Sunteți pe pagina 1din 2

Lista subiecte examen

SIM Sem I 2019-2020

1. Ştiinţa şi ingineria materialelor. Noţiuni generale. Definiţii.


2. Clasificarea materialelor. Proprietăţi specifice.
3. Proprietăţile materialelor. Clasificare. Definiţii.
4. Structura materialelor. Noţiuni generale.
5. Materiale monocristaline şi policristaline. Stare stabilă şi instabilă. Materiale amorfe.
6. Structura cristalină. Reţeaua spaţială. Motivul. Celula elementară.
7. Tipuri de celule elementare. Sisteme cristalografice. Reţeaua Bravais.
8. Indicatorii de compactitate în sistemul cubic (CVC şi CFC). Coordinaţia. Gradul de
compactitate.
9. Sisteme de alunecare (CVC şi CFC).
10. Defecte punctiforme ale reţelei cristaline. Vacanţe. Atomi străini.
11. Imperfecţiuni liniare ale reţelei cristaline. Dislocaţii marginale (fără elicoidale).
12. Proprietăţile dislocaţiilor. Câmpul de tensiuni elastice. Interacţiunea dintre dislocaţii.
13. Proprietăţile dislocaţiilor. Deplasarea dislocaţiilor sub acţiunea unei forţe. Surse de
dislocaţii Frank-Read.
14. Influenţa dislocaţiilor asupra rezistenţei la deformare.
15. Difuzia. Legile difuziei. Factori de influenţă.
16. Condiţiile termodinamice ale cristalizării.
17. Curbe de răcire.
18. Germinarea omogenă şi eterogenă.
19. Influenţa parametrilor cristalizării asupra structurii materialului solidificat.
20. Microstructura aliajelor. Definiţii. Clasificare. Constituenţi structurali.
21. Diagrame de echilibru binare. Descriere. Mod de folosire. Regula pârghiei.
22. Să se completeze diagrama de echilibru următoare şi să se traseze curba de răcire pentru
aliajul x.

x
23. Să se completeze diagrama de echilibru următoare şi să se traseze curba de răcire pentru
aliajul x.

x
24. Să se completeze diagrama de echilibru următoare şi să se traseze curba de răcire pentru
aliajul x.

25. Legătura digramă de echilibru-proprietăţi fizico-mecanice


26. Legătura digramă de echilibru-proprietăţi tehnologice
27. Aliajele Fe-C. Fierul. Soluţiile solide ale fierului. Cementita.
28. Diagrama de echilibru Fe-C. Oţeluri, fonte. Proprietăţi.
29. Deformarea materialelor în domeniul elastic. Legea lui Hooke.
30. Deformarea plastica. Ecruisarea
31. Recristalizarea materialelor ecruisate.
32. Ruperea. Tranziţia ductil-fragil.

Atentie:
1. Subiectele 1-15 au fost date la examenul partial. Cei care l-au promovat
vor avea pentru subiectul sau subiectele de pe biletul de examen nota
primită atunci.
2. Fiecare student va fi pregatit sa raspunda despre aliajele fierului cu
carbonul.
3. Diagrama de echilibru Fe-Fe3C trebuie sa fie cunoscuta in privinta
completării şi explicării ei. Diagrama necompletată o veţi avea la
dispoziţie desenată pe tablă.