Sunteți pe pagina 1din 2

1.

BineînțelesPP1/ că nu trebuiaSB2/ să te retragi prea multSB3/ și să lași această

persoană singurăSB4/ fiindcă atunci te va curăța dupăCZ5/ și va pune pe altulCZ6/

care va știAT7/ să execute mai bine decât tine ordinele și dispozițiile date,CD8/ dar

poțiPP9/ să stai așa de formă lângă elCD10/ ca să nu se observeCS11/ că nu

vreiCD12/ să te amesteci și alături de țărani, nefăcând nimic CD/13ca să nu-ți ridici

satul în capCS14/ după ce valul va fi trecutCT15/ să se plângă contra taCI16/ și iar să

te curețeCI17/.

2. Nu se putea știPP1/ întrucât vestea aceasta avea în ea ceva neașteptatCZ2/, dar felul1/

cum omul o rostiAT3/ și mai ales felul1/ cum din goana căruței răsucise caii

împrejurul grămezii cu grâu cu o mână de fier, făcând animaleleAT4/ să frâneze din

cele patru picioare gataCI5/ să se prăbușească mai degrabă unul peste altulCI6/ decât

să mai înainteze un singur pasCM7/, arătaPP8/ că asta era clipa hotărâtoareCD9/ și că

alții acționauCD10/ ca s-o câștige, Isosică și PlotoagăCS11/, în timp cei ei, cei de-aici,

nu se mișcauCT12/ și aveau să-și merite pe deplin soartaCT13/ ce li se

pregăteaAT14/.

3. Zvonindu-se/ că biletele2/ care fuseseră puse în vânzareAT1/ nu erau

câștigătoareSB2/, cu toate că4/ cine le vânduseSB3/ îi asiguraseCV4/ că sunt printre

ele și câștigătoareCI5/, sub cuvânt că chiar el câștigase la penultima tragereCM6/,

asociații, temându-se11/ să nu piardă banii degeabaCI7/ și convinși/ că zvonul9/ ce

umblaAT8/ puteaCI9/ să fie adevăratCD10/, s-au îndreptat spre agențiePP11/ ca să-și

retragă avansulCS12/ pe care îl dăduseră, zicându-și fiecareAT13/ că15/, după ce că

n-au nicio șansăCZ14/ de ce să piardă o sumăCD15/ cu care la viitoarea tragereAT16/

oricine va jucaSB17/ cu siguranțăPP18/ că va câștigaSB19/.


4. FireștePP1/ că ar trebuiSB2/ să știe oricine, domnule,SB3/ dacă are minteCDȚ4/ și

pricepeCDȚ5/, sufletCDȚ6/ și simteCDȚ7/ că nu-i ușorCD8/ să sădești florileSB9/ și

nici ușor să le iubeștiSB10/, pentru că ele nu suntCZ11/ cum sunt celelalte

plantePR12/ care cresc fără mâna și inima omuluiAT13/, ci concentrarea miraculoasă

a culorilorCZ14/ pe care le-a zămislitr nesfârșita naturăAT15/ și pe care noi,17/ oricât

ne-am eschivaCV16/, le asociemAT17/, dacă suntem noi înșine naturi

sesibileCDȚ18/, la cele `mai variate stări emoționale17/.