Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul de lecție: Alimentaţia şi modul ei de influenţare a stării de sănătate Data 06.05.

2020

CLASA: A II- A

Unitatea tematică: Alimentatie si igiena personala

Aria curriculară: Om şi societate

Disciplina : Dezvoltare personala

Subiectul lecţiei : Alimentaţia şi modul ei de influenţare a stării de sănătate


Tipul lecției: mixtă, activitate integrată

Scopul: insusirea cunostiintelor necesare unui mod de viata sanatos

Strategii didactice:

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, expunerea, observaţia dirijată, comparatia jocul didactic
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, imagini -activităţi de igienă, creioane colorate, lipici, laptop, videoproiector

Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe de câte 6 elevi, in perechi


Resurse temporale: 35 minute activități de învățare + 10 minute activitate recreativă

Resurse umane: 24 elevi normal dezvoltati intelectual și psiho-motor

Evaluare formativă, prin observarea comportamentului elevilor, analiza produselor activităţii


Proiectul de lecție: Alimentaţia şi modul ei de influenţare a stării de sănătate Data 06.05.2020
Conținuturi:

 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă
de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar;

 MECTS -„Programa pentru disciplinele: Educaţie pentru societate ,Arte vizuale şi lucru manual, Comunicare în limba romană, , Matematică si
explorarea mediului, aprobată prin ordinul ministrului nr. Nr. 3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013.
 Adina Grigore, Cristina Toma, Ioana Neagoe, Claudia Negritoiu, Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionica, Maria-Magcalena Nicolescu – Ghid practic
pentru clasa I, Editura Ars Libris

obiective (Asociat dimensiunii c O Profesorul explică: Abundenţa alimentară, ofensiva industriei culinare au determinat, mai ales în ţările puternic industriale
oper cunoaștere) o O o creştere marcantă a supraponderalilor şi obezilor. Acest lucru îl observăm şi la noi atât pe programele de televiune, cât poate
d C şi la noi în şcoală sau chiar în cadrul familiei sau a grupului de joacă.
ațion
ale Şi statisticile arată că acest fenomen ia amploare - 45% dintre americani sunt supraponderali, dintre care 20% sunt obezi,
iar în Franţa, din trei locuitori unul este supraponderal.

Bolile cardio-vasculare sunt cele mai frecvente boli întâlnite atât în ţara noastră, cât şi în alte ţări precum Franţa, Canada,
SUA. Medicina modernă dispune de metode eficiente de prevenire şi control a acestei boli, dar rezultatele nu sunt cele
aşteptate, de exemplu în SUA, 11 milioane de oameni suferă de cardiopatie ischemică, iar mortalitatea cauzată de aceasta este
de aproximativ 500 000 pe an. De aceea, este imperios necesară informarea populaţiei încă din şcoală cu privire la modalităţile
de prevenire şi control.

Se anunţă obiectivele lecţiei.

(Asociat dimensiunii O Se scrie la tablă, respectiv pe caiete, data, titlul lecţiei.


abilitate/deprindere) O
A S1.1: Activitate frontală: Se observă la planşă, respectiv pe videoproiecţie categoriile de alimente şi se asamblează o
b piramidă a alimentelor. Elevii îşi asamblează propria lor piramidă, aşezând corespunzător alimentele pe diverse niveluri.
Profesorul coordonează activitatea elevilor. Elevii deduc că alimentaţia trebuie să cuprindă mai ales alimentele de la baza
Proiectul de lecție: Alimentaţia şi modul ei de influenţare a stării de sănătate Data 06.05.2020
piramidei, care sunt mai sănătoase.

S2 Activitate frontală:

Pe baza cunoştinţelor asimilate în cadrul orelor de biologie, elevii stabilesc consecinţele unei alimentaţii
nesănătoase, care excelează în glucide şi lipide.
Zaharurile, mai ales cele rafinate şi concentrate(bomboane, prăjituri), se transformă în glucoză, care odată ajunsă în sânge,
determină creşterea hormonului insulină, reglator al glicemiei, dar care favorizează şi transformarea glucozei în acizi graşi şi
depozitarea lor.

Proteinele din carne, transformate în aminoacizi sunt destul de puţin transformate în grăsimi, în schimb grăsimile în exces,
se depozitează uşor, mai ales în lipsa unui efort fizic susţinut.

Lipidele, deşi pot avea şi rol energetic, se depun dacă sunt consumate în exces sub forma unor depozite de
grăsimi. Se constată creşterea în greutate, întâlnită din ce în ce mai frecvent în cadrul populaţiei tinere. De
asemenea, se observă pe videoproiecţie cum se formează placa de aterom care se depune pe intima vaselor de
sânge (ateroscleroza).

(Asociat dimensiunii O Elevii recitesc în gând notiţele. Profesorul adresează întrebări care ajută la fixarea cunoştinţelor. Se explică eventualele aspecte
atitudine) O insuficient înţelese de unii elevi.
A
t

Succesiunea experiențelor de învățare:


Proiectul de lecție: Alimentaţia şi modul ei de influenţare a stării de sănătate Data 06.05.2020
Obiectivul Experiențe de învățare Durata Metoda/e
operational/ cod (minute)
OC1 să clasifice alimentele în funcţie de compoziţia lor (piramida alimentelor) 10 min exercitiu
să localizeze corect pe planşe, mulaje

OC2 să explice implicarea metabolismului lipidic în producerea obezităţii şi 5 min Conversatia


aterosclerozei

să utilizeze corect instrumentele puse la dispoziţie

să enumere alimentele nesănătoase 5 min conversatia


să reprezinte schematic o piramidă a alimentelor

OC3

Tema pentru acasă (sarcină de lucru, instructaj, timp necesar)


REBUS

1.

2.
3.

4.
5.
Proiectul de lecție: Alimentaţia şi modul ei de influenţare a stării de sănătate Data 06.05.2020
4. Ce –ncăpere are cadă 1. Aici mancare găteşti

Apă rece, apa caldă, Foamea să ţi-o potoleşti

În care dacă-ai intrat

Ieşi mai alb şi mai curat?

5. Călduros şi primitor 2. Cine-i gazda cea aleasă

Aduce somnul tuturor Ce stă la intrarea-n casă?

3. Gazdă bună şi alesă

E la orişicine-n casă

1. B U C A T A R I A
2. H O L U L

3. S U F R A G E R I A
4. B A I A
5. D O R M I T O R U L
Proiectul de lecție: Alimentaţia şi modul ei de influenţare a stării de sănătate Data 06.05.2020

Evaluarea : - pentru nota 10 elevul trebuie sa stie toata lectia


-pentru nota 9 elevul trebuie sa aiba o singura greseala
-pentru nota 8 elevul trebuie sa aiba doua greseli

S-ar putea să vă placă și