Sunteți pe pagina 1din 5

Nume…………………… Data……….……………….

CALIFICATIV……...

Test de evaluare inițială MEM – clasa I

1.Numără şi scrie numărul potrivit:

2.Scrie vecinii numerelor:

5 8 1 4 9
3 .Ordonează crescător apoi descrescător numerele: 1, 4, 0, 9, 20, 6

CRESCĂTOR:

DESCRESCĂTOR

4. Încercuieşte nr. mai mare din fiecare pereche:

2 6, 5 5 , 9 7, 0 10, 8 15

5.Descompune numerele:

3 2 5 4 10
00

6. Calculează folosind numărătoarea:

3 + 1 = 9 - 1 =
2 + 2 = 8 - 1 =
6 + 1 = 7 - 3 =
4 + 3 = 6 - 2 =

7. Pe o ramură sunt 10 păsărele. Şi-au luat zborul 7 păsărele. Câte păsărele au rămas?

8. Colorează cu negru caseta din dreptul rădăcinii, cu maro pe cea din dreptul tulpinii, cu verde
pe cea de la frunză şi cu roşu caseta de la floare:

9. Realizează mulţimea animalelor domestice:

DATA………………….
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ, clasa I

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Competențe specifice:
1.1 Recunoașterea, scrierea, comparerea, ordonarea și efectuarea de adunări și scăderi în
concentrul 0 – 31;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat;
Obiective propuse:

 Să raporteze corect numărul la cantitate;


 Să scrie vecinii numerelor date;
 Să compare două numere prin încercuirea nr. mai mare din perechile date;
 Să ordoneze crescător și descrescător numerele date;
 Să realizeze descompunerea numerelor în concentrul 0-10.
 Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0- 10.
 Să efectueze operația sugerată de textul problemei și desen ;
 Să identifice corect părțile componente ale unei plante, marcându-le prin culoarea
indicată;
 Să identifice mulţimea animalelor domestice.

Itemi:
I1. Raportează corect numărul la cantitate;
I2. Scrie vecinii numerelor date;
I3. Ordonează crescător și descrescător numerele date;
I4. Compară numerele date, prin încercuire.
I5. Descompune numerele date;
I6. Efectuează adunări și scăderi în concentrul 0 – 10.
I7. Efectuează operația de adunare sugerată de text și desen;
I8. Identifică părțile componente ale unei plante marcându-le corect cu culoarea indicată;
I9. Identifică mulţimea animalelor domestice.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Calific. FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
I1 Raporează corect numărul la Raporează numărul la Raportează numărul la
cantitate la toate situațiile cantitate la 2 situații cantitate la 1 situație
I2 Scrie corect vecinii tuturor Scrie corect vecinii doar la 4 Scrie vecinii a 3numere sau
numerelor numere partial
I3 Ordonează corect crescător și Ordonează crescător și Ordonează crescător și
descrescător numerele descrescător având 2 greseli descrescător având 4 greșeli
I4 Compară corect toate perechile Compară corect doar 4 Compară corect doar 3
de numere perechi de numere perechi de numere
I5 Descompune corect 5 perechi Descompune corect 3-4 Descompune corect 2
de numere; perechi de numere; perechi de numere;
I6 Efectuează corect toate Rezolvă exercițiile având 2 Rezolvă exercițiile având 4
exercițiile greșeli greșeli
I7 Intuieşte răspunsul şi scrie Intuieşte răspunsul, dar scrie Intuieşte răspunsul fără să
modul de rezolvare al parţial rezolvarea problemei;. scrie modul de rezolvare.
problemei;
I8 Identifică părțile plantei Identifică părțile plantei Identifică parțial părțile
marcându-le corect prin culoare având o singură greșeală componente ale plantei
I9 Identifică 5 animale domestice; Identifică 4 animale Identifică 3 animale
domestice; domestice;

Acordarea calificativelor:

Realizeaza corect 8/9 itemi si 1/0 itemi partial FB

Realizeaza corect 6/7 itemi si 3/2 itemi partial B

Realizeaza corect 3/4 itemi, partial 3/2 si incorect 3 S

Realizeaza partial 2/3 itemi si incorect 7/6 itemi I

Rezultatele înregistrate:

CALIFICATIVELE ELEVILOR

Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Calif.


crt.
1. BRINZĂ ALEXANDRU FB FB FB FB FB FB B FB FB FB
2. CHIRICĂ DENIS B FB FB FB FB FB FB FB FB FB
3. CHIRILĂ MARCEL FB FB B FB FB FB FB FB FB FB
4. DEJU LIVIA FB FB I S I I B FB B S
5. DELEANU DIANA FB FB B FB S FB FB FB FB B
6. DRĂGAN ERIKA FB FB B FB S FB FB FB FB B
7. FROSĂ DENISA FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
8. IAMANDI GEORGIAN FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
9. MARCHIDAN TEODORA FB FB B FB FB B FB FB FB B
10. MUNTEANU IONUT FB FB B S S B FB FB FB B
11. PALADE COSMIN FB FB B FB FB FB FB FB FB FB
12. DOBRI MARIA FB FB FB FB FB FB B FB FB FB
13. POPA-IVAN ANDREI FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
14. SĂRMARU IONUŢ FB FB B FB FB FB FB FB FB FB
15. SEVERIN LUCIAN FB FB B FB FB FB FB FB FB FB
16. SOROCOLEŢ MARYO FB FB S FB FB FB B FB FB B
17. TACU IULIANA-ELENA FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
18. TUCHILĂ CRISTINA FB B FB FB FB FB FB FB FB FB
19. VITAN MĂDĂLINA FB FB B FB FB FB FB FB FB FB
20. VLAD DENISA B FB FB FB FB FB FB FB FB FB

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr. elevi 14 5 1

Concluzii:

Greșeli frecvente:
Raportarea incorectă a nr. la cantitate;
Neidentificarea corectă a vecinilor nr. dat;
Ordonarea greşită a nr. date în ordine crescătoare/ descrescătoare.
Efectuarea incorectă a unor operaţii de adunare şi scădere.

Măsuri ameliorative:

Teme de lucru în clasă diferenţiate după greşelile frecvent întâlnite la evaluare.


O îmbinare şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului cu
activităţile care solicit efortul colectiv.
Folosirea unor metode care să favorizeze intervenţia nemijlocită a elevului în procesul de
învăţare.

S-ar putea să vă placă și