Sunteți pe pagina 1din 36

CAIET DE PRACTICĂ CURSURI INSEMEX

Cursant: Mihailov Anatoli


Firma: Rominserv S.R.L.
Secţia: Electrică
Formaţia: Reparaţii echipament electric
Funcţia: Şef formaţie Reparaţii echipament electric

Cuprins:
1. OBIECT.............................................................................................................................. 3
2. DOMENIU DE APLICARE..................................................................................................3
3. TERMINOLOGIE, ABREVIERI...........................................................................................3
4. TIPURI DE PROTECTIE ADMISE PENTRU DIVERSE ECHIPAMENTE ELECTRICE
MONTATE IN ZONELE 1 SI 2.........................................................................................10
5. IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE PENTRU ATMOSFERA EXPLOZIVA11
5.1. Placuta indicatoare:.....................................................................................................11
5.2. Marcarea echipamentelor atestate :.............................................................................12
5.2.1. Pentru grupa I (protectie antigrizutoasa):..............................................................12
5.2.2. Pentru grupa II (protectie antiexploziva):...............................................................12
5.2.3. Pentru grupa I si II (protectie antigrizutoasa si antiexploziva):...............................13
5.3. Simboluri utilizate in diferite tari...................................................................................13
5.4. Echivalente privind simbolizarea:.................................................................................14
5.4.1. Moduri de protectie:..............................................................................................14
5.4.2. Grupe de explozie:................................................................................................15
5.4.3. Clase de temperatura:...........................................................................................16
6. MASURI DE INTRETINERE SI CONTROL ALE ECHIPAMENTELOR MONTATE IN ZONE
EX.................................................................................................................................... 17
6.1. Intretinerea:.............................................................................................................. 17
6.2. Controlul:.................................................................................................................. 17
6.3. Recomandari pentru lucrarile de intretinere :...........................................................18
6.4. Periodicitatea de control:..........................................................................................19
7. INTRETINERE SI REPARATII PLANIFICATE:................................................................19
7.1 Revizia Tehnica (RT):................................................................................................19
7.2 Revizia Curenta (RC):................................................................................................20
7.3 Reparatia Capitala (RK):...........................................................................................20
8. SPECIFICATIE DE ECHIPAMENT SI APARATURA UTILIZATA IN INSTALATIILE ZONATE
EX.................................................................................................................................... 20
8.1. Motor electric............................................................................................................ 20
a) Caracteristici:............................................................................................................... 20
b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:.....................................................................21
c) Defectiuni aparute la motoarele tip AEM si ASAM utilizate :........................................22
8.2. Buton pornit-oprit......................................................................................................22
a) Caracteristici:............................................................................................................... 22
b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:.....................................................................23
c) Defectiuni aparute la intrerupatoarele utilizate :...........................................................24
8.3. Intrerupator............................................................................................................... 24
a) Caracteristici:............................................................................................................... 24
b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:.....................................................................25
c) Defectiuni aparute la intrerupatoarele utilizate :...........................................................25
8.4. Corp de iluminat........................................................................................................26
a) Caracteristici:............................................................................................................... 26
b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:.....................................................................27
c) Defectiuni aparute la corpurile de iluminat utilizate :....................................................27
9. CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA....................................28
A. Cerinte minime de punere pe piata si punere in functiune.............................................28
B. Cerinte minime in exploatare.........................................................................................28
10. REGULI DE APLICARE..................................................................................................28
11. ANEXE:.......................................................................................................................... 30
Anexa 1- Program de control aprofundat/detaliat-anual.....................................................30
Anexa 2- Program de control sumar - trimestrial................................................................31
Anexa 3 –Model de process verbal incheiat cu ocazia efectuarii inspectiilor in arii cu arii
certificate ca fiind potential explozive................................................................................32
Anexa 4-Model de decizie pentru numirea responsabilului Ex...........................................33
12. PARTI DESENATE......................................................................................................... 35
12.1. Plan de zonare - Instalatia Bitum..............................................................................35
12.2. Plan instalatie de legare la pamant - Instalatia Bitum................................................36
12.3. Plan de zonare - Instalatia Raf. Petrol.......................................................................37
12.4. Plan instalatie de legare la pamant - Instalatia Raf. Petrol........................................38

1.Rominserv asigură, pe lângă serviciile de construcţii şi modernizare, şi întreţinerea


completă a instalaţiilor şi echipamentelor din cadrul proiectelor realizate, precum şi a
echipamentelor şi instalaţiilor existente de pe teritoriul complexului Rompetrol.
Complexul Rompetrol este alcătuit din instalaţii de rafinare a petrolului, instalaţii
petrochimice, depozite de materie primă (rezervoare de ţiţei), depozite de produse finite
(rezervoare carburanţi şi depozite granule polimeri).
După cum se poate observa din descriere pe teritoriul intreprinderii zonele cu pericol
ridicat de explozie sunt numeroase, echipamentele electrice fiind prevăzute cu diferite
tipuri de protecţie antiexplozivă în funcţie de zonă şi caracteristicile potenţial explozive
ale acesteia.
Ca şef al formaţiei Reparaţii echipament electric, coordonez lucrările de reparaţii
întreţineri şi revizii echipament electric aflat în staţiile electrice, dar şi în instalaţiile
tehnologice.

2. Program de inspecţie a instalaţiei LDPE granulare:


Obiectivele programului de inspecţie este aflarea stării aparaturii electrice din punct de
vedere a protecţiei antiexplozive.
Inspecţie - examinarea minuţioasă a unui obiect, efectuată fie fără demontare, fie cu demontare
parţială, după caz, suplimentată cu mijloace cum ar fi măsurătorile, pentru a se ajunge la o
concluzie sigură privind starea obiectului în cauză.
2
În vederea realizării inspecţiilor şi întreţinerii instalaţiilor electrice în condiţii optime trebuie să
fie disponibile următoarele documente actualizate :
1. clasificarea ariilor periculoase;
2. grupa de aparatură şi clasa de temperatură ;
3. înregistrări suficiente pentru a se permite ca echipamentele protejate la
explozie să fie întreţinute în conformitate cu tipurile lor de protecţie (de exemplu lista
şi localizarea aparaturii, piese de rezervă, informaţii tehnice) ;
4. traseul cablurilor subterane.

Din motive de securitate este necesar să se confirme la INSPECŢIA INIŢIALĂ ca


informaţia este corectă pentru toată aparatura. Trebuie să fie verificată pentru toată
aparatura disponibilitatea informaţiei necesare la INSPECŢIA PERIODICĂ.
În cazul în care circuitul este separat pentru efectuarea altor verificări DETALIATE
poate fi prevăzută cerinţa unei INSPECTII DETALIATE pentru a se verifica
corectitudinea unei informaţii.

1. OBIECT
Inspectia instalatiilor tehnice, realizate cu echipamente incadrate in
grupa a II-a, definita conform art. 2 alin. (1) D lit. b) din Hotararea
Guvernului nr. 752/2004, destinate sa fie utilizate in atmosfere potential
explozive.

2. DOMENIU DE APLICARE
Se aplică în faza de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor tehnice
realizate cu echipamente incadrate in grupa a II-a, destinate să fie utilizate
în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau
prafuri combustibile (altele decat minele).

3. TERMINOLOGIE, ABREVIERI
Explozia (deflagratia)
este un process de transformare brusca a unui material, cu formare de
gaze si degajare de caldura.
Detonatia
este combustia unui amestec exploziv ce se propaga cu viteza
supersonica, caracterizata printr-o unda de soc.
Atmosfera exploziva

3
un amestec de gaze, vapori, ceturi sau pulberi inflamabile si aer, in
conditii atmosferice normale, in care, in caz de inflamare, combustia se
propaga de la sursa de aprindere in tot amestecul, in mod violent (exploziv).
Drept conditii atmosferice normale se considera presiunile totale ale
amestecului cuprinse intre 0,8 si 1,1 bar si temperaturile cuprinse intre -20
C si +40 C.

Echipament electric
ansamblul elementelor de natura electrica prin care se asigura
producerea, distribuirea, acumularea, masurarea, transformarea sau
consumul de energie electrica.

Echipament electric fix


echipamentul care nu este deplasat sub tensiune, din cauza constructiei
si fixarii sale mecanice.
Echipament electric portabil
echipamentul tinut, sprijinit sau dirijat de catre om cu mina sau cu alta
parte a corpului.
Zona nepericuloasa (fara pericol de explozie)
este zona in care amestecul de vapori sau gaze nu este in cantitate
sufficient de mare pentru ca sa existe un pericol de explozie( sa atinga limita
de explozie).
Zona cu pericol de explozie
spatiul, locul, in care, in conditii normale de functionare se pot acumula,
permanent sau accidental, gaze, vapori de lichide inflamabile sau praf in
cantitati suficiente pentru a da nastere unei atmosfere explosive. Zonele cu
pericol de explozie sint clasificate in 5 categorii: 0, 1, 2, 10 si 11.
Zona 0

4
zona in care atmosfera exploziva de gaze sau vapori este permanenta
fie continuu, fie pentru perioade lungi de timpsau perioade scurte care se
repeat cu o frecvente ridicata.
Zona 1
zona in care atmosfera exploziva de gaze sau vapori poate sa apara
intermittent, in conditii normale de functionare .
Zona 2
zona in care atmosfera exploziva de gaze sau vapori poate sa apara in
conditii normale de functionare numai accidental si pentru o perioada scurta
de timp.

Zona 10
zona in care poate sa apara frecvent sau pentru perioade lungi de timp,
o atmosfera exploziva de praf.
Zona 11
zona in care poate sa apara o atmosfera exploziva de praf, de scurta
durata, prin antrenarea depunerilor de praf.
Protectie antiexploziva (a unui echipament electric)
o executie speciala pentru echipamentele ce functioneaza in zone cu
pericol de explozie in vederea reducerii pericolului de aprindere a
amestecurilor explosive din exterior de la echipamentul respective.
Pentru gaze si vapori exista mai multe tipuri de protectie definite in
standarde si anume:
Capsulare antideflagranta - simbol “d” ( SR EN 50018-2003)
Capsulare presurizata - simbol “p” (SR EN 50016-2000)
Siguranta intrinseca - simbol “ia” sau “is” (SR EN 50020-2003)
Inglobare in nisip - simbol “q” (SR EN 50017-1998)
Imersiune in ulei - simbol “o” (EN 50015-1998)
Siguranta marita - simbol “e” (SR EN 50019-2003)
Incapsulare - simbol "m" (SR EN 50028-1995)
Grupa de explozie

5
reprezinta o clasificare a gazelor si vaporilor inflamabili dupa
capacitatea de transmitere a exploziei printr-un interstitiu de dimensiuni
date si/sau dupa energia de aprindere.
Grupele de explozie pentru gaze si vapori sunt indicate in SR EN
60079-10.
Conform reglementarilor actuale in vigoare, echipamentele electrice
pentru atmosfera exploziva dupa destinatie sunt impartite in doua grupe:
Grupa I - echipamente cu protectie antigrizutoasa(symbol Ex…I),
destinate lucrarilor miniere grizutoase.
Grupa II - echipamente cu protectie antiexploziva (symbol Ex….II…),
destinate pentru alte atmosfere explosive decit cea din lucrarile miniere
grizutoase.
Pentru unele moduri de protectie este prescrisa subdivizarea in A, B, C
( adica IIA, IIB, IIC) . Aceasta subdivizare are la baza valoarea interstitiilor
experimentale maxime de securitate (IEMS) pentru modul de protectie
capsulare antideflagranta si pe valoarea curentului minim de aprindere (CMI)
pentru modul de protectie cu siguranta intrinseca.
Exemplu de clasificare a gazelor din punct de vedere al proprietatilor
explozive:
Simbolizare
Simbolizare
Nr. Gaze de : Romania,
NEC
crt. IEC,EN
1. Amoniac IIA -
2. Propan IIA D
3. Etilena IIB C
4. Hidrogen IIC B
5. Acetilena IIC A

Clasa de temperatura
impartire a echipamentelor electrice dupa temperatura maxima de
suprafata .
Clasele de temperatura sunt indicate in STAS 6877/1.

6
Temperatura maxima de suprafata (temperatura limita)
este temperatura cea mai inalta care este atinsa la functionarea in
conditiile cele mai nefavorabile (dar in limitele tolerate) de orice parte sau
suprafata a unui echipament electric, care este susceptibila sa produca o
aprindere a atmosferei inconjuratoare.

Nr. Simbolizare
crt Temperatura maxima (C) Romania,
. IEC,NEC
1. 450 T1
2. 300 T2
3. 200 T3
4. 135 T4
5. 100 T5
6. 85 T6

Durata tE
timpul necesar pentru ca o infasurare, alimentata in current alternativ
sa atinga , sub curentul sau de pornire, temperatura limita, plecind de la
temperatura stabilizata in regim nominal, cind functioneaza la o temperatura
ambianta maxima admisa.
Temperatura de inflamabilitate a unui lichid
este temperatura cea mai joasa a unui lichid la care, in conditii date,
degaja vapori in cantitati susceptibile sa formeze un amestec vapori-aer,
inflamabil. Punctual de inflamabilitate permite impartirea in grupe a
lichidelor pe baza tendintei lor de a forma amestecuri explosive vapori-aer.
Temperatura de aprindere a substantelor inflamabile
este cea mai joasa temperatura a unei suprafete fierbinti care, in
contact cu amestecul cel mai inflamabil al unei substante, sub forma de gaz
sau vapori, cu aerul, face ca amestecul sa fie aprins in conditii date
(standardizate).
Interstitiul limita de siguranta

7
la strapungerea flacarii (interstitiul normal) la gaze si vapori este
latimea maxim masurata a unei fante care implica transmiterea unei explozii
interne in atmosfera exploziva care inconjoara carcasa prevazuta in
interstitiu.

Instalaţie tehnică
ansamblu de echipamente, sisteme protectoare, dispozitive şi
componente reglementate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
752/2004, care realizează un anumit scop tehnologic;
Intreţinere
combinaţie a tuturor acţiunilor întreprinse cu scopul menţinerii sau
restabilirii componentelor instalaţiei tehnice în condiţiile în care acestea sunt
apte să satisfacă cerinţele aplicabile şi să-şi îndeplinească funcţiunile
prevăzute;

Inspecţie
acţiune cuprinzând examinarea minuţioasă a componentelor instalaţiei
tehnice, efectuată fie fără demontare, fie cu demontare parţială, după caz,
completată cu lucrări cum ar fi măsurările pentru a se ajunge la o concluzie
sigură privind starea componentelor instalaţiei tehnice în cauză;
Inspecţie sumară
inspecţie vizuală care identifică, fără utilizare de echipament auxiliar
sau scule, acele defecte care pot fi identificate vizual, ca de exemplu
şuruburi lipsă;
Inspecţie aprofundată
inspecţie riguroasă care include aspectele cuprinse în inspecţia sumară şi în
plus identifică acele defecte, de exemplu şuruburi slăbite, care pot fi
evidenţiate numai prin folosirea de echipamente de acces, ca de exemplu
scări (când este necesar) şi scule. Inspecţia aprofundată nu necesită în mod
normal demontarea sau scoaterea din funcţiune a componentelor instalaţiei
tehnice, însă necesită instrucţiuni şi proceduri de lucru;
Inspecţie în detaliu
8
inspecţia care include aspectele cuprinse în inspecţia aprofundată şi în
plus identifică acele defecte, de exemplu conexiuni slăbite, care pot fi
evidenţiate numai prin deschiderea carcasei şi/sau, când este necesar,
folosindu-se scule şi echipamente de încercare, în acest scop fiind necesare
instrucţiuni şi proceduri de lucru;
Modificare
o schimbare faţă de proiectul instalaţiei tehnice, care afectează
materialul, forma sau funcţia acesteia;
Instrucţiuni
mod specificat de efectuare a unei activităţi din cadrul unui proces;
Procedură
mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces;
Proces
ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă
elementele de intrare în elemente de ieşire;
PV
proces verbal, document incheiat in urma unei inspectii efectuate la o
instalatie tehnica realizata cu echipamente incadrate in grupa a II-a,
destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive generate de gaze,
vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile (altele decat minele).
Punere în funcţiune
acţiune ce are loc în momentul primei utilizări a unei instalaţii tehnice;
Examinare "in situ"
un complex de activităţi desfăşurate la faţa locului în scopul verificării
stării tehnice de securitate a instalaţiei tehnice care funcţionează în
atmosfere potenţial explozive;
GANEx
grup tehnic de atestare a respectării cerinţelor normativului NEx 01-
06 pentru instalaţiile tehnice, documentaţiei tehnice şi a examinării ”in situ”.

9
4. TIPURI DE PROTECTIE ADMISE PENTRU DIVERSE
ECHIPAMENTE ELECTRICE MONTATE IN ZONELE 1 SI 2

Tipul protectiei
Nr. Zona 1 Zona 2
Echipamentul electric
crt.

Exd

Exp

Exd

Exp
Exe

Exo

Exe

Exo
Exi

Exi
1. Motoare asincrone JT cu rotor in scurt circuit A A A - - A A A - -

2. Motoare asincrone IT cu rotor in scurt circuit A A B - - A A A - -


Motoare sincrone sau asincrone cu colector de JT
3. A A - - - A A - - -
sau IT
4. Motoare de current continuu A A - - - A A - - -

5. (Auto) Transformatoare in ulei C C C - - A A A - A

6. (Auto) Transformatoare uscate C C C - - A A A - -

7. Condensatoare A C C - C A C A - A
Intrerupatoare, contactoarein aer, prize, tablouri
8. A A - - - A A - - -
electrice
Corpuri de iluminat fixe, cu lampi incandescente,
9. A A C - - A A A - -
fluorescente sau cu mercur
10. Corpuri de iluminat cu vapori de sodiu C C C - - C C C - -

11. Corpuri de iluminat portative A - C - - A - C - -

12. Doze de conexiuni A - B - - A - A - -

13. Cutii de bare capsulate A - - - - A - A - -

14. Termocupluri, termorezistente A - C A - A - A A -


Transmitatoare de debit, presiune, temperatura,
15. A - C A - A - A - -
nivel
16. Analizoare A A C A - A A - A -

17. Convertizoare electropneumatice A - C A C A - A A A


Aparate indicatoare sau inregistratoare cu
18. A - C A - A - C A -
bobina mobila
19. Aparate indicatoare sau inregistratoare fara A - C A - A - C A -
10
bobina mobila, relee
20. Rezistente de incalzire A - - - - A - A - A

21. Aparate telefonice A - C A - A - A A -

Legenda:
A- admis; B- admis conditionat; C- neadmis; ( - ) - nu se fabrica in
protectia respectiva.

5. IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE PENTRU


ATMOSFERA EXPLOZIVA

5.1. Placuta indicatoare:

Pentru a fi usor de identificat echipamentel acestea au prevazuta o


placuta de identificare montata in loc usor vizibil cu inscriptii durabile si
citete. Placutele indicatoare trebuie sa cuprinda urmatoarele:
- marcarea fabricii producatoare;
- tipul echipamentului;
- simbolul protectiei (Ex), modul de protectie (d,e,..etc), grupa
sau subgrupa de explozie (I,II sau IIA,IIB,IIC) si clasele de
temperatura (T1…T6);
- seria si numarul de fabricatie;
- simbolul(marca) autoritatii de incercare si numarul de atestare
al protectiei ( ex. CCSM1000/1980 );
- simbolul CTC, inscriptia “VERIFICAT Ex.“si data incercarii
curente de control.

5.2. Marcarea echipamentelor atestate :

5.2.1. Pentru grupa I (protectie antigrizutoasa):


1. (Ex) 2. (d, i,…) 3. ( Ι )
Protectie impotriva atmosferei
explozive
Modul de protectie
Grupa de explozie

11
Observatie :Pentru echipamentele din grupa I nu este necesar sa se indice
clasa de temperatura. Temperatura maxima de suprafata pentru aceste
echipamente este de 200 ºC.

5.2.2. Pentru grupa II (protectie antiexploziva):


1. (Ex) 2. (d, i,…) 3. (ΙΙ sau ΙΙ A, ΙΙ B , ΙΙ C) 4. (T1…T6)
Protectie impotriva atmosferei explozive
Modul de protectie
Grupa sau subgrupade explozie
Clasa de temperatura

Observatie :
1. Pentru modurile de protectie: capsulare presurizata, inglobare in
nisip, imersie in ulei, siguranta marita si speciala se indica numai grupa II
(ex.: Exe.II.T3; Ex.s.II.T4; etc.). .
2. Pentru modurile de protectie capsulare antideflagranta si siguranta
intrinseca, este necesar sa se indice subgrupa ( ex.: Ex.d.IIA.T4;
Ex.i.a.IIC.T3; etc.)

5.2.3. Pentru grupa I si II (protectie antigrizutoasa si antiexploziva):


3. ( IΙ si Ι Ι sau IIA,IIB
1. (Ex) 2. (d, i,…) 4. (T1…T6)
,IIC)
Protectie impotriva atmosferei explozive
Modul de protectie
Grupa sau subgrupade explozie
Clasa de temperatura

Exemplu: Ex.d.I/IIA.T3; Ex.d.i.a.I/IIB.T4; Ex.e.I/II.T4; Ex.s.I/II.T6; etc

12
5.3. Simboluri utilizate in diferite tari

de autoritatile nationale sau alte autoritati competente pentru


marcarea echipamentelor electrice pentru atmosfera exploziva:

Simbolul general
Tara Alte Observatii
Mine
activitati
Simbolul Sch si Ex este completat cu o litera
Austria care indica modul de protectie.
Germania Sch Ex In plus, simbolul Ex. este completat si cu
Bulgaria simbolul grupei de explozie si al clasei de
temperatura.
Simbolul MS sau AE este urmat de numarul
Franta MS AE
si anul actului de aprobare.
Capsulare antideflagranta . Simbolul este
Italia AD – PE urmat de numarul certificatului de incercare
si marca autoritatii de incercare , ex.:”CESI”.
Cehoslovacia Partea superioara a simbolului Ex este
Ex
completata cu inscriiptia unui numar care
indica modul de protectie. Partea inferioara
este completata cu inscriptionarea uneia sau
doa litere. Prima indica grupa de explozie
(gaz) iar a doua cls. de temperatura.
Simbolurile sunt completate cu o litera care
indica modul de protectie . Simbolul Rb este
Ungaria Sb Rb
completat si cu simbolul grupei de explozie
si al clasei de temperatura.
Polonia B Ex - idem -
Simbolul P este completat de o litera care
Rusia P -
indica modul de protectie

Simbolul F.L.P. se aplica modului de


Anglia F.L.P Ex
protectie capsulare antideflagranta.

Acest simbol indica ca echipamentul a fost


Yugoslavia S atestat de autoritatea nationala pentru
utilizarea in atmosfera exploziva.
Romania Ex

5.4. Echivalente privind simbolizarea:

13
5.4.1. Moduri de protectie:
Modul de protectie

Imersiune
Inglobare
antideflagranta

Mod special
presurizata

intrinseca
Capsulare

Capsulare
Nr.

Siguranta

Siguranta
marita
Tara
crt.

1. Austria, Germania, Bulgaria d P (f) i q o e s


2. Cehoslovacia Ex.3 Ex.6 Ex.9 Ex.1 Ex.5 Ex.0 Ex.8
Ungaria Sb.-
3. Sb.-n Sb.-t Sb.-h Sb.-o Sb.-f Sb.-k
sz
4. Polonia M P J Z O W S
5. Rusia B Л И K M H C
6. Anglia FLP (d) p i q o e s
S8.101 S8.601 S8.301 S8.401 S8.501 S8.201 -
7. Yugoslavia
d p i q o e s
Italia AD-
8. AD-PE AD-SI AD-I - - AD-S
FE
9. Franta ADF - - - - - -
10. Japonia d f si - o e S
Vechi a v i n u s X
11. Romania
Nou d p i q o e s
C.E.I.-79/1 INTERELECTRO E.N.
12. d p i q o e s
50.014

5.4.2. Grupe de explozie:


Tabel 1
RFG
Romania

Bulgaria

Yugoslavia
Ungaria

Polonia
Cehia
Rusia

RDG
Tara

Austria

ЛИBP CSN- MSZ TGL Vde PN-72/E Jus N


STAS 6877
Э 34 1480 4814/1 19491 0171 08116 S8.101
Protectia
Vechi

Vechi

Vechi
Nou

Nou

Nou

Nou
Vechi

Antigrizu
A Ι P M Ι Sch Sch Ι Ι Ι - Ι
-toasa
Antiexplo Ι 1 Ι
ΙΙA P ΙΙ 1 ΙΙA ΙΙ ΙΙA A ΙΙA
ΙΙ 2 ΙΙ
- ziva
ΙΙΙ ΙΙB 3 S ΙΙΙ ΙΙΙ 2 ΙΙB ΙΙΙ ΙΙB B ΙΙB
14
ΙVa ΙVa ΙVa 3a ΙVa
C
ΙVb ΙVb ΙVb 3b ΙVb
ΙΙC 4 H ΙΙC ΙΙC ΙΙC
ΙVc ΙVc ΙVc 3c ΙVc
D
ΙVd ΙVn ΙVn 3n ΙVn
Tabel 2

S.U.A.

INTERCONTROL
Japonia
Suedia

Franta

Olanda

Belgia
Anglia

Italia

C.E.I.
Tara

Canada
Jis-C
BS 4683/4
0903
Protectia
Nou

Vechi

Nou
Vechi

Antigrizu
1 Ι Ι Ι Ι - - Ι - Ι
-toasa
ΙΙa Ι
2a ΙΙb
ΙΙ ΙΙ
2b ΙΙc 1 ΙΙ 1 ΙΙA D ΙΙA
A
2c ΙΙd
ΙΙ
Antiexplo ΙΙe

- ziva ΙΙΙa ΙΙ
2d 2 ΙΙΙ ΙΙΙ 2 ΙΙΙ ΙΙB C ΙΙB
ΙΙΙb B
ΙVa
B
ΙVb ΙΙ
ΙV 3 ΙV ΙV 3 ΙV ΙΙC ΙΙC
ΙVc C
A
ΙVd

5.4.3. Clase de temperatura:

Tabel 1
Romania Rusia Cehia Ungaria RDG,Bulgaria Polonia
STAS CSN- MSZ TGL PN-72/E
ЛИBPЭ
6877 34 1480 4814/1 19491 08116
Vechi Nou Vechi Nou - - - Vechi Nou
G1 T1 A T1 A G1 G1 G1 T1
G2 T2 Б T2 B G2 G2 G2 T2
G3 T3 Г T3 C G3 G3 G3 T3
G4 T4 Д T4 D G4 G4 G4 T4
T5 - T5 E T5
G5 G5 G5 G5
T6 - - F T6

15
Tabel 2
RFG, Austria, Elvetia, C.E.I.
S.U.A.,
Japonia, Yugoslavia, Franta Anglia INTERCONTROL
Canada
Italia EN 50014
BS
VDE 0171
4683/71
Vechi Nou Vechi Nou -
G1 T1 N T1 T1 450 T1 T1 450
T2 300
T2A 280
G2 T2 O T2 T2B 250 T2 T2 300
T2C 230
T2D 215
T3 200
T3A 180
G3 T3 P T3 T3 T3 200
T3B 165
T3C 160
T4 135
G4 T4 Q T4 T4 T4 135
T4A 120
T5 - T5 T5 T5 T5 T5 100
G5
T6 - T6 T6 T6 T6 T6 85

6. MASURI DE INTRETINERE SI CONTROL ALE


ECHIPAMENTELOR MONTATE IN ZONE EX.
Masurile de intretinere si control ale echipamentelor montate in zone Ex
sunt individualizate pentru instalatiile tehnologice.

6.1. Intretinerea:
reprezinta o combinatie a tuturor actiunilor intreprinse in scopul de a
mentine sau a restabili un echipament in conditiile in care acesta este apt
pentru a intruni cerintele specificatiilor relevante , precum si a indeplini
functiunile prevazute .

6.2. Controlul:
reprezinta examinarea minutioasa a unui echipament, examinare
efectuata fie fara demontare fie cu demontare partiala si completa cu
masuratori pentru a se ajunge la o concluzie sigura privind starea obiectului
in cauza.

16
In functie de gradul de aprofundare se pot stabili urmatoarele categorii
de control:
- vizual- se identifica (fara utilizarea de echipament auxiliare sau
scule ) acele defecte care pot fi depistate vizual;
- riguros- include aspectele referitoare la controlul visual si, in
plus , identifica si acele defecte care pot fi evidentiate numai
prin folosirea de echipamente auxiliare sau scule;
- detaliat- include aspectele referitoare la controlul riguros si in
plus identifica defectele care necesita deschiderea carcasei
folosind scule si echipamente de incercare.
In functie de periodicitatea controlului se pot defini urmatoarele
categorii :
- controlul initial - este prevazut inainte de punerea in functiune;
- controlul periodic - este efectuat in mod sistematic, dupa o
planificare prealabila;
- controlul de sondaj - se aplica numai anumitor parti din
aparatura.

6.3. Recomandari pentru lucrarile de intretinere :


Lucrarile de reparatii si intretinere la echipamentele montate in zonele
cu pericol de explozie se vor realiza numai cu piese de schimb conforme cu
documentatia pentru asigurarea securitatii.
Cablurile electrice flexibile si terminalele lor vor fi controlate la
intervale regulate de timp, pentru a se preveni accidentele care pot aparea
datorita deteriorarilor mecanice .
In situatia in care se dovedeste necesara retragerea din serviciu a unui
aparat , acesta se va face numai dupa ce conductoarele de legatura la
aparatul respective vor fi isolate si protejate la capete prin montarea unei
caracse corespunzatoare (certificate).
Se va urmari ca echipamentele sa lucreze in conditii corespunzatoare
de mediu ambient, stiut fiind faptul ca aparatura electrica este influientata
defavorabil de unii factori de mediu (temperatura, coroziune, petrunderea
apei, etc.)
17
In vederea mentinerii in buna stare de functionare a mijloacelor de
legare la pamint si de egalizare a potentialelor in zonele periculoase se vor
face verificari periodice si se vor lua masuri imediate de remediere a
eventualelor defectiuni.

6.4. Periodicitatea de control:


Examinarea “in situ” a instalatiilor tehnice de catre organism autorizat
(INSEMEX) se va efectua in conformitate cu normele in vigoare o data la 3
ani.
Controlul periodic riguros/detaliat va fi efectuat cel putin o data pe an,
de regula in perioada de revizie tehnica programata a instalatiei tehnice sau
in functie de specificatia si indicatiile producatorului de echipament.
Controlul periodic vizual se va efectua trimestrial.
Intervalul optim intre doua controale se va definitiva in functie de
conditiile concrete de exploatare.
Graficele de control periodic sunt prezentate in anexele 1 si 2.
Modelul PV incheiat ca urmare a efectuarii inspectiei este prezentat in
anexa 3.

7. INTRETINERE SI REPARATII PLANIFICATE:


7.1 Revizia Tehnica (RT):
prin aceasta interventie se intelege operatiile care se executa preventiv
planificat in scopul determinarii starii tehnice a echipamentelor electrice si
principalele operatii ce urmeaza a fi efectuate cu ocazia reparatiilor
planificate (RC1, RC2 si RK), pentru a se asigura in continuare , functionarea
normala a acestora.

7.2 Revizia Curenta (RC):


prin aceasta se intelegindu-se interventiile ce se executa periodic, in mod
planificat avind ca scop inlaturarea unor uzuri fizice sau unele deteriorari
locale, prin repararea , reconditionarea sau inlocuirea unor piese
componente, sau inlocuirea partiala a unor subansamble uzate,

18
nereperabile.In functie de marimea intervalului de timp de functionare intre
doua reparatii, de importanta lucrarilor si de valoarea pieselor sau
subansamblelor reparate, reconditionate sau inlocuite, reparatiile se impart
in : Reparatii Curente de gradul 1 (RC1) si Reparatii Curente de gradul 2
(RC2).

7.3 Reparatia Capitala (RK):


prin aceasta se intelegindu-se interventiile ce se executa in mod planificat
dupa expirarea ciclului de functionare prevazut, in scopul resatabilirii
caracteristicilor tehnico-economice initiale si prevenirea iesirii
echipamentelor electrice din functiune inainte de termen.

8. SPECIFICATIE DE ECHIPAMENT SI APARATURA


UTILIZATA IN INSTALATIILE ZONATE EX.
8.1. Motor electric
a) Caracteristici:
exemplu: Pompa P1-combustibil; instalatia DA2

Tip ASA160M4 ; Nr 6078;


P 11Kw ; n 1440rot/min ; f 50Hz;
Cl iz F ; Un Y 500V ; In 17,3A ; cos 0,8;
IP54; Ex dII CT4 ; STAS 6877/2-74; CCSM1985/79;

Motorul electric este prevazut cu mod de protectie “d” (capsulare antideflagranta) .


Acest mod de protectie se realizeaza prin prevederea din constructie cu interstitii de
montaj intre scuturi si capacul stator. De asemeni ventilatorul este realizat din material
plastic (PVC) pentru a impiedica producerea de scintei in cazul in care ventilatorul
atinge capota metalica Motorul are o constructie robusta pentru a putea rezista in
cazul producerii unei deflagratii in interiorul carcasei sale in cazul patrunderii unei
atmosfere explozive fara a aprinde atmosfera din exterior .
Interstitiile au rolul de a raci gazele (flacara) care au tendinta de a se propaga in
exterior datorita cresterii temperaturii si presiunii din interiorul motorului .
Interstitiile au urmatoarele dimensiuni :

19
a) l = 24mm ; g = 0,5mm , intre stator si scuturi
b) I = 44mm ; g = 0,5mm , intre axul rotor si scuturi
c) I = 12+12mm ; g = 0,5 , intre capacul cotiei de borne si corpul acesteia .
d) I = 24mm ; g = 0,5mm intre corpul cutiei de borne si stator .
Grupa de protectie IIC , grupa acoperitoare pentru IIA si IIB ; deci motorul poate fi
folosit in instalatiile : N. Hexan , DA2 , DV , Turnuri Racire , Bitum , Rampa CF , Rampa
Auto , Rectificare , Petrol , Ulei , AFP , Cazane Abur , etc.
Clasa de temperaturaT4 inseamna ca motorul poate fi folosit in instalatii unde sunt
produse cu temperaturi de aprindere cuprinse intre 135C si 200C.
Temperatura maxima admisa la suprafata motorului este de 135C iar
supratemperatura de 95C. Motrul poate fi folosit in instalatii care au grupa de
temperatura T3 (grupa T4 fiind acoperitoare) .
Aceste instalatii sunt : N. Hexan, DA2 , DV , Bitum , Rampa CF , Rampa Auto ,
Rectificare , Petrol, AFP , etc.
Lucrarile de intretinere sunt efectuate in atelierele societatii , unde se permite
inlocuirea pieselor defecte numai cu altele noi certificate INSEMEX .
Nu se admit modificari sau improvizatii .
Reparatiile se executa numai in ateliere autorizate INSEMEX. si obligatoriu se
intocmesc documentele din anexele 5 si 6.

b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:


- demontarea completa a motorului si curatirea partilor interioare de praf,
etc.;
- verificarea starii rotorului si a statorului, cu masurarea rezistentei de
izolatie, conform STAS 1893/78, rezistenta de izolatie intre infasurari si
fata de masa, trebuie sa fie mai mare de 0,5Mohmi.
- Verificarea starii rulmentilor, bucselor de etansare si a dispozitivelor de
ungere;
- Verificarea integritatii legaturilor, a infasurarilor si bornelor de trecere;
- Verificarea starii suprafetelor care asigura antideflagranta , precum si
lungimii interstitiului (jocului) imbinarilor;
- Verificarea starii generale a carcasei, integritatea ei , iar in caz de
necesitate se vopseste si se usuca in cuptor;
- Gresarea rulmentilor si ungerea cu vaselina a tuturor imbinarilor;

20
- Dupa asamblare , motorul se verifica la functionarea in gol, masurindu-
se curentul absorbit de la reteaua electrica.
c) Defectiuni aparute la motoarele tip AEM si ASAM utilizate :
- Ruperea suruburilor de fixare a cutiei de borne in special la demontare,
datorita oxidarii suruburilor in locas;
- Ruperea bornelor si spargerea izolatoarelor acestora;
- Spargerea scuturilor si ruperea urechilor de fixare a acestora;
- Spargerea capacelor de aluminiu care fixeaza si protejeaza rulmentii
impotriva patrunderii prafului accelerind deteriorarea rulmentului si
scoaterea motorului din functiune;
- Indoirea sau ruperea axelor rotorice in timpul functionarii ;
- Deteriorarea zonelor de imbinare antideflagranta si scoaterea motorului
din functiune;
- Blocarea partiala sau totala, ca urmare a griparii rulmentilor datorata
lipsei ungerii, patrunderii prafului sau slabirea capacelor;
- Arderea motoarelor sau aparitia de scurtcircuit intre spirele aceleiasi
infasurari, ca urmare a imbatrinirii izolatiei, a suprasarcinilor prelungite
sau nefunctionarii corecte a protectiei motoarelor;

8.2. Buton pornit-oprit


a) Caracteristici:

Cod 7010; Ex e dIIC; T5 IP54;


Un 380 V; In 6A; f = 40-60Hz;
Nr. 120 1995; NTR. 1928 E-80;
CCIT PSM 1740/12 87;

Cuprinde :

O carcasa cu grad de protectie IP54 , ceea ce inseamna ca este protejat partial


contra patrunderii prafului si contra stropirii cu apa . Modul de protectie impotriva
exploziei este “e” (siguranta marita) si se aplica acelor echipamente care nu produc
scintei si incalziri periculoase . Grupa de explozie IIC – deci poate fi folosit pentru

21
substante ca : Hidrgen , Acetilena , Sulfura de carbon precum si pentru substante din
grupa IIA si IIB (grupa IIC fiind acoperitoare) .
Clasa de temperatura T5 – se poate folosi in zone cu substante care au temperatura
de aprindere mai mica de 135ºC si mai mare de 100ºC . Temperatura maxima
admisa la suprafata fiind de 100ºC iar supratemperatura admisa la suprafata de 60ºC .
Modul de protectie “e” (cu siguranta marita al carcasei se realizeaza prin garnitura de
cauciuc pentru manevrarea butonilor din interiorul carcasei , iar pentru cablu , cu
presetupa prevazuta cu garnitura si filet .
In interiorul carcasei se gasesc doua butoane la Un 380V ; In 6A , prevazute cu doua
cai de curent fiecare . Butonii sunt realizati in mod “d” (antideflagrant) care impiedica
patrunderea in exterior a gazelor fierbinti in cazul in care se produce o explozie in
interiorul butonului . Deoarece clasa de temperatura pentru care este construit aparatul

este T5 rezulta ca poate fi folosit pentru clasele T1 , T2 , T3 , T4 si T5 . Deci aparatul


poate fi folosot in instalatiile N. Hexan , DA2 , DV , Rectificare , Bitum , AFP, Rampa
CF, Rampa Auto , Rafinatie Petrol si in alte instalatii in aceleasi conditii . De asemeni
se pote folosi si in alte instalatii care nu necesita protectie Ex dar datorita gradului de
protectie IP54 se comporta bine si in instalatiile : Demineralizare , Turnuri Racire ,
Compresoare , etc. ; mai ales acolo unde se impune montarea aparaturii in exterior .
Verificarea se face vizual , iar daca se constata defectiuni se inlocuiesc pisele defecte
cu altele noi certificate INSEMEX . Nu se admit modificari.

b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:


- demontarea completa a carcasei butonului de pornit-oprit si curatirea de praf
partilor interioare,
- verificarea starii elementelor (borne ,contacti, etc.) butonului de pornit-oprit
- verificarea conexiunilor electrice;
- verificarea starii carcasei si a introducatoarelor de cablu.;
- verificarea starii suprafetelor care asigura antideflagranta, precum si
masurarea latimii si interstitiului (jocului) imbinarilor;
- verificarea starii si existentei garniturilor de etansare;
- verificarea starii si existentei protectoarelor de cauciuc pentru butoni;
- verificarea suruburilor si dopurilor de obturare daca sunt corespunzatoare;
- verificarea functionarii butonilor de pornit-oprit montate in carcasa;

22
c) Defectiuni aparute la intrerupatoarele utilizate :
- realizarea unor contacte imperfecte ;
- deteriorari ale carcasei;
- oxidarea suruburilor in locasul de stringere;
- spargerea introducatoarelor de cablu;
- deteriorarea garniturilor sau a protectoarelor de cauciuc;
- ruperea cheii de actionare.

Piesele uzate sau cu defectiuni se vor inlocui cu altele noi certificate INSEMEX . Nu se
admit modificari sau improvizatii .

8.3. Intrerupator
a) Caracteristici:

Cod 7030A; Ex e dIIC T5;


Un 36Vcc; In 10Acc;
Nr 120 1995; NTR. 29-171-83;
CC ITPSM 1780 3 11;

Cuprinde :
Carcasa cu grad de protectie “IP54”, protejat partial impotriva patrunderii prafului si
astropirii cu apa . Modul de protectie impotriva exploziei este “e” (siguranta marita) .
Grupa de explozie “IIC” – deci poate fi folosit pentru substante ca : Hidrogenul ,
Acetilena , Sulfura de carbon si pentru substante din grupele IIA si IIB (grupa IIC fiind
acoperitoare) .
Clasa de temperatura T5 –poate fi folosot in zone cu substante care au temperatura
de aprindere cuprinsa intre 100C si 135C . Temperatura maxima admisa la suprafata
aparatului este de 100C iar supratemperatura admisa la suprafata de 60C .
Modul de protectie “e” (cu siguranta marita) al carcasei se realizeaza prin garnitura
de cauciuc iar pentru cablu cu presetupa prevazuta cu garnitura si filet .
In interiorul carcasei se afla un intrerupator pachet cu trei cai de curent
In 16Aca , f=50Hz , Un 380V. Intrerupatorul este realizat cu mod de protectie “d”
(antideflagrant) care impiedica aprinderea atmosferei din exterior in cazul in care se
produce o deflagratie in interiorul butonului .
23
Deoarece clasa de temperatura pentru care este construit aparatul este T5 rezulta ca
poate fi folosit pentru clasele de temperatura T1 , T2 , T3 , T4 si T5
Aparatul poate fi folosit in instalatii ca : N. Hexan, DA2 , DV , Rectificare , AFP ,
Bitum , Rampa CF , Rampa Auto , Rafinatie Petrol . De asemeni mai poate fi folosit si in
alte instalatii care nu necesita protectie Ex , dar datorita gradului de protectie IP54 se
poate monta la exterior .
b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:
- demontarea completa a carcasei intrerupatorului si curatirea de praf partilor
interioare,
- verificarea starii elementelor (borne cheie, etc.) intrerupatorului
- verificarea conexiunilor electrice;
- verificarea starii carcasei si a introducatoarelor de cablu.;
- verificarea starii suprafetelor care asigura antideflagranta, precum si
masurarea latimii si interstitiului (jocului) imbinarilor;
- verificarea starii si existentei garniturilor de etansare;
- verificarea suruburilor si dopurilor de obturare daca sunt corespunzatoare;
- verificarea functionarii intrerupatoarelor montate in carcasa;
c) Defectiuni aparute la intrerupatoarele utilizate :
- realizarea unor contacte imperfecte ;
- deteriorari ale carcasei;
- oxidarea suruburilor in locasul de stringere;
- spargerea introducatoarelor de cablu;
- ruperea cheii de actionare.
Piesele uzate sau cu defectiuni se vor inlocui cu altele noi certificate INSEMEX . Nu se
admit modificari sau improvizatii .

8.4. Corp de iluminat


a) Caracteristici:

Tip AI; 200W – T3; 150W – T4 ; 100W – T4 ; 60W – T5


AV 125W – T3; 80W – T4 ; Ex dIIC; Un = 220V;
IP54; NTR 6363/82; CCSM 2484 – 85;
CTC 13 ; seria 838 ; Nr. 194;
24
Corpul de iluminat Eip AI200
Se compune din :
a) Corpul lampii prevazut cu dulie E27 cu izolatie din portelan .
b) Globul din sticla prevazut cu gratar de protectie impotriva loviturilor mecanice .
Corpul – mod de protectie antideflagrant. Acest mod de protectie se realizeaza in
cazul lampii prin prevederea din constructie cu interstitii de montaj printre carcasa si
globul prevazut cu gratar . Are doua orificii pentru introducerea de cablu prevazute cu
presetupe filetate cu garnituri de etansare
Clasa de temperatura difera in functie de puterea becului folosit, astfel :
 bec cu puterea de 200W – poate fi folosit in instalatii care au produse cu
temperatura de aprindere cuprinsa intre 200C si 300C (clasa de
temperatura T3) . Temperatura maxima admisa la suprafata corpului de
iluminat va fi de 200C , iar supratemperatura de 160C . Cum 200W este
puterea maxima a becului ce se poate monta in corpul lampii iar clasa de
temperatura T3 este o clasa de temperatura acoperitoare pentruT1 si T2
rezulta ca acest corp de iluminat AI200W poate fi folosit in urmatoarele
instalatii : Bitum , Emulsie , AFP , Hexan, DA2 , DV , Turnuri Racire ,
Cazane Abur , Rectificare , Rafinatie Petrol , Rampa CF , Rampa Auto ,
Separator .
Grupa de protectie IIC este grupa acoperitoare pentru IIA si IIB ce poate fi folosita in
instalatiile mentionate .
Lungimea insterstitiului este de l = 25mm , interstitiul este de 0,5mm . Globul se
prinde de corpul lampii prin intermediul a trei suruburi M8 prevazute cucapete
hexagonale si lacas de protectie pentru capatul surubului . Lungimea filetului este de l =
8mm . Pentru presetupele de trecere a cablului sunt prevazute filete pe o lungime de
15mm .
b) Lucrari de intretinere si reparatii curente:
- demontarea completa a corpului de iluminat si curatirea de praf partilor
interioare,
- verificarea starii elementelor interioare (dulia, borne, izolatoare, etc.) si
inlocuirea celor defecte;
- verificarea conexiunilor electrice;
- verificarea functionarii intrerupatoarelor montate in corpurile de iluminat;

25
- verificarea starii carcasei si a elementelor componente ca : glob (tub) de
protectie, gratar de protectie, introducatoare de cablu, etc.;
- verificarea starii suprafetelor care asigura antideflagranta, precum si
masurarea latimii si interstitiului (jocului) imbinarilor;
- verificarea starii si existentei garniturilor de etansare;
- verificarea alegerii corecte a lampii pentru clasa de temperatura utilizata;
- verificarea suruburilor si dopurilor de obturare daca sunt corespunzatoare;
- verificarea functionarii corpului de iluminat;
c) Defectiuni aparute la corpurile de iluminat utilizate :
- oxidarea pronuntata a mansonului tubului dispersor, cofectionat din teava de
OL, care ingreuneaza scoaterea tubului din carcasa de aluminiu. Datorita
acestui fapt, in timpul operatiei de demontare pentru schimbarea lampii arse,
se forteaza scoaterea prin batere, ceea ce duce in multe cazuri la spargerea
tubului dipersor;
- oxidarea surubului de blocare, precum si a piulitei respective, face imposibila
desurubarea, iar in caz de fortare se rupe si corpul de iluminat nu mai poate fi
utilizat;
- intrerupatorul nu asigura untotdeauna un contact ferm;
- introducatoarele de cablu nu corespund intotdeauna solicitarilor la care sunt
supuse;
- duliile se distrug datorate unor supratemperaturi care apar in timpul
functionarii.
Piesele defecte se inlocuiesc cu altele noi certificate INSEMEX . Nu se admit
modificari sau improvizatii .

9. CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA
- referitoare la instalatiile tehnice care functioneaza in atmosfere potential
explozive

A. Cerinte minime de punere pe piata si punere in functiune


A.1. Cerinte pentru elementele instalatiei tehnice: echipamente si sisteme
protectoare

26
Cerintele sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.
752/2004.

B. Cerinte minime in exploatare


B.1. Cerinte privind alte elemente componente ale instalatiei tehnice:
cabluri, conducte, materiale
B.1.1. Trebuie sa se previna pericolul de incarcare electrostatica, astfel
incat sa nu se poata acumula sarcini la un nivel periculos, capabile sa
aprinda o atmosfera exploziva.
B.1.2. Trebuie sa se previna propagarea incendiilor si exploziilor.
B.1.3. Trebuie sa se previna aparitia scanteilor mecanice periculoase,
capabile sa aprinda o atmosfera exploziva.
B.1.4. Trebuie sa se previna aparitia diferentelor de potential, capabile sa
genereze printr-un mecanism o energie capabila sa aprinda o atmosfera
exploziva (echipotentializarea sistemului).

10. REGULI DE APLICARE


10.1 Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de exploatare şi
întreţinere a instalaţiilor tehnice trebuie:
- să dispună de personal autorizat de INSEMEX;
- sa aiba din randul personalului autorizat INSEMEX o persoana numita prin
decizie ca responsabil Ex in cadrul societatii comerciale (anexa 4);
- să aibă intocmite programe de inspectie/instrucţiuni de lucru pentru
activităţile specifice aferente instalaţiilor tehnice care funcţionează în
atmosfere potenţial explozive.
10.1.2 Programul de inspectie trebuie sa fie intocmit de responsabilul Ex. si
aprobat de catre directorul QHSE al societatii comerciale in care se aplica.
Periodicitatea efectuarii inspectiilor se aplica odata cu efectuarea reviziilor
tehnice programate ale instalatiilor tehnice dar nu mai tarziu de un an.
Totodata, inspectia se efectueaza si in urma unei interventii care a avut loc
la un echipament certificat Ex aflat in exploatare in instalatiile tehnice ale
utilizatorului.

27
10.1.3 Programul de inspectie a echipamentelor protejate la explozie se va
intocmi in conformitate cu tipurile lor de protectie, corespunzator anexelor 2-
4 din NEx01-06 atasate acestei documentatii.
10.1.4 Persoana care efectueaza inspectiile conform programului de
inspectie intocmit si aprobat va emite si inregistra documente (PV) care sa
ateste ca echipamentele protejate la explozie sunt intretinute in conformitate
cu tipurile lor de protectie respectand totodata prevedrile NEx01-06 in acest
sens.
10.1.5 Programul de inspectie/control este prezentat in anexa 1 si 2.
10.1.6 Inspectia are in vedere trei domenii in care se executa verificari:
A. Echipamente;
B. Instalatii electrice;
C. Mediu ambiant.
Verificarile efectuate cu ocazia inspectiei sunt cele mentionate pe tipuri
de protectie la explozie in anexa 2-4 din NEx01-06, atasat acestei
documentatii.

11. ANEXE:

Anexa 1- Program de control aprofundat/detaliat-anual

28
Nr. Data efectuarii Data efectuarii
Instalatia
crt. ultimului control urmatorului control
1. n. Hexan
2. Turnuri de racire
3. Centrala termica
4. Parc de rezervoare sud
5. Parc de rezervoare Nord
6. Bitum
7. Rafinatie Petrol
8. Rampa produse petroliere
9. Dezaromatizare benzine
10. AFP – Case pompe
11. DV
12. Rectificare benzine

Anexa 2- Program de control sumar - trimestrial

Nr.
Instalatia Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.
1. n. Hexan
2. Turnuri de racire
3. Centrala termica
4. Parc de rezervoare sud

29
5. Parc de rezervoare Nord
6. Bitum
7. Rafinatie Petrol
8. Rampa produse petroliere
9. Dezaromatizare benzine
10. AFP – Case pompe
11. DV
12. Rectificare benzine

Anexa 3 –Model de process verbal incheiat cu ocazia efectuarii inspectiilor


in arii cu arii certificate ca fiind potential explozive

Proces verbal

Incheiat azi …………………………. cu ocazia inspectiei


…………………………… efectuata in conformitate cu prevederile NEx01-06
anexele 2,3 si 4, la instalatia ……………………………………………………………………………

Rezultatele inspectiei:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
30
Masuri propuse:

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Inspectia a fost efectuata cu respectarea prevederilor standardului SR


CEI 79-partea 17, NP-099/04 care se refera la “Recomandari pentru
inspectia si intretinerea instalatiilor electrice din arii periculoase (altele decat
minele)” si NEx01-06 care se refera la prevenirea exploziilor pentru
proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si
intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential
explozive.

Responsabil Ex., Sef instalatie,

Autorizatie INSEMEX Nr. :……………………

Anexa 4-Model de decizie pentru numirea responsabilului Ex.

Decizia nr. /

Avand in vedere prevederile Ordinului 449/1990; anexa 1, art.6; lit.e


privind modul de efectuare a receptiei lucrarilor executate in perioada
reviziilor periodice ale instalatiilor tehnologice din industria chimica si
petrochimica, a prevederilor standardului SR CEI 79-17/1997, partea 17
care se refera la recomandari pentru inspectie si intretinere la instalatii
electrice din arii periculoase (altele decat minele) si a NEx01-06 “Normativ
privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in
functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care
functioneaza in atmosfere potential explozive”.

Directorul S.C Rompetrol Rafinare S.A


punctul de lucru Rafinaria VEGA

DECIDE :

Art.1 Incepand cu data prezentei se numeste responsabil Ex. (persoana


responsabila Ex.), d-nul(na) ……………………………………………………………………………
Art.2 Incepand cu data prezentei, d-nul (d-na) va avea urmatoarele sarcini:
31
a) inspecteaza periodic instalatiile electrice din ariile periculoase in vederea
conservarii integritatii caracteristicilor speciale (antiexplozive) ale acestor
instalatii pe intreaga durata de utilizare a lor;
b) incheie la terminarea reviziilor periodice efectuate la instalatiile
tehnologice un proces verbal in care mentioneaza starea echipamentelor
electrice cu caracter antiexploziv si corespondenta acestora cu clasificarea
zonelor in care sunt montate;
c) verifica documentatia tehnica de reparatie si starea echipamentelor
electrice in constructie antiexploziva care au fost supuse acestor lucrari in
cadrul atelierelor electrice notificate INSEMEX;
d) participa la coordonarea aplicarii măsurilor privind securitatea şi
sănătatea angajaţilor, conform normelor în vigoare;
e) participa la asigurarea actualizarii Documentului privind protecţia la
explozie ori de câte ori este necesar.

Art.3 Decizia va fi adusa la cunostinta persoanelor in cauza prin grija


departamentului QHSE.

Director,

Vizat ,
Director QHSE Primesc decizia :
Oficiul Juridic Oficiul Juridic
d-nul(na)

32
12. PARTI DESENATE

12.1. Plan de zonare - Instalatia Bitum

33
12.2. Plan instalatie de legare la pamant - Instalatia Bitum

34
12.3. Plan de zonare - Instalatia Raf. Petrol

35
12.4. Plan instalatie de legare la pamant - Instalatia Raf. Petrol

36

S-ar putea să vă placă și