Sunteți pe pagina 1din 5

EXEMPLE INTREBĂRI GRILĂ

1. Având drept punct de plecare tabelul din figura de mai jos, care este soluția
corectă pentru formatarea condițională a persoanelor angajate la
departamentul Creditare, în anul precedent:

a) =OR(D2=”Creditare”, YEAR(E2)=YEAR(TODAY())-1)
b) =AND(D2=”Creditare”, YEAR(E2)=YEAR(TODAY())-1)
c) =IF(D2=”Creditare”,YEAR(E2)=YEAR(TODAY()-1),” ”)

2. Având drept sursă tabelul următor, care este formula corectă pentru a calcula
numărul total de comenzi efectuate în Brasov, după 1 ianuarie 2018:
a) =SUMIFS(A2:A28,C2:C28,”Brasov”,B2:B28,”2018”)
b) =COUNTIFS(A2:A28, C2:C28,”Brasov”, YEAR(B2:B28)=2018)
c) =COUNTIFS(C2:C28,”Brasov”, B2:B28,">01/01/2018”)

3. Plecând de la tabelul pivot din figura următoare (tabel pivot prin care se
calculează valoarea totală a comenzilor pe fiecare categorie de produse și pe
fiecare an), cum se poate realiza extragerea sub formă tabelară, într-o
foaie de calcul nouă, a informațiilor complete referitoare la totalul
comenzilor pentru categoria de produse Lactate în anul 2018:

a) prin aplicarea metodei filtrului automat;


b) prin executarea unui dublu-clic succesiv pe celula situată în tabela
pivot la intersecția dintre cele 2 criterii de selecție;
c) prin aplicarea metodei filtrului avansat.

4). Având drept sursă tabelul următor, care este formula corectă pentru a
afișa genul angajatilor (F/M), cunoscându-se codul numeric personal:
a) =IF(RIGHT(B2)="1","M","F")
b) =IF(LEFT(B2)="1","M","F")
c) =IF(LEN(B2)="1","M","F")

5. Având drept sursă tabelul următor, care este formula corectă pentru a
recupera prima salarială pentru fiecare angajat, în funcție de
departamentul în care lucrează:

a) =HLOOKUP(B2,$G$1:$H$5,2,FALSE)
b) =VLOOKUP(B2, $G$1:$H$5,2,FALSE)
c) =INDEX($G$1:$H$5,B2,2)

6. Inserarea cuprinsului capitolelor unui document Microsoft Word se poate


realiza prin setul de comenzi:
a) Tab-ul References – comanda Insert Index;
b) Tab-ul Insert – comanda Contents;
c) Tab-ul References – comanda Table of contents.
7. Având drept punct de plecare figura de mai jos, utilizând tehnica de
îmbinare a corespondenței, cum poate fi completat textul din cadrul
documentului principal cu date din cadrul sursei de date selectate?

a) Prin scrierea de la tastatură a denumirii câmpurilor, încadrate între simbolurile << >>;
b) Prin inserarea individuală a câmpurilor, după selectarea sursei de date;
c) Câmpurile sunt inserate automat, după selectarea sursei de date.

8. Activarea opțiunii de revizuire a unui document (Track Changes) are drept


rezultat:
a) Evidențierea în mod distinct a tuturor modificărilor noi efectuate în cadrul
documentului;
b) Generarea unui nou document al cărui conţinut este actualizat potrivit modificărilor
efectuate de către utilizatorul curent;
c) Inserarea unor note de comentarii în care sunt justificate modificările efectuate în
cadrul documentului.

9. Un proiect poate fi definit ca:


a) un set de activitati de rutină, care definesc modul în care o anumită operațiune se
efectueaza de fiecare data;
b) un set de activitati desfăşurate in scopul atingerii unui obiectiv, intr-un interval de timp
stabilit la nivelul unei organizatii;
c) un set de sarcini definite pentru o echipă de lucru.

10. Ce ințelegeți prin reper de referință (milestone):


a) Eveniment final care survine în cursul unei realizări a proiectului.
b) Sarcină cu durata de 0 (zile), care nu influenţează evoluția proiectului, de exemplu
terminarea unei faze a proiectului, furnizarea unui raport final, etc.
c) Sarcină nou creată cu durata implicită de 1 zi

11. Ce tip de dependență dintre activitățile unui proiect este reprezentat în figura
alăturată:

a) Start – to – Start
b) Finish – to – Start
c) Start – to - Finish

S-ar putea să vă placă și