Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Prenume:
Clasa:
LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
I. 2,50 p.
Se dă textul:

Prin Rai copiii au dus-o foarte bine, Care să sâcâie baiatul și pe fată.
Cum ar fi dus-o orișicine, Totul era de glumă si de joacă
Jucându-se cu gâzele si iezii Și așteptai doar pomii să se coacă.
Care săreau pe mugurii livezii Dar ce-i veni-ntr-o zi lui Dumnezeu
Nici: „Culcă-te devreme!” Nici „Te Că se-arătă încins în curcubeu
Scoală!” Și dete-ntâile porunci
Nu era cine ține socoteală Anume ce-i iertat si nu e să mănânci.
Că întârzii, Adame, de la școală, -„Din pomul acesta, Evo si Adame,
Ca lectia s-o spui fără greșeală, Să nu v-atingeti nicidecum de poame.
Că, Eva, încă nici te-ai pieptănat De unde nu, cunoașteți ce v-așteaptă:
Și te găsește prânzul tot în pat. Pedeapsa mea cea crâncenă și dreaptă”
Nimic, nici tati, nici mame, nici dadace, – „Ai auzit?”
Nici profesoara, rea ca o răgace, – „Am auzit!”
Nici dascălul cu zgârci în beregată – „Ce fel,
Că se mânie Domnul, însusi el?”
– „Mi-e tare poftă, dragul meu, să gust
Tocmai din pomul ăla, plin de must.”
(Porunca – Tudor Arghezi)

Răspunde corect la următoarele întrebări:

1. Menționați două sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în text. 0,50 p.


2. Identificați un cuvânt format prin compunere. 0,50 p.
3. Identificați o figură de stil; comentați-o. 0,50 p.
4. Menționați două trăsături ale genului liric identificate în text; exemplificați. 0,50 p.
5. Menționați tema textului și două motive poetice. 0,50 p.
II. 2 p.

1. Scrieți două trăsături specifice cinematografiei. Dezvoltați una dintre ele. 1 p.


2. Imaginați-vă un joc care ar putea deveni secvență de film. Descrieți-l după modelul din clasă. 1 p.

III. 3 p.
Scrie un text de tip argumentativ, de 150 - 300 de cuvinte (15-30 de rânduri), despre faptă şi
consecinţă, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Ioan Slavici:
E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale. (Scrisori adresate unui om tânăr)
 În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
−    să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri; 0,80 puncte
−   să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în
discuţie, enunţarea si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;  1,60
puncte
−  să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de
ortografie si de punctuaţie) si limita de spaţiu indicată. 0,60 p.
Atenţie! Formulările de tipulSunt/nu sunt de acord cu afirmaţia.../Autorul are dreptate cândafirmă că.../Afirmaţia autorului este
corectă..., neînsoțite de enunțarea propriei opinii,nu se consideră ipoteză.

Se acordă 1.50 puncte pentru redactarea întregii lucrări.


Se acordă 1 (un) punct din oficiu.