Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 2.2.

Disciplina : Istorie
Competenţa generală: Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și
evenimente din trecut și din prezent.
Competenţa specifică: 2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a
consecinţelor şi a elementelor care s-au schimbat sau nu
într-o anumită perioadă de timp.
Pe baza experienţei didactice, această competenţă specifică este foarte greu de
format/dezvoltat deoarece:
1. Pentru ca un elev de clasa a IV-a să acceseze o sursă istorică trebuie să regurgă la
diferite tipuri de instrumente pentru identificarea cauzalităţii/consecinţelor/ schimbărilor care
s-au petrecut într-o anumită perioadă de timp, cum ar fi:
- accesarea pe internet a unor surse ( de cele mai multe ori aceste surse nu sunt sigure
şi nu pot asigura adevărul ştiinţific);
- accesul către surse sigure, consacrate ( pentru a valorifica un astfel de instrument,
elevul trebuie să viziteze biblioteci care dispun de un fond de carte important );
- vizitarea bibliotecilor de către elevi nu asigură formarea/ dezvoltarea competenţei
specifice ( lucrări ştiinţifice cu un limbaj greu de înţeles pentru elevul de clasa a IV-a);

2. Se ştie foarte bine că evenimentele istorice sunt tratate de către istorici într-o
manieră subiectivă ceea ce conduce la teorii personale, diferite pe alocuri, de la un istoric la
altul. Identificarea surselor care conduc spre cauzalitate/consecinţe/ schimbări care s-au
petrecut într-o anumită perioadă de timp poate crea confuzii pentru un elev de clasa a IV-a.

3. Istoria nu înseamnă doar lucrările consacrate ale unor istorici care pot fi accesate pe
internet sau în biblioteci. Un elev de clasa a IV-a poate accesa foarte greu alte surse istorice,
cum ar fi:
- izvoare scrise- inscripţii, documente vechi, cărţi, hărţi, ziare, monede, scrisori;
-izvoare nescrise- ruinele unor construcţii, morminte, unelte, arme, bijuterii, vase de
ceramică,
Pentru a elemina câteva dintre aceste bariere în formarea / dezvoltarea acestei
competenţe specifice, m-am gândit la următoarele activităţi de învăţare:
- accesarea pe internet, împreună cu elevii în laboratorul de informatică, a unor surse
istorice care prezintă adevărul ştiinţific;
- familiarizarea elevilor cu surse în care este prezentat aparatul critic;
- vizite la bibliotecă pentru familiarizarea elivilor cu resursele istoriografice;
- extragerea unor informaţii obiective care să dovedească elementele de
cauzalitate/consecinţe/ schimbări care s-au petrecut într-o anumită perioadă de
timp;
- extragerea unor informaţii din documente vechi (documente de cancelarie
domnească , ziare, scrisori);
- vizite la Muzeul de Isorie unde pot vizualiza diferite obiecte muzeografice (unelte,
arme, bijuterii, vestimentaţie, vase de ceramică) care să le transmită anumite
informaţii relevante despre viaţa oamenilor din trecut.

S-ar putea să vă placă și