Sunteți pe pagina 1din 1

Lista subiecte examen parţial

SIM Sem I 2019-2020

1. Ştiinţa şi ingineria materialelor. Noţiuni generale. Definiţii.


2. Clasificarea materialelor. Proprietăţi specifice.
3. Proprietăţile materialelor. Clasificare. Definiţii.
4. Structura materialelor. Noţiuni generale.
5. Materiale monocristaline şi policristaline. Stare stabilă şi instabilă. Materiale amorfe.
6. Structura cristalină. Reţeaua spaţială. Motivul. Celula elementară.
7. Tipuri de celule elementare. Sisteme cristalografice. Reţeaua Bravais.
8. Indicatorii de compactitate în sistemul cubic (CVC şi CFC). Coordinaţia. Gradul de
compactitate.
9. Sisteme de alunecare (CVC şi CFC).
10. Defecte punctiforme ale reţelei cristaline. Vacanţe. Atomi străini.
11. Imperfecţiuni liniare ale reţelei cristaline. Dislocaţii marginale (fără elicoidale).
12. Proprietăţile dislocaţiilor. Câmpul de tensiuni elastice. Interacţiunea dintre dislocaţii.
13. Proprietăţile dislocaţiilor. Deplasarea dislocaţiilor sub acţiunea unei forţe. Surse de
dislocaţii Frank-Read.

14. Influenţa dislocaţiilor asupra rezistenţei la deformare.


15. Difuzia. Legile difuziei. Factori de influenţă.