Sunteți pe pagina 1din 15

Finanțarea imobiliară rezidențială din

Grecia

Masterand: Profesor coordonator:


Specializare: Finanțe-Asigurări
Anul 1

IAȘI, 2020
Contents
Capitolul 1. Piața imobiliară din Grecia..............................................................................................3
1.1. Noțiuni introductive..............................................................................................................3
1.2. Piața imobiliară rezidențială din Grecia..............................................................................6
Capitolul 2. Finanțarea imobiliară rezidențială din Grecia..............................................................10
2.1. Modalități de finanțare.......................................................................................................10
2.2. Principalii furnizori de credite ipotecare din Grecia..........................................................13
Concluzii.............................................................................................................................................14
Bibliografie.........................................................................................................................................15

2
Capitolul 1. Piața imobiliară din Grecia
1.1. Noțiuni introductive

Grecia este cunoscută ca fiind prima țară din Uniunea Europeană unde au apărut
primele forme ale civilizației avansare, unde au pornit cele mai numeroase tradiții cultural
occidentale și filozofice și totodată locul nașterii al Jocurilor Olimpice.
Economia a fost una dintre cele mai rapide creșteri și care s-a dezvoltat într-un pas
alert din zona euro, care a permis ca guvernul să poată rula deficite structurale foarte mari. În
ultimii 10 ani, cheltuielile publice s-au majorat remarcabil iar salariile aproape s-au dublat în
sectorul public.
Ca și stațiune turistică, Grecia este una dintre cele mai iubite din întreaga lume,
înregistrând 30,1 milioane de vizitatori în anul 2019, deținând o creștere de 18,2% față de
anul 2018.
Transportul maritim și turismul a fost foarte afectate în cele două mari industrii ale
Greciei, de către criza mondială. Această situație a devenit din ce în ce mai dramatică, fiind
declarat de către guvern un deficit bugetar de 3,7% din venitul național1.
În luna mai a anului 2010, CE(Comisia Europeană), FMI (Fondul Monetar
Internațional) și BCE (Banca Centrală Europeană) au ajuns la un comun acord de a
împrumuta Greciei o suma de 110 miliarde euro.
În iulie 2011, s-a anunțat un alt pachet de salvare pentru Atena de către liderii zonei
euro, pachet în valoare de 109 miliarde euro, sumă provenită de la guvern iar pe lângă acest
pachet s-a mai acordat o contribuție substanțială deținătorilor privatizați de obligațiuni în
schimbul unor reguli de austeritate foarte serioase și stricte.2
Piața imobiliară din Grecia este foarte extinsă, cu un impact important asupra
stabilității financiare și a evoluțiilor macroeconomice. Analiza sistematică și monitorizarea
evoluției li perspectivelor pieței este semnificativă pentru evaluarea detaliată condițiilor
macroeconomice și pentru perspectivele economice ale Greciei pentru exercitarea atribuțiilor
de supraveghere a instituțiilor de credit din cadrul Băncii Naționale a Greciei, într-un mod
eficient.
Cu privire la numărul tranzacțiilor efectuate pe piața imobiliară a Greciei, voi relata
acestea în următorul grafic:

Graficul nr. 1. Numărul tranzacțiilor pe piața imobiliară din Grecia în perioada 2013-2018

1
https://www.bankofgreece.g
2
http://calgaryrealestate.ca/news/2011/10/housing-market-piigs-greece/

3
250

215.1

200
172.9 167.7
166
158
150 136

100
77.02
69.8 66.7 63.3 62.7
52.8
50

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Grecia Atena

Sursă: ELSTAT (2013-2018).3


Pe teritoriul Greciei, procesul de cumpărare a unei proprietăți este supusă unor
condiții europene generale, care necesită implicarea unor consultanți cu experiență datorită
cerințelor locale.
S-au construit indici de prețuri pentru proprietățile rezidențiale de către Banca Greciei
care prezintă anumite avantaje interesante4:
- Raportare de date calitative și cantitative standardizate, rapide și sigure sistemului de
evaluări imobiliare;
- Recensământul tuturor evaluărilor efectuate de toate instituțiile de credit care
operează în Grecia
- Implementarea unei metodologii moderne cu ajustarea mixtului prin stratificare
multiplă;
- Înregistrare la timp și fiabilă a evoluțiilor pe termen scurt, exacte și reflectarea
regulată a tendințelor pieței;
- Acoperirea între țări cu defalcări semnificative (Atena, Salonic, zone urbane etc.) și
distincția între nou și vechi proprietăți, apartamente, case unifamiliale etc.
Cu scopul de a analiza, monitoriza și documenta evoluțiile și perspectivele de pe
piață, Banca Centrală subliniază realizarea unui mecanism de analiză și colectare a datelor
semnificative cu privire la activitatea pieței imobiliare, cu accent pe numărul, prețurile,
valoarea și volumul tranzacțiilor, dar și caracteristicile proprietăților de calitate vândute. În
această situație, Departamentul de Analiză a pieței imobiliare din Grecia, departament
înființat în august 2008, în scopul de a alcătui indicele prețurilor de proprietate utilizând
informații colectate foarte detaliate de la toate entitățile de credit care acționează pe teritoriul
Greciei. Indicatorul deține calități specifice și puncte forte, care lasă de așteptat contribuirea
acestuia la revizuirea adâncă a evoluției pieței imobiliare, dar și a perspectivelor acestora.
3
https://www.statistics.gr/en/statistics/eco
4
https://www.bankofgreece.gr

4
În următorul tabel sunt relatați indicii imobiliari în funcție de zona geografică și de
vechimea acestora, din perioada 2013-2018:
Tabelul nr. 1. Indicele apartamentelor în funcție de vechimea locuințelor în perioada
2013-20185.
Perioad Total Ap. Noi (mai mici de 5 Ap.vechi (mai mari de 5
a ani) ani)
Index Modificări Index Modificăr Index Modificări
2012=100 2012=100 i 2012=100
2012 94,4 - 93,3 - 95,1 -
2013 100,0 +5,9 100,0 +7,2 100,0 +5,2
2014 101,7 +1,7 102,3 +2,3 101,3 +1,3
2015 97,9 -3,7 100,2 -2,0 96,5 -4,8
2016 93,3 -4,7 96,0 -4,2 91,7 -5,0
2017 88,2 -5,5 91,2 -5,0 86,4 -5,8
2018 78,0 -11,7 80,4 -11,8 76,4 -11,6
Sursă: Banca Națională a Greciei.
În următorul grafic vă relatez modificarea indicilor înaintea perioadei analizate și
anume din 2007 până în 2012, pentru o imagine mai amplă a situației cercetate6.
Graficul nr.1. Dinamica indicilor imobiliari în perioada 2007-2012.

Sursă: Banca Națională a Greciei.

1.2. Piața imobiliară rezidențială din Grecia

5
https://www.bankofgreece.gr
6
https://tradingeconomics.com/greece/housing-index

5
Cu privire la stimularea pieței imobiliare din Grecia și a activității de construcție, s-au
anunțat de către guvern, legi noi cu referire la spațiile ce sunt destinate imobilelor, cu scopul
de a permite construirea unor imobile rezidențiale complexe7.
Pe piețele emergenten investițiile imobiliare ar putea să depindă de o anumită limită a
riscului. Cu toate acestea spuse, în măsura în care într-o anumită țară, riscul de piață ar putea
afecta o investiție dintr-o proprietate anume, aceasta ar conduce la o observare mai detaliată a
întregului proces de achiziționarea imobilului.
Grecia, în general, prezintă câteva problema pentru investitorii străini, dar totodată
prezintă și o problema cu care se confruntă autoritățile grecești și anume, lipsa de
transparență în Guvern. Astfel, consecințele au determinat ca Grecia să ajungă pe locul 56 de
pe locul 47 în lista la nivel internațional a corupției, după țările precum Iordania și Botswana.
Inevitabil, investitorii străini se regăsesc contra biocrației elene, mai ales atunci când
este vorba despre construcțiile de proprietate și restricțiile de zona care conduc de cele mai
multe ori la construcții ce ar putea fi amânate pe termene îndelungate. Impozitele de transfer
de proprietate fiind mari, conduc la un impediment pentru eventualele investiții suplimentare.
Piața creditelor ipotecare a ajuns la nivelul de maturiate, iar aceste ipoteci sunt
disponibile la rezidenți și nerezidenți. Grecia oferă o gamă de produce ipotecare foarte mare
și diversificată, cu toate că varietatea lor este mult mai mult limitată față de alte țări, cum ar fi
Marea Britanie.
Creditele ipotecare sunt disponibile pentru persoanele carea u împlinit cel puțin 25 de
ani, iar durata ipotecii va depende de vârsta la finalul perioadei a creditului ipotecar. Suma
pentru împrumut disponibilă va depende de accesibilitatea celui care se împrumută și de
obicei este de până la 80% din valoarea proprietății evaluate, iar suma minimă a creditului
este de 35.000 euro.
Ratele dobânzilor a creditelor ipotecare urmează ratele de împrumut ale Băncii
Centrale Europene, unde în anul 2018 a atins 14,5%. Pentru a aplica în Grecia pentru un
credit ipotecar este un proces cu o durata foarte mare de timp, aproximativ de până la 12
săptămâni, fapt ce se recomandă ca planificarea finanțelor să fie realizată din timp8.
Conform băncii Alpha Bank, activitatea de construirea a imobilelor rezidențiale, după
numărul de autorizații de construcție, s-a remarcat o majorare la nivelul anul 2018 cu 5,2%
comparativ cu anul precedent. De fapt, autorizațiile de funcționare ce au fost emise în

7
https://www.bankofgreece.gr
8
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/benchmark_rates_qa.ro.html

6
perioada 2013-2018, au sprijinit majorarea investițiilor rezidențiale carea u atins procentul de
32,2% în 2013, urmând o înregistrarea de majorare de 6,5% în 2014.

Valorile medii cu privire la chirii ce s-au fixat în perioada analizată, variază între:
- 5,5-6euro/m2/lună în zona vestică ale Pireaus;
- 7-12euro/m2/lună în N și N-E-ul Atenei.
-
Cu privire la dezvoltarea Atenei, disponibilitatea este și continuă să fie una limitată,
iar prețurile terenurilor din zonele rezidențiale, cum ar fi:
- Kolanaki: între 4.000-6.000 euro/m2/lună;
- Kifisia: între 1.000-2.000 euro/m2/lună;
- P. Psihiko: între 2.500-3.500 euro/m2/lună;
- Glifada: între 1.100-3.500 euro/m2/lună.
Domeniile imobiliare din zona Attica sau din zonele din apropierea acesteia, în partea
de N, precum Pikermini, Kantza, Gerakas au cunoscut o cerere majoră din causa
infrastructurii dezvoltate și a beneficiilor privind transportul. În orice situație cererea mai
mare este adresată reședințelor de 100-200 m2 maxim, unde s-a atins o valoare toatală de
200.000 euro.
Refacerea proiectului din Votanikos, a anticipat o majorare a cererilor pentru reședințe
din zonele Gazi, Metoxourgio sau Keramikos. Gazi a suferit în timp o dezvoltare uriașă, unde
de la o zona industrială, a devenit un centru de găzduire a festivalurilor și spectacolelor
culturale, un centru de artă care oferă panorame minunate spre Acropolis.
Banca Națională a Greciei a înregistrat în anul 2013, 160 mil euro capital străin
investit în reședințe comparativ cu anul 2012 cu o sumă de 100 mil euro. Trendul acesta este
detaliat și explicat un doar în respectiva perioadă, ci chiar și după, datorită majorării masive a
interesului pentru totalitatea investițiilor străine în locuințele din Grecia.
Criza creditelor un a avut un impact mare asupra investițiilor pe piața imobiliarelor, ci
s-a înregistrat o creștere constantă până în 2007 și care a rămas stabil până în 20018, unde
investitorii au rămas activi pe piață indiferent de naționalitatea acestora.
Grecia este o țară cu un turism foarte dezvoltat, fiind regăsită în topul primelor 28 de
destinații turistice atractive din lume, unde 67% dintre respondenți confirmă că este cea mai
atractivă zona turistică, iar datorită unui număr mare de turiști, i-ar putea atrage să devină
viitori finanțatori pe piața imobiliară a Greciei.

7
Cererea pentru reședințele secundare provenite de la străini ar putea să se ajungă până
a o sumă de un mililon de unități în următorii 10 ani potrivit unui studiu imobiliar, care
remarcă mai mult de 100 mil euro din investițiile directe străine pe o perioadă de timp de 10
ani. În ziua de azi, Grecia este o țară cu o atracție puternică pentru europenii din Est și Nord,
care duce la conturarea unei destinații fabuloase în privința reședințelor secundare.
Prețurile imobilelor rezidențiale sunt într-o continuă majorare în Grecia, dar cu toate
acestea a fost afectată de o stopare sau o încetinire evidentă în perioada 2013-2018.
În următorul tabel vă relatez situația chiriilor și a randamentelor în anul 2018.

Tabelul nr. 2. Situația chiriilor și a randamentelor anuale 20189.


Cost (euro) Randament Preț/m2/lună (euro
Apartamente/Zonă Achiziție Chirie/lună (an) Achiziți Chirie/lună
e
Atena-zona centrală:
60m2 343.680 782 2,73% 5.728 13,03
120m2 794.640 1.642 2,48% 6.622 13,68
Atena-ap. suburbii
75m2 257.400 811 3,78% 3.432 10,81
120m2 439.560 1.180 3,22% 3.663 9,83
200m2 855.600 2.130 2,99% 4.278 10,65
Atena- case suburbii
150m2 607.350 1.367 2,70% 4.049 9,11
250m2 1.092.500 2.508 2,45% 4.370 10,03
350m2 1.290.450 3.665 3,41% 3.687 10,47
500m2 1.984.500 4.800 2,90% 3.969 9,60
Creta vile
55m2 104.610 430 4,93% 1.902 7,81
120m2 212.640 605 3,41% 1.772 5,04
Sursă: Global Property Guide

Randamentele brute ale închirierilor din Zona Atena sunt suficiente de mici, unde
variază de la 2,48% până la 3,79%, randamente ce s-au micșorat substanțial din 2012.
Apartamentele din centru zonei Atena între 60 și 120 metri pătreți au costuri cuprinse
între 343.680 euro și 794.640 euro. Totodată apartamentele în suburbii sunt mai scumpe
puțin, acestea variând între sumele de la 257.400 euro la suma de 439.560 euro pe
apartament, iar în Creta prețul mediu al apartamentelor și cu dimensiuni similare costă 1.837
euro/m2 și cu randament mediu de 4,17%.

9
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece

8
În zona Cretei, prețurile sunt mici față de cele mai populare zone din S-ul Europei,
cum ar fi Franța, Spania și Italia. Tot aici, vilele și casele de vacanță sunt vândute cu
aproximativ între 900 euro și 1.500 euro pe metri pătrați. Prețurile acestea sunt foarte mici
față de prețurile proprietăților situate în zona Coastei de Azur din Spania, care atinge costuri
cuprinse între 2.500 euro și 3.000 euro pe metru pătrat, potrivit Global Property Guide10.
Chiar și proprietățile rezidențiale din Atena sunt relativ mai ieftine, care ajung la
costuri cuprinse între 1.400 euro și 1.850 euro/m2.

Capitolul 2. Finanțarea imobiliară rezidențială din Grecia


2.1. Modalități de finanțare

Pentru a putea achiziționa imobile rezidențiale, este important să găsești fonduri


necesare pentru obținerea acestuia. Finanțarea imobilelor rezidențiale se realizează prin mai
multe modalități11:
a) Bani cash;
b) Ipoteca greacă;
10
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece
11
https://www.realestateportal.co/blog/get-all-real-estate-market-analysis-provided-bank-greece

9
c) Ipoteca din țara de origine;
d) Remortgage din proprietatea dvs.existentă.
a) Bani cash
Privind prima modalitatea de achiziționare a unui imobil rezidențial, este cea mai
simplă, directă și fără a pierde timp. Poți începe procedurile de cumpărare imediat cu ajutorul
banilor cash, unde plata imobilului se face în același moment.
b) Ipoteca greacă
Cetățenii într-un ritm destul de mare apelează la împrumuturi de la bănci pentru a
continua la achiziționarea unei case. Acest lucru se întâmplă pentru că în Grecia există un
regulament legislativ reglementarea cu privire la „mijloacele de achiziție” a banilor pe care
un cetățean îi acordă pentru cumpărarea unei case. Adică, el ar trebui să justifice legitimitatea
achiziției, bani pe care îi va permite pentru achiziționarea de bunuri imobiliare, fapt care nu
este întotdeauna ușor.

Astfel recurge obligatoriu la împrumuturi. Aceasta prin definiție înseamnă și ipoteca a


imobilului care se cumpără. Principalul transactor al achiziționării de bunuri imobiliare în
ceea ce privește partea legală este notarul public. Vânzările de imobile sunt în conformitate
cu legea întotdeauna întocmit prin intermediul unui instrument notar public și sub obligația
prezentării avocaților peste o anumită sumă contractuală.

Brokerii imobiliari, în ceea ce privește competența lor profesională, ele nu mediază în


mod constant în vânzarea de bunuri imobiliare, cu toate acestea constă în clasa profesională
care ajută tranzacțiile prin găsirea și oferirea de bunuri imobiliare pentru un o anumită
considerație12. Partea lor se încheie la încheierea contractului de vânzare.

Avocații controlează starea juridică a imobilului și condițiile contractului. Registrele


funciare controlează substanța legală a contractului în măsura în care anumite invalidități au
fost furnizate căci prin lege sunt în cauză. Băncile controlează starea juridică a imobilului din
punctul de a asigura plata împrumuturilor pe care le acordă cumpărătorilor.

Obținerea creditului ipotecar este aproape la fel de importantă ca achiziționarea de


locuințe în Grecia13. Chiar dacă pentru mulți oameni, banca poate părea un loc logic pentru a
începe achiziționarea, există și alte instituții în Grecia care ar putea fi sursa împrumutului
imobiliar. De aceea, solicitarea de ajutor unor agenții vă poate economisi timpul în căutarea
creditorului potrivit. Agenția imobiliară din Grecia vă va ajuta să găsiți cea mai bună ipotecă
12
Căpraru B. și Onofrei M., Investiții imobiliare, Ed. C.H. Beck, București, 2013, pag.51.
13
https://www.grekodom.com/article/credits

10
posibilă, ceea ce ar fi favorabil în circumstanțele dvs. Agenția imobiliară vă va lărgi orizontul
în ceea ce privește creditele ipotecare și vă va arăta că există și instituții de creditare
specializate, societăți de construcții și brokeri care vă vor oferi ipotecă în Grecia .
Dacă doriți să obțineți un credit ipotecar grecesc, nu uitați, că este disponibil doar în
euro. Valoarea maximă a ipotecii nu este determinată, suma minimă a ipotecii elene este de
35.000 de euro14.
În general, nu este dificil să obții ipotecare în Grecia - este și mai ușor, deoarece
Grecia a adoptat Euro ca monedă națională. Chiar dacă nu există restricții pentru cei care au
venit din străinătate și cumpără bunuri imobiliare în Grecia , însă se poate întâmpla ca
creditorul să nu-ți ofere aceleași condiții, așa cum poate oferi cumpărătorului grec. De aceea
este recomandabil să faceți o cercetare amănunțită a pieței ipotecare din Grecia înainte de a
lua un împrumut. Există unele restricții în ceea ce privește condițiile ipotecare. Este durata și
vârsta titularului. Durata ipotecii nu poate fi mai mare de 25 de ani, iar cumpărătorul nu poate
avea peste 70 de ani.
Nu puteți obține pentru ipoteca, care depășește 80% din prețul proprietății. Pentru a
obține credit ipotecar în Grecia, ar trebui să furnizați dovada stării dvs. financiare: salariul
dvs., sursele de venit și cheltuielile.
Pentru angajați15:
 referință de la angajator;
 extrasele bancare personale din ultima jumătate de an;
 plătiți carduri din ultimele 3 luni.
Pentru lucrătorii independenți:
 copii ale conturilor auditate
 extrasele bancare personale din ultima jumătate de an
 extrasele bancare de afaceri din ultimul an.
Împrumutul, disponibil, va fi calculat pe baza accesibilității. Dacă doriți să obțineți un
credit ipotecar grecesc , nu ar trebui să cheltuiți mai mult de 35% din venitul dvs. lunar.
Documentele de bază, necesare pentru a obține un împrumut în Grecia:
1) În primul rând, pentru a obține aprobarea preliminară economică, aveți nevoie de:
- Copia pașaportului sau a oricărui alt document de identitate;
- Dacă primiți salariu - recenta certificare a salariului;
- Certificatul de la Autoritatea de Impozitare Elenă, care precizează că nu aveți datorii;
14
https://www.grekodom.com/article/credits
15
https://www.realestateportal.co/blog/get-all-real-estate-market-analysis-provided-bank-greece

11
- Dacă sunteți angajat independent - documentul de impunere.
2) Pentru subscrierea ipotecii în Grecia aveți nevoie de:
 Titlul de proprietate;
 Desen de plan;
 Diagrama topografică și autorizația de construire (nu este necesară pentru
apartamente).
Corelarea veniturilor debitorilor și a valorii bunurilor subscrise va defini valoarea
împrumutului acordat. Durata aranjamentului depinde de programul ipotecar pe care l-ați ales
și de posibilitățile dvs. financiare.
Tipurile de credite ipotecare grecești16
Dacă solicitați să obțineți un împrumut în Grecia, trebuie să știți că există diferite
tipuri de credite ipotecare:
- Împrumut pentru construcții grecești;
- Eliberarea de capitaluri grecești;
- Ipoteca pe proprietatea comercială din Grecia;
- Cumpără pentru a lăsa ipotecare;
- Ipoteca pentru proprietatea urbană din Grecia;
- Împrumut pentru achiziție de proprietăți multiple în Grecia;
- Ipoteca pentru proprietatea insulei din Grecia;
- Ipoteca pentru proprietatea rurală greacă.
Atenție : unele dintre băncile grecești se ocupă doar de rezidenții Greciei, ceilalți -
doar cu nerezidenții și unii - cu amândoi. De aceea este posibil să aveți nevoie de un sfat de
agent imobiliar recunoscut în Grecia, care va aranja achiziția de proprietăți sau cumpărarea de
proprietăți în Grecia . Acest lucru vă va ajuta să produceți venituri suplimentare, ceea ce este
recomandabil în timp ce cheltuiți bani pentru proprietăți în țara străină.
Cumpărare off-plan
Există o dificultate suplimentară pentru cei care intenționează să cumpere off-plan.
Este cauzat de faptul că creditorii din Grecia nu acceptă, de regulă, ideea plăților pe etape.
Trebuie să așteptați până la finalizare, dacă doriți să cumpărați o proprietate din Grecia în
afara planului. Ar trebui să o faceți înainte de a putea extrage oricare dintre fonduri. Între
timp puteți obține oferta ipotecară în scris, dar banii nu vor fi disponibili. Plățile pe etape pot
fi insistate pe măsură ce clădirea progresează, care ar trebui finanțată separat înainte de
finalizare. De asemenea, ar trebui să se facă înainte ca toate fondurile să poată fi reduse. În
16
https://www.realestateportal.co/blog/get-all-real-estate-market-analysis-provided-bank-greece

12
plus, dacă intenționați să vă construiți singur, amintiți-vă că procesul va fi similar și nu ar
trebui să faceți excepție de la asistența mare a furnizorului de credite ipotecare din Grecia.

2.2. Principalii furnizori de credite ipotecare din Grecia

Dacă doriți să obțineți ipotecă de la una dintre băncile elene, puteți utiliza serviciul
următoarelor instituții17:
1. Piraeus Bank;
2. Banca Alpha;
3. Banca Națională a Greciei;
4. Banca Attica;
5. EFG Eurobank Ergasias.
Alegerea se poate baza pe termenul, ratele, tipurile de servicii și creditele ipotecare
oferite sau chiar departamentul de limbi străine excelente al unei anumite bănci. În ceea ce
privește principalele bănci din Grecia, au departamentele lor în toată țara, nu ar fi nicio
problemă în a găsi cel care vă interesează.
 Costurile pentru încasarea unei ipoteci
Cheltuielile pentru încasarea unui credit ipotecar depind de suma pe care doriți să o
împrumutați, dar este obișnuit ca băncile să solicite o taxă minimă de 450 de euro în
momentul scrierii. De obicei, este o taxă de 1% -2% din valoarea împrumutului, dar variază
pentru diferite bănci. Există, de asemenea, taxa funciară, care înregistrează taxa, asigurarea
împrumutului.

Concluzii

Grecia este cunoscută ca fiind prima țară din Uniunea Europeană unde au apărut
primele forme ale civilizației avansare, unde au pornit cele mai numeroase tradiții cultural
occidentale și filozofice și totodată locul nașterii al Jocurilor Olimpice.
Grecia este o țară cu un turism foarte dezvoltat, fiind regăsită în topul primelor 28 de
destinații turistice atractive din lume, unde 67% dintre respondenți confirmă că este cea mai
atractivă zona turistică, iar datorită unui număr de mare de turiști, i-ar putea atrage să devină
viitori finanțatori pe piața imobiliară.

17
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece

13
Piața imobiliară din Grecia este foarte extinsă, cu un impact important asupra
stabilității financiare și a evoluțiilor macroeconomice. Analiza sistematică și monitorizarea
evoluției li perspectivelor pieței este semnificativă pentru evaluarea detaliată condițiilor
macroeconomice și pentru perspectivele economice ale Greciei pentru exercitarea atribuțiilor
de supraveghere a instituțiilor de credit din cadrul Băncii Naționale a Greciei, într-un mod
eficient.
Conform băncii Alpha Bank, activitatea de construirea a imobilelor rezidențiale, după
numărul de autorizații de construcție, s-a remarcat o majorare la nivelul anul 2018 cu 5,2%
comparativ cu anul precedent. De fapt, autorizațiile de funcționare ce au fost emise în
perioada 2013-2018, au sprijinit majorarea investițiilor rezidențiale carea u atins procentul de
32,2% în 2013, urmând o înregistrarea de majorare de 6,5% în 2014.
Pentru a putea achiziționa imobile rezidențiale, este important să găsești fonduri
necesare pentru obținerea acestuia. Finanțarea imobilelor rezidențiale se realizează prin mai
multe modalități: bani cash, ipoteca greacă, ipoteca din țara de origine și remortgage din
proprietatea dvs.existentă.
Dacă doriți să obțineți ipotecă de la una dintre băncile elene, puteți utiliza serviciul
următoarelor instituții: Piraeus Bank, Banca Alpha, Banca Națională a Greciei, Banca Attica,
EFG Eurobank Ergasias.

Bibliografie

1. Căpraru B. și Onofrei M., Investiții imobiliare, Ed. C.H. Beck, București, 2013;
2. https://www.bankofgreece.gr ;
3. https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece;
4. https://www.realestateportal.co/blog/get-all-real-estate-market-analysis-provided-
bank-greece ;
5. https://www.grekodom.com/article/credits ;

14
6. https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/benchmark_rates_qa.ro.html
;
7. http://calgaryrealestate.ca/news/2011/10/housing-market-piigs-greece/ ;
8. https://www.statistics.gr/en/statistics/eco;
9. https://tradingeconomics.com/greece/housing-index

15