Sunteți pe pagina 1din 6

7/27/2020 Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015: Art.

nr. 28/2015: Art. 478 („Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă”) alin. (4) Cod procedură civilă | Universul Juridic

ACASĂ SENIOR-EDITORI OPINII INTERVIURI ȘTIRI JURIDICE ARTICOLE JURISPRUDENȚĂ UJ-TV EVENIMENTE CONFERINȚE VIDEO REVISTA UJ UJ – COVID-19

Căutare... AVANSATĂ

AVOCAȚI CONSILIERI JURIDICI EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI LICHIDATORI MAGISTRAȚI MEDIATORI NOTARI PUBLICI STUDENȚI AUTORI CODURI PRINCIPALE GRILE

ACHIZIȚII PUBLICE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015: Art. 478 („Limitele
ARBITRAJ ȘI MEDIERE efectului devolu v determinate de ceea ce s-a supus judecății la
DREPT ADMINISTRATIV ȘI CONSTITUȚIONAL
prima instanță”) alin. (4) Cod procedură civilă
JURISPRUDENȚĂ
De Redacția ProLege ((2
2 votes, average: 2,50 out of
DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL
20 oct. 2015 5) Infracțiunea de mărturie mincinoasă.
EXECUTARE SILITĂ
You need to be a registered member to rate Subiectul ac v al infracțiunii (NCPP, NCP)
this post. S ngerea li giului conform învoirii părților.
DREPTUL FAMILIEI Vizualizari: 3184 Admiterea recursului declarat (NCPC)
Infracțiunea de lovire sau alte violențe.
DREPT FINANCIAR, FISCAL ȘI BANCAR Apeluri respinse ca nefondate (NCPP, NCP)

DREPT INTERNAȚIONAL Respingerea ca inadmisibilă a cererii de


intervenție accesorie. Măsură dispusă în mod
eronat (NCPC)
DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL
Transmiterea fic vă a părților sociale ale unei
PROPRIETATE INTELECTUALĂ societăți comerciale în scopul sustragerii de la
urmărirea penală ori în scopul îngreunării
www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies. acesteia (Cons tuția României, NCP, NCPP,
o
DREPTUL MUNCII ȘI DIALOGULUI SOCIAL
0
SHARES AM ÎNȚELES DETALII AICI
VCP, Legea nr. 31/1990)

https://www.universuljuridic.ro/decizia-iccj-complet-dcd-c-nr-28-2015-art-478-limitele-efectului-devolutiv-determinate-de-ceea-ce-s-a-supus-judecatii-la-prima-instanta-alin-4-cod-procedura-civila/ 1/6
7/27/2020 Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015: Art. 478 („Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă”) alin. (4) Cod procedură civilă | Universul Juridic

SOCIETĂȚI, AFACERI ȘI INSOLVENȚĂ ETICHETE Aplicarea greșită a dispozițiilor privind


prezumția rela vă de negociere a clauzelor
standard preformulate. Admiterea recursului
- Dezlegarea unor ches uni de drept declarat (NCPP, L. nr. 193/2000)

DESPRE Vezi tot

- M. Of. nr. 772 din 16 octombrie 2015


- Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015
- Art. 478 alin. (4) Cod procedură civilă

DESPRE AUTOR:

REDACȚIA PROLEGE
Universuljuridic.ro PREMIUM REVISTA DE SEARĂ
Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ Aici găsiți informațiile necesare desfășurării ac vității dvs. profesionale. CELE MAI IMPORTANTE ȘTIRI ALE ZILEI VĂZUTE
aduce la cunoș nța u lizatorilor DE CLAUDIU PAMUC
principalele schimbări legisla ve Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniș lor lumii juridice un prețios
survenite recent în diverse domenii, Ludovic Orban: „Este prematur, din punctul
instrument de pregă re profesională. Oferim un volum vast de conținut: ar cole, editoriale, meu de vedere, să discutăm despre o posibilă
înlesnind as el ac vitatea de opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, amânare a alegerilor”
informare și de cercetare desfășurată de prac cieni și concis, abordăm eficient problema cile actuale, răspunzând scenariilor de ac vitate din lumea Ministrul Sănătății: „Starea de alertă va fi
reducând semnifica v și eficient mpul dedicat reală, în care prac cienii ac vează. menținută cât mp e necesar”
respec vei ac vități.
80 de miliarde de euro pentru România, în
Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului următorii 7 ani
VĂ RECOMANDĂM: GRATUIT pentru 7 zile!
Guvernul pregătește măsuri restric ve pentru
zonele cu risc epidemiologic
🔑 VREAU CONT PREMIUM!
Scenarii îngrijorătoare pentru România

Vezi tot

OPINII
Decizia Complet Actul
Ar col Sumar
ÎCCJ ÎCCJ norma v Ciprian Dragomir
27 iul. 2020
Decizia nr.
Modificări aduse legislației
28/2015 Explicitarea pretențiilor implicite în apel nu are
Art. privind mărcile și indicațiile
(M. Of. nr. Cod semnificația modificării cadrului procesual sub aspectul geografice (citește)
Complet 478
772 din procedură obiectului judecății și a derogării de la dispozițiile alin. (1)
DCD/C alin. Floren n Țuca
16 civilă și (3) ale aceluiași ar col, dar presupune corecta lămurire
(4) 22 iul. 2020
octombrie a limitelor judecății în prima instanță Legea fotbalului în minunata
2015) nouă normalitate (citește)
DESPRE CONCURENȚĂ SINE IRA ET STUDIO

SERIA PROFESIONIȘTII LEGAL POINT Adrian Stan


www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o
13 iul. 2020
0 CONCURENȚĂ SINE IRA ET STUDIO”
Emisiunea „DESPRE
AM ÎNȚELES DETALII AICI
Spălarea produsului infracțional provenit din
– Președintele Consiliului
SHARES Concurenței, Bogdan propria faptă, între incr… (citește)
Chirițoiu – FRENEMIES
https://www.universuljuridic.ro/decizia-iccj-complet-dcd-c-nr-28-2015-art-478-limitele-efectului-devolutiv-determinate-de-ceea-ce-s-a-supus-judecatii-la-prima-instanta-alin-4-cod-procedura-civila/ 2/6
7/27/2020 Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015: Art. 478 („Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă”) alin. (4) Cod procedură civilă | Universul Juridic

Vezi tot
ACTUALITATE LEGISLATIVĂ

ORA ARBITRAJULUI RUBRICĂ REALIZATĂ DE


REDACȚIA PROLEGE
SERIA PROFESIONIȘTII LEGAL POINT Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a
formularului 100 «Declarație privind
Emisiunea „Ora arbitrajului” 19 cu av. dr. Cosmin Vasile. obligațiile de plată la bugetul de stat»” la
Seria Profesioniș i Legal Point – Alexandru Stănescu, OPANAF nr. 587/2016 – modificare (OPANAF
Partener SLV Legal nr. 3011/2020)
Emisiunea „Ora arbitrajului” 18 cu av. dr. Cosmin Vasile. Baroul Bucureș . Decizii și hotărâri adoptate
Seria Profesioniș i Legal Point – dr. Bazil Oglindă: de Consiliul UNBR și de Comisia Permanentă
Arbitrajul în mpul stării de urgență
Decrete prezidențiale. Promulgarea Legii
Emisiunea „Ora arbitrajului” 17 cu av. dr. Cosmin Vasile. pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind
Seria Profesioniș i Legal Point – Markus Burgstaller: Codul fiscal și alte decrete semnate
The future of investment arbitra on in post Achmea
era Președintele României: Sesizare de
necons tuționalitate asupra Legii pentru
Emisiunea „Ora arbitrajului” 16 cu av. dr. Cosmin Vasile. modificarea Legii concurenței nr. 21/1996
Seria Profesioniș i Legal Point – Loukas Mistelis:
Building a career in interna onal arbitra on Regulamentul nr. 14/2020 privind obligația
păstrării secretului profesional și a protejării
Emisiunea „Ora arbitrajului” 15 cu av. dr. Cosmin Vasile.
Seria Profesioniș i Legal Point – Alina Oprea: Rolul În M. Of. nr. 772 din 16 octombrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015 informațiilor nedes nate publicității ale ASF
inginerului în contractele FIDIC privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Vâlcea – Secția I civilă în vederea pronunțării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei ches uni de drept: Vezi tot
Vezi tot
1. în interpretarea și aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă se poate ajunge la
schimbarea cadrului procesual, sub aspectul obiectului, în care a soluționat prima instanță,
contrar art. 478 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă;

2. în situația în care în apel, fie din interpretarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă,
fie în limitele efectului devolu v, prevăzut de art. 477 din Codul de procedură civilă, se poate
invoca excepția necompetenței materiale, urmând ca as el să fie interpretate prevederile art.
130 alin. (2) și art. 131 din Codul de procedură civilă prin prisma celor anterioare.

LEGAL POINT Obiectul dezlegării ches unii de drept


UN PROIECT MARCA „UNIVERSUL JURIDIC” Art. 478 („Limitele efectului devolu v determinate de ceea ce s-a supus judecății la prima
Oamenii României: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, instanță”) alin. (4) Cod procedura civilă
rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureș
„(4) Părțile pot însă să expliciteze pretențiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau apărările JURISPRUDENȚĂ CEDO
Seniorii Dreptului – Pasionații (II): Prof. univ. dr. Ioan
Leș adresate primei instanțe”.
instanțe”.
CEDO. Jurisprudență selec vă privind
protecția reputației, dreptul la propria
Bule n de România* Art. 130 („Invocarea excepției”) alin. (2) Cod procedura civilă imagine și iden tatea de gen
Visurile frânte* Jurisprudența selec vă a CEDO privind
„(2) Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de către sănătatea
www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o
Libertatea de religie în spațiul juridic european judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe”.
instanțe”.
contemporan* 0 Hotărârea CEDO din 24 iulie 2018 în Cauza
SHARES AM ÎNȚELES DETALII AICI
Art. 131 („Verificarea competenței”) Cod procedura civilă Societatea Profesională Notarială „E.”

https://www.universuljuridic.ro/decizia-iccj-complet-dcd-c-nr-28-2015-art-478-limitele-efectului-devolutiv-determinate-de-ceea-ce-s-a-supus-judecatii-la-prima-instanta-alin-4-cod-procedura-civila/ 3/6
7/27/2020 Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015: Art. 478 („Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă”) alin. (4) Cod procedură civilă | Universul Juridic

„(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, împotriva României (Cererea nr. 43.190/10)
Vezi tot
judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este CEDO. Rolul și atribuțiile Marii Camere în
competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de procedura de retrimitere privind cauzele care
ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are ridică probleme grave de interpretare și
aplicare a Convenției. Dreptul/obligația
caracter interlocutoriu. părților de a sesiza Marea Cameră

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori Hotărârea CEDO din 22 iulie 2019 în Cauza T.
împotriva României (Cererea nr. 56.280/07)
probe suplimentare, judecătorul va pune această ches une în discuția părților și va acorda un
singur termen în acest scop”.
scop”. Vezi tot

CONFERINȚE
AGENDA JURIDICĂ UNIVERSUL JURIDIC
Dezbaterile RRDJ: Rolul jurisprudenței ÎCCJ printre UNBR. Conferința „Aspecte prac ce generate
izvoarele dreptului de aplicarea codurilor fundamentale”
Insolvența sub semnul COVID-19 [UPDATE: Cum a fost] Invitație la Conferința
anuală de Achiziții publice a Facultății de
Seria „Prac ca achizițiilor publice” (4 webinarii) Drept din cadrul Universității din Bucureș
[CUM A FOST]Conferințele Baroului Bucureș : [UPDATE: Cum a fost] Conferința anuală a
„Inteligența ar ficială, reconfigurarea sau sfârșitul Profesiilor Juridice – avocați-notari
profesiei de avocat?”
[UPDATE: Cum a fost] Cea de-a treia ediție a
INPPI. Seminar Online: „Obligațiile de mediu și Conferinței Naționale de Contencios
procedura insolvenței. Partea II: Răspunderea Administra v
prac cianului”
Vezi tot
Vezi tot

NOUTATI EDITORIALE
GÂNDURI (NE)JURIDICE DIN LUMEA JURIDICA
NOUTATI EDITORIALE UJMAG
Eroism(e)
Decadente
Corespondențe de pe frontul de Est (II). Jurnal an criză
Didac ca domeniului om si societate
Corespondențe de pe frontul de Est (I). Jurnal an criză
Punctul de vedere teore c exprimat de specialiș i din cadrul Facultății de Drept – Probleme si solu i legale privind criza COVID-
Despre SOARE, GENIAL(itate), DRAG(oste) și alte 19
acareturi pentru (aproape) 365 de zile Universitatea din Bucureș
Fise de drept penal pentru admiterea in
Bărbați-de-stat Potrivit opiniei specialiș lor din cadrul Facultății de Drept – Universitatea din Bucureș , în noul magistratura si avocatura. Edi a a 6-a
Cod de procedură civilă s-a introdus ca o dispoziție nouă prevederea art. 478 alin. (4), preluată Codul civil: iulie 2020. Edi e parita pe har e
Vezi tot parțial din legislația franceză, care permite părților explicitarea pretențiilor cuprinse implicit în alba
cererile și apărările adresate primei instanțe, dar că „prin aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de
GÂNDURI NEJURIDICE procedură civilă nu s-a voit și nu se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual sub aspectul Vezi tot
obiectului prin încălcarea art. 478 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, ci numai la
Homo Cliens și Homo Iratus explicitatea lui în raport cu cererea formulată în primă instanță. Tocmai de aceea, instanțele de
VĂ RECOMANDĂM:
Arta de a trăi în vremuri de criză* apel sunt datoare să examineze cu atenție cererile și apărările părților formulate în apel și să
determine exact
www.universuljuridic.ro sensul
folosește lorCon
cookies. pentru a nu
nuarea decide
navigării eronatsecăconsideră
pe website este vorba de cereri
acceptare noi,
a poli cii de utextul
lizareart. 478
a cookies.

Ar fi…
o
Baricada generației noastre – Responsabilitatea
0
SHARES
alin. (4) din Codul de procedură civilă neputând fi interpretat excesiv de larg, ca să ducă la
AM ÎNȚELES DETALII AICI
anihilarea art. 478 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, dar nefiind de acceptat nicio
https://www.universuljuridic.ro/decizia-iccj-complet-dcd-c-nr-28-2015-art-478-limitele-efectului-devolutiv-determinate-de-ceea-ce-s-a-supus-judecatii-la-prima-instanta-alin-4-cod-procedura-civila/ 4/6
7/27/2020 Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015: Art. 478 („Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă”) alin. (4) Cod procedură civilă | Universul Juridic

Ar fi… interpretare prea restric vă, care să facă inaplicabilă această dispoziție”. În legătură cu cea de-a
doua întrebare s-a menționat că „art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu are nicio
Vezi tot incidență asupra excepției de necompetență materială și că aceasta poate fi invocată, as el cum
rezultă în mod expres din art. 130 alin. (2) și art. 131 din Codul de procedură civilă, la primul
termen de judecată la care părțile sunt legal citate, dacă din dosar rezultă suficiente elemente
CONTENT PARTENERI
pentru verificarea competenței sau la termenul [singurul posibil, conform art. 131 alin. (2) din
Oamenii României: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Codul de procedură civilă] acordat pentru lămuriri sau probe suplimentare privind competența.
rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureș Acest regim sever al excepției de necompetență poate fi atenuat în situația în care una dintre
Seniorii Dreptului – Pasionații (II): Prof. univ. dr. Ioan părți a invocat în termen excepția de necompetență și prima instanță a respins-o sau a omis să se
Leș pronunțe asupra ei, când poate fi formulat pe acest aspect mo v de apel; în aceeași modalitate
Bule n de România* se va proceda și când, în temeiul art. 131 din Codul de procedură civilă, instanța primă de fond a
stabilit din oficiu că este sau nu competentă material, deși a existat, după caz, opoziția uneia sau
Visurile frânte* a ambelor părți și când cel interesat poate formula mo v de apel”.
Libertatea de religie în spațiul juridic european
contemporan*

Vezi tot Raportul asupra ches unii de drept

Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a
CODURI PRINCIPALE apreciat că prima ches une de drept din conținutul sesizării întrunește condițiile de
Noul Cod civil admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă. Pe fond s-a concluzionat că
dispozițiile art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu pot fi înțelese ca derogând de la
Noul Cod de Procedură Civilă prevederile alin. (1) și (3) ale aceluiași ar col, scopul reglementării nefiind acela de a schimba
Noul Cod Penal cadrul procesual în apel, ci de a supune judecății și cererile virtuale sau implicite, rămase în mod
eronat nesoluționate de către prima instanță, deși făcuseră obiectul înves rii acesteia.
Noul Cod de Procedură Penală
În ceea ce privește cea de-a doua ches une de drept, judecătorii-raportori au constatat că
Vezi tot aceasta nu îndeplinește condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură
civilă vizând cerința noutății și a influențării soluționării cauzei pe fond, pentru declanșarea
ULTIMELE COMENTARII mecanismului de unificare prin pronunțarea unei hotărâri prealabile, așa încât sesizarea trebuie
respinsă ca inadmisibilă.
CABINET DE AVOCAT ,, CONSTANTINESCU ROXANA
MIHAELA ,, la ACCES VIDEO Conferințele online
Universul Juridic: Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015
CABINET DE AVOCAT ,, CONSTANTINESCU ROXANA
MIHAELA ,, la ACCES VIDEO Conferințele online Prin Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015 a admis sesizarea formulată de Tribunalul Vâlcea
Universul Juridic: Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a – Secția I civilă în Dosarul nr. 13.501/288/2013.
mocanum@aca.ro la ACCES VIDEO Dezbaterile RRDPA:
Noțiunea de funcționar public. Efecte asupra corupției în ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 478 alin. (4) din Codul de
mediul privat procedură civilă, explicitarea pretențiilor implicite în apel nu are semnificația modificării
mocanum@aca.ro la [CUM A FOST] Dezbaterile RRDPA:
cadrului procesual sub aspectul obiectului judecății și a derogării de la dispozițiile alin. (1) și
Noțiunea de funcționar public. Efecte asupra corupției în (3) ale aceluiași ar col, dar presupune corecta lămurire a limitelor judecății în prima instanță.
instanță.
mediul privat.
adrian.stanescu@globalinternet.media la ACCES VIDEO
Conferințele online Universul Juridic: Probleme de Alte mențiuni cu privire la Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015
dreptul familiei în perioada pandemiei
www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o0
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
SHARES
Prin aceeași decizie, ÎCCJ a respins, ca inadmisibilă, sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri
AM ÎNȚELES
prealabile pentru dezlegarea modului DETALII AICI
de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 130 alin. (2) și
https://www.universuljuridic.ro/decizia-iccj-complet-dcd-c-nr-28-2015-art-478-limitele-efectului-devolutiv-determinate-de-ceea-ce-s-a-supus-judecatii-la-prima-instanta-alin-4-cod-procedura-civila/ 5/6
7/27/2020 Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 28/2015: Art. 478 („Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă”) alin. (4) Cod procedură civilă | Universul Juridic
Email art. 131 din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă se poate invoca excepția
necompetenței materiale în limitele efectului devolu v al judecării unei cauze, în apel.

Confirm

RECOMANDĂRI
Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale, modificate prin Ordinul ANRE nr. 6/2015
13 feb. 2015
Decrete prezidențiale. Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea fondurilor de inves ții alterna ve și
pentru modificarea și completarea unor acte norma ve
24 dec. 2019
ANAF: Depunere declarații fiscale (termen: 27 februarie 2017)
21 feb. 2017

© 2020 Copyright Universul Juridic.


Juridic. Toate drepturile rezervate.
Acasa / Despre noi / Condiții / Protecția datelor personale / Contact

www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o 0
SHARES AM ÎNȚELES DETALII AICI

https://www.universuljuridic.ro/decizia-iccj-complet-dcd-c-nr-28-2015-art-478-limitele-efectului-devolutiv-determinate-de-ceea-ce-s-a-supus-judecatii-la-prima-instanta-alin-4-cod-procedura-civila/ 6/6