Sunteți pe pagina 1din 71

PERCEPȚII PRIVIND EXAMENUL DE

BACALAUREAT 2012
Raport comparativ 2011 - 2012

9 IULIE 2012
Metodologie

Date 2012
Volumul eșantionului: 1.303 indivizi de 18 ani și peste
Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel national.
Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 2,8%
Interviurile s-au desfășurat prin metoda CATI
Perioada anchetei: 9 iulie 2012

Date 2011
Volumul eșantionului: 1.295 indivizi de 18 ani și peste
Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel national.
Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 2,7%
Interviurile s-au desfășurat prin metoda CATI
Perioada anchetei: 5 iulie 2011
Credeti că în România lucrurile merg într-o directie bună sau într-o
directie gresită?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Directia
este Directia este
gresită
gresită 70%
81%
Directia este
bună
25%

Directia
este bună Nu Nu stiu Nu Nu stiu
13% răspund 4% răspund 4%
2% 1%
Ati auzit de faptul că, în ultima perioadă, în liceele din tară elevii din
clasele terminale au sustinut examenul de bacalaureat?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Da Da
99% 98%

Nu Nu
1% 2%
Ati auzit de faptul că mai mult de jumătate din absolventii de liceu care au
sustinut examenul de bacalaureat nu au trecut?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Da Da
98% 98%

Nu Nu
2% 2%
Credeti că examenul de bacalaureat din anul acesta a fost organizat mai
bine sau mai prost decât în anii precedenti?

16%
Mult mai bine
10%

32%
Ceva mai bine
37%

14%
Ceva mai prost
17%
5 iulie 2011
9 iulie 2012
19%
Mult mai prost
18%

16%
Nu stiu
14%

3%
Nu răspund
4%
Credeti că examenul de Bacalaureat din anul acesta a fost organizat
mai bine sau mai prost decât în anii precedenti? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Mult mai bine 8,8% 9,5% 10,8% 9,6%

Ceva mai bine 32,6% 36,5% 43,5% 37,1%


Credeti că examenul
de Bacalaureat din
Ceva mai prost 12,4% 18,9% 12,1% 17,0%
anul acesta a fost
organizat mai bine
Mult mai prost 29,0% 18,2% 8,5% 18,2%
sau mai prost decât
în anii precedenti?
Nu stiu 16,1% 12,7% 16,6% 13,8%

Nu răspund 1,0% 4,2% 8,5% 4,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că examenul de Bacalaureat din anul acesta a fost organizat
mai bine sau mai prost decât în anii precedenti? * Regiunea

Regiunea
Total
Transilvania+ Sud+Bucuresti
Moldova
Banat +Dobrogea

Mult mai bine 8,3% 11,3% 7,7% 9,6%

Ceva mai bine 37,6% 33,4% 45,6% 37,1%


Credeti că examenul
de Bacalaureat din Ceva mai prost 18,1% 16,1% 16,9% 17,0%
anul acesta a fost
organizat mai bine
sau mai prost decât Mult mai prost 18,5% 18,9% 15,7% 18,2%
în anii precedenti?
Nu stiu 14,1% 14,7% 10,5% 13,8%

Nu răspund 3,4% 5,5% 3,6% 4,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că rezultatele de la Bacalaureatul din anul acesta corespund realității sau
nu corespund realității?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Corespund
Corespund realității
realității 83%
72%

Nu Nu
corespund corespund
Nu stiu realității Nu răspund Nu stiu realității
8% 20% 1% 4% 12%
Credeti că rezultatele de la Bacalureatul din anul acesta corespund
realitătii sau nu corespund realitătii? * Vârsta

Vârsta
Total
Peste 65 de
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani
ani

Corespund realitătii 77,3% 85,4% 84,2% 78,8% 82,8%

Credeti că rezultatele
de la Bacalureatul din Nu corespund realitătii 18,2% 9,9% 10,7% 15,8% 12,3%
anul acesta corespund
realitătii sau nu Nu stiu 4,5% 4,7% 3,1% 4,8% 4,1%
corespund realitătii?

Nu răspund 2,1% ,7% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că rezultatele de la Bacalureatul din anul acesta corespund
realitătii sau nu corespund realitătii? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Corespund realitătii 67,4% 83,4% 93,3% 82,8%

Credeti că rezultatele de
la Bacalureatul din anul Nu corespund realitătii 20,7% 12,2% 5,8% 12,3%
acesta corespund
realitătii sau nu Nu stiu 10,4% 3,6% ,9% 4,1%
corespund realitătii?

Nu răspund 1,6% ,8% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că rezultatele de la Bacalureatul din anul acesta corespund
realitătii sau nu corespund realitătii? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Corespund realitătii 87,3% 77,9% 82,8%

Credeti că rezultatele de
Nu corespund realitătii 8,1% 16,8% 12,3%
la Bacalureatul din anul
acesta corespund
realitătii sau nu
Nu stiu 3,3% 5,0% 4,1%
corespund realitătii?

Nu răspund 1,2% ,3% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că rezultatele de la Bacalureatul din anul acesta corespund
realitătii sau nu corespund realitătii? * Regiunea

Regiunea
Total
Transilvania+ Sud+Bucuresti+
Moldova
Banat Dobrogea

Corespund realitătii 79,5% 83,0% 88,7% 82,8%

Credeti că rezultatele de
Nu corespund realitătii 14,7% 11,8% 8,9% 12,3%
la Bacalureatul din anul
acesta corespund
realitătii sau nu
Nu stiu 5,0% 4,8% ,8% 4,1%
corespund realitătii?

Nu răspund ,8% ,5% 1,6% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că rezultatele obtinute de elevi reflectă nivelul real al
cunostintelor acumulate în timpul scolii?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Da Da
71% 78%

Nu Nu
24% 19%

Nu
răspund Nu stiu Nu stiu
1% 4% 3%
Credeti că rezultatele obtinute de elevi reflectă nivelul real al
cunostintelor acumulate în timpul scolii? * Vârsta

Vârsta
Total
Peste 65 de
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani
ani

Da 72,7% 82,2% 79,9% 68,5% 78,2%

Credeti că rezultatele
Nu 26,1% 15,6% 15,8% 25,3% 18,7%
obtinute de elevi reflectă
nivelul real al
cunostintelor acumulate
Nu stiu ,8% 2,2% 3,9% 5,5% 2,9%
în timpul scolii?

Nu răspund ,4% ,4% ,7% ,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că rezultatele obtinute de elevi reflectă nivelul real al
cunostintelor acumulate în timpul scolii? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Da 65,8% 78,5% 87,4% 78,2%

Credeti că rezultatele
Nu 25,9% 18,6% 12,6% 18,7%
obtinute de elevi reflectă
nivelul real al
cunostintelor acumulate
Nu stiu 7,3% 2,6% * 2,9%
în timpul scolii?

Nu răspund 1,0% ,2% * ,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Credeti că rezultatele obtinute de elevi reflectă nivelul real al
cunostintelor acumulate în timpul scolii? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Da 82,0% 74,1% 78,2%

Credeti că rezultatele
Nu 16,3% 21,2% 18,7%
obtinute de elevi reflectă
nivelul real al
cunostintelor acumulate
Nu stiu 1,5% 4,3% 2,9%
în timpul scolii?

Nu răspund ,1% ,4% ,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%


În ce măsură credeti dumneavoastră că s-a fraudat la acest examen de
bacalaureat?

8%
În foarte mare măsură
3%

14%
În mare măsură
11%

38%
În mică măsură
35%
5 iulie 2011
9 iulie 2012
31%
În foarte mică măsură
46%

9%
Nu stiu
3%

1%
Nu răspund
1%
În ce măsură credeti dumneavoastră că s-a fraudat la acest examen de
Bacalaureat? * Vârsta

Vârsta
* Total
Peste 65 de
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani
ani

În foarte mare măsură 2,7% 3,8% 3,5% 3,4% 3,4%

În mare măsură 20,1% 7,5% 9,7% 11,0% 11,0%


În ce măsură credeti
dumneavoastră că s-a În mică măsură 43,2% 30,8% 34,7% 34,2% 34,9%
fraudat la acest
examen de În foarte mică măsură 31,4% 54,3% 48,0% 39,7% 46,3%
Bacalaureat?
Nu stiu 2,3% 3,4% 2,3% 8,9% 3,3%

Nu răspund ,4% ,2% 1,8% 2,7% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


În ce măsură credeti dumneavoastră că s-a fraudat la acest examen de
Bacalaureat? * Scolaritate

Scolaritate
* Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
În foarte mare măsură 3,1% 4,2% ,4% 3,4%

În mare măsură 20,2% 10,7% 4,0% 11,0%

În ce măsură credeti
În mică măsură 32,6% 36,0% 31,8% 34,9%
dumneavoastră că s-a
fraudat la acest examen
În foarte mică măsură 35,8% 45,1% 61,0% 46,3%
de Bacalaureat?

Nu stiu 8,3% 2,6% 2,2% 3,3%

Nu răspund * 1,4% ,4% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


În ce măsură credeti dumneavoastră că s-a fraudat la acest examen de
Bacalaureat? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
* Total
Urban Rural

În foarte mare măsură 2,5% 4,4% 3,4%

În mare măsură 7,3% 14,9% 11,0%


În ce măsură credeti
dumneavoastră că s-a În mică măsură 32,2% 37,7% 34,9%
fraudat la acest
examen de În foarte mică măsură 53,2% 39,0% 46,3%
Bacalaureat?
Nu stiu 3,3% 3,4% 3,3%

Nu răspund 1,5% ,6% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%


Cum credeti că s-a fraudat la Bacalaureat în acest an în comparatie cu
anii precedenti?

19%
Mai mult
12%

13%
La fel
12%

60% 5 iulie 2011


Mai putin
71% 9 iulie 2012

8%
Nu stiu
4%

1%
Nu răspund
1%
Cum credeti că s-a fraudat la Bacalaureat în acest an în comparatie cu
anii precedenti? * Vârsta

Vârsta
* Total
Peste 65
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani
de ani

Mai mult 17,4% 8,3% 11,1% 13,7% 11,5%

La fel 18,2% 11,9% 11,7% 6,8% 12,5%


Cum credeti că s-a fraudat
la Bacalaureat în acest an
Mai putin 63,3% 74,7% 73,3% 66,4% 71,2%
în comparatie cu anii
precedenti?
Nu stiu ,8% 4,7% 3,5% 8,2% 3,9%

Nu răspund ,4% ,4% ,4% 4,8% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Cum credeti că s-a fraudat la Bacalaureat în acest an în comparatie cu
anii precedenti? * Scolaritate

Scolaritate
* Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Mai mult 17,1% 12,1% 4,5% 11,5%

La fel 20,2% 11,3% 10,8% 12,5%


Cum credeti că s-a
fraudat la Bacalaureat în
Mai putin 59,1% 71,6% 79,8% 71,2%
acest an în comparatie
cu anii precedenti?
Nu stiu 3,6% 4,1% 3,6% 3,9%

Nu răspund * ,9% 1,3% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Cum credeti că s-a fraudat la Bacalaureat în acest an în comparatie cu
anii precedenti? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
* Total
Urban Rural

Mai mult 6,8% 16,6% 11,5%

Cum credeti că s-a La fel 11,9% 13,1% 12,5%


fraudat la
Bacalaureat în
Mai putin 76,0% 66,1% 71,2%
acest an în
comparatie cu anii
precedenti? Nu stiu 4,7% 3,1% 3,9%

Nu răspund ,7% 1,0% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%


Cum ati aprecia starea învătământului românesc, în momentul de fată?

4%
Foarte bună
3%

26%
Bună
34%

40%
Proastă
37%
5 iulie 2011
9 iulie 2012
26%
Foarte proastă
25%

3%
Nu stiu
1%

1%
Nu răspund
1%
Cum ati aprecia starea învătământului românesc, în momentul de
fată? * Gender

Gender
Total
Masculin Feminin

Foarte bună 1,8% 3,7% 2,8%

Bună 32,1% 35,1% 33,6%

Cum ati aprecia


Proastă 37,4% 36,6% 37,0%
starea învătământului
românesc, în
Foarte proastă 28,2% 22,3% 25,2%
momentul de fată?

Nu stiu ,3% 1,0% ,6%

Nu răspund ,3% 1,2% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%


Cum ati aprecia starea învătământului românesc, în momentul de
fată? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Foarte bună 4,1% 3,1% * 2,8%

Bună 47,2% 33,5% 22,4% 33,6%

Cum ati aprecia starea Proastă 28,5% 36,0% 48,9% 37,0%


învătământului
românesc, în
momentul de fată? Foarte proastă 16,6% 26,2% 27,8% 25,2%

Nu stiu 2,1% ,5% * ,6%

Nu răspund 1,6% ,6% ,9% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Cum ati aprecia starea învătământului românesc, în momentul de
fată? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Foarte bună 3,0% 2,5% 2,8%

Bună 27,6% 40,1% 33,6%

Cum ati aprecia starea Proastă 40,5% 33,3% 37,0%


învătământului românesc,
în momentul de fată? Foarte proastă 27,3% 22,8% 25,2%

Nu stiu ,6% ,7% ,6%

Nu răspund 1,0% ,6% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%


Cum ati aprecia starea învătământului românesc, în momentul de
fată? * Regiunea

Regiunea
Total
Transilvania+ Sud+Bucuresti+
Moldova
Banat Dobrogea
Foarte bună 3,2% 2,8% 2,0% 2,8%

Bună 36,4% 28,8% 40,7% 33,6%

Cum ati aprecia


Proastă 38,6% 37,0% 33,9% 37,0%
starea învătământului
românesc, în
Foarte proastă 19,9% 29,9% 23,4% 25,2%
momentul de fată?

Nu stiu ,6% ,9% * ,6%

Nu răspund 1,4% ,6% * ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Dumneavoastră aveti pe cineva în familie care să fi sustinut examenul de
bacalaureat anul acesta?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Nu Nu
83% 84%

Da Da
17% 16%
Persoana din familie care a sustinut examenul de bacalaureat anul acesta
a promovat?

Întrebare filtrată
54%
Da, era o singură persoană
45%

8%
Da, mai multe persoane
6%

2% 5 iulie 2011
Unele da, altele nu
7% 9 iulie 2012

34%
Nu
38%

1%
Nu răspund
4%
Persoana din familie care a sustinut examenul de Bacalaureat anul
acesta a promovat? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii elementare Studii medii Studii superioare

Da, era o singură


53.3% 36.7% 82.6% 45.0%
persoană

Da, mai multe persoane 4.4% 6.7% 8.7% 6.4%


Persoana din familie care
a sustinut examenul de
Unele da, altele nu 8.9% 8.0% 7.3%
Bacalaureat anul acesta a
promovat?
Nu 31.1% 44.0% 8.7% 37.6%

Nu răspund 2.2% 4.7% 3.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Persoana din familie care a sustinut examenul de Bacalaureat anul
acesta a promovat? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Da, era o singură


53.6% 38.0% 45.0%
persoană

Da, mai multe persoane 4.1% 8.3% 6.4%


Persoana din familie care
a sustinut examenul de
Unele da, altele nu 9.3% 5.8% 7.3%
Bacalaureat anul acesta a
promovat?
Nu 32.0% 42.1% 37.6%

Nu răspund 1.0% 5.8% 3.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Persoana din familie care a sustinut examenul de Bacalaureat anul
acesta a promovat? * Regiunea

Regiunea
Total
Sud+Bucuresti+
Transilvania+Banat Moldova
Dobrogea

Da, era o singură


48.1% 41.9% 45.7% 45.0%
persoană

Da, mai multe persoane 1.3% 8.6% 10.9% 6.4%


Persoana din familie
care a sustinut
examenul de Unele da, altele nu 2.5% 8.6% 13.0% 7.3%
Bacalaureat anul acesta
a promovat?
Nu 43.0% 39.8% 23.9% 37.6%

Nu răspund 5.1% 1.1% 6.5% 3.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Ati auzit despre utilizarea camerelor video de supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de bacalaureat?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Da Da
93% 97%

Nu
7%
Nu
3%
Ati auzit despre utilizarea camerelor video de supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de bacalaureat? * Vârsta

Vârsta

Total

18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani Peste 65 de ani

Ati auzit despre utilizarea Da 95.1% 99.2% 98.2% 91.8% 97.3%


camerelor video de
supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de
bacalaureat? Nu 4.9% .8% 1.8% 8.2% 2.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Ati auzit despre utilizarea camerelor video de supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de bacalaureat? * Scolaritate

Scolaritate

Total

Studii elementare Studii medii Studii superioare

Ati auzit despre utilizarea Da 91.7% 98.1% 98.7% 97.3%


camerelor video de
supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de
bacalaureat? Nu 8.3% 1.9% 1.3% 2.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Ati auzit despre utilizarea camerelor video de supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de bacalaureat? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă

Total

Urban Rural

Ati auzit despre utilizarea Da 97.9% 96.6% 97.3%


camerelor video de supraveghere
în timpul desfăsurării probelor de
bacalaureat? Nu 2.1% 3.4% 2.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Ce părere aveti despre utilizarea camerelor video de supraveghere în
timpul desfăsurării probelor de la bacalaureat?

35%
Foarte bună
47%

42%
Bună
34%

11%
Proastă
10%
5 iulie 2011
9 iulie 2012
10%
Foarte proastă
9%

1%
Nu stiu
0,1%

1%
Nu răspund
0,1%
Ce părere aveti despre utilizarea camerelor video de supraveghere în
timpul desfăsurării probelor de la bacalaureat? * Gender

Gender
Total
Masculin Feminin

Foarte bună 53.4% 40.4% 46.7%

Bună 28.3% 40.1% 34.4%


Ce părere aveti despre
utilizarea camerelor video Proastă 8.5% 10.8% 9.7%
de supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de la Foarte proastă 9.8% 8.2% 9.0%
bacalaureat?
Nu stiu .3% .1%

Nu răspund .3% .1%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Ce părere aveti despre utilizarea camerelor video de supraveghere în
timpul desfăsurării probelor de la bacalaureat? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii elementare Studii medii Studii superioare

Foarte bună 45.6% 45.3% 53.8% 46.7%

Bună 33.2% 34.5% 34.5% 34.4%


Ce părere aveti despre
utilizarea camerelor video Proastă 12.4% 9.5% 8.1% 9.7%
de supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de la Foarte proastă 8.8% 10.3% 3.1% 9.0%
bacalaureat?
Nu stiu .1% .4% .1%

Nu răspund .2% .1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Ce părere aveti despre utilizarea camerelor video de supraveghere în
timpul desfăsurării probelor de la bacalaureat? * Regiunea

Regiunea
Total
Sud+Bucuresti+
Transilvania+Banat Moldova
Dobrogea

Foarte bună 40.0% 52.8% 44.4% 46.7%

Bună 37.8% 30.2% 38.3% 34.4%


Ce părere aveti despre
utilizarea camerelor video Proastă 12.9% 7.7% 8.5% 9.7%
de supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de la Foarte proastă 8.9% 9.0% 8.9% 9.0%
bacalaureat?
Nu stiu .4% .1%

Nu răspund .3% .1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că utilizarea camerelor video pentru supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de bacalaureat a avut un rol în obtinerea unor
rezultate slabe de către elevi?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Da
Da
70%
66%

Nu Nu
28% 33%

Nu stiu Nu stiu
2% 1%
Credeti că utilizarea camerelor video pentru supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de bacalaureat a avut un rol în obtinerea unor
rezultate slabe de către elevi? * Vârsta

Vârsta
Total
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani Peste 65 de ani

Da 75.4% 65.6% 63.7% 54.8% 65.6%

Credeti că utilizarea
camerelor video pentru Nu 24.2% 34.0% 35.3% 42.5% 33.5%
supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de
bacalaureat a avut un rol în
obtinerea unor rezultate Nu stiu .4% .6% 2.7% .6%
slabe de către elevi?

Nu răspund .4% .4% .2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că utilizarea camerelor video pentru supraveghere în timpul
desfăsurării probelor de bacalaureat a avut un rol în obtinerea unor
rezultate slabe de către elevi? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii elementare Studii medii Studii superioare

Da 77.2% 65.6% 56.1% 65.6%


Credeti că utilizarea
camerelor video pentru
supraveghere în timpul Nu 20.2% 33.7% 43.9% 33.5%
desfăsurării probelor de
bacalaureat a avut un rol în Nu stiu 2.6% .4% .6%
obtinerea unor rezultate
slabe de către elevi?
Nu răspund .3% .2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că rezultatele obtinute în acest an la bacalaureat vor servi la
responsabilizarea elevilor care vor sustine examenul în anii viitori sau îi
vor descuraja?

64%
Îi vor responsabiliza
60%

30%
Îi vor descuraja
35%
5 iulie 2011
9 iulie 2012
4%
Nu stiu
3%

2%
Nu răspund
2%
Credeti că rezultatele obtinute în acest an la bacalaureat vor servi la
responsabilizarea elevilor care vor sustine examenul în anii viitori sau
îi vor descuraja? * Vârsta

Vârsta
Total
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani Peste 65 de ani

Îi vor responsabiliza 53.0% 60.9% 63.7% 58.9% 60.2%


Credeti că rezultatele
obtinute în acest an la
bacalaureat vor servi la Îi vor descuraja 45.1% 33.0% 32.6% 34.2% 35.3%
responsabilizarea elevilor
care vor sustine Nu stiu .4% 4.7% 1.8% 4.8% 2.9%
examenul în anii viitori
sau îi vor descuraja?
Nu răspund 1.5% 1.4% 1.8% 2.1% 1.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că rezultatele obtinute în acest an la bacalaureat vor servi la
responsabilizarea elevilor care vor sustine examenul în anii viitori sau
îi vor descuraja? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii elementare Studii medii Studii superioare

Îi vor responsabiliza 50.8% 57.8% 78.9% 60.2%


Credeti că rezultatele obtinute
în acest an la bacalaureat vor Îi vor descuraja 44.0% 38.4% 13.9% 35.3%
servi la responsabilizarea
elevilor care vor sustine
examenul în anii viitori sau îi Nu stiu 5.2% 2.2% 4.0% 2.9%
vor descuraja?
Nu răspund 1.6% 3.1% 1.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că rezultatele obtinute în acest an la bacalaureat vor servi la
responsabilizarea elevilor care vor sustine examenul în anii viitori sau
îi vor descuraja? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Îi vor responsabiliza 63.4% 56.7% 60.2%


Credeti că rezultatele obtinute
în acest an la bacalaureat vor Îi vor descuraja 30.9% 39.9% 35.3%
servi la responsabilizarea
elevilor care vor sustine
examenul în anii viitori sau îi Nu stiu 3.5% 2.4% 2.9%
vor descuraja?
Nu răspund 2.2% 1.0% 1.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că rezultatele obtinute în acest an la bacalaureat vor servi la
responsabilizarea elevilor care vor sustine examenul în anii viitori sau
îi vor descuraja? * Regiunea

Regiunea
Total
Sud+Bucuresti+
Transilvania+Banat Moldova
Dobrogea

Îi vor responsabiliza 53.5% 65.3% 60.1% 60.2%


Credeti că rezultatele obtinute
în acest an la bacalaureat vor Îi vor descuraja 42.5% 29.8% 35.1% 35.3%
servi la responsabilizarea
elevilor care vor sustine
examenul în anii viitori sau îi Nu stiu 2.2% 2.9% 4.4% 2.9%
vor descuraja?
Nu răspund 1.8% 2.0% .4% 1.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că inspectoratele judetene si directiunile scolilor cu rezultate
proaste la acest bacalaureat ar trebui sanctionate?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Nu Da
49% 51%
Da
43%
Nu
46%

Nu Nu
răspund Nu stiu răspund Nu stiu
1% 7% 1% 2%
Credeti că inspectoratele judetene si directiunile scolilor cu rezultate
proaste la acest bacalureat ar trebui sanctionate? * Gender

Gender
Total
Masculin Feminin

Da 56.7% 46.5% 51.5%

Credeti că inspectoratele judetene si Nu 42.4% 49.8% 46.2%


directiunile scolilor cu rezultate
proaste la acest bacalureat ar trebui
sanctionate? Nu stiu .3% 3.7% 2.1%

Nu răspund .6% .3%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că inspectoratele judetene si directiunile scolilor cu rezultate
proaste la acest bacalureat ar trebui sanctionate? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Da 48.1% 55.1% 51.5%

Credeti că inspectoratele Nu 49.2% 43.0% 46.2%


judetene si directiunile scolilor
cu rezultate proaste la acest
bacalureat ar trebui sanctionate? Nu stiu 2.2% 1.9% 2.1%

Nu răspund .6% .3%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Liceele cu promovabilitate 0%
ar trebui desfiintate”?

14%
Acord total
20%

10%
Acord partial
16%

26% 5 iulie 2011


Dezacord partial
29% 9 iulie 2012

45%
Dezacord total
33%

5%
Nu stiu/Nu răspund
2%
Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Liceele cu promovabilitate
0% ar trebui desfiintate”? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Acord total 20.2% 20.6% 17.5% 20.0%

Acord partial 21.2% 15.2% 13.9% 15.8%


Sunteti de acord cu
următoarea afirmatie:
Dezacord partial 24.9% 31.1% 25.1% 29.3%
„Liceele cu promovabilitate
0% ar trebui desfiintate”?
Dezacord total 30.6% 30.9% 42.2% 32.6%

Nu stiu/Nu răspund 3.1% 2.2% 1.3% 2.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Liceele cu promovabilitate
0% ar trebui desfiintate”? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Acord total 17.0% 23.3% 20.0%

Acord partial 15.7% 15.9% 15.8%


Sunteti de acord cu
următoarea afirmatie:
Dezacord partial 29.3% 29.3% 29.3%
„Liceele cu promovabilitate
0% ar trebui desfiintate”?
Dezacord total 34.8% 30.3% 32.6%

Nu stiu/Nu răspund 3.2% 1.2% 2.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Profesorii care au avut elevi
cu rezultate bune ar trebui premiati”?

59%
Acord total
65%

15%
Acord partial
17%

8% 5 iulie 2011
Dezacord partial
6% 9 iulie 2012

15%
Dezacord total
12%

2%
Nu stiu/Nu răspund
1%
Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Profesorii care au avut
elevii cu rezultate bune ar trebui premiati”? * Vârsta

Vârsta
Total
Peste 65 de
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani
ani
Acord total 56.8% 63.2% 71.5% 59.6% 64.5%

Sunteti de acord cu Acord partial 14.0% 15.6% 15.8% 28.1% 16.7%


următoarea afirmatie:
„Profesorii care au avut Dezacord partial 9.5% 4.3% 5.5% 6.2% 5.9%
elevii cu rezultate bune ar
trebui premiati”? Dezacord total 19.7% 15.0% 6.8% 5.5% 12.0%
Nu stiu/Nu
1.8% .4% .7% .9%
răspund
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Profesorii care au avut
elevii cu rezultate bune ar trebui premiati”? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Acord total 65.8% 65.0% 61.0% 64.5%

Sunteti de acord cu Acord partial 25.9% 14.4% 18.8% 16.7%


următoarea afirmatie:
„Profesorii care au avut Dezacord partial 3.6% 6.0% 7.6% 5.9%
elevii cu rezultate bune ar
trebui premiati”? Dezacord total 3.1% 13.9% 11.7% 12.0%

Nu stiu/Nu răspund 1.6% .7% .9% .9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Profesorii care au avut
elevii cu rezultate bune ar trebui premiati”? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Acord total 60.2% 69.1% 64.5%

Acord partial 17.7% 15.6% 16.7%


Sunteti de acord cu următoarea
afirmatie: „Profesorii care au
Dezacord partial 7.5% 4.3% 5.9%
avut elevii cu rezultate bune ar
trebui premiati”?
Dezacord total 13.7% 10.3% 12.0%

Nu stiu/Nu răspund 1.0% .7% .9%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Sunteti de acord cu următoarea afirmatie: „Părintii ar trebui să fie mai
interesati de pregătirea copiilor lor”?

92%
Acord total
92%

6%
Acord partial
6%

0,2% 5 iulie 2011


Dezacord partial
0,1% 9 iulie 2012

1%
Dezacord total
1%

2%
Nu stiu/Nu răspund
1%
Credeti că introducerea sistemului de co-plată a educatiei pentru familiile înstărite
si acordarea de cupoane gratuite si burse sociale pentru familiile care au un venit
mai mic sau situatii sociale precare ar fi o solutie bună pentru România?

5 iulie 2011 9 iulie 2012

Da Da
76% 76%

Nu Nu
18% 21%

Nu Nu
răspund Nu stiu răspund Nu stiu
3% 3% 2% 1%
Credeti că introducerea sistemului de co-plată a educatiei pentru familiile înstărite si
acordarea de cupoane gratuite si burse sociale pentru familiile care au un venit mai mic
sau situatii sociale precare ar fi o solutie bună pentru România? * Gender

Gender
Total
Masculin Feminin

Da 73.0% 78.8% 76.0%


Credeti că introducerea sistemului de co-plată
a educatiei pentru familiile înstărite si Nu 23.2% 17.9% 20.5%
acordarea de cupoane gratuite si burse sociale
pentru familiile care au un venit mai mic sau
situatii sociale precare ar fi o solutie bună Nu stiu .9% 1.9% 1.4%
pentru România?
Nu răspund 2.9% 1.4% 2.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că introducerea sistemului de co-plată a educatiei pentru familiile înstărite si
acordarea de cupoane gratuite si burse sociale pentru familiile care au un venit mai mic
sau situatii sociale precare ar fi o solutie bună pentru România? * Vârsta

Vârsta
Total
Peste 65 de
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani
ani

Da 83.7% 71.3% 72.1% 91.1% 76.0%


Credeti că introducerea sistemului de
co-plată a educatiei pentru familiile
înstărite si acordarea de cupoane Nu 13.3% 24.1% 25.5% 4.1% 20.5%
gratuite si burse sociale pentru familiile
care au un venit mai mic sau situatii Nu stiu 2.6% .2% 4.1% 1.4%
sociale precare ar fi o solutie bună
pentru România?
Nu răspund 3.0% 2.0% 2.3% .7% 2.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că introducerea sistemului de co-plată a educatiei pentru familiile înstărite si
acordarea de cupoane gratuite si burse sociale pentru familiile care au un venit mai mic
sau situatii sociale precare ar fi o solutie bună pentru România? * Scolaritate

Scolaritate
Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Da 90.2% 75.4% 66.4% 76.0%


Credeti că introducerea sistemului de co-plată
a educatiei pentru familiile înstărite si Nu 2.1% 22.2% 28.7% 20.5%
acordarea de cupoane gratuite si burse sociale
pentru familiile care au un venit mai mic sau
situatii sociale precare ar fi o solutie bună Nu stiu 3.6% .7% 2.7% 1.4%
pentru România?
Nu răspund 4.1% 1.7% 2.2% 2.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că introducerea sistemului de co-plată a educatiei pentru familiile înstărite si
acordarea de cupoane gratuite si burse sociale pentru familiile care au un venit mai mic
sau situatii sociale precare ar fi o solutie bună pentru România? * Mediu de rezidentă

Mediu de rezidentă
Total
Urban Rural

Da 70.4% 81.9% 76.0%


Credeti că introducerea sistemului de co-plată
a educatiei pentru familiile înstărite si Nu 25.8% 14.7% 20.5%
acordarea de cupoane gratuite si burse
sociale pentru familiile care au un venit mai
mic sau situatii sociale precare ar fi o solutie Nu stiu 2.1% .7% 1.4%
bună pentru România?
Nu răspund 1.7% 2.7% 2.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Credeti că introducerea sistemului de co-plată a educatiei pentru familiile înstărite si
acordarea de cupoane gratuite si burse sociale pentru familiile care au un venit mai mic
sau situatii sociale precare ar fi o solutie bună pentru România? * Regiunea

Regiunea
Total
Transilvania+ Sud+Bucuresti
Moldova
Banat +Dobrogea

Da 79.9% 71.3% 80.2% 76.0%


Credeti că introducerea sistemului de
co-plată a educatiei pentru familiile
înstărite si acordarea de cupoane Nu 18.5% 23.9% 15.3% 20.5%
gratuite si burse sociale pentru
familiile care au un venit mai mic sau Nu stiu .4% 2.0% 2.0% 1.4%
situatii sociale precare ar fi o solutie
bună pentru România?
Nu răspund 1.2% 2.8% 2.4% 2.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Cine credeti că este de vină pentru faptul că în jur de 55% dintre elevi nu
au luat examenul de Bacalaureat?

Elevii însisi 44,2%

Profesorii 13,3%

Sistemul educational din România 17,0%

Ministrul Învătământului 7,1%

Părintii 5,8%

Conducerea tării 1,7%

Traian Băsescu 1,6%


9 iulie 2012
Guvernările anterioare ,5%

Politica/Politicienii ,8%

Societatea ,9%

Legea Educatiei 1,7%

Alt răspuns 2,9%

Nu stiu 2,4%

Nu răspund ,2%
Cine credeti că este de vină pentru faptul că în jur de 55% dintre elevi
nu au luat examenul de Bacalaureat? * Vârsta

Vârsta
Peste 65 de Total
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani
ani
Elevii însisi 50.8% 41.7% 44.4% 40.4% 44.2%
Profesorii 11.4% 19.8% 8.0% 12.3% 13.3%
Sistemul educational
15.9% 20.2% 15.6% 12.3% 17.0%
din România
Ministrul
5.7% 5.9% 9.0% 7.5% 7.1%
Învătământului
Părintii 3.4% 4.2% 8.0% 8.2% 5.8%

Cine credeti că este de Conducerea tării 2.7% 1.0% 2.3% .7% 1.7%
vină pentru faptul că în
jur de 55% dintre elevi Traian Băsescu 1.1% 1.6% .2% 6.8% 1.6%
nu au luat examenul de Guvernările anterioare .8% 1.0% .5%
Bacalaureat?
Politica/Politicienii .8% 1.0% .6% .7% .8%
Societatea .6% 1.4% 1.4% .9%
Legea Educatiei .4% .4% 3.7% 2.1% 1.7%
Alt răspuns 1.9% 2.8% 3.1% 4.8% 2.9%
Nu stiu 5.3% .8% 2.3% 2.7% 2.4%
Nu răspund .2% .4% .2%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cine credeti că este de vină pentru faptul că în jur de 55% dintre elevi
nu au luat examenul de Bacalaureat? * Scolaritate

Scolaritate
Studii Studii Total
Studii medii
elementare superioare
Elevii însisi 41.5% 45.1% 42.6% 44.2%
Profesorii 18.1% 12.6% 12.6% 13.3%
Sistemul educational
9.8% 18.3% 17.0% 17.0%
din România
Ministrul Învătământului 6.7% 7.5% 5.8% 7.1%
Părintii 5.7% 5.0% 9.4% 5.8%
Conducerea tării 2.1% 1.5% 2.2% 1.7%
Cine credeti că este de vină
pentru faptul că în jur de Traian Băsescu 1.6% 1.9% 1.6%
55% dintre elevi nu au luat
Guvernările anterioare .3% 1.8% .5%
examenul de Bacalaureat?
Politica/Politicienii .5% .8% .9% .8%
Societatea 1.1% .4% .9%
Legea Educatiei .5% 1.3% 4.5% 1.7%
Alt răspuns 5.7% 2.5% 2.2% 2.9%
Nu stiu 7.8% 1.7% .4% 2.4%
Nu răspund .3% .2%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%