Sunteți pe pagina 1din 2

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului

Etapa naţională
Bucureşti 2013
Subiect proba practică
Biologie
Pagina 1 din 2

SUBIECTUL I

La întrebările de la 1 la 10 alegeți răspunsul corect din cele patru variante propuse. 10 puncte

1. Specificați zoonoza ce poate fi transmisă analizând imaginea 1:


a. botulism
b. astm
c. rabie
d. tăciune

2. Imaginea 2 poate fi asociată cu:


a. bazin de acvacultură
b. lac artificial
c. lac de acumulare
d. stație de epurare

3. Analizând imaginea 3 stabiliți efectul amenajării parcului:


a. amplificarea poluării fonice
b. absorbția poluanților gazoși
c. fragmentarea habitatelor
d. poluare cu îngrășăminte chimice

4. Ecosistemul din imaginea 4 se caracterizează prin:


a. biodiversitate crescută
b. omul este producător
c. complexitatea rețelei trofice
d. stabilitate scăzută

5. Care este efectul posibil al fenomenului prezentat în imaginea 5, asupra fiziologiei plantelor:
a. modificarea vitezei de circulație a sevei brute
b. creșterea presiunii radiculare
c. intensificarea transpirației
d. modificarea homeostaziei sevei elaborate

6. Din ecosistemul acvatic prezentat în imaginea 6 se recoltează o probă de apă de 200 ml și se analizează
în laborator. Datele obținute sunt: masa hârtiei de filtru înainte de filtrarea probei preluate= 2 g; masa
hârtiei de filtru după filtrarea probei preluate= 20 g.
Care este valoarea corectă pentru biomasa din probă?
a. 9 g/l
b. 18 g/l
c. 90 g/l
d. 180 g/l

1. Elevii pot utiliza calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.


2. Subiectul se punctează de la 0 la 25 puncte.
Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului
Etapa naţională
Bucureşti 2013
Subiect proba practică
Biologie
Pagina 2 din 2

7. În ecosistemul acvatic prezentat în imaginea 7 se poate întâlni:


a. crapul
b. lostrița
c. somnul
d. știuca

8. Studiind imaginea 8, stabiliți soluția ecologică cea mai eficientă pentru igienizarea mediului:
a. amenajarea unui parc
b. colectarea selectivă
c. instalarea unui panou de avertizare
d. interzicerea parcării

9. Tipurile de poluare observate în imaginea 9 sunt:


a. biologică, industrială, menajeră
b. chimică, fonică, radioactivă
c. fonică, termică, chimică
d. radioactivă, fonică, biologică

10. Ce afecțiune pot avea locuitorii din cauza vecinătății cu zona industrială din imaginea 10:
a. artrită
b. bronșită
c. gastrită
d. hepatită

SUBIECTUL II 15 puncte

Studiați rețeaua trofică din imagine și răspundeți la următoarele cerințe:


a. Câți consumatori secundari există în rețea ?
b. Ce literă ar putea indica un consumator care are molarii cu
PRODUCĂTORI
relieful rotunjit ?
c. Care este efectul asupra populației A dacă va crește
efectivul populației D ? A C
d. Identificați 2 specii care ar putea aparține populației A
dintr-un ecosistem terestru;
B D
e. Asociați câte o specie literelor corespunzătoare celui mai
lung lanț trofic din rețeaua prezentată astfel încât rețeaua
să fie funcțională. E

SUCCES !

1. Elevii pot utiliza calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.


2. Subiectul se punctează de la 0 la 25 puncte.