Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele:..................................................

Fişă de evaluare finală (D.S.)

1. Număra elementele mulţimilor şi apoi scrie în fiecare casetă tot atâtea linii cât
indică cifra.

2. Încercuieşte a prima, a treia, a şaptea şi ultima floare:

3. Completează şirul numeric crescător şi descrescător:

1 2 4 7 1
0

1 8 5 3 1
0
4. Caută vecinii mai mici sau mai mari ai numerelor date din coloană:

5 2

6 3

7 1

8 4
5. Calculează cu ajutorul desenelor:

6 + 2 =

9 - 2 =

6. Fixează ceasul după ora indicată:

9:00 2:00 5:00

7. Aranjeză puişorii în cuiburi: