Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE NURSING-INSUFICIENTA RENALA ACUTA

Propunator Mocanu Geanina

Secţia/compartiment MEDICALA

NUME/PRENUME POSTOLACHE DORINA


DATA 16.06.2020
SALON 2
PAT 2

1
Nevoia Intervenţii specifice Educaţie pentru sănătate Evaluare
fundamentală
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome Intervenţii delegate

Administrarea Educaţia terapeutică a Data.: 09.06.2020


Eliminarea urinară Pacientul să fie echilibrată medicației în raport cu pacientului vizează: Ob realizat
inadecvată cantitativ și hidro-elecrolitic şi acido- notez în FO: diureza, TA, orarul meselor și observ □să ajute pacientul să □manifestări
calitativ din cauza bazic temperatura, pulsul, respiraţia efectul acesteia înţeleagă mai bine boala ameliorate
afectiunii renale şi strategia terapeutică
manifestată prin Pacientul să nu prezinte efectuez igiena personală a pacientei
oligurie (deficit de complicaţii cutanate şi □să crească cooperarea
producere a urinii) asigur un micro-climat cu toţi factorii implicaţi
respiratorii
corespunzător (aerisire, camera în asistenţa medicală
1. Nevoia de a elimina

Pacientul să fie echilibrat încălzită la 20-22 C)


psihic □să trăiască într-un mod
cântăresc pacientul zilnic pt. a cât mai sănătos posibil şi
stabilii bilanţul hidric ingesta- să-şi amelioreze calitatea
vieţii
excerta
□schimbarea de
asigur hidratarea orală a
comportament necesară
organismului
□aprecierea statusului
monitorizez funcţiile vitale şi
hidroelectrolitic
vegetative □modificări frecvente ale
greutăți corporale

□precizarea aportului de
lichide

2
Nevoia
fundamentală Intervenţii specifice
Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare
I
Intervenţii specifice
Intervenţii autonome Intervenţii delegate
Intervenţii specifice
□ Administrez □educaţie terapeutică Data................
□ Dureri lombare din Pacientul să aibă o Aşez pacientul pe pat în decubit dorsal
medicația și observ motivantă, convingătoare Obiectiv realizat
cauza oboselii stare de bine fizic şi pentru a-I ameliora durerile efectul acesteia şi permanentă pe toata □manifestări
manifestata prin psihic pe tot perioada internării în ameliorate
disconfort fizic si parcursul spitalizării liniştesc pacientul cu privire la starea sa, vederea eliminarii
psihic, apatie, explicându-I scopul şi natura intervenţiilor abaterilor de la
indispozitie. Pacientul să exigenţele planului
prezinte o stare de familiarizez pacientul cu mediul său terapeutic
2. Nevoia de a dormi şi odihni

5.Nevoia de a
dormi si odihni bine fizic ambiant
□se învăț pacientul
asigur un mediu de securitate, linişte tehnici de relaxare

□explic necesitatea
menținerii unei vieți
ordonate cu program
stabilit

3
Nevoia Intervenţii specifice
fundamenta Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare

Intervenţii autonome Intervenţii delegate

□ Administrez
3. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite

□ Hipertermie Pacientul sa-si Aerisesc incaperea medicația și observ □ ajut pacientul să Data................
din cauza procesului mentinatemperatura efectul acesteia identifice cel puţin două Obiectiv
infectios manifestată corpului în limite asigur o îmbracăminte lejeră efecte nocive ale realizat
prin febra moderata. căldurii/frigului excesive □manifestări
normale aplic comprese reci, împachetări reci, asupra organismului uman ameliorate
Pacientul să fie comprese cu gheaţă, fricţiuni □ măsuri educative de
conştientizare a importanţei
echilibrat încălzesc pacientul în caz de frisoane menţinerii constante a
electrolitic temperaturii corporale
normale

pentru homeostazie
Pacientul să aibă o
stare de bine fizic şi
psihic pe tot
parcursul spitalizării

4
Nevoia Intervenţii specifice
fundament Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru Evaluare
ală sănătate
Intervenţii autonome Intervenţii delegate

Dificultatea de a Pacientul/a să nu explorez nevoile spirituale ale pacientului □ Administrez medicația □determin pacientul să – Data................
participa la activități mai prezinte și observ efectul acesteia. și exprime propriile Obiectiv realizat
religioase din cauza dificultate de a încurajez pacientul/a să-și exprime convingeri și valori □manifestări
spitalizarii participa la sentimentele ameliorate
activități religioase respect valorile/ interdictiile persoanei
în termen legate de dieta, tratament şi manopere
de10/zile medicale
4. Nevoia de a practica religia

planific împreună cu el/a activități care să-i


dea sentimentul utilității.

îl ajut să-și recapete încrederea în sine

asigur prezenta unui preot conform