Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRA

UNITATEA DE INVATAMANT:Gradinita Nr.3 ,,Angela Gheorghiu’’ cu program normal,

EDUCATOARE: Sandu Cecilia

DATA: 19.03.2019

NIVELUL/ GRUPA: grupa mica “Strengareilor”

TEMA ANUALA DE STUDIU: ,,Cand/cum si de ce se intampla?’’

PROIECTUL TEMATIC: ,,Primavara, bine ai venit”

SUBTEMA PROIECTULUI: ,,Pe aripi de primavara”

TEMA ACTIVITATII INTEGRATE : ,,Copaci primaverii”

TIPUL DE ACTIVITATE:activitate de transmitere si insusire de noi cunostinte , precum si de formare de


priceperi si deprinderi;

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata ALA1+ADP+ADE( DS+ DOS)+ALA2

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, in grupuri mici, in perechi;

DURATA: o zi

LOCUL DESFASURARII: Sala de clasa

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII

1.A.D.P. (ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ)

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: salutul; prezenta; calendarul naturii; impartasirea cu ceilalti; noutatea zilei;

Rutine: “ Bună dimineața, dragă grădiniță;”

“Singurel mă îngrijesc”- exersarea unor deprinderi igienice.`

Tranziții: “Înfloresc grădinile”


Cântec: “ Bat din palme”

“Bat din palme, clap, clap, clap,

Din picioare, trap, trap, trap,

Ne învârtim, ne răsucim,

Și spre centre noi pornim.”

2. JOCURI SI ACTIVITATI LIBER ALESE(ALA 1):

Activitati pe centre de interes:

ARTĂ:

Tema activitatii: “Copacul primaverii” ;

Mijlocul de realizare: colorare în contur;

Sarcina didactica

➢ să coloreze în contur copacul de primăvară, fără a depăși spațiul;

Strategii didactice:

1. Metode si procedee didactice :explicatia, conversatia, exercitiul ,

2. Mijloace didactice: fise , culori;

3. Forma de organizare: individual

Biblioteca

Tema activitatii: ,,copacul primaverii”

Mijlocul de realizare: citire imagini

Sarcina didactica

➢ să citeasca imagini cu diferite caracteristi ale anotimpului primavara;

2
Strategii didactice:

1. Metode si procedee didactice :observatia, conversartia

2. Mijloace didacticereviste;

3. Forma de organizare: individual

3.ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE(ADE):

Activitate integrata DS+DOS

D.S.: “ Activitate matematică:– „Ne jucam, matematică-nvatam” –joc didactic

D.O.S. Activitate practică:- „Copacul ȋnflorit”- lipire

Obiective de referinta :

-sa inteleaga si sa numeasca relatiile spatiale relative, sa plaseze obiecte intr-un spatiu dat ori sa se plasese el
insusi in raport cu un reper dat ;

-sa efectueze operatii simple de lucru cu materiale diverse;

Obiective operationale:

1.Domeniul Știință (D.S.)

O1-Să formeze mulţimi după criteriul dat(formă, mărime, culoare);

O2-Să recunoasca pozițiile spațiale ale obiectelor ȋntr-un spațiu dat

O3-Să pună în corespondenţă elementele celor două mulţimi;

O4-Să compare două grupe de obiecte.

2. Domeniul Om și Societate (D.O.S)

O5-Să denumească materialele necesare realizării temei;

O6-Să lipească florile folosind tehnicile de lucru învăţate;

O7-Să păstreze acurateţea lucrării;

3
Sarcina jocului : să precizeze pozițiile spațiale, să formeze grupe respectand criteriile
indicate(culoare,formă, mărime), să pună ȋn perechi elementele celor două mulțimi, să diferențieze două
mulțimi folosind termenii de mai mult/mai puțin;

Reguli de joc: Un copil numit de educatoare vine ṣi rezolvă cerința din plic. Fiecare răspuns
corect este recompensat prin aplauze, iar cel greṣit va fi corectat.

Elemente de joc:surpriza, mișcarea, aplauzele,

Strategia didactica

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,observația, expunerea

Mijloace de învăţământ: plicuri cu sarcini, lipici, floricele decupate, copacei din carton colorat, cutia
surprizelor

Forma de organizare: frontal, individual,

Locul de desfăşurare: sala de grupă

4. JOCURI SI ACTIVITATI LIBER ALESE(ALA

Tema activitatii: ,,Zboara la floare”

Mijloc de realizare: joc de miscare

Obiective operationale:

➢ să exerseze mersul obișnuit, alergarea cu ocolire de obstacole și alergarea la semnal ;

➢ să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului ;

➢ să participe cu plăcere și interes la joc alături de ceilalți copii ;

➢ să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play.


Strategii didactice
Metode și procedee : explicația, demonstrația, exercițiul.

Forme de organizare: individual, grupe.

Materiale didactice: măști reprezentând fluturi, buburuze, albinuțe, flori de primâvară, fluier.

Durata: o zi

BIBLIOGRAFIE

4
Curriculum pt învățământul preșcolar (3-6/7 ANI), M.E.C.T., București,2008.

Revista “Învățământul preșcolar ”- Nr.3-4/2010, Editura Arlechin, București,2010.

Ghid pt proiecte tematice.Activități integrate pentru preșcolari, Editura Didactică și Pedagogică București 2008.

Aplicațiile noului curriculum pt învățământul preșcolar, Editura Didactica Publishing House 2009.

Educarea creativității la vârsta preșcolară, Editura Aramis, București 2002.

Eugenia Barcan – Ţicaliuc, 1001 de jocuri pentru copii, editura Sport _ Turism, Bucureşti, 1979.

5
Scenariul activitatii

Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt așezați în semicerc pe scăune pentru a putea
stabili un contact vizual cu toți membrii grupei.

După salutul de dimineață, cântăm “Bună dimineața, dragă grădiniță/ Un băiat ți-aduce mama/ Are și-o
fetiță/ Eu sunt cel mai mare, vezi că-mi șade bine/ Dar nici eu nu-s mititică/ Uită-te la mine.” Se inițiază o
discuție despre anotimpul ce tocmai a început, despre vestitorul primăverii și despre celelalte flori de primăvară.
Prezența se va realiza prin așezarea unor rândunici la panou. Se va vorbi despre Calendarul naturii, adresându-se
următoarele întrebări:

➢ Cum este vremea astăzi?

➢ În ce anotimp suntem?

După ce vorbim despre anotimpul primăvara, repetăm cu toții zilele săptămânii. Întreb copii despre ce am vorbit
noi săptămâna aceasta. După întâlnirea de dimineață, copii vor avea parte de o surpriza ,,Cutiei cu surprize” care
vine ȋnsoțită ṣi de o scrisoare pe care postaṣul le-a lasat de dimineața la grădiniță pentru grupa mică. Scrisoarea
este de la Zȃna Primăveră care ne propune un joc cu surprizele din cutie.Zȃna Primăveră ne-a trimis materialele
necesare desfaṣurării jocului care se numeṣte “Primăvară, bine ai venit”. În jocul nostru vom forma grupe cu
imaginile trimise de Zȃnă ṣi vom realiza copacul ȋnflorit prin lipirea florilor.

La Biblioteca, copiii vor trebuii sa citeasca imagini din reviste cu caracteristici ale anotimpului de primavara. .
La Artă, copiii vor trebui să coloreze copacul primaverii, respectând conturul,conform modelului arătat de
educatoare. Urmează Rutina, mersul la toaletă, spălatul mâinilor. Fixarea cunoștințelor se face prin câteva
întrebări-idei ,referitoare la modul de îngrijirea al plantelor.

După care copii vor juca jocul didactic ,,Ne jucam matematica invatam’’ iar la Domeniul Om și Societate
vor face o activitate practica lipind flori din hârtie pe siluete de copacii.

După atâtea activități, copii merită să se relaxeze puțin și se vor joace jocul “Zboară la
floare”, unde vor primi maști cu buburuze, fluturi și albinuțe.. Pentru că au reușit să depășească
probele, Zâna Primăvară le-a trimis niște recompense dulci.

6
7
SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE

Strategii didactice Evaluare


Evenimentul Ob. Conţinut Metode şi Material Forme de (tehnici,
didactic op. ştiinţific procedee didactic organizare instrumente şi
indicatori)
1.Moment Asigurarea conditiilor necesare pentru
organizatoric desfasurarea optima a activitatii;pregatirea Conversaţia Frontal Observarea
materialelor pentru fiecare centru de interes. comportamentului
Copiii intra si isi ocupa locurile, avand loc verbal şi nonverbal
intalnirea de dimineata. al copiilor
,,Buna dimineata dragi copilasi! Explicaţia Panoul cu
prezenţa
Bine ati venit!” copiilor
Calendarul
-Intalnirea de dimineata naturii
-Salutul

-Prezenta copiilor

-Completarea Calendarului Naturii

2.Captarea Activitatea debutează cu primirea unei scrisori Evaluare globală


atenţiei de la Zâna Primăvară, pe care a lăsat-o postasul Conversaţia cosul de la
la gradinita Zâna Observarea
Le citesc copiilor scrisoarea de la Zâna
Primavara Frontal comportamentului
Primăvară care le transmite că este foarte
fericită că a revenit cu bine pe la noi și îi roagă Scisoarea verbal şi nonverbal
pe copii să fie foarte atenți cu darurile primite Explicaţia al copiilor
din partea ei și să îi ofere cea mai frumoasă zi
de primăvară, îndeplinind toate sarcinile din Ascultă cu atenţie
scrisoare. şi interes
explicaţiile date.

8
3.Anunţarea Dragii mei astazi v-am pregatit , la sectoare, Conversaţia Frontal Evaluare globală.
temei şi a jocuri si activitati care cu siguranta va vor
obiectivelor atrage atentia si veti fi dornici sa le incercati pe Înţeleg mesajul
toate. transmis.
Se vor anunța tema și obiectivele trezindu-le Explicaţia
interesul copiilor pentru activități.Zȃna Repetă denumirea
Primăveră ne-a trimis materialele necesare activităţii
desfaṣurării jocului care se numeṣte
“Primăvară, bine ai venit”. În jocul nostru
vom forma grupe cu imaginile trimise de Zȃnă
ṣi vom realiza copacul ȋnflorit .
Tranzactie:
,,Unu doi, unu doi ,
Toti copii vin cu noi
Sa vedem ce ne-a adus
Zana pe ascuns”
4.Reactualizarea Se desfăşoară la sectoarel, Artă şi Stiinta Conversaţia Fisa, Pe grupe Evaluare orală
cunoştinţelor ARTĂ culori individuală.
Copiii de la sectorul acesta, vor colora copacul Explicaţia Ascultă cu atenţie
primaverii, respectând conturul și culorile,
şi interes explica-
conform celor prezentate la activitatea Observaţia
Biblioteca ţiile educatoarei.
Înţeleg şi reţin
Copiii vor citi imagini din reviste. reviste sarcinile

Deschid plicul şi citesc conţinutul: Frontal Evaluare orală


Conversaţia
5.Dirijarea “Dragi mei , am aflat, ce copii buni învaţă în
învăţării prin grădiniţa voastră.
abordarea
integrată a M-am gândit să vă propun un joc care se
conţinuturilor numeşte „Ne jucăm matematică-nvatam”.
Explicaţia
V-am pregătit nişte sarcini- surpriză foarte

9
frumoase. Fiecare plic cuprinde o sarcină.
Doamna educatoare va deschide următorul Frontal şi
plic doar dacă rezolvaţi corect sarcinina . individual Ascultă cu atenţie
Câştigătorii vor avea parte de recompense- şi interes
surpriză. Evaluare orală

Zana Primavara ”. Povestirea Flori de


educatoarei primavara

DŞ:

Activitatea va incepe cu jocul „Ne jucăm


matematică-nvatam”.

În cutia surprizelor se afla mai multe scrisori; Observarea


fiecare scrisoare reprezinta, de fapt, o sarcină comportamentului
pe care trebuie să o rezolvaţi. verbal şi nonverbal
al copiilor

Conversatia
Prezentarea regulilor jocului

Prezint copiilor regulile şi sarcinile jocului:


copiii numiți vor rezolva sarcinile din plicuri.
Fiecare raspuns corect este aplaudat, iar cel Frontal
greṣit va fi corectat.

Jocul de probă Explicația Evaluare orală


Se execută jocul de probă pentru a vedea dacă, individuală.
copiii au înţeles regulile jocului.

Individual
Conversatia

10
Eplicatia

I.Deschid primul plic: “ Prima sarcină sper să


nu fie prea grea, vă rog să fiti atenți, să
rezolvati corect această sarcină; pentru a putea
deschide plicul următor. Sunt sigură că nu va fi Conversația
greu. Voi trebuie să indicați locul unde se află
asezat copacul ȋnflorit”

Copiii vor indica locul unde se afla copacul


ȋnflorit (sub masa, pe masa)
Frontal
Desfăşurarea jocului Ascultă cu atenţie
şi interes explica-
II. Deschid următorul plic ,, A doua sarcină“
Eplicatia , ţiile educatoarei.
un copil numit de educatoare va găsi într-un
Conversatia Înţeleg şi reţin
coşuleţ aflat pe masă nişte imagini pe care va
sarcinile
trebui să le sorteze formând grupe de aceeași
fel .

III.Deschid următorul plic: ,,A treia sarcină”

Zana le cere apoi copii lor sa sorteze dupa


culoare imaginilor primite.

IV. Deschid următorul plic,,La a patra


sarcina, copiii, privind panoul, vom spune care
grupa are mai multe elemente” Individual
6.Obţinerea
performaţtei Complicarea jocului

V. Deschid urmatorul plic ,,A cincea sarcină”

Copiii va trebui sa de-a fiecărei flori de pe


11
panou un fluturaṣ trimis de Zȃna Primăvară.

Trecerea la următoarea etapă seealizează printr-


o tranziţie:
7.Asigurarea
retenţiei şi a “Trenuletul primaverii”
transferulu “Hai frumoase floricele
Fuga,fuga alergati
Explicatia
Frontal
In vagoane v-asezati

Spre masute va-ndreptati Conversatia

Si bine voi sa lucrati”

Li se aminteste copiilor de scrisoarea primita


de la Zana Primavara, in care-i ruga sa
realizeze si copacul primaverii

flori din hârtie


DOS: „Copacul inflorit”- lipire.
lipici
Intuirea materialelor: siluete copacii
Exercițiul
Explicatia din carton
Se intuiesc materialele puse la dispoziție pe
măsuțe.

Explicarea și demonstrarea:

Copii vor trebui sa lipeasca flori din hârtie pe Individual


siluete de copacii din carton
12
Exerciţii pentru încălzirea musculaturii Execută mișcările
de încălzire a
I. batem palmele; mâinilor.

II. cântăm la pian. Conversația


Explicatia
Fixarea tehnicii de lucru

Educatoarea va fixa cu ajutorul unui copil


tehnica de lucru. Observarea
Frontal comportamentului
Realizarea lucrării de către copii verbal şi nonverbal
Pe parcursul lucrului, educatoarea îi va al copiilor
supraveghea pe copii și îi va îndruma pe cei
care îi cer ajutor. După ce confecționează
copacii,copii le așează in macheta clasei.

8.Evaluarea Se realizeaza prin jocul de miscare “Zboară la Conversaţia


performanţelor floare”.
Explicarea jocului: Explicatia
Echipele rămân cele care au fost si la centre si
la DOS, exact așa cum arată și ecusoanele din Masti cu Pe grupuri
pieptul copiilor. Un copil numit de educatoare fluturi, Individual Respectă regulile
vine și alege o floare din coșul primit de la buburuze, jocului
Zâna Primăvară și o va ține în mână. Ceilalți albinute, flori
copiii vor primi câte o mască reprezentând
fluturi, albine și buburuze, conform
ecusoanelor din piept. Aceștia vor imita zborul
în spațiul de joacă. Când voi da semnalul, cu
ajutorul fluierului „Fluturașii zboară la floare”,
cei care au măști de fluturi vor zbura la floare.
13
La fel se procedeaza și cu albinuțele și cu
buburuzele. Copiii trebuie să fie foarte atenți la
semnalul meu și șă fie atenți ce măști poartă.
Dacă unii dintre ei se încurcă ies afară din joc.

Jocul continuă până când într-o echipă rămân


cei mai mulți copii.
9.Încheierea Fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversatia Frontal Observarea
activităţii modului în care ei au lucrat şi s-au comportat Recompense comportamentului
pe parcursul întregii zile,se fac aprecieri verbal şi nonverbal
verbale finale cu privire la întreaga activitate a
al copiilor
zilei și se împart recompense.

14
SCRISOAREA

Dragi mei , am aflat, ce copii buni învaţă în grădiniţa voastră.

M-am gândit să vă propun un joc care se numeşte „Ne jucăm matematică-nvatam”.

V-am pregătit nişte sarcini- surpriză foarte frumoase. Fiecare plic cuprinde o sarcină.

Doamna educatoare va deschide următorul plic doar dacă rezolvaţi corect sarcinina .

Câştigătorii vor avea parte de recompense-surpriză.

Zana Primavara ”.

15
16

S-ar putea să vă placă și