Sunteți pe pagina 1din 3

CANCERUL BRONHOPULMONAR

Factorii etiologici:
 Fumatul: depinde de vârsta la care a fost iniţiat fumatul, durata fumatului şi numărul de
ţigarete, conţinutul de gudroane şi nicotină al ţigărilor
 Expunerea profesională:
- Radon (la minerii din minele de uraniu)
- Azbest (lucrătorii de construcții)
- Arsen ( lucrătorii din turnăturii de cupru)
- Siliciu
- Nichel (fabricii de baterii)
- Gaze din furnale (industria oțelului)
 Afecțiuni pulmonare: BPOC, fibroze interstițiale difuze
 Factorii alimentari: suplimentele de β-carotenpot creşte susceptibilitatea dezvoltării bolii la
fumători, în timp ce consumul de fructe, legume poate reduce riscul apariţiei
 Factorii de risc familiali
 Virusurile oncogenice: papilomavirusul în geneza carcinomului scuamos
- este nevoie de expunere prelungită la agenţii cancerigeni şi acumularea unor mutaţii genetice
multiple până la transformarea neoplazică a celulelor epiteliului respirator
Clasificare
1) Carcinom fără celule mici (non small cell carcinoma)
 Carcinom scuamos
 Adenocarcinom
 Carcinom cu celule mari
2) Carcinom cu celule mici: foarte agresiv, la fumători, metastaze generalizate 60%
Diagnostic
- 25% asimptomatice, sunt depistate întâmplător
 Clinic
a) Manifestări datorate creşterii tumorale locale şi diseminării intratoracice
 Tusea: seacă/productivă, bronhoreea la bolnavii cu tu bronhoalveolar
 Dispneea
 Wheezing
 Stridor: tu traheale înalte
 Hemoptizia: carcinom scuamos
 Durerile toracice: intermitentă, difuză de partea afectată este provocată de invazia
ţesuturilor adiacente; durerea persistentă progresivă semnalează adesea invazia
peretelui toracic sau a structurilor mediastinului
 Revărsate pleurale și pericardice
 Chilotorax (acumularea de limfă în cav pleurală)
 Disfonia: compresia nervului laringeu inferior recurent
 Sdr de venă cavă inferioară: carcinom cu celule mici; edeme faciale la baza
gâtului+membre inferioare ”în pelerină”, cianoză cu aceeaşi distribuţie, venele
jugulare dilatate,circulaţie colaterală venoasă toracică
 Tumora Pancoast: liza costală, atrofia musculaturii mâinii, durere pe dermatoamele
C8, T1, T2
b) Manifestări datorate metastazelor la distanţă
 Metastaze cerebrale: sdr de HIC, convulsii, confuzie, paralizie, comă
 Metastaze osoase: vertebre, coaste, oasele centurii pelvine, fracturi patologice
 Metastaze hepatice
c) Simptome generale nespecifice
 Scăderea ponderală, anorexia, astenia, febra, anemia
d) Sindroame paraneoplazice
 Asociate cu carcinom cu celule mici:
 Sdr secreției neadecvate de ADH: hipoNa (hiporeflexie, confuzie, somnolență)
 Ginecomastia
 Sdr de secreție ectopică de ACTH: sdr Cushing
 Sdr pseudomiastenic: astenie musculară rapidă a membrelor
 Alte sdr neurologice: neuropatii senzoriale subacute, encefalopatii limbice, sindroame
paraneoplazice vizuale
 Asociate cu carcinom fără celule mici:
 Hipercalcemia nonmetastatică
 Sindromul nefrotic paraneoplazic
 Hipocratisuml digital
 Osteoartropatia hipertrofică: periartrite migratorii la nivelul articulaţiilor mari
 Sindroame paraneoplazice asociate cu ambele tipuri de carcinoame :
 Sindroame paraneoplazice hematologice (trombocitoze)
 Sindroame paraneoplazice dermatologice (acantosis nigricans, sclerodermia
paraneoplazică)
 Sindroame neurologice (degerenerescenţa cerebelară subacută, care se manifestă prin
ataxie, dizartrie şi hipotonie)
Explorări paraclinice

• Rgr toracică: nodul pulmonar solitar, sau mărirea de volum a hilului, lărgirea mediastinului,
îngustarea traheei şi bronhiilor, atelectazie, un infiltrat parenchimatos care nu se remite, o
leziune cavitară, o pleură îngroşată sau o colecţie pleurală inexplicabilă – sunt sugestive, dar
nu pun dg de cancer
• CT: apreciază extensiei tumorale și adenopatiile mediastinale
• RMN: la pacienții care au indicație la CT cu substanța de contrast
• PET-CT: pt identificarea adenopatiilor mediastinale maligne
• Bronhoscopia:
1. Detectarea leziunilor preneoplazice
2. Stabilirea tipului histopatologic
3. Stadializarea TNM
4. Evaluarea extensiei și operabilității
Modificările endobronşice ale cancerului bronhopulmonar:
1. semne directe (ale procesului tumoral propriu-zis):
 vegetaţiile endoluminale
 stenoza endobronşică dată de infiltraţia neoplazică
2. semne indirecte ale neoplasmului bronhopulmonar:
 compresiunea extrinsecă
 rigiditatea bronşică (în cursul ciclului inspir/expir)
 ± alterări de statică
3. semnele indirecte ale invaziei ganglionilor limfatici
4. semne de însoţire ale bronhiilor şi ţesutului pulmonar juxtatumoral:
 inflamaţie/hipersecreţie
 ţesut de granulaţie în caz de afecţiuni concomitente sau anterioare neoplasmului
• examenul citologic al sputei: depistarea celulelor tumorale
• biopsia pleurală: în cazul în care lichidul pleural este prezent, puncţia aspirativă şi biopsia
pleurală sunt esenţiale în diferenţierea pleureziei maligne de cea benignă reactivă
** Revărsatul pleural mic poate fi puncţionat când are mai mult de un centimetru grosime (cca 200
ml), sub ghidaj ecografic sau CT

Tratament
 stadiul 0 (Tis+No+M0)
- chirurgie
 stadiul I ( T1,T2+No+M0)
- chirurgie + chimioterapie postoperator
 stadiul II (T1,T2+N1+M0; T3+N0+M0)
- chirurgie + chimioterapie postoperator +/- radioterapie
 stadiul IIIA (T1,T2+N2+M0; T3+N1,N2+M0)
- chirurgie +/- chimioterapie neoadjuvantă + chimioterapie/radioterapie postoperator
 stadiul IIIB (orice T+N3+M0; T4+orice N+M0)
- chimioterapie + radioterapie
 stadiul IV (orice T + orice N + M1)
- chimiterapie + radioterapie
- în absența mutației genei EGFR: cisplatina + gemcitabină, taxan (docetaxel, paclitaxel), 4-6 cicluri
- în prezența mutației genei EGFR: gefitinib + gemcitabină + cisplatină
Prognostic
- depinde de statusul de performanță și severitatea simptomelor

GRAD ECOG
0 Complet activ, capabil de performanţele anterioare, fără restricţii
1 Restricţii în activitatea fizică intensă, dar ambulator, capabil de acti-
vităţi fizice uşoare (activităţi casnice, muncă de birou)
2 Ambulator, capabil să se îngrijească, dar incapabil de activităţi fizi-
ce; stă < 50% din timp în pat
3 Capacitate limitată de autoîngrijire; stă > 50% din timp în pat
4 Incapabil de autoîngrijire; stă 100% din timp în pat
5 Decedat

Screening-ul cancerului pulmonar


- fumători/foşti fumători (vârstă 55-74 ani, istoric de fumat de 30PA), expunere la radon, expunere
profesională (siliciu, cadmiu, azbest, beriliu, crom, nichel, etc.), istoric personal pozitiv de cancer
(cancer pulmonar, limfoame, cancer de cap şi gât, cancere asociate fumatului), istoric familial de
cancer pulmonar, istoric de BPOC sau fi broză pulmonară, fumat pasiv

S-ar putea să vă placă și