Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele elevului: __________________________________________

Subiectul Adverbul.

Alcătuieşte un text în baza imaginii. În textul redactat vei utiliza adverbe de


loc(unde?), de timp(cînd?), de mod(cum?) Subliniaţi adverbele.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Notă: Adverbul stă lîngă un verb(de cele mai multe ori). Copilul cîntă frumos.
Afară ninge lin. Aseară a plouat. Adverbul se subliniază cu o linie punctată.