor imagini reprezentând Timbrul - casetofon Aprecieri individuale
mişcare anotimpurile, în ordinea cronologică a acestora;
1.4. Sunete vocale - videoproiector
- audierea cântecului demonstrat de propunător sau (vorbite sau
2.1. - laptop
redat cu ajutorul mijloacelor tehnice: Anotimpurile cântate)
(Cântece de toamnă pentru copii, TraLaLa) (1.4); - imagini

MEM - exersarea asimilării pe strofe și integrale a - cântec


cântecului (2.1); Anotimpurile
1.2. - reproducerea în colectiv a cântecului însuşit intuitiv,
pronunţând corect cuvintele (2.1). https://www.youtu
be.com/watch?
v=ZIkTLp_5uWk
JOI-15.03

Comunicare CLR - Întâlnirea de dimineață: noutăţi, impresii, mesajul zilei; S/R: Litera f mic - Comunicare în lb. Observarea
în limba de tipar română – caietul sistematică a
1.2. - oferirea unor răspunsuri la întrebări de tipul:
română elevului pentru CP capacității de a
„Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza ilustrației mari de - CO: Formulare – Ed. Intuitext pronunța corect
la pag.72 (1.2.); de întrebări și
2.2. - formulare de propoziții pe baza ilustrației mari de la răspunsuri - ilustrație sunetele și de a trasa
pag. 72, folosind cuvinte date (furnică, greier, fluture, literele de tipar
2.4. motan, pisică, Ștefi, Șerban) (2.2); ECC: Cuvântul; - litere mici de învățate
Despărţirea tipar din alfabetar
3.1. cuvintelor în
- activitate în perechi: crearea unui dialog între greier și (listă de verificare)
furnică, între Ștefi și Șerban, între motan și cățel (2.4.); silabe; Sunetul f - plastilină
4.1.
C/L:
- creioane colorate
- AVAP (2.2.): modelarea plastilinei pentru
Literele F și f; Aprecieri
obținerea literei f mic de tipar (4.1); - markere
AVAP - trasarea după contur a literei c mic de tipar - ex. 5, Formulare de individuale)
pag.31 (4.1); propoziții cu
2.2. suport intuitiv
- asocierea fiecărei litere mici cu litera mare de tipar, ex.
6, pag. 73 (3.1);

- identificarea primei și a ultimei litere în scrierea unor


cuvinte sugerate de ilustrații adecvate – ex.7, pag.73
(3.1.)

Matematică MEM - MM (1.4.): audierea cântecului redat cu ajutorul Timpul - - Matematică și Observarea
mijloacelor tehnice Anotimpurile (Cântece de anotimpurile explorarea sistematică:
şi explorarea 3.1. toamnă pentru copii, TraLaLa); mediului – caietul asocierea fiecărui
mediului - CLR (2.2.): discuții despre anotimpuri;
6.2. elevului pentru CP anotimp cu imagini
– Ed. Intuitext, care ilustrează
- observarea unor imagini care ilustrează
pag.86 caracteristicile
fenomenele naturii corelate cu anotimpurile anului
anotimpurilor
(3.1); - creioane
- numirea anotimpurilor anului (6.2); colorate, markere (listă de verificare)
MM - asocierea fiecărui anotimp cu imagini
corespunzătoare/enunțuri care descriu - Cântec
1.4. anotimpurile (6.2);
- diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în Anotimpurile
funcţie de caracteristicile specifice observate(3.1.);
CLR - ordonarea cronologică a anotimpurilor/zilelor https://www.youtu
săptămânii (6.2) be.com/watch?
2.2. v=ZIkTLp_5uWk

Arte vizuale AVAP - MM (1.4): audiție cântec Flori de primăvară; dialog Aplicație: Flori - laptop Aprecieri individuale
şi abilităţi despre florile care înfloresc în anotimpul primăvara;
practice 2.2. CONFECŢII ŞI - videoproiector
- vizionarea etapelor de lucru pentru realizarea florilor JUCĂRII
2.3. - Cântec Flori de Turul galeriei
utilizând tehnica Origami (2.3);
Tehnici de lucru: primăvară
2.4. - confecționarea florilor utilizând tehnica Origami (2.3); Origami
https://www.youtub
2.5. e.com/watch?
- activitate în grup pentru a picta câmpul pe bucăți mari Elemente de
de polisitiren extrudat (2.2); limbaj plastic v=Jrrui59to20

- Câmp înflorit – realizarea unui colaj folosind florile Formă - film


MM
realizate prin tehnica Origami și alte elemente pictate http://www.wikiho
1.4. PICTURĂ w.com/Make-an-
(nori, fluturi, gâze, albine etc) (2.4).
Origami-Flower
- examinarea produselor finale realizate și aprecierea Tehnici de lucru -
colaj - acuarelă
acestora (2.5).
Elemente de - pensule
limbaj plastic -
Pata - hârtie colorată

- bolduri

- polisitiren
extrudat
EDUCAȚIE FIZICĂ
VINERI-16.03

Dezvoltare DP - Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo; Reguli Dezvoltare Observarea


personală elementare ale personală – caietul sistematică a
3.1. - discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor noilor rutine elevului pentru CP interesului copiilor
anterioare ale copiilor (3.1); specifice – Ed. Intuitext pentru jocuri
3.2.
- discuții cu privire la modalitățile de petrecere a activităţii clasei
pregătitoare: - videoproiector;
timpului liber, din care copiii pot învăța (3.1.);
MM - carioci
- descrierea unor activități de timp liber ilustrate (3.1.); După orele de
curs - creioane colorate
2.2. - identificarea unor activități desfășurate cu clasa în afara
programului școlar – ex.2, pag.57 a (3.1.); - Cântec
Campionatul de
- exprimarea preferinței pentru anumite activități - ex.2, joacă;
pag.57 b (3.1.); https://www.youtub
e.com/watch?
-MM (2.2): reproducerea în colectiv a unui cântec
v=vVGV5LeZKkw
cunoscut de copii (Cântecul Campionatul de joacă).

Matematică MEM - asocieri şi corespondenţe între anotimpuri și Timpul - - Matematică și Observarea


elemente specifice prezentate prin ilustrații (ex.: Anotimpurile explorarea sistematică:
şi explorarea 1.1. iarnă – om de zăpadă) – ex.3, pag.87 (3.1.); mediului – caietul asocierea fiecărui
mediului - sortarea elementelor de același fel și gruparea în elevului pentru CP anotimp cu imagini
3.1.
tabel – ex. 3, pag.87 ( 5.1.); – Ed. Intuitext, care ilustrează
5.1. - identificarea intrusului dintr-un șir de simboluri pag.87 caracteristicile
corespunzătoare unui anotimp - ex. 4, pag.87 (3.1.); anotimpurilor
6.2. - scrierea numerelor de la 0 la 31 – ex.5, pag.87 ; - creioane colorate
(listă de verificare)
- Joc: Roata anotimpurilor - (6.2.); - planșe/jetoane cu
anotimpuri;
MM - MM (2.1.): audierea cântecului redat cu ajutorul - Cântec
mijloacelor tehnice Anotimpurile (Cântece de toamnă Anotimpurile
1.4. pentru copii, TraLaLa).
https://www.youtub
e.com/watch?
v=ZIkTLp_5uWk
Aprecieri individuale

Comunicare CLR - Vizionarea desenului animat Greierele și furnica; CO: Cuvântul. - cărți de colorat; Aprcieri individuale
în limba (3.4.); Propoziţia.
română 1.2. - răsfoirea cărţii ce conţine textul ilustrat Greierele Enunţul - creioane colorate,
și furnica şi observarea imaginilor; observarea markere, cretă
2.4. Observarea
amplasării imaginilor în raport cu textul (3.4); colorată;
sistematică a
3.4 - observarea unei cărți de colorat Greierele și ECC: Cuvântul;
Sunetele ș, g, z, - instrumente atitudinii copiilor
furnica, stabilirea diferenței dintre cartea de colorat
4.2 f muzicale; față de carte
și cartea ce conține text și ilustrații (3.4.)
- oferirea unor răspunsuri la întrebări de tipul: - Desen animat:
„Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza desenului animat C/L: Coperte,
Greierele și furnica;
vizionat (1.2.); foaie, pagină,
https://www.youtub
- folosirea unor cuvinte pentru a descrie furnica și text, ilustraţii
e.com/watch?
greierele (2.4.); v=Y6O5_m3sgZA&list
- joc de rol: „La librărie”(3.4.) =PLpShJhWo5IQud6X
S/R: Literele ș,
- joc: Șirul literelor (trasarea pe diferite suporturi de ahQ3Dn3EyXG9Zsisca
g, z, f
hârtie a literelor ȘGZFșgzf ȘGZFșgzf, folosind ;
creioane colorate/markere/cretă colorată) (4.2);
- MM (2.1): reproducerea în colectiv a cântecului - cântec Greierele
Greierele și furnica - Cantece pentru copii - TraLaLa). și furnica;
https://www.youtub
e.com/watch?
v=3prQPJd5lLE&list=
RD3prQPJd5lLE#t=24
LUNI- 26.03

Dezvoltare DP - Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo Recapitulare: - Dezvoltare Aprecieri individuale
personală discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor personală – caietul
3.1. anterioare ale copiilor (3.1); Reguli elevului pentru CP
elementare ale
3.2. – Ed. Intuitext
- asocierea activităților copiilor cu momentele zilei noilor rutine
(ex.1, pag.58) (3.1); specifice - creioane colorate;
activităţii clasei
MEM - gruparea diverselor activități ale copiilor în funcție de pregătitoare: - jetoane cu
momentul în care se desfășoară în timpul lecțiilor/în pauze, orar zilnic, simbolurile
1.4. timpul pauzelor- ex.2, pag.59 (3.2.); disciplinelor;
orar săptămânal,
3.1. - MEM (3.1.): marcarea pe calendar a zilelor săptămânii durata unei - calendare
în curs; activităţi

- asocierea zilelor săptămânii cu simbolurile


corespunzătoare disciplinelor din orar, folosind jetoane
(3.1.);

- MEM (1.4.): numărarea orelor de curs dintr-o


săptămână, pe baza orarului clasei – ex. 4a și 4b, pag. 59;

- discuții privind jocuri ce pot fi practicate în pauze (3.1.);

- discuţii despre pauze și vacanţe: de ce sunt necesare


(3.2).

Comunicare CLR - formulare de mesaje scurte, pe baza ilustrației mari de S/R: Litera Ț - Comunicare în lb. Observarea
la pag. 74 (2.2); mare de tipar română – caietul sistematică a
în limba 1.3. elevului pentru CP capacității de
română 2.1. - povestire după ilustrație În călătorie (2.4); CO: – Ed. Intuitext povestire după
imagini
2.2. - formulare de propoziții, indicarea numărului de Cuvântul. - ilustrații;
cuvinte/silabe, percepute prin bătăi cu creionul în Propoziţia. (listă de verificare)
2.4. bancă(2.2.); - creioane
Enunţul
- rostirea cuvintelor cu prelungirea sunetului ț (2.1); colorate;
4.1.
ECC: Cuvântul;
- identificarea imaginilor corespunzătoare cuvintelor - markere;
Despărţirea
care conțin sunetul ț la început sau la sfârșit - ex. 2, cuvintelor în - benzi decupate
MEM pag.74 (1.3); silabe, Sunetul ț din ziare (care
C/L: Litera Ț
1.1. - indicarea locului sunetului ț în cuvinte formate din conțin cuvinte cu Ț)
2-3 silabe - ex. 3, pag.74 (1.3); Formulare de
- trasarea după contur a literei Ț mare de tipar - ex. 4, propoziții cu
pag. 71 (4.1); suport intuitiv

- MEM (1.1): scrierea numărului de litere Ț utilizate în


cuvinte scrise pe fragmente din ziare.

EDUCAȚIE FIZICĂ

Muzică şi MM - joc: Eu recit și tu cânți – recitarea unor versuri și Timbrul - videoproiector Observarea
mişcare crearea unor linii melodice pentru versurile audiate (1.2); sistematică a
1.2. Sunete vocale - laptop capacităţii de
- jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor (vorbite sau reproducere a unui
2.1. vorbite şi cântate – ex.: ascultarea unei poezii, în cântate) - imagini
fragment muzical
3.3. comparaţie cu audierea unui cântec (1.2); - cântece/poezii
- exersarea asimilării integrale a cântecelor învățate în învățate
unitate (2.1);
CLR
- exerciţii alternative în colectiv – o parte dintre copii
2.1. prezintă cântecul, iar ceilalți recită versurile cântecului
(1.2).

- acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise


de obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masă etc.)
(3.3);

- CLR (2.1): jocuri de pronunţare a unor onomatopee,


însoţite de mişcare.
MARŢI- 27.03

Comunicare CLR - Întâlnirea de dimineață: noutăţi, impresii, mesajul zilei, S/R: Litera ț mic - Comunicare în lb. Observarea
jocuri de cuvinte de tipar română – caietul sistematică a
în limba 1.2. elevului pentru CP capacității de a
română - oferirea unor răspunsuri la întrebări de tipul: - CO: Formulare – Ed. Intuitext pronunța corect
1.3.
„Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza ilustrației mari de de întrebări și sunetele și de a trasa
2.4. la pag.74 (1.2.); răspunsuri - ilustrație literele de tipar
- activitate în perechi: crearea unui dialog între Țicu și
- creioane colorate învățate
3.1. Șerban, cei doi țapi (2.4.); ECC: Cuvântul;
Despărţirea (listă de verificare)
4.1. - indicarea locului sunetului ț în cuvinte formate din cuvintelor în - markere
2-3 silabe, prin ridicarea unui jeton de culoare verde silabe; Sunetul ț
pentru ț inițial și roșu pentru ț la finalul cuvintelor C/L: Propoziția;
(1.3); Literele Ț și ț Aprecieri
AVAP
- trasarea după contur a literei ț mic de tipar - ex. 5, individuale)
2.2.
pag.75 (4.1);

- identificarea literelor Ț, respectiv ț, prin încercuire cu


culori diferite -ex. 6, pag. 75 (3.1);

- MEM (1.1.): scrierea numărului de litere Ț utilizate în


cuvinte date – ex. 7, pag.75;
- identificarea primei și a ultimei litere în scrierea
unor cuvinte sugerate de ilustrații adecvate – ex.8,
pag.75 (3.1.).
RELIGIE

Matematică MEM - identificarea „vecinilor” unui număr – ex.2, ex. 4 Compararea și -Matematică și Aprecieri individuale
pag. 88 (1.2); ordonarea explorarea
şi explorarea 1.1. - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: numerelor mediului – caietul
mediului „Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 3 şi
1.2. naturale de la 20 elevului pentru CP
mai mici decât 15”) (1.2); la 31 – Ed. Intuitext;
1.3. - ordonarea unor numere date, crescător sau
descrescător – ex.5, pag.88 (1.3); - creioane colorate
- completarea unor serii numerice (1.3);
- plante de la Colțul
- identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor,
în situaţia în care se dau două numere (1.3); viu al clasei

CLR - compararea a două numere naturale mai mici


decât 31 – ex.6, pag. 88 (1.2)
2.2. - CLR (2.2.): discuții pe tema preocupărilor copiilor.

Arte vizuale AVAP - observarea etapelor de lucru executate de învățător Aplicație: - acuarele Aprecieri individuale
şi abilităţi pentru realizarea avioanelor utilizând tehnica Origami Avioane
practice 2.3. (2.3); - pensule
CONFECŢII ŞI
2.4. - hârtie colorată Analiza produselor
- confecționarea avioanelor utilizând tehnica Origami JUCĂRII
(2.3); activității
Tehnici de lucru:
CLR - utilizarea acuarelelor pentru a picta avioanele realizate Origami
(2.4);
1.4. Elemente de
- CLR (2.2): Voi zbura cu avionul meu .... lansarea limbaj plastic
avioanelor și stabilirea destinației zborului (un oraș, o
persoană dragă, o țară etc.). Formă

MIERCURI- 21.03 LIMBA ENGLEZĂ


MIERCURI- 28.03

Comunicare CLR - Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo Recapitulare: - Comunicare în lb. Observarea
discuţii de explorare a intereselor copiilor pentru cărți; C / L: Formulare română – caietul sistematică a
în limba 1.2. de propoziții cu elevului pentru CP capacității de
română - identificarea personajelor din ilustrații - ex. 1, pag. 76 suport intuitiv
3.2. – Ed. Intuitext povestire după
(3.2);
imagini
- ordonarea a cinci ilustrații cunoscute de elevi: ex. 1, C.O. Povestirea - ilustrații
pag. 76 (3.2) ;
după imagini (listă de verificare)
- crearea unei povești cu ajutorul celor 5 ilustrații date -
DP
ex. 1, pag.76 (3.2) ;
2.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări: „Cine?
Ce? Unde? Când? Cum? De ce?” (1.2);

- DP (2.1): joc Îmi place să fac ……. pentru că .…


Matematică MEM - jocuri: Ce zi urmează în săptămână? Ce lună urmează? Recapitulare: - Matematică și Aprecieri individuale
Ce anotimp urmează? (6.2) explorarea
şi explorarea 1.1. - identificarea în calendar a unor zile, săptămâni, luni Fenomenele mediului – caietul
mediului ( 3.1.) naturii
1.2. elevului pentru CP
- scrierea numerelor naturale mai mici decât 31 pentru
completarea datelor care lipsesc din calendarul unei luni Timpul: durate, – Ed. Intuitext
1.3. (1.3.) ziua, săptămâna, - creioane colorate,
- gruparea lunilor anului în funcție de numărul de zile luna
3.1. markere
(1.1.);
- compararea numerelor naturale mai mici decât 31 Numerele
4.1. - imagini specifice
(1.2.) naturale de la 0
- executarea unor instrucţiuni care folosesc operatorii
6.2. logici și, nu (4.1.) la 31 anotimpurilor

Muzică şi MM - recunoașterea și reproducerea, individuală și în grup, a Evaluare: - casetofon Interevaluare


mişcare liniei melodice pentru versuri recitate de învățător (1.2);
1.2. Timbrul. - videoproiector
- exersarea asimilării integrale a cântecelor învățate în
2.1. Sunete vocale - laptop
unitate (2.1);
(vorbite sau
3.3. - exerciţii alternative în colectiv – o parte dintre copii cântate) - imagini
prezintă cântecul, iar ceilalți recită versurile cântecului - coli albe
(1.2).
CLR - creioane colorate
- acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise
2.1. de obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masă etc.)
(3.3);

- CLR (2.1): joc-concurs Recitatori vs. cântăreți - exerciţii


alternative în colectiv – o parte dintre copii prezintă
versurile sau cântecul, iar ceilalţi recunosc auditiv (1.2).
JOI- 29.03

Comunicare CLR - Întâlnirea de dimineață: noutăţi, impresii, mesajul zilei Evaluare: - Comunicare în lb. Observarea
în limba română – caietul sistematică a
2.2. - recunoașterea literelor învățate (3.1); - C / L:
română elevului pentru CP capacității de a
Cuvântul; – Ed. Intuitext pronunța corect
3.1. - identificarea literei corespunzătoare sunetului ințial, Literele Ș, G, Z,
respectiv final al unor obiecte ilustrate – ex. 2, ex, 3, pag. F, Ț, ș, g, z, f, ț sunetele și de a trasa
4.1 - ilustrații literele de tipar
76 – 77 (3.1);
- litere și tabla învățată
- S/R: Literele
- scrierea literelor mari de tipar după un model dat - ex.
Literele Ș, G, Z, magnetică (listă de verificare)
4, pag. 77 (4.1);
F, Ț, ș, g, z, f, ț
- scrierea cuvintelor ilustrate prin trasare după contur
sau folosind model dat, ex.5, pag.77 (4.1.);
MEM
- formulare de propoziții folosind cuvinte date:
1.1.
șevalet, fundă, zar, glob, țap, zmeu, șapcă, țambal,
Ștefi, Șerban, Țicu, (2.2.);
- asocierea literei mari cu litera mică
corespunzătoare și scrierea acestora, ex.6, pag.77
(4.1.)
- MEM (1.1): numărarea elementelor care conțin
litere de același fel și scrierea cifrei
corespunzătoare.
Matematică MEM Evaluarea vizează: Evaluare - Matematică și Fișă de evaluare
explorarea
şi 1.1. - Numere naturale de la 20 la 30 - recunoaştere, mediului – caietul
explorarea formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare elevului pentru CP
mediului 1.2. Aprecieri individuale
– Ed. Intuitext,
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt,
1.3. păg.89
fulger, tunet
3.1.

Arte vizuale AVAP - DP (3.3): Ce îmi place să fac? – discuții despre Evaluare: - produse Origami Autoevaluare
şi abilităţi activitățile preferate și despre produsele realizate prin
practice 1.1. tehnica Origami, în timpul unității; CONFECŢII ŞI  Cel mai mult mi-a
JUCĂRII plăcut ....
2.2. - alegerea unui produs dintre cele realizate și povestirea  Mi s-a părut
unui eveniment sau a unui lanţ scurt de Tehnici de lucru: greu ....
2.5. Origami  Mi s-a părut
evenimente personale, cu ajutorul acestuia (1.1); ușor ....
Elemente de  A fost plictisitor ....
- alegerea unui produs pentru a-l oferi cadou unei  Mi s-a părut
persoane dragi și motivarea alegerii făcute (2.2); limbaj plastic interesant ....

DP - formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări despre Formă


utilitatea şi aspectul obiectelor realizate (2.5).
3.3.

EDUCAȚIE FIZICĂ
VINERI-30.03

Dezvoltare DP - Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo Evaluare: - Dezvoltare Observarea


personală discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor personală – caietul sistematică a
3.1. anterioare ale copiilor (3.1); Reguli elevului pentru CP interesului copiilor
elementare ale
3.2. – Ed. Intuitext pentru participare la
- marcarea activităților preferate la școală și în timpul noilor rutine lecții și la jocurile din
liber - ex. 3, pag.59 (3.1); specifice - Roata timpul pauzelor
activităţii clasei preferințelor
MEM - Jocul Roata preferințelor – activitate de intercunoaștere pregătitoare: (simboluri ale
în grupuri mici (stabilirea pauze, orar zilnic, activităților
1.4.
preferințelor) (3.1); orar săptămânal, desfășurate la școlă
durata unei sau în afara școlii)
- MEM (1.4): numărarea pauzelor dintr-o zi și dintr-o activităţi
MM - cartonașe de
săptămână, cu ajutorul orarului; marcarea numărului culoare verde și
2.2. corespunzător prin folosirea unui număr adecvat de roșie;
simboluri - ex.4b, pag. 59;
- creioane colorate.
- gruparea diverselor activități ale copiilor în funcție de
momentul în care se desfășoară (în timpul lecțiilor/în
timpul pauzelor - ex.2, pag.59 ) (3.2);

- realizarea unor simboluri potrivite pentru disciplinele


de învățământ indicate (3.1);

- MM (2.2): reproducerea în colectiv a unui cântec


cunoscut de copii (Cântecul Campionatul de joacă).

Matematică MEM Ameliorare-dezvoltare Evaluare - Matematică și Aprecieri globale și


explorarea individuale cu privire
şi 1.1.  Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor Ameliorare- mediului – caietul la rezultatele
explorarea stabili în funcţie de problemele individuale/ale dezvoltare
1.2. elevului pentru CP învățării
mediului majorităţii elevilor şi vor fi identificate după evaluare.
 Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de – Ed. Intuitext
1.3. dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
3.1. vizate
4.1.

4.2.

6.2.

Comunicare 1.1. Ameliorare-dezvoltare Ameliorare- - Comunicare în lb. Aprecieri globale și


în limba dezvoltare română – caietul individuale
română 1.2.  Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor elevului pentru CP
stabili în funcţie de problemele individuale/ale
1.3. – Ed. Intuitext
majorităţii elevilor.
 Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de
2.1. dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
2.2. vizate.
2.4.

3.1.

3.2.

3.4.

4.1.

4.2.