Sunteți pe pagina 1din 20

Școala Gimnazială ,,George Uscătescu’’ Nr.

1 Tg- Cărbunești
Grădinița cu Program Normal Pojogeni

”CĂLĂTORIE ÎN LUMEA DE GHEAŢĂ”


Proiect de activitate integrată pentru inspecția curentă II
de obținere a gradului didactic II

13.02.2019

Grupa combinată ,,Isteților’’

Coordonator: Prof.înv.preșc. CALCIU VASILICA EMILIA


Profesor metodist: Prof.înv.preșc. STĂNESCU GEORGIANA
PROGRAMUL
ZILEI

– PRIMIREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ;


– ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ;
(întâlnirea de dimineață, salutul, prezența, calendarul naturii);
– ACTIVITĂȚI LIBER ALESE PE CENTRE DE INTERES;
ARTĂ - Desen: „Ursul cafeniu”
BIBLIOTECĂ - Citire imagini: „Animale de la poli”

JOC DE MASĂ - Puzzle

– RUTINE (la spălător, rugăciunea înainte de masă, gustarea)


– ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENTIALE
DLC – Educarea limbajului -,,Trăistuţa cu poveşti” - joc didactic
DOS –Activitate practică : „Ursul polar” - lipire (tablou)
Activități liber alese
Joc de mișcare – ”Ursul doarme şi visează”
– RUTINE (îmbrăcatul copiilor, plecarea acasă)
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

”CĂLĂTORIE ÎN LUMEA DE GHEAŢĂ”


DATA: 13.02.2019
NIVELUL I+II - GRUPĂ COMBINATĂ
TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC–“VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI”
TEMA SĂPTĂMANII-„VIEŢUITOARE DE LA POLI”
TEMA ZILEI – ,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA DE GHEAŢĂ’’
DURATA – O zi
FORMA DE REALIZARE ADP + ALA 1 + ADE (DLC + DOS) + ALA 2
TIPUL DE ACTIVITĂȚI: Consolidare de cunoștințe

Elementele componente ale activității integrate.


ADP – Întâlnirea de dimineață – ”BUNĂ DIMINEAȚA!”
Salutul
Prezența
Calendarul naturii
ALA 1 – Activităţi liber alese
ARTĂ - Desen: „Ursul cafeniu”
Mijloc de realizare:-colorare în contur
Sarcini de lucru:
- să mânuiască cu grijă materialele puse la dispoziție;
- să coloreze un personaj din poveste, în rolul “Ursului cafeniu”;

Strategia didactică
Metode și procedee: conversația,explicația;
Materiale:fișe de colorat, creioane colorate;
Forme de organizare:individuală;
Forme de evaluare: continuă, prin obdervarea acțiunilor copiilor,aprecieri
verbale
BIBLIOTECĂ:- Citire imagini: „Animale de la
poli”(observare,interpretare)
-Joc - „Cubul cu animale de la poli”
Mijloc de realizare:-Joc
Sarcini de lucru:
- să citească imaginile puse la dispoziţie , recunoscând animalele care
trăiesc la poli, analizând, comparând, stabilind asemănări și deosebiri
între animale;
- Să recunoască animalele de pe cub;
Strategia didactică
Metode și procedee: conversația,explicația, exercițiul;
Materiale:cub cu imagini;
Forme de organizare:individuală, în perechi;
Forme de evaluare: continuă, prin obdervarea acțiunilor copiilor,aprecieri
verbale
JOC DE MASA - PUZZLE - “Animale de la poli”
Mijloc de realizare:-Joc
Sarcini de lucru:
- sa observe materialul pus la dispozitie
- sa execute sarcinile de lucru;
- sa colaboreze cu colegii pentru asamblarea pieselor de puzzle.
Strategia didactică
Metode și procedee: conversația,explicația, exercițiul;
Materiale: imagini- puzzele;
Forme de organizare:individuală, în echipe;
Forme de evaluare: continuă, prin obdervarea acțiunilor copiilor,aprecieri
verbale
ADE: DLC – Educarea limbajului -,,Trăistuţa cu poveşti” - joc didactic
DOS –Activitate practică : „Ursul polar” - colaj - (scenă din „Povestea
ursului cafeniu” de V. Colin)
ALA 2: Activităţi liber alese
Joc de mișcare – ”Ursul doarme şi visează”
Tranziții – “Ghici ghicitoarea mea ! ”- “Animale de la poli”

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
*Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului
înconjurător, privind animalele care trăiesc la poli;
*Verificarea cunoștințelor legate de povestea citită de educatoare:
“Povestea ursului cafeniu”de V. Colin ;
*Recunoaşterea personajelor din poveste;
*Realizarea unor propoziţii simple legate de poveste;
*Despărţirea în silabe a cuvintelor: “urs, focă, pinguin, gheaţă”
*Dezvoltarea imaginației și a creativității prin activitatea practică.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
Domeniul Limbă si Comunicare – Educarea Limbajului
- să identifice animalele care trăiesc la poli;
- să despartă în silabe cuvintele date: “urs, focă, pinguin, gheaţă” ;
- să formeze propoziţii simple cu cuvintele “urs, focă, pinguin, gheaţă”;
- să recunoască mediul în care trăiesc animalele de la poli;
- să citească câteva imagini din povestea: “ Povestea ursului cafeniu”
de V. Colin;
- să desprindă învăţătura povestirii;
- să adopte o atitudine pozitivă faţă de cei din jur;
- să conștientizeze noţiunea de ordin spaţial (sus-jos; aproape-departe);
Domeniul Om şi Societate - Activitate practică:
- să denumească materialele primite;
- să mânuiască cu atenție materialele și ustensilele puse la dispoziție;
- să combine elementele primite pentru realizarea temei propuse;
- să adopte o poziție corectă a corpului în timpul lucrului;
- să lucreze corect, îngrijit,

ALA 2 – Activităţi liber alese


- să se relaxeze bucurându-se de victorie;
- să respecte regulile jocului;
- să reacționeze prompt la comenzile date;
- să-și dezvolte spiritul de echipă;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversația, explicația,
exercițiul, jocul, surpriza, metoda ”Mâna oarba, ”Turul galeriilor”
b) RESURSE MATERIALE:
Zâna Iarnă, trăistuţa cu poveşti în care sunt instrucţiunile activităţii
integrate;
*Întâlnirea de dimineață: ”BUNĂ DIMINEAȚA!”
Salutul
Prezența
Calendarul naturii
EDUCAREA LIMBAJULUI:
Trăistuţa în care se găsesc : plic cu instrucţiuni privind lecţia, plic cu ghicitori,
jetoane cu animale de la poli şi planşe din “Povestea ursului cafeniu”
ACTIVITATE PRACTICĂ:
Colaj - realizarea unui tablou reprezentând o scenă din “Povestea ursului
cafeniu” de V. Colin;
Forme de organizare: în grupuri mici, individual, frontal;
EVALUARE: continuă (prin aprecierea răspunsurilor, analiza produselor
activității)

BIBLIOGRAFIE:
*Curriculum pentru învățământul preșcolar D.P.M. București 2009
*Activitatea integrată din grădiniță
- ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar D.P.H.
2008.
*Revista Învățământul Preșcolar – M.E.C. 1 – 2/2009
Nume si prenume…………………………….Data………………..
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Le reamintesc copiilor faptul că astăzi poate, Zâna Iarnă ne va face o


vizită și daca va dori o invităm să stea cu noi , să vadă cum lucrăm la centrele
de interes pregătite, precum și la celelalte activități.
Le explic copiilor ce găsesc la cele trei centre pregătite pentru activitățile
de dimineață.
Sala este amenajată pe grupuri de mese (3 sectoare), scăunele așezate în
jurul meselor.
După sosirea tuturor copiilor are loc: Întâlnirea de dimineață – ”Bună
dimineața!’’
Vom purta discuții despre anotimpul iarna şi despre zonele polare,
animalele de la poli şi alte vieţuitoare. Vom completa calendarul naturii, iar
după completarea calendarului, sub formă de surpriză, bate la ușă un copil ce ne
aduce o trăistuţă fermecată din partea Zânei Iarnă, în care sunt ascunse mai
multe plicuri şi planşe.
Deschid plicul care ne roagă să lucrăm cu atenție la sectoarele pe care le
vom alege. Zâna ne promite şi o surpriză în cazul în care suntem cuminți şi
lucrăm ordonat.
Prin metoda mâna oarbă, copiii își aleg sectoarele de activitate:
”Lucrul să-ncepem cu spor.
Spre sectoare ne-ndreptăm
Cu bucurie lucrăm
Și pe zână-o așteptăm!”
Le explic apoi copiilor pe rând sarcinile de lucru, vor intui materialele
puse la dispoziție și vor realiza cerințele cerute.
După finalizarea cerințelor de la centrele de interes, copiii se vor deplasa
pe la fiecare centru și vor analiza și aprecia activitatea lor și a colegilor prin
metoda turul galeriei.
Apoi lucrările vor fi expuse la centrul tematic.
Urmează rutinele : La spălător
”Să ai mâinile curate
Bine-i pentru sănătate
Dacă pe mâini m-am murdărit
La chiuvetă am fugit!”
”Rugăciunea pentru masă”
”Poftă bună”
După gustare, copiii se pregătesc pentru activitățile pe domenii
experenţiale . Zâna Iarnă doreşte “Baftă” copiilor la activităţi , şi promite să
recompenseze echipele la sfârşitul activităţilor.
Trecerea la activitatea de limbaj se va face printr-o tranziție:
dezlegând câteva ghicitori despre animalele de la poli
După desfășurarea activității de educarea limbajului (jocul didactic); Zâna
felicită echipa câștigătoare, mulțumită de felul cum au răspuns copiii la
activitate și le propune sa realizeze un colaj - tablou reprezentând o scenă din
“Povestea ursului cafeniu” de V. Colin; apoi să desfășoare un joc de mişcare:
“Ursul doarme şi visează”.
Dragi copii,
Zâna iarnă, ne-a vizitat la grădiniţă şi ne-a lăsat după câte aţi văzut şi
voi o trăistuţă fermecată , iar în clasă ne-a aranjat trei centre de interes
pentru voi. Eu nu ştiu ce se află la aceste centre, voi afla odată cu voi,
pentru asta zâna ne roagă să jucăm un joc numit „Mâna oarbă” după care
voi vă veţi alege centrul la care doriţi sa vă jucaţi.
„Mâna oarbă”
”Lucrul să-ncepem cu spor.
Spre sectoare ne-ndreptăm
Cu bucurie lucrăm
Și pe zână-o așteptăm!”
Până să vedem ce se ascunde sub feţele de masă la cele două sectoare,
vreau să vă întreb şi eu ceva:
„În ce anotimp suntem noi acum?”(Iarna)
Ştiţi voi că noi am discutat zilele trecute despre ţinuturile îngheţate de
pe pământ, vreau să vă întreb: „Mai ştiţi voi cum se numeau acele
ţinuturi?”(Poli - Polul N şi Polul S)
„Ce animale care trăiesc la poli, cunoaşteţi voi?”(Urs polar, focă, pinguin
etc.)
Acum că aţi răspuns corect, haideţi să vedem ce ne-a ascuns zâna aici
pe măsuţe. Explic ce au fiecare de făcut la centrele de interes, şi îi
supraveghez îndeaproape, implicându-mă şi eu alături de ei la realizarea
obiectivelor vizate pentru aceste activităţi.
La terminarea lucrărilor de la centrul de interes „Artă”, voi pune
copiii de la centrul „Bibliotecă” să analizeze lucrările colegilor lor prin
metoda turul galeriei şi copiii de la centrul de interes „Artă” să observe şi ei
pe cub, animalele care trăiesc la poli.
Dragii mei, am aici instrucţiunile de la zână, instrucţiuni referitoare
la activităţile de limbaj şi activitate practică, prin care ne roagă să o ajutăm
să reconstituie două tablouri din: „Povestea ursului cafeniu ”de V. Colin.

Unul dintre tablouri îl vom face la activitatea „Educarea limbajului”,


unde vom desfăşura un joc didactic numit „Trăistuţa cu poveşti”, iar cel de-
al doilea tablou la „Activitatea practică”, unde vom face un colaj(adică vom
lipi nişte siluete astfel încât să realizăm un tablou).
Educarea limbajului:

Copiii îi aranjez în semicerc cu faţa spre panoul pe care vom


reconstitui tabloul din „Povestea ursului cafeniu” de V. Colin şi a panoului
de recompense.

Vom începe prin a face două echipe : echipa „ursuleţilor polari” şi


echipa „pinguinilor”

Citesc apoi ghicitorile trimise de Zâna Iarnă:

Ghici, ghicitoarea mea!


„Şade domnul pe un banc

Numai în cizme şi în frac”

(PINGUINUL)

„Alb greoi cu părul fin

Seamănă cu moş Martin”

(URSUL POLAR)

„O păpuşă gogonată

Stă pe gheaţă înfăşată”

(FOCA)

Întrebările de la jocul didactic, se pun întrebările pentru ambele grupe


pe rând:

 „Identificaţi animalele de la poli de pe imaginile extrase din trăistuţă”


 „Ce animal nu trăieşte la Polul N, dar face parte din „Povestea
ursului cafeniu” de V. Colin?”
 „Apa la poli este îngheţată?”; „Caută imaginile în care sunt
reprezentaţi gheţarii.”
 „Despărţiţi în silabe cuvintele: urs, focă, pinguin, gheaţă”
 „Faceţi propoziţii cu cuvintele: urs, focă, pinguin, gheaţă”
 „Ce se întâmplă în imaginea aceasta?”- (imaginea este o planşă din
poveste – aceea cu salvarea ursuleţului polar)
 „Ce învăţătură desprindem din această poveste?
(că trebuie să fim cuminţi şi să ascultăm de sfaturile părinţilor )
 „Cum sunt animalele faţă de noi?”(aproape)
 „Cum sunt gheţarii faţă de animale?”(departe)
 „Unde se află luna pe panou?”(sus)
 „Cum stau animalele pe gheaţă? ” (pe jos)

După activitatea de Ed. Limbajului pun copiii să se aplaude şi le


mulţumesc pentru răspunsurile corecte.
Scot copiii pentru a bea apă, timp în care aranjez pentru
activitatea practică.
La activitatea practică trebuie să pun pe un panou modelul
educatoarei o lucrare terminată şi o lucrare pentru demonstraţie.
Panoul trebuie să fie acoperit la început şi apoi pus în aşa fel încât să
fie văzut de toţi copiii. Copiii îi aşezăm la măsuţe cu faţa spre panou.
Dau instrucţiuni de lucru prin viu grai, prin realizarea unei
lucrări demonstrative, totodată fiind atentă la copii să mă privească şi
să mă asculte cu atenţie. Urez spor la treabă nu înainte de a face
încălzirea mănuţelor prin joc:
”Avem 10 degețele!
Ia priviți ce fac cu ele
Degetele răsfirate
Le mișcăm acum pe toate
La pian acum cântăm
Degetele răsfirăm
Degetele față-n față
Le întindem ca o ață
Mișcăm degetele
Batem palmele
Răsucim încheietura
Și dăm mingea dura – dura!”

La finalul activităţii, apreciez toate lucrările, şi cu acordul


copiilor selectez câteva pentru expoziţie, analizându-le cu ei acolo pe
loc .
Jucăm în încheiere un joc de mişcare “Ursul doarme şi
visează”, apoi voi da drept recompense din partea Zânei Iarnă,
bomboane.
Ghici, ghicitoarea mea!

„Şade domnul pe un banc


Numai în cizme şi în frac”
(PINGUINUL)

„Alb greoi cu părul fin


Seamănă cu moş Martin”
(URSUL POLAR)

„O păpuşă gogonată
Stă pe gheaţă înfăşată”
(FOCA)
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER-ALESE
Nr. EVENIMENTUL CONȚINUTUL STRATEGIA EVALUARE
Crt. DIDACTIC ȘTINȚIFIC DIDACTICĂ
1. Moment - Aerisirea sălii de
Organizatoric grupă;
- Aranjarea
mobilierului pe
sectoare: Artă,
Bibliotecă, Joc de
masa
- Distribuirea
materialului necesar
pe sectoare de
activitate.
2. Captarea Captarea atenției se va Conversația
Atenției face prin anunțarea
vestei că Zâna Iarnă îi
va vizita.
3. Anunțarea Educatoarea va spune Explicația Recunoașterea
Temei ce au de făcut la materialelor
fiecare sector. Se de la sectoare
formează două grupe
de copii și se trece pe
la fiecare sector pentru
a afla tema, a primi
indicațiile de realizare
și intuirea
materialelor.
4. Desfășurarea Fiecare grupă de copii Munca Îndeplinirea
activităților va duce la îndeplinire individuală sarcinilor
pe sectoare sarcinile primite primite la
respectând indicațiile fiecare sector
date. Probă practică

5 Evaluarea Se vor expune Conversația Turul galeriei


Activității lucrările copiilor și se
va face turul galeriei.
Se fac aprecieri Analiza
individuale și
colective.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PE DOMENII EXPERIENTIALE
DLC – joc didactic
“TRĂISTUŢA CU POVEŞTI ”
(TABLOU- SCENĂ DIN “POVESTEA URSUL CAFENIU” de V.COLIN)

Nr. EVENIMENTUL CONȚINUTUL STRATEGIA EVALUARE


Crt. DIDACTIC ȘTINȚIFIC DIDACTICĂ
1. Moment - asigurarea condițiilor Stimularea Aprecierea,
Organizatoric optime desfășurării emoţional - observarea
activității; acţională conduitei
- aerisirea sălii de grupă; copiilor
- aranjarea mobilierului;
- aranjarea materialului
didactic;
2. Captarea - cer dezlegarea Conversația Observarea
Atenției următoarelor ghicitori: atenţiei
„Şade domnul pe un banc copiilor si
Numai în cizme şi în frac” interesul
(PINGUINUL) acestora
„Alb greoi cu părul fin pentru
Seamănă cu moş Martin” activitate
(URSUL POLAR)
„O păpuşă gogonată
Stă pe gheaţă înfăşată”
(FOCA)

3. Anunțarea Astăzi vreau să-mi arătați Conversaţia Observarea


temei și a Dacă mai știți ceva din comportamen
obiectivelor “Povestea ursului cafeniu” tului
Vom juca un joc “Trăistuţa
cu poveşti” şi vom
reconstitui împreună un
tablou din această poveste.
4. Explicația Pe panou cu câte un fulg
jocului – jocul Pentru fiecare
de probă Astfel o echipă învingătoare
va fi Conversaţia Aprecieri
Hai concursul să-l pornim verbale
Toți bine să ne simțim!
Voi forma două echipe:
echipa ” ursuleţilor polari”
şi a “pinguinilor” Explicaţia Observarea
Explic regulile jocului și Demonstr. curenta
desfășurarea lui, apoi se Jocul did.
execută jocul de probă.
 „Identificaţi
animalele de la poli
de pe imaginile
extrase din trăistuţă”
 „Ce animal nu
trăieşte la Polul N,
dar face parte din Exerciţiul-
„Povestea ursului joc
cafeniu” de V.
Dirijarea Colin?”(ursul
activității cafeniu)
(desfășurarea  „Apa la poli este
jocului) îngheţată?”; „Caută Dialogul
imaginile în care sunt
reprezentaţi gheţarii.”
 „Despărţiţi în silabe
cuvintele: urs, focă,
pinguin, gheaţă” Stimulente
 „Faceţi propoziţii cu
cuvintele: urs, focă,
pinguin, gheaţă”
 „Ce se întâmplă în
imaginea aceasta?”-
(imaginea este o
planşă din poveste – Problemati-
aceea cu salvarea zarea
ursuleţului polar)
 „Ce învăţătură
Evaluarea
desprindem din
răspunsurilor
această poveste?
copiilor
(că trebuie să fim
cuminţi şi să
ascultăm de sfaturile
părinţilor )
Exerciţiul
 „Cum sunt animalele
faţă de
noi?”(aproape)
 „Cum sunt gheţarii
faţă de
animale?”(departe)
 „Unde se află luna pe Conversaţia
panou?”(sus)
 „Cum stau animalele
pe gheaţă? ” (pe jos)

Obținerea Va-ți gândit, v-ați consultat


performanței Și răspunsuri bune-ați dat Aprecieri si
Dar timpul s-a terminat recompense
Câţi fulgi ați câștigat?
Hai să numărăm în cor
Și să stabilim un scor
Să rostim cu voce tare Conversaţia
Asigurarea Echipa câștigătoare! finală
feed-back-ului La sfârșit de activitate
Se văd roadele bogate
Fiindc-ați fost așa cuminți
De zână veți fi răsplătiți! Observarea
corectitudinii
Evaluarea Totul a fost verificat executării
activității Mulțumim la fiecare sarcinii
Pentru această participare!
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
ACTIVITATE PRACTICĂ – COLAJ
<< SCENĂ DIN “POVESTEA URSULUI CAFENIU” de V.COLIN>>

NR. EVENIMENTUL CONȚINUTUL STRATEGIA EVALUARE


CRT. DIDAC DIDACTICĂ
1. Moment - aranjarea meselor și
organizatoric scăunelelor astfel încât
copiii să desfășoare
activitatea
- se pregătesc materialele
didactice necesare
desfășurării activității.

2. Captarea atenției - copii, să-i facem o Conversaţia Observarea


surpriză zânei iarnă – o - explicaţia curenta
să-i dăruim câteva
tablouri făcute de noi .

3. Anunţarea temei Vom realiza astăzi o Conversaţia Observarea


lucrare care se numește : - explicaţia comportamentului
SCENĂ DIN “POVESTEA verbal şi
URSULUI CAFENIU” de
V.COLIN
nonverbal
Trebuie să respectăm
etapele de lucru, să
combinăm elementele
primite în vederea
realizării lucrării.
Voi explica fiecare
tehnică în parte, voi
demonstra și îi voi
atenționa cu privire la
modul de lucru
(ordonat).

4. Dirijarea învăţării Vom face exerciți de Demonstraţi Examinarea prin


încălzire a mușchilor a proba practică
mâinii. Exerciţiul
”Avem 10 degețele!
Ia priviți ce fac cu ele
Degetele răsfirate
Le mișcăm acum pe
toate
La pian acum cântăm
Degetele răsfirăm
Degetele față-n față
Le întindem ca o ață
Mișcăm degetele
Batem palmele
Răsucim încheietura
Și dăm mingea dura –
dura!

5. Asigurare feed- Pe parcursul activității Observarea


copii sunt îndrumați în curentă
backului
realizarea sarcinilor de
lucru, păstrarea poziției
corecte a corpului,
păstrarea acurateței
lucrării.

- Copiii își vor expune


lucrările la un panou

6. Evaluare - Voi face aprecieri Aprecieri verbale,


asupra modului cum s-au colective şi
comportat dar și cum au individuale
lucrat