Sunteți pe pagina 1din 14

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


„ PEISAGIST“ DIN CADRUL
S.C. KEY GARDEN SRL

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea consta in asigurarea si intretinerea curateniei exterioare cat si partcipa efectiv la


lucrari de, intretinere spatii verzi in cadrul societatii KEY GARDEN SRL.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

echipamente de lucru: saci de plastic, lopata, europubela, mătura, grebla. roaba, coşuri de nuiele,
peria de sârmă;

mobilier urban: bănci, mese, ghivece stradale, locuri de joacă, spaţii pentru afişaj;

-echipamente de protecţie: mănuşi, vesta refloctorizantă, costum salopeta cu dungi


reflectorizante, costum vătuit, tricou, şapcă, cizme de apă/noroi, mască de protecţie

(antipraf), pelerina impermeabilă.

SARCINA DE MUNCǍ

 - Proiecteaza, oferteaza, implementeaza in teren lucrari de amenajari peisagistice


 - Supravegheaza si coordoneaza pe teren echipa de executie in amenajari peisagistice si
intretinere de spatii verzi;
 - Tine relatia cu beneficiarii, realizeaza vizite in teren;
 - Responsabilitati conexe: situatii de lucrari, rapoarte, facturi, urmarirea platilor, stabilirea
prioritatilor;
 - Mentine relatia cu furnizorii de produse specifice si cu clientii (comunicare, solicitare
oferte, consultanta catre clienti, etc)
 Alte sarcini ce decurg din fisa postului

MEDIUL DE MUNCǍ

Activitatea se desfasoara pe strazile orasului, in parcuri si/sau alte spatii verzi.


2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

 Factori de risc mecanic


- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ
(deplasarea la/de la locul de munca);
- Lovire de catre mijloacele de transport in timpul incarcarii acestor
mijloace atat mecanizat cat si manual;
- Suprafete sau contururi periculoase, intepatoare sau taioase;
- Loviri, striviri in timpul manipularii tomberoanelor, sau a altor mase
voluminoase;
 Factori de risc electric
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize, stechere defecte,
conductori neizolati sau cu izolatia imbatranita si /sau umeda, cabluri
dezizolate, aparatură necarcasată etc);
 Factori de risc chimic
- Utilizarea substantelor toxice – coloranti pentru var, vopseluri,
diluanti, etc ;
 Factori de risc biologic
- Culturi sau preparate cu microoganisme – bacterii sau virusuri;
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ
 Factori de risc fizic
- Animale periculoase aflate in libertate cu un comportament agresiv fata
de persoana expusa (muscaturi de caini comuniatri, etc)
- Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol,
alunecări, surpări, prăbuşiri de terensaucopaci, etc).
- Pulberi datorate maturatului manual. ( particule de praf etc );
- Temperatura ridicata sau scazuta in timpul efectuarii curateniei pe timp
de vara sau iarna;
 Factori de risc biologic
- Contaminare accidental aerogena cu agenti microbieni(aerosoli
infectiosi – bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme
în suspensie în aer);
- Contaminare directa in timpul transportului gunoiului la pubele (gunoi
ce poate fi contaminat accidental cu produse biologice (sange, urina,
materii fecale);
- Afectiuni ale respiratiei cat si a pielii datorate lucrului cu substante
toxice (substante folosite pentru dezinfectie cat si substante folosite la
zugraveli, vopsit, etc)
- Microorganisme in suspensie in aer: bacteria sau virusuri.
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ
 Sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului
- Suprasolicitare fizică (osteo-musculo-articulara)
- Pozitii vicioase de lucru cu solicitarea coloanei vertebrale,
membrelor superioare si inferioare;
- Solicitarefizica – efortdinamic;
- Efort dinamic la manipularea manuală a sarcinilor
- Suprasolicitare psihicǎ
- Agresiuni verbale si fizice din partea cetatenilor ;
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
 Acţiuni greşite
- Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare;
- Cădere la inaltime prin pasire in gol sau alunecare de pe platformele de
incarcare (utilaje, etc)
 Omisiuni
- Igiena precara sau necorespunzatoare, atat in timpul programului cat si
la terminarea acestuia –preluare boli infectioase .
- Neutilizarea echipamentului individual de protectie;
 Comportament socio–profesional
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice – violenta din partea asistatilor,
deficienţe în sistemul de comunicare)
- Nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la serviciu
obosit sau in stare de ebrietate, consumul de alcool in timpul
programului;
UNITATEA: KEY GARDEN SRL NUMǍR PERSOANE EXPUSE:......

DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL/POSTUL DE MUNCǍ:
PEISAGIST
ECHIPA DE EVALUARE:
Evaluator de risc-Ing TURCU DORIN

CONSE- CLASA CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢIA
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBABI L DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE LITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE 1. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ
PRODUCŢIE (deplasarea la/de la locul de munca); DECES 7 1 3

2. Lovire de catre mijloacele de transport in timpul in timpul incarcarii


ITM 3-45
acestor mijloace atat mecanizat cat si manual. 2 4 2
FACTORI DE zile
RISC
3. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase ITM < 3
MECANIC 1 5 1
zile
4.Loviri, striviri in timpul manipularii tomberoanelor, sau altor mase
voluminoase; ITM 3-45
2 3 2
zile
FACTORI DE 5. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (conductori neizolati
RISC sau cu izolatia imbatranita si/sau umeda, prize defecte, cabluri
DECES 7 1 3
ELECTRIC dezizolate, aparatură necarcasată etc);

FACTORI DE
RISC CHIMIC 6.Utilizarea substantelor toxice – coloranti pentru var, vopseluri, ITM 3-45
2 5 3
diluanti, etc ; zile
FACTORI DE 7.Culturi saupreparate cu microorganisme – bacteriisauvirusuri ITM 45- 3 3 3
RISC 180 zile
BIOLOGIC
8. Animale periculoase aflate in libertate cu un comportament agresiv ITM 3-45
2 4 2
fata de persoana expusa (muscaturi de caini comunitari, etc) zile
9. Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol,
FACTORI DE alunecări, surpări, prăbuşiri de terensaucopaci, etc); DECES 7 1 3
RISC
FIZIC 10.Pulberi datorate maturatului manual. ( particule de praf etc ); ITM 45-
3 5 4
180 zile
11. Temperatura ridicata sau scazuta in timpul efectuarii curateniei pe ITM 3-45
timp de vara sau iarna; 2 4 2
zile
12. Contaminareaccidentalaaerogena cu agentimicrobieni(aerosoli
infectiosi – bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – ITM 45-
3 5 4
MEDIUL DE microorganisme în suspensie în aer) 180 zile
MUNCǍ
13.Contaminare directa in timpul manipularii gunoiului la pubela
(gunoi ce poate fi contaminat accidental cu produse biologice (sange,
ITM 45-
urina, materii fecale); 3 5 4
FACTORI DE 180 zile
RISC
BIOLOGIC 14.Afectiuni ale respiratiei cat si a pielii datorate lucrului cu substante
toxice (substante folosite pentru dezinfectie cat si substante folosite la ITM 45-
3 5 4
zugraveli, vopsit, etc) 180 zile

15.Microorganisme in suspensie in aer: bacteria sau virusuri. ITM 45-


3 3 3
180 zile

SARCINA DE SUPRASOLI- 16. Pozitii vicioase de lucru solicitarea cu coloanei vertebrale,


ITM 45-
MUNCǍ CITARE membrelorsuperioare si inferioare; 3 5 4
180 zile
FIZICǍ
17. Solicitare fizica - efort dinamic ;
ITM 3-45
2 5 3
zile
18.Efort dinamic la manipularea manuală a sarcinilor ITM 45- 3 3 3
180 zile
SUPRASOLI- 19. Agresiuni verbale si fizice din partea cetatenilor;
CITARE ITM 3-45
2 5 3
PSIHICǍ zile

20. Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau ITM 45-
3 3 3
dezechilibrare; 180 zile
ACŢIUNI 21. Cădere la inaltime prin pasire in gol sau alunecare de pe patformele
de incarcare (utilaje etc) ITM 45-
GREŞITE 3 5 4
180 zile

22.Igiena precara sau necorespunzatoare, atat in timpul programului cat ITM 45-
3 3 3
si la terminareaacestuia –preluare boli infectioase . 180 zile
EXECUTANT 23.Neutilizarea echipamentului individual de protectie; ITM 45-
3 3 3
180 zile
24. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii,
COMPORTA- stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice – violenta din partea ITM 45-
asistatilor, deficienţe în sistemul de comunicare) 3 1 2
MENT SOCIO 180 zile
PROFESIO-
NAL 25. Nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la
ITM 3-45
serviciu obosit sau in stare de ebrietate, consumul de alcool in 2 4 2
zile
timpul programului

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:


25
∑ riRi 6 ( 4 ×4 )+18 (3 ×3 )+ 6 ( 2×2 )+1 ( 1×1 ) 253
Nrg 17 = i =1
25
= = = 2,8
6 × 4 +18 ×3 +6 ×2 +1×1 91
∑ ri
i=1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC


INGRIJITOR SPATII VERZI
Nivel de risc global : 2,8

4
NIVELURI PARTIALE DE RISC .

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25
FACTORI DE RISC
LEGENDǍ

F1Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ (deplasarea la/de la locul
de munca);
F2. Lovire de catre mijloacele de transport in timpul in timpul incarcarii acestor mijloace atat
mecanizat cat si manual.
F3. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase
F4.Loviri, striviri in timpul manipularii tomberoanelor, sau altor mase voluminoase;
F5. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (conductori neizolati sau cu izolatia
imbatranita si/sau umeda,
prize defecte, cabluri dezizolate, aparatură necarcasată etc);
F6.Utilizarea substantelor toxice – coloranti pentru var, vopseluri, diluanti, etc ;
F7.Culturi saupreparate cu microorganisme– bacterii sau virusuri
F8. Animale periculoase aflate in libertate cu un comportament agresiv fata de persoana
expusa (muscaturi de caini comunitari, etc)
F9. Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări,
prăbuşiri de terensaucopaci, etc);
F10.Pulberi datorate maturatului manual. ( particule de praf etc );
F11. Temperatura ridicata sau scazuta in timpul efectuarii curateniei pe timp de vara sau
iarna;
F12. Contaminareaccidentalaaerogena cu agentimicrobieni(aerosoli infectiosi – bacterii,
virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme în suspensie în aer)
F13.Contaminare directa in timpulmanipulariigunoiului la pubela (gunoicepoate fi
contaminat
accidental cu produsebiologice (sange, urina, materiifecale);
F14.Afectiuni ale respiratiei cat si a pielii datorate lucrului cu substante toxice (substante
folosite pentru dezinfectie cat si substante folosite la zugraveli, vopsit, etc)
F15.Microorganisme in suspensie in aer: bacteria sau virusuri.
F16. Pozitii vicioase de lucru solicitarea cu coloanei vertebrale, membrelorsuperioare si
inferioare;
F17. Solicitare fizica - efort dinamic ;
F18.Efort dinamic la manipulareamanuală a sarcinilor
F19. Agresiuni verbale si fizice din partea cetatenilor;
F20. Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare;
F21. Cădere la inaltime prin pasire in gol sau alunecare de pe patformele de incarcare (utilaje
etc)
F22.Igienaprecarasaunecorespunzatoare, atat in timpulprogramului cat si la
terminareaacestuia –preluareboliinfectioase .
F23.Neutilizarea echipamentului individual de protectie;
F24. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii, stări tensionate,
agresiuni verbalesau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare)
F25. Nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la serviciu obosit sau in
stare de ebrietate, consumul de alcool in timpul programului
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE
MǍSURI PROPUSE
NIVEL DE
Nr.crt. FACTOR DE RISC
RISC
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
- Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii conform
F10. Pulberi datorate maturatului tematicii periodice
1. manual (particule praf, etc) 3 - Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind
folosirea EIP

F11. Temperatura ridicata sau scazuta - Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii
muncii conform tematicii periodice
in timpul efectuarii curateniei in curte
2. 4 - Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind
pe timp de vara sau iarna; folosirea EIP
- Respectarea pauzeleor de odihna in timpul lucrului;
3. - Conceperea proceselor de munca si a masurilor de control tehnic pentru a
evita sau reduce la minim raspandirea agentilor biologici
F12. Contaminareaccidentalaaerogena
- Instruirea periodica a personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii
cu agentimicrobieni(aerosoli infectiosi
- Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind
– bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti 4
folosirea EIP
etc. – microorganisme în suspensie în
- Spălarea mâinilor şi dezinfecţia zilnică;
aer)
- Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor.

F13.Contaminare directa in - Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii conform


timpultransportuluigunoiului de pe tematicii periodice
sector la pubela (gunoicepoate fi - Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind
4. contaminat accidental cu 4 folosirea EIP
produsebiologice (sange, urina, - Spălarea mâinilor şi dezinfecţia zilnica ;
materiifecale); - Supravegherea starii de sanatate;

5. F14.Afectiuni ale respiratiei cat si a 4 - Instruirea periodica a personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii
pielii datorate lucrului cu substante - Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind folosirea EIP
toxice (substante folosite pentru - Supravegherea starii de sanatate;
dezinfectie cat si substante folosite la
zugraveli, vopsit, etc)

- Respectarea regimului de lucru şi al pauzelor cu aşezarea lucrătorilor pe


perioade scurte de timp .
F16. Pozitii vicioase de lucru solicitarea
- Control medical periodic.
cu coloanei vertebrale,
6. 4 - Selectarea personalului.
membrelorsuperioare si inferioare;
- Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi
mişcările foarte ample ale braţelor, trebuie luate măsuri de organizare
corespunzătoare a fluxului tehnologic.
- Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii conform
tematicii periodice
F21. Cădere la inaltime prin pasire in - Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind folosirea EIP
gol sau alunecare de pe platformele de - Pastrarea in permanenta a suprafetelor podelei in stare uscata si curata,
7. 4
incarcare (utilaje, eyc) - Lucrătorii care folosesc scările trebuie să poarte încălţăminte corespunzătoare
pentru evitarea alunecării.
- Se interzice executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorie, stergere
geamuri,stând sau circulând pe dulapi izolaţi sau pe scări atârnate.
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 2,8 încadrându-se în categoria riscurilor mici spre
medii ( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 25 de factori de risc, dintre care: 18 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 7 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ
(fig.nr.2)situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de
eliminare sau diminuare a efectelor lui.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor generati de executant cu o pondere de 27,36%, factorii generati de
mediu de munca au o pondere de 27,36 %; mijloacele de productie cu o pondere de 25,26 %,
iar sarcina de muncă are o pondere de 20%.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ
INGRIJITOR SPATII VERZI
Nivel de risc global : 2,8
INTOCMIT APROBAT
EVALUATOR DE RISC SSM ADMINISTRATOR
ING.TURCU DORIN FATI LAURA GEANINA IOANA

Nr.
Data Pag. rev. Obiectul reviziei
ed./rev.
1/0 01.09.2019 Emitere iniţială