Sunteți pe pagina 1din 4

Iliada Literatura Greciei antice

Literatură greacă
De la Wikipedia, enciclopedia liberă După categorie
Istoria literaturii Greciei antice
Perioada arhaică
Salt la: Navigare, căutare Perioada clasică
Elenismul
Iliada este o epopee atribuită lui Homer, care pare a fi fost un Perioada romană
aed din Ionia, din a doua jumătate a secolului VIII î.Hr., şi Scriitori greci
care a preluat în epopeele sale, Iliada şi Odiseea, tradiţii, Listă cronologică
fragmente şi motive din mituri vechi şi cântece populare. Scriitori după categorie
Prozatori - Dramaturgi
Poeţi - Filosofi
Mitologie greacă
Portal Literatură
[modifică] Iliada
În cele 24 de cânturi, însumând circa 15 000 de versuri, Iliada relatează fapte de vitejie
excepţională făcute de eroi neînfricaţi, dintre care se detaşează Ahile. Acesta nu cunoaşte teama
şi preferă o moarte glorioasă unei vieţi tihnite, însă este neîndurător, refuzând familiei
duşmanului său până şi consolarea de a-i preda corpul acestuia. Îl umanizează însă prietenia
pentru Patrocle.

Ahile întruchipează virtuţile eroului războinic. Spre deosebire de el, Hector detestă războiul şi nu
luptă pentru glorie, ci pentru a-şi apăra cetatea; este iubitor de pace şi de raţiune. Figurile celor
doi eroi reies şi din cuvintele pe care şi le adresează înainte de luptă - procedeu des folosit de
Homer pentru caracterizarea personajelor, cuvintele lui Ahile sunt mânioase şi jignitoare, în timp
ce Hector vorbeşte calm şi măsurat. Poetul îşi caracterizează eroii şi din câte un epitet frecvent
legat de numele personajului respectiv, de exemplu "şoimanul Ahile".

Personajele sunt prezentate în mişcare, dinamismul fiind amplificat de imagini auditive


referitoare la zgomotul bătăliei sau la zornăitul înfricoşător al armelor unui erou, ca în cazul lui
Diomede, din fragmentul de mai sus. La prezentarea sugestivă a unei situaţii contribuie şi
comparaţia, care la Homer este dezvoltată pe mai multe versuri.

Alături de eroi intervin şi zeii, conferind operei un caracter miraculos. Astfel, Atena îl apără pe
Ahile de suliţa lui Hector, iar Apolo îl ascunde pe fiul lui Priam într-o ceaţă deasă spre a-l feri de
mânia Peleianului.

Odiseea
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Salt la: Navigare, căutare


Odysseus oferă Kyklop (ciclopului) Polyphem Polifem o cupă de vin.

Frescă romană cu Odyssee (azi in Biblioteka Apostolica din Vatikan, ca. 150-100 i.e.n.)

Odisea (în limba greacă: Oδύσσεια, Odysseía) alcătuieşte împreună cu Ilias (Iliada) două epopei
greceşti atribuite rapsodului popular orb Homer. A fost ulterior scrisă în perioada a doua a
secolului VIII e.n, Odisea fiind una dintre cele mai vechi şi renumite opere literare din mitologia
antică. Ea prezintă peripeţiile la întoarcerea acasă după războiul troian a regelui Odiseus şi
însoţitorilor lui din Ithaka. In multe limbi sub termenul de „Odyssee“ (Odisee) se înţelege
rătăcire plină cu peripeţii. Opera este alcătuită din 12.200 de versuri împărţite în 24 de cântece,
descriind rătăcirile regelui după zece ani de război şi încă zece ani de peripeţii în drumul său de
reîntoarcere pe mica insulă Ithaca.
După multe aventuri ajunge acasă îmbrăcat ca cerşetor, nefiind recunoscut de peţitorii soţiei lui
credicioase Penelope, care primeşte vestea de la oaspeţi de moartea lui Odiseus.
Penelope opune rezistenţă peţitorilor fiind sprijinită de Telemachos fiul lui Odiseus.
Pentru a crea o atmosferă încordată, Homer recurge la un complex de istorisiri paralele, cu
privire în trecut şi aspecte de perspectivă cu povestiri şi descrieri alternative.
Acţiunea nu este prezentată cronologic, începând cu cu chemarea muzelor de către Homer şi
sosirea lui Odiseus în Ithaca.
Insoţitorii lui Odysseus fură vitele sfinte ale lui Helios (Pellegrino Tibaldi)

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ


πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κάτα θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
Ἀλλ’ οὔδ΄ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὃ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
Τῶν ἁμόθεν γε θεά, θύγατερ Διός, εἶπε καὶ ἡμῖν.

Ạndra moi ẹnnepe, Moụsa, polỵtropon, họs mala pọlla


plạnchthē, epeị Troiẹ̄s hierọn ptoliẹthron epẹrse;
pọllōn d'ạnthrōpọ̄n iden ạstea kaị noon ẹgnō,
pọlla d' ho g' ẹn pontọ̄ pathen ạlgea họn kata thỵmon,
ạrnymenọs hēn tẹ psychẹ̄n kai nọston hetaịrōn.
ạll' oud' họ̄s hetaroụs errhỵsato, hịemenọs per;
aụtōn gạr spheterẹ̄sin atạsthaliẹ̄sin olọnto,
nẹ̄pioi, hoị kata boụs Hyperịonos Ẹ̄elioịo
ẹ̄sthion; aụtar ho toịsin apheịleto nọstimon ẹ̄mar.
Tọ̄n hamothẹn ge, theạ, thygatẹr Dios, eịpe kai hẹ̄min.

Spune-mi mie muză faptele acelui om iscusit


Care după distrugerea Troiei timp îndelungat a pribegit
Care a văzut şi cunoscut multe obiceiuri şi oraşe
Şi pe mare neînchipuite chinuri îndurase
..........................................................................................

Sfatul zeilor hotăreşte ca Odysseus să se poată întoarce acasă solul zeilor Hermes porunceşte
nimfei Kalypso, care după şapte ani îl lasă pe Odiseus să părăsească insula.
Intre timp zeiţa Atena preschimbată în Mentor un prieten de-al lui Ulise, sfătuieşte pe
Telemachos să pornească în căutarea tatălui său dispărut.
|n versurile următoare pe o plută construită de el, părăseşte eroul principal insula nimfei Kalypso.
Duşmanul său zeul mărilor Poseidon printr-o furtună distruge pluta lui Odiseus care ajunge pe
insula Scheria, unde de fiica regelui Nausikaa de pe insula vecină este primit prietenos, aici
povesteşte el păţaniile sale.
Căutările fiului său Telemachos sunt zadarnice, şi confruntarea cu peţitorii mamei sale Penelope
devine tot mai acută.
Zeiţa Atena î-l preschimbă pe Odiseus într-un cerşetor, pentru a-l proteja de duşmănia peţitorilor
soţiei sale.
După douzeci de ani deghizat ca cerşetor va fi recunoscut numai de câinele său bătrân Argos.
In taină se pregăteşte Odiseus pentru întrecerea peţitorilor cu arcul, trofeul învingătorului fiind
soţia lui Odiseu.
Cu ajutorul lui Telemachos şi păstorului Eumaios reuşeşte Odiseu să pedepsească peţitorii.
Peripeţiile lui Odiseu au început după părăsirea cu 12 corăbii a ruinelor oraşului Troia, jefuiesc
pe tracii kikoni aliaţii Troiei, de care vor fi ulterior alungaţi.
Ajunşi pe insula Lotofagilor unii din însoţitorii lui, mănâcă dn fructele lor uitându-şi patria
Ithaka.
Cei rămaşi ajung împreună cu Odiseu pe insula ciclopilor, uriaşi cu un singur ochi în frunte.
Ciclopul Polifem pentru a împiedica fuga grecilor, barează ieşirea din peştera sa. Fiind în pericol
de a fi mâncaţi de uriaş, Odiseu printr-un şiretlic, reuşeşte să-l îmbete cu vin pe uriaş, scoţându-i
ochiul, ce atrage asupra sa duşmănia lui Poseidon tatăl ciclopului.
Fuga lor este îngreunată de valurile mari produse de stâncile aruncate în mare de ciclopul orb.
De la Aiolos zeul vântului primeşte Odiseu un sac cu vânturi, aproape de casă, însoţitorii curioşi
deschid sacul, se porneşte o furtună care-i mână din nou departe de casă.
Astfel ajung pe insula vrăjitoarei Circe (Kirke) care preschimbă însoţitorii lui Odiseu în porci, iar
pe acesta îl ţine prin farmecele sale de care va fi dezlegat prin intervenţia lui Hermes solul zeilor
care între timp i-au iertat distrugerea Troiei.
Ingreunarea întoarcerii acasă este datorată şi sirenelor a căror glasuri fermecate duc corăbierii la
pieire.
Odiseu reuşeşte să navigheze mai departe neauzind cântecele ademănătoare, având ceară în
urechi, astfel reuşesc să traverseze şi strămtoarea dintre cei doi monştri Scilla şi Charibda.
Infometaţi ajung pe insula lui Helios zeul soarelui unde însoţitorii lui Odiseu fură din vitele
sfinte ale zeului, ca pedeapsă aceştia vor muri într-o furtună pe mare, numai Odiseu singur
ajunge pe insula nimfei Kalipso unde este reţinut de nimfă timp de şapte ani, cu o plută reuşeşte
să părăsească insula lui Kalipso, însă furtuna produsă de Poseidon distruge pluta, Odiseu
naufragiază pe o insulă unde este primit cu prietenie de Nausikaa fiica regelui.
In două seri povesteşte Odiseu regelui phaiakenilor Alkinoos păţaniile sale, de unde încărcat cu
daruri se reîntoarce acasă pe insula Ithaka.

Adus de la "http://ro.wikipedia.org/wiki/Odiseea"

Categorie: Mitologie greacă