Sunteți pe pagina 1din 25

PLANIFICAREA ACTIVITATII DIDACTICE

Unitatea de învățământ: ...........................................................................................................................................................................................................................


Grupa: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tema anuală: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Subtema/ Tema săptămânii: .................................................................................................................................................................................................................
Perioada: .................................................................................................................................................................................................................................................................

A. DEZVOLTAREA FIZICA, A SANATATII SI IGIENEI PERSONALE

N Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


r dezvoltarii
Link-uri
cr
t
1 Motricitate grosieră și 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea
unor activități diversificate, specifice vârstei
motricitate fină în
contexte 1.2. Participă la activităţi fizice variate,
adecvate nivelului lui de dezvoltare
de viaţă familiare
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru
realizarea de activităţi variate
2 Conduită senzorio- 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul,
motorie, pentru simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea
orientarea mișcării cu mediul apropiat.
2.2. Se orientează în spațiu pe baza
simțurilor.
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de
ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
melodii.
3 Sănătate (nutriție, 3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor
îngrijire, principii de bază specifice unei alimentaţii
sănătoase
igienă personală) și
practici 3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a
igienei personale
privind securitatea
personală 3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie
faţă de obiecte şi situaţii periculoase
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică
personală

B. DEZVOLTAREA SOCIO- EMOTIONALA

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Interacțiuni cu adulții și 1.1. Manifestă încredere în adulţii
cu cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu
aceştia
copiii de vârste
apropiate 1.2. Demonstrează abilități de solicitare și
de primire a ajutorului în situaţii
problematice specifice
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive
cu copii de vârstă apropiată
2 Comportamente 2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea
prosociale, asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni
de acceptare și de 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege
respectare efectele acestora în planul relațiilor sociale,
în contexte familiare
a diversității
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor
responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de
negociere şi de participare la luarea
deciziilor
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere
faţă de celelalte persoane din mediul
apropiat
3 Conceptul de sine 3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea
pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
3.2. Își promovează imaginea de sine, prin
manifestarea sa ca persoană unică, cu
caracteristici specifice
4 Autocontrol și 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază,
expresivitate produse de piese muzicale, texte literare,
obiecte de artă etc.
emoțională
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol
emoţional

C. CAPACITATI SI ATITUDINI DE INVATARE

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Curiozitate, interes și 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru
inițiativă în învățare experimentarea și învăţarea în situații noi
1.2. Inițiază activități de învățare și
interacțiuni cu copiii sau cu adulții din
mediul apropiat
2 Finalizarea sarcinilor și 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu
a consecvență
acțiunilor (persistență 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru
în realizarea sarcinilor de lucru la care
întâmplină dificultăți.
activități)

3 Activare și manifestare 3.1. Manifestă creativitate în activități


a diverse
potențialului creativ 3.2. Demonstrează creativitate prin activități
artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri
creative
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic,
armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans
etc.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Mesaje orale în 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă
contexte de a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
receptării lui (comunicare receptivă)
comunicare cunoscute
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj
oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor, semnificațiilor etc.(comunicare
expresivă)
2 Mesaje orale în diverse 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare
clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
situaţii de comunicare
emoții proprii(comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă,
în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a
vocabularului
3 Premise ale citirii și 3.1. Participă la experiențe de lucru cu
scrierii, cartea, pentru cunoașterea și aprecierea
cărții
în contexte de
comunicare 3.2. Discriminează/diferențiează fonetic
cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu
cunoscute
litere
3.3. Identifică prezența mesajului scris,
apreciază și valorifică mesajul scris în
activitățile curente
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului
și folosește diferite modalități de
comunicare grafică și orală pentru
transmiterea unui mesaj
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Relații, operații și 1. Identifică elementele caracterisice ale
deducții unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
logice în mediul 1.2. Compară experienţe, acţiuni,
apropiat evenimente, fenomene/relaţii din mediul
apropiat
1.3. Construiește noi experienţe, pornind de
la experienţe trecute
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la
întrebări, situaţii - problemă şi provocări din
viaţa proprie şi a
grupului de colegi
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități
simple de investigare a mediului, folosind
instrumente şi metode
specifice
2 Cunoștințe și 2.1 Demonstrează familiarizarea cu
deprinderi conceptul de număr şi cu numeraţia
elementare matematice 2.2. Demonstrează familiarizarea cu
informații despre mărime, formă, greutate,
pentru rezolvarea de
înălţime, lungime, volum
probleme și
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor
cunoașterea
din mediul înconjurător
mediului apropiat
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare,
clasificare, măsurare a obiectelor
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de
la sortarea şi reprezentarea unor date
3 Caracteristici 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor
structurale și obiecte localizate în spaţiul înconjurător
funcționale ale lumii
3.2. Identifică și valorifică unele
înconjurătoare caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi
Spaţiului
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii
vii, ale Pământului şi Spaţiului
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției
omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca
fiinţă socială

ACTIVITATE METODICA :..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

EDUCATOARE :......................................................................................................................

MODEL DE PLANIFICARE COMPLETATA –activitati orientative


Unitatea de învățământ: ...........................................................................................................................................................................................................................
Grupa: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tema anuală: Cand, cum si de ce se intampla?.
Subtema/ Tema săptămânii: Gradina cu flori
Perioada: .................................................................................................................................................................................................................................................................

A. DEZVOLTAREA FIZICA, A SANATATII SI IGIENEI PERSONALE

N Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


r dezvoltarii
Link-uri
cr
t
1 Motricitate grosieră și 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea
unor activități diversificate, specifice vârstei
motricitate fină în Joc de rol- O ajut pe mama sa ingrijeasca florile sau sa le aseze in vaza.
contexte 1.2. Participă la activităţi fizice variate,
de viaţă familiare adecvate nivelului lui de dezvoltare
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru
realizarea de activităţi variate
2 Conduită senzorio- 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul,
motorie, pentru simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea
orientarea mișcării cu mediul apropiat.
Stiinta- Rezolv un puzzle; Cum miroase floarea?
2.2. Se orientează în spațiu pe baza
simțurilor. DEC-Vine, vine primavara !; Aleg o melodie si dansez cu fratele meu.

2.3. Își coordonează mișcările în funcție de DPM- Arunc mingea ursuletului si o recuperez.
ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
Ed. sanitara- Ma spal pe maini cu sapun si apa rece
melodii.
https://www.youtube.com/watch?v=bJ0ShmKjSvA
3 Sănătate (nutriție, 3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor
îngrijire, principii de bază specifice unei alimentaţii
sănătoase
igienă personală) și
practici 3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a
igienei personale
privind securitatea
personală 3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie
faţă de obiecte şi situaţii periculoase
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică
personală

B. DEZVOLTAREA SOCIO- EMOTIONALA

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
crt Link-uri
1 Interacțiuni cu adulții și 1.1. Manifestă încredere în adulţii
cu cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu
- Biblioteca-Vorbim despre frumusetea si gingasia florilor
aceştia
copiii de vârste
-Constructii- Ghivece pentru flori
apropiate 1.2. Demonstrează abilități de solicitare și
de primire a ajutorului în situaţii - DOS-Gingasia florilor- convorbire
problematice specifice
-Activitate gospodareasca-Udam florile din ghivece/ gradina
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive
https://www.youtube.com/watch?v=iVCE6nCTYsQ
cu copii de vârstă apropiată
2 Comportamente 2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea
prosociale, asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni
de acceptare și de 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege
respectare efectele acestora în planul relațiilor sociale,
în contexte familiare
a diversității
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor
responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de
negociere şi de participare la luarea
deciziilor
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere
faţă de celelalte persoane din mediul
apropiat
3 Conceptul de sine 3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea
pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
3.2. Își promovează imaginea de sine, prin
manifestarea sa ca persoană unică, cu
caracteristici specifice
4 Autocontrol și 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază,
expresivitate produse de piese muzicale, texte literare,
obiecte de artă etc.
emoțională
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol
emoţional

C. CAPACITATI SI ATITUDINI DE INVATARE

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Curiozitate, interes și 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru - Nisip si apa- Forme de flori pe faina de malai
inițiativă în învățare experimentarea și învăţarea în situații noi
- DS-Florile din jurul meu- observare
1.2. Inițiază activități de învățare și
- DEC-Floarea preferata- desen
interacțiuni cu copiii sau cu adulții din
mediul apropiat - Joc muzical- Hai la joc
2 Finalizarea sarcinilor și 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu https://www.youtube.com/watch?v=JfOoG4oiJ-Y
a consecvență
acțiunilor (persistență 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru
în realizarea sarcinilor de lucru la care
întâmplină dificultăți.
activități)

3 Activare și manifestare 3.1. Manifestă creativitate în activități


a diverse
potențialului creativ 3.2. Demonstrează creativitate prin activități
artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri
creative
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic,
armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans
etc.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Mesaje orale în 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă
contexte de a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
comunicare cunoscute receptării lui (comunicare receptivă) -Biblioteca- Literele A, M
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj https://www.youtube.com/watch?v=nj_EuWiSzsA
oral, ca urmare a valorificării ideilor,
- Arta- desen (arici, albina, avion, A)
emoțiilor, semnificațiilor etc.(comunicare
expresivă) -DLC- Papadia- memorizare
https://poeziipentrugradinita.wordpress.com/category/poezii-despre-flori/
2 Mesaje orale în diverse 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare
clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, -DLC- Zana florilor- lectura dupa imagini
situaţii de comunicare
emoții proprii(comunicare expresivă)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ij3erJ8Lbk
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă,
- Scriem cuvinte cu literele invatate( cu pietre, paste fainoase, sticsuri,
în diferite contexte de comunicare
flori (prescolarii mari)
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a
vocabularului
3 Premise ale citirii și 3.1. Participă la experiențe de lucru cu
scrierii, cartea, pentru cunoașterea și aprecierea
cărții
în contexte de
comunicare 3.2. Discriminează/diferențiează fonetic
cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu
cunoscute
litere
3.3. Identifică prezența mesajului scris,
apreciază și valorifică mesajul scris în
activitățile curente
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului
și folosește diferite modalități de
comunicare grafică și orală pentru
transmiterea unui mesaj

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Relații, operații și 1. Identifică elementele caracterisice ale - Stiinta- Gaseste perechea !
deducții unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
- DS-Numara petalele florii de mar
logice în mediul 1.2. Compară experienţe, acţiuni,
- Joc muzical-1,2,3,4,5…numaram si ne distram
apropiat evenimente, fenomene/relaţii din mediul
apropiat https://www.youtube.com/watch?v=EIXAKPCJHG8
1.3. Construiește noi experienţe, pornind de -Activitate practica- Punem intr-un ziar flori, frunze, iarba la presat
la experienţe trecute
- Joc de miscare- Sotron
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la
întrebări, situaţii - problemă şi provocări din
viaţa proprie şi a
grupului de colegi
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități
simple de investigare a mediului, folosind
instrumente şi metode
specifice
2 Cunoștințe și 2.1 Demonstrează familiarizarea cu
deprinderi conceptul de număr şi cu numeraţia
elementare matematice 2.2. Demonstrează familiarizarea cu
informații despre mărime, formă, greutate,
pentru rezolvarea de
înălţime, lungime, volum
probleme și
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor
cunoașterea
din mediul înconjurător
mediului apropiat
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare,
clasificare, măsurare a obiectelor
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de
la sortarea şi reprezentarea unor date
3 Caracteristici 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor
structurale și obiecte localizate în spaţiul înconjurător
funcționale ale lumii
3.2. Identifică și valorifică unele
înconjurătoare caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi
Spaţiului
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii
vii, ale Pământului şi Spaţiului
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției
omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca
fiinţă socială

ACTIVITATE METODICA :..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

EDUCATOARE :......................................................................................................................

RAPORT DE ACTIVITATE

Unitatea de învățământ: ...........................................................................................................................................................................................................................


Grupa: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tema anuală: Cand, cum si de ce se intampla?.
Subtema/ Tema săptămânii: Gradina cu flori
Perioada: .................................................................................................................................................................................................................................................................

A. DEZVOLTAREA FIZICA, A SANATATII SI IGIENEI PERSONALE

N Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


r dezvoltarii
Dovezi (link-uri, fise, poze…..)
cr
t
1 Motricitate grosieră și 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea
unor activități diversificate, specifice vârstei
motricitate fină în Joc de rol- O ajut pe mama sa ingrijeasca florile sau sa le aseze in vaza.
contexte 1.2. Participă la activităţi fizice variate,
Stiinta- Rezolv un puzzle; Cum miroase floarea?
adecvate nivelului lui de dezvoltare
de viaţă familiare
DEC-Vine, vine primavara !; Aleg o melodie si dansez cu fratele meu.
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru
realizarea de activităţi variate DPM- Arunc mingea ursuletului si o recuperez.
2 Conduită senzorio- 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, Ed. sanitara- Ma spal pe maini cu sapun si apa rece
motorie, pentru simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea
https://www.youtube.com/watch?v=bJ0ShmKjSvA
orientarea mișcării cu mediul apropiat.
2.2. Se orientează în spațiu pe baza
simțurilor.
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de
ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
melodii.
3 Sănătate (nutriție, 3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor
îngrijire, principii de bază specifice unei alimentaţii
sănătoase
igienă personală) și
practici 3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a
igienei personale
privind securitatea
personală 3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie
faţă de obiecte şi situaţii periculoase
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică
personală

B. DEZVOLTAREA SOCIO- EMOTIONALA

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Dovezi (link-uri, fise, poze…)
crt
1 Interacțiuni cu adulții și 1.1. Manifestă încredere în adulţii
cu cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu
- Biblioteca-Vorbim despre frumusetea si gingasia florilor
aceştia
copiii de vârste
-Constructii- Ghivece pentru flori
apropiate 1.2. Demonstrează abilități de solicitare și
de primire a ajutorului în situaţii - DOS-Gingasia florilor- convorbire
problematice specifice
-Activitate gospodareasca-Udam florile din ghivece/ gradina
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive
https://www.youtube.com/watch?v=iVCE6nCTYsQ
cu copii de vârstă apropiată
2 Comportamente 2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea
prosociale, asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni
de acceptare și de 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege
respectare efectele acestora în planul relațiilor sociale,
în contexte familiare
a diversității
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor
responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de
negociere şi de participare la luarea
deciziilor
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere
faţă de celelalte persoane din mediul
apropiat
3 Conceptul de sine 3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea
pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
3.2. Își promovează imaginea de sine, prin
manifestarea sa ca persoană unică, cu
caracteristici specifice
4 Autocontrol și 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază,
expresivitate produse de piese muzicale, texte literare,
obiecte de artă etc.
emoțională
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol
emoţional

C. CAPACITATI SI ATITUDINI DE INVATARE

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Dovezi (link-uri fise, poze….)
crt
1 Curiozitate, interes și 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru - Nisip si apa- Forme de flori pe faina de malai
inițiativă în învățare experimentarea și învăţarea în situații noi
- DS-Florile din jurul meu- observare
1.2. Inițiază activități de învățare și - DEC-Floarea preferata- desen
interacțiuni cu copiii sau cu adulții din
- Joc muzical- Hai la joc
mediul apropiat
https://www.youtube.com/watch?v=JfOoG4oiJ-Y
2 Finalizarea sarcinilor și 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu
a consecvență
acțiunilor (persistență 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru
în realizarea sarcinilor de lucru la care
întâmplină dificultăți.
activități)

3 Activare și manifestare 3.1. Manifestă creativitate în activități


a diverse
potențialului creativ 3.2. Demonstrează creativitate prin activități
artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri
creative
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic,
armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans
etc.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Dovezi (link-uri, fise, poze….)
crt
1 Mesaje orale în 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă
contexte de a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
-Biblioteca- Literele A, M
receptării lui (comunicare receptivă)
comunicare cunoscute
https://www.youtube.com/watch?v=nj_EuWiSzsA
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj
oral, ca urmare a valorificării ideilor, - Arta- desen (arici, albina, avion, A)
emoțiilor, semnificațiilor etc.(comunicare
-DLC- Papadia- memorizare
expresivă)
https://poeziipentrugradinita.wordpress.com/category/poezii-despre-flori/
2 Mesaje orale în diverse 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare
-DLC- Zana florilor- lectura dupa imagini
clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
situaţii de comunicare
emoții proprii(comunicare expresivă) https://www.youtube.com/watch?v=-Ij3erJ8Lbk
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, - Scriem cuvinte cu literele invatate( cu pietre, paste fainoase, sticsuri,
în diferite contexte de comunicare flori (prescolarii mari)
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a
vocabularului
3 Premise ale citirii și 3.1. Participă la experiențe de lucru cu
scrierii, cartea, pentru cunoașterea și aprecierea
cărții
în contexte de
comunicare 3.2. Discriminează/diferențiează fonetic
cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu
cunoscute
litere
3.3. Identifică prezența mesajului scris,
apreciază și valorifică mesajul scris în
activitățile curente
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului
și folosește diferite modalități de
comunicare grafică și orală pentru
transmiterea unui mesaj

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Dovezi (link-uri, fise, poze…..)
crt
1 Relații, operații și 1. Identifică elementele caracterisice ale - Stiinta- Gaseste perechea !
deducții unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
- DS-Numara petalele florii de mar
logice în mediul 1.2. Compară experienţe, acţiuni,
- Joc muzical-1,2,3,4,5…numaram si ne distram
apropiat evenimente, fenomene/relaţii din mediul
apropiat https://www.youtube.com/watch?v=EIXAKPCJHG8
1.3. Construiește noi experienţe, pornind de -Activitate practica- Punem intr-un ziar flori, frunze, iarba la presat
la experienţe trecute
- Joc de miscare- Sotron
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la
întrebări, situaţii - problemă şi provocări din
viaţa proprie şi a
grupului de colegi
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități
simple de investigare a mediului, folosind
instrumente şi metode
specifice
2 Cunoștințe și 2.1 Demonstrează familiarizarea cu
deprinderi conceptul de număr şi cu numeraţia
elementare matematice 2.2. Demonstrează familiarizarea cu
informații despre mărime, formă, greutate,
pentru rezolvarea de
înălţime, lungime, volum
probleme și
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor
cunoașterea
din mediul înconjurător
mediului apropiat
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare,
clasificare, măsurare a obiectelor
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de
la sortarea şi reprezentarea unor date
3 Caracteristici 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor
structurale și obiecte localizate în spaţiul înconjurător
funcționale ale lumii
3.2. Identifică și valorifică unele
înconjurătoare caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi
Spaţiului
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii
vii, ale Pământului şi Spaţiului
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției
omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca
fiinţă socială

ACTIVITATE METODICA :..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

EDUCATOARE :......................................................................................................................