Sunteți pe pagina 1din 5

Cadastrul in Europa

Germania:
scopul sistemului cadastral: adastrul arată statutul juridic al tuturor bunurilor imobile. În
documentaţia sa şi rolul de
publicare funcţionează ca bază legală pentru proprietate imobiliară, în special pentru a
asigura statutul fără echivoc a titlurilor de proprietate şi alte, precum şi pentru crediteleipotecare.
Cadastru în Germania, este definit ca registrul oficial al tuturor parcelelor şi clădirilor într-
un stat, în care toate parcelele sunt descrise cu date grafice şi textuale. cadastruluibunurilor
imobile este conceput pentru a răta de facto statutul de proprietate. În ceea ce priveşte titlurile de
proprietate sunt legale în cauză, cadastru prezinta domeniului lor de aplicare şi o
parte din suprafaţă pentru care se extinde. Toate faptele relevante, cumar fi
desemnarea, localizarea, mărimea şi de a folosi, plus conturului intervievaţi de către
agenţiile guvernamentale autorizate şi inspectorii licenţă sunt descrise.
Cadastrul este registru numai în care toate parcelele şi clădirile în stare sunt descrise. În
plus, acesta conţine informaţii suplimentare, cum ar
fi rezultatele evaluării solului oficial.Cu unele părţi din conţinutul său se bucură
de cadastru "credinţa public" din registrul de cadastru, ca parcelă-
identificator în hărţi şi înregistrări.
Cadastrul a devenit elementul de bază al tuturor tipurilor de sisteme
de informaţiigeografice şi este parte a SDI-proiecte pe stat local, cât şi la nivel naţional.

Tipuri de sisteme de Cadastru:


În Germania există un singur tip de cadastru acoperire a teritoriului complet cu toate
tipurile de proprietari (private şi de stat) şi toate tipurile de utilizare a
terenurilor (urban,rural paduri, etc). Nu există probleme de
cadastru cu aşezărilor informale sau ilegale

cadastru se caracterizează prin două principii juridice importante:


Modificări a drepturilor de terenuri nu vor avea efect înainte de a fi înregistrate în cartea funciară.
Până la proba contrarie, corectitudinea tuturor titlurilor înregistrate
în registrul esteasumat. cadastru se bucură de "credinţa public", cu alte
cuvinte, detalii înregistrate pot fiprezumată corectă de către oricine achiziţionarea unui
titlu legal cu privire la proprietateexcepţia cazului în care o cale de
atac împotriva corectitudinea este înregistrată saupersoana care achiziţionează titlul este
conştient de intrare fiind incorecte.
Inscrierile joacă, prin urmare, un rol important juridice. Ei sunt în vigoare până
la dovadainvers. La fel unele conţinutul cadastrului, cum ar fi parcela-
identificator în hărţi şiînregistrări.

Conţinutul de cadastru sunt bazate pe contracte private certificate de


către notariipublici. Acesta nu este un sistem de fapta, dar contractele sunt
stocate în fişierele care aparţin fiecărei înregistrări.
nscrierile se fac numai prin aplicarea. Deci, în mod normal de carte funciară nu devinactive de la
sine.
cadastru în Germania este un sistem bazat pe colet, adică informaţii punct de vedere
geografic referire la unităţi unice, bine definite de teren. Aceste unităţi sunt definite degraniţele for
male marcarea gradul de teren. Fiecare parcelă este dat un număr unic de colete.
cadastru, bazat pe topografie cadastrale, prezinta divizia de teren în formă de colete şiconţine
informaţii
despre starea de facto de proprietate (amplasare, dimensiuni,utilizarea etc.) cadastrul conţine păr
ţi care descriu a cadastrului. Prin urmare, numai încombinaţie ambele sisteme sunt în
măsură să ofere o imagine de ansamblu desprejuridică şi de
facto mandatului de teren. Ambele registre trebuie să fie actualizate în mod
constant şi păstrate în corespondenţă cu fiecare alte.

Conţinutul sistemului cadastral:

Drepturile pe teren să poată să se înscrie în registrul de carte funciară sunt:

de proprietate,
parts-proprietate a unui bun imobil,
dreptul de proprietate asupra unei clădiri, fără dreptul de proprietate
asupra terenului(închiriere pe termen lung),
proprietatea deplină a unui apartament în combinaţie cu fracţiune de proprietate asupra terenului,
servitute ca un drept limitat pentru un proprietar de o parcelă de a utiliza sau a
preveniutilizarea de un fel de parcele învecinate. Dreptul este conectat la o parcelă, cum ar
fidrepturile-a-moduri,
servitute ca un drept limitat pentru o persoană sau de comunitate, cum ar
fi dreptul demunicipalitate pentru a construi o conductă de gaz pe teren privat,
ipoteci în forme diferite pentru a garanta credite,
dreptul de privilegiu pentru o persoană să cumpere o proprietate,
privilegiul de dreptul de a re-cumpăra o proprietate.
Există două moduri de a proprietăţii funciare registru,
folio real, în care fiecare parcelă este înregistrată într-un folio special,
folio personale, în care toate parcelele unui proprietar sunt înregistrate într-un singurfolio.
folio personal este forma comună în aceste zile.
În general, fiecare parcelă trebuie să fie înregistrate în cartea funciară, cu
excepţiaparcelelor în proprietatea statului, care nu sunt parte a unei pieţe funciare normal, de
exemplu, străzi.

Un folio are o structură descrisă după cum urmează:


1Titlu
responsabil curţii districtuale,
district,
numărul de folio.
2. Lista de proprietati
numere de proprietăţi,
Numerele de parcele (o proprietate poate fi separate într-un număr de colete),
descriere a parcelelor (suprafaţă, utilizarea terenurilor, localizare),
drepturile de proprietar pentru alte parcele (arendelor),
acţiuni de proprietate.
3. Partea I
numele proprietarilor de terenuri,
Numărul de proprietăţi.
4. Partea a II-
toate formele de servitute, proteste şi alte restricţii,
rang de drepturi.
5. Partea a III-
toate formele de ipoteci.
Pe lângă acest registru oficial există fişiere care conţin contracte şi alte documentelegate de folio.
Aşa cum am menţionat mai
devreme cadastru prezinta de facto statutul de proprietăţiteren în ambele registre grafică
şi textuală.
anterior parcelă înregistra în cea mai mare parte din Germania este operat într-
unsistem digital numit automat registrul proprietăţilor (ALB). harti cadastrale sunt digitizateîn cea
mai mare parte din Germania. Acest sistem se numeşte automat
de proprietateHarta (ALK). Ambele sisteme sunt mai mult sau mai
puţin unic în toate statele, astfel încât un utilizator la nivel naţional pot avea acces la aceeaşi
structură de date în întreaga naţiune. Ambele sisteme de informare, ALB şi ALK definesc de
bază Land Sistemului de Informaţii. Un nou
proiect denumit ALKIS ® va înlocui ALK şi ALB şi stoca toateinformaţiile într-un sistem orientat-
obiect bază de date. În majoritatea statelor în care datele
sunt deja disponibile în formă digitală. În statele est-german de date va fi de 100% în format
digital, până la sfârşitul anului 2005.
Detalii stocate pentru fiecare parcelă în ALB sunt:
numele, data naşterii, adresa, acţiuni ale proprietarului terenului,
amplasarea parcelei, cum ar fi nume de strada, numărul casei, de centru-coordonate,
district şi numărul parcelei,
suprafaţa parcelei,
tip de utilizare a terenurilor,
rezultate din evaluarea sol oficiale,
informaţii interne despre ani de creare a parcelei,
anul de întreţinere, numărul de hartăcadastrală, numărul de planuri de studiu,
Numărul de folio şi proprietate în cartea funciară,
detalii suplimentare despre parcelă, ca parcela este parte a unui proiect
deconsolidare, solului poluat, monumente istorice, parcela este parte dintr-o rezervaţie
naturală sau o rezervă de apă, etc
Cadastral Harta:

hărţi analogice cadastrale există, în general, în formă de scară grid-hărţi 1:1,000 bazatepe Gauß-
Krüger-coordonate. Cele mai multe dintre aceste hărţi analogice sunt acum inlocuite
de harti digitale (ALK) conţin informaţii geografice despre:
limitele parcelei şi marcaje punct colţ,
numerotare a parcelelor,
limitele de districte,
sondaj de puncte de control,
contururi de case şi clădiri,
Casa numere,
numele de străzi,
rezultate din evaluarea sol oficiale,
tip de utilizare a terenurilor,
detalii topografice cum ar fi borduri, piste pentru ciclişti, copaci, terasamente, pereti etc
ALK deoarece are loc în extractele de format digital pot fi puse împreună în mod individual în
urma cererilor de utilizator în lista analogice, terenuri sau digitale în formatebine definite (de
exemplu DXF, EDBS).

Noul concept ALKIS ® urmează standardele ISO si OGC cu caracteristicile lortopologice.


hărţile cadastrale trebuie să fie corespunzătoare ca bază pentru planurile de
dezvoltareşi pentru revizuirea din seria harta oficiala. În conformitate cu atribuţiile
legale alehărţilor cadastrale conţinutul se bazează
pe anchete terestre (limitele, case şi clădiri).Detalii topografice, uneori, poate fi pus
în hărţile de fotogrammetrie. În zonele cu uncadastru exacte mare este posibil să
se creeze noi limite legale existente, de laplanurile de calcularea fără supravegherea în domeniu.
Rolul Layer cadastral în SDI:

Cadastru în Germania îndeplineşte cerinţele de majoritatea clienţilor ca un set de datede


bază pentru o mare varietate de scopuri. Este folosit ca un sistem de bază de
informaţii teren. În cele mai multe legi cu privire la cadastru,
este reglementat că toţifurnizorii de date spaţiale în sectorul public trebuie să utilizeze datele de
cadastru ca un element de bază pentru a se asigura că toate datele au aceeaşi
structură geometrice şise bazează pe coordonatele sau în caz de seturi de date de tip text pe de
identificarecum ar fi numărul parcelei sau numărul casei. Deci, datele de cadastru joacă un rol tot
mai important în piaţă şi reprezintă un instrument important de planificare şi o
mulţimede decizii politice.
Probleme de cadastru:

componente ale bazelor de date pentru hărţi de cadastru (ALK) şi înregistrări (ALB)datează
din anii '70 si '80 ai secolului trecut. Ele au fost dezvoltate de către autorităţile de supraveghere
şi de cartografiere în mediul tehnic şi posibilităţile în acest timp. Link-uri de la ALK la sistemul de
informaţii topografice ATKIS ® sunt foarte greu din
cauzacataloage obiect diferit. evoluţii nu urmeaza standardele naţionale sau internaţionale.

Dezvoltarea în continuare a acestor sisteme software nu pare să ofere soluţii orientate spre viitor.

Iniţiativele actuale:
"Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der BundesrepublikDeutschland
" (ADV) (Comitetul de lucru al autorităţilor topografie a statelor dinRepublica
Federală Germania) a decis pentru a proiecta un nou ALKISâ şi orientată spre
viitor sistem în combinaţie cu un re-design a Oficial ATKIS topografice şicartografice Sistemul
de Informaţii ®.

ALKIS ® în combinaţie cu ATKIS ® este conceput pentru a:

Procesul de toate datele necesare cadastrale şi topografice pentru o


hartă pe parcelăşi registrul de proprietarii de terenuri, de utilizare a terenului şi mai
multe date unificatede bază pentru întregul Republica,
control utilizarea şi întreţinerea sistemului, şi pentru a
permite utilizarea datelor întregii geografică a autorităţilor topografie pentru toţiutilizatorii, prin
intermediul unui sistem informatic, meta, inclusiv informaţii de
calitatepentru toate datele şi o interfaţă de
date standardizate pentru ALKIS ® şi ATKIS ®. Delink-uri curs de date utilizatorilor "specifice pe
care deja legate de ALK, ALB sau ATKIS® au încă să fie posibil în noile
sisteme fără investiţii rezonabile nou de partea lor.Statele
membre încredere în durabilitatea investiţiilor lor în date.
Modelarea ALKIS ® şi ATKIS ® se bazează pe standardul ISO Unified Modelling
Language (UML) şi pentru definirea Interfaţa de date Extensible Markup Language(XML).

Majoritatea statelor sunt de lucru pe soluţii de a furniza date prin


intermediul Internet caparte a proiectelor de e-guvernare.