Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele elevului : Data:

Test de evaluare finală

1. Uneşte printr- o săgeată, numele fiecărei durate cu semnul grafic şi valoarea corespunzătoare:
pauza de un timp un timp

pătrimea un timp

optimea doi timpi

doimea jumătate de timp

2. Completează următoarele enunţuri lacunare cu cuvinte potrivite:

 Portativul este alcătuit din ________linii şi _________ spaţii.


 La începutul portativului se scrie __________ sol.
 Semnul grafic al doimii se notează astfel : - .................
 În muzică există şi momente de tăcere. Acestea se numesc ........................ .
 Momentul de tăcere care durează un timp se numeşte ................................... .

3. Scrie nota muzicală la locul ei.

RE SOL LA DO1 FA MI DO2 SI pauza de un timp semnul de repetiţie

4. Scrie pe linie câte o notă cu durata de:

a) 1 timp b) jumătate de timp c) doi timpi

__________ ___________ _____________