Sunteți pe pagina 1din 4

Data: Numele şi prenumele:

Fişă de lucru

1. Exersează:

85- 75+ 59- 24+ 48- 37+ 36- 61+ 14-


5 3 6 4 7 2 6 8 1

2. Află numerele:

a) Cu 4 mai mari decât: 45, 26, 72, 54.

_____________________ ______________________
_____________________ ______________________

b) Cu 3 mai mici decât: 88, 37, 56, 19.

_____________________ ______________________
_____________________ ______________________

3. Află termenul lipsă:


23 + = 29 + 3 = 37 55 + 2 =
48 - = 47 56 - = 52 79 - = 72
41 + = 49 54 - 4 = 70 + = 75

1
4. Completează tabelele:

a 13 22 91 62

b 6 4

a+b 19 37 99 65

a 90 78 68 34

b 7 4 2

a-b 80 63 54

5. Suma a doi termeni este 67. Unul dintre termeni este 3.


a) Care este cel de-al doilea termen ?
b) Efectuează verificarea.

6. Scăzătorul este 6. Diferenţa este 91.

a) Află descăzutul.
b) Efectuează verificarea.

2
7. Ioana a cules 10 ghiocei, iar Adela cu 20 de ghiocei mai mult. Câţi ghiocei au
cules împreună cele două fete?

8. Într-o livadă au înflorit 22 meri, cu 8 mai mulţi peri, iar pruni cu 5 mai mulţi
decât meri.
a) Câţi peri au înflorit în livadă?
b) Câţi pruni au înflorit în livadă?

9. Mihai a vopsit 39 de ouă de Paşte. Ana a vopsit cu 5 ouă mai puţin decât
Mihai, iar Alin cu 2 ouă mai mult decât Ana. Câte ouă a vopsit Ana? Dar
Alin?

3
4