Sunteți pe pagina 1din 2

ACORDUL-AGREEMENT

Subiectul şi verbul se acordă în număr. Numai subiectul se acordă cu verbul, nimic altceva. La present
simple se adaugă terminaţia –s/-es dacă subiectul e la persoana a III-a singular (he, she, it). La plural nu se adaugă
nimic.
A dog barks. Un câine latră.
Dogs bark. Cîinii latră.

Când propoziţia începe cu there sau here, subiectul va fi plasat întotdeauna dup verb, de aceea trebuie
identificat corect.
There is a problem with this book.
Există o problemă cu acesată carte.
Here are the papers you requested.
Iată documentele pe care le-aţi cerut.

Dacădouă subiecte la singular sunt legate prin conjuncţia and, verbul este la plural.
The cow and the pig are farm animals.
Vaca şi porcul sunt animale domestice.

Verbul este la singular dacă cele două subiecte sunt legate prin and şi se referă la aceeaşi persoană.
Red beans and rice are my favourite.
Fasolele roşii şi orezul sunt preferatele mele.

Dacă vreunul din cuvintele each (fiecare), every (orice), no (niciun/nicio) vin înainte de subiect, acesta
din urmă este la singular.
No smoking or drinking is allowed.
Nu este permis fumatul şi băutul.
Every man is required to check in.
Oricărui om i se cere să intre la control.

Dacă două subiecte sunt ambele la singular şi sunt legate prin or (sau), neither/nor (nici/nici), either/or
(sau/sau), not only (nu numai), but also (dar şi), verbul este la singular.
Jessica or Tom is to blame for the accident.
Jessica sau Tom este de vină pentru accident.
Neither Tom, nor his sister is to blame.
Nici Tom, nici sora lui nu este de vină.
Not only Tom, but also his sister is to blame.
Nu numai Tom, dar şi sora lui este de vină.

După some, half, none, sau all, forma de plural sau singular a complementului determină pluralul sau singularul
verbului.
All of the chicken is gone.
Tot puiul, s-a dus.
All of the chickens are gone.
Toţi puii s-au dus.

Pentru unităţi de măsură se foloseşte singularul, de obicei.


Four litres of oil was required to get the car running.
Patru litri de ulei a fost necesar pentru a porni maşina.

Dacă subiectul multiplu este la plural şi elementele lui sunt legate prin or, neither/nor, not only/but also, verbul
este la plural.
Neither dogs, nor cats are birds.
Nici câinii, nici pisicile nu sunt păsări.
Dacă subiectul multiplu conţine un substantiv la singular şi unul la plural, verbul se acordă cu substantivul cel mai
apropiat.
Either the students or the teacher wants to speak to the principal.
Either the teacher or the students want to talk to the principal.

Pronumele nedefinite iau verbe la singular. (another, each, everything, nothing, anybody, either, neither,
somebody, anyone, every, nobody, someone, anything, everyone, no one, something)
,Everybody loves music.
Tuturor le place muzica.

Pronumele few, some, all, many, several, both iau verbe la plural.
Few were left behind.
Puţini au rămas în urmă.

Două infinitive legate prin and iau verbe la plural.


To sleep and to walk are not good.
Să dormi şi să mergi nu este bine.

Când avem un gerunziu ca subiect, verbul este la singular. Când avem două legate prin and, verbul este la plural.
Swimming is my hobby.
Înotul este hobby-ul meu.
Swimming and boxing are sports.
Înotul şi boxul sunt sporturi.

Substantivele colective care se referă la entităţi ca un tot, primesc verbe la singular.


The class is taking an exam.
Clasa (văzută ca un tot) dă examen.
The class are noisy.
Clasa (văzută ca elevii din care este compusă) este zgomotoasă.

Titlurile de filme, cărţi, cântece, chiar dacă conţin substantive la plural, iau verbe la singular.
The Flintstones is a popular cartoon series.
Familia Flintstone este un serial popular de desene animate.

Substantivele cu formă de plural şi înţeles de singular primesc verbe la singular.


Mathematics is difficult.
Matematica este dificilă.

Fracţiile primesc verbe la singular sau plural în funcţie de numărul substantivului de lângă verb.
Two- thirds of the property belongs to my father.
Două treimi din proprietate aparţin tatălui meu.
Two thirds of the students are staying behind.
Două treimi din elevi sunt în urmă.