Sunteți pe pagina 1din 4

Test - pregătire BAC

SUBIECTUL I

1
Multimea numerelor reale
Formule de calcul

1) am⋅an =am +n 5) a0 =1

2) am :an =am−n 6) a1 =a
m n m⋅n 1 1 1
3) (a ) =a a−n= 2−3 = = =0 , 125
7) an 23 8
n n n
4) (a⋅b ) =a ⋅b

(a+b )2 =a2 +2 ab+b2 a2 −b 2=(a−b)( a+b )


3
(a−b)2 =a 2−2ab+b2 a −b3 =( a−b )(a 2 +ab+b2 )
Funcţia logaritmică
m
1) log a
xy=log a x +log a y 2) log ax =m log a x ,m ∈ R

x
a =log a x −log a y log a x
3) log y 4) a =x

log b A 1
A= a b=
Schimbarea bazei: log
a
log b a , log
log b a

Operaţii cu numere reale. Radicali

1) Rădăcina pătrat a unui număr natural pătrat perfect:


Radical dintr-un număr la pătrat este egal cu modulul numărului respectiv,

adică √ a2=|a| .
2) Adunarea si scăderea numerelor reale
a √ b±c √ b=(a±c) √ b

Ex: 2 √ 5+5 √ 5=7 √5

√ 3+ √ 3=2 √ 3
Obs. Modulul general de calcul:1.Scoatem factorii de sub radical ;2.Daca avem aceeaşi valoare in radical
atunci efectuam adunarea sau scăderea după regula descrisa mai sus , iar daca nu avem aceeaşi valoare in
radical nu putem efectua adunarea sau scăderea respectiva.

Ex: √ 12+ √27=2 √3+3 √3=5 √3


2
3) Înmulţirea numerelor reale
a √ b⋅c √ d=(a⋅c )⋅√ b⋅d
Sinteze

PROGRESII

A. Fie ( a n ) o progresie aritmetică.

a
1) Dacă a1 = - 2 şi raţia r = 3, aflaţi: a2 , 3 , a 4 .

1 1
2) Dacă a1 = 3 şi a2 = 2 aflaţi: raţia r,
a3 , a 4 .

3) Dacă
a3 = 9 şi raţia r = 2 , aflaţi: a1 şi a2 .

4) Dacă a1 = 1 şi
a10 = 46 aflaţi: raţia r şi a20 .

5) Dacă a2 =5,
a6 = 17 aflaţi: raţia şi primul termen al progresiei.

B. Fie ( b n ) o progresie geometrică.

b ,b , b
6) Dacă b1 = -3 şi raţia q = 2 aflaţi 2 3 4 .

7) Dacă b1 =6 şi b2 = 3 aflaţi: raţia q şi b3 .

Sinteze

3
NUMERE COMPLEXE

1. Dacă z = 3 + 2i şi z' = - 2 + i calculaţi : z + z' , z - z' şi z z'.

2. Dacă z = 3 - 2i şi z' = 4 - i calculaţi z2 , | z| şi z' .

3. Să se calculeze: ( 2+i )( 3−2i )− (1−2i ) ( 2−i ) .

Sinteze