Sunteți pe pagina 1din 2

Aciditate liberă

STANDARD DE STAT STAS 145-67


SEMINŢE PENTRU CONSUM Înlocuieşte 145-57
INSTITUTUL ROMÂN DE
STANDARDIZARE Determinarea acidităţii libere
Clasificarea alfanumerică
N 71

Prezentul standard se referă la metodele de determinare a acidităţii libere din uleiurile vegetale ,
grăsimile, uleiurile vegetale solidificate prin hidrogenare şi acizii graşi de rafinare.
Aciditatea liberă poate fi de două feluri:
- aciditate organică exprimată în % acid oleic;
- aciditate minerală exprimată în % acid sulfuric.

Determinarea acidităţii organice prin titrare în prezenţă de indicatori

1. Principiul metodei:
Proba de analizat se neutralizează prin titrare cu sol. de NaOH 0,1n sau KOH 0,5 n în prezenţă
de fenolftaleină (uleiuri deschise) sau albastru de alcalii 6 B (uleiuri colorate) ca indicator.
2. Reactivi:
- solvent amestec de alcool etilic şi eter etilic, 1+2 neutralizat faţă de fenolftaleină
- NaOH sau KOH , soluţie apoasă 0,1 n sau 0,5 n (în funcţie de aciditatea uleiului)
- fenolftaleină soluţie alcoolică 1% sau albastru de alcalii 6B soluţie alcoolică 0,2%
3. Pregătirea probei:
Probele de uleiuri lichide la temperatura camerei, omogene limpezi, se analizează ca atare.
Probele de uleiuri lichide la temperatura camerei, cu ceruri sau gliceride insolubilizate, se
încălzesc la 60oC, se omogenizează şi se filtrează prin hârtie de filtru.
4. Modul de lucru:
Se cântăresc într-un pahar Erlenmeyer, cu precizie de 0,01 g , 2…50 g probă de analizat (în
funcţie de aciditatea probei).
Pentru uleiuri închise la culoare se lucrează cu cantităţi de 2-3 g probă.
Se adaugă 50-150 cm3 solvent şi se agită până la completa dizolvare a probei. Se adaugă 5-6
picături de indicator, folosind fenolftaleină pentru produsele deschise la culoare şi albastrul de alcalii
6B pentru cele puternic colorate.
Se titrează apoi cu soluţie de KOH sau NaOH până la punctul de virare (roz persistent 1 minut
pentru fenolftaleină, verzui în cazul albastrului de alcalii).
Rezultatele se pot exprima în acid oleic sau indice de aciditate:
282  V  n 28,2  V  n
% Acid oleic =  100 =
m  1000 m

în care:
V – volumul soluţiei de KOH sau NaOH folosit la titrare, cm3
n – normalitatea soluţie de NaOH sau KOH
m – masa probei luată în analiză, g
282 – masa moleculară a acidului oleic, g

56,11  V  n
Indice de aciditate = , mg KOH/g
m
Aciditate liberă
3
V – volumul soluţiei de KOH sau NaOH folosit la titrare, cm
n – normalitatea soluţie de NaOH sau KOH
m – masa probei luată în analiză, g
56,11 – cantitatea de KOH, în g, corespunzătoare la 1 cm3 KOH soluţie n.
5. Repetabilitate:
Diferenţa dintre două probe paralele trebuie să fie de maxim 0,05 mg KOH/g produs în cazul
uleiurilor şi grăsimilor brute şi maxim 0,03 mg KOH/g produs în cazul celor rafinate.