Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

Ministerul Educaţiei și Cercetării


Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti
Acreditată prin Legea nr.133/2005
Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6,
Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69 Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69
Website: www.artifex.org.ro
E-mail: universitate@artifex.org.ro

TAXE DE STUDII VALABILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN


BUCUREȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

 Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență pentru studenții promoției


2020 – 2023:
 Anul 1: GRATUIT (cu condiția finalizării studiilor)
 Anul 2: 3.000 lei
 Anul 3: 3.000 lei
 Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență pentru studenții promoției
2019 – 2022:
 Anul 2: 3.000 lei
 Anul 3: 3.000 lei
 Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență pentru studenții promoției
2018 – 2021:
 Anul 3: 2.800 lei
 Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții promoției
2020 - 2022
 Anul 1: 2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență
organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2.600 lei pentru
absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de
învățământ superior;
 Anul 2: 2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență
organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2.600 lei pentru
absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de
învățământ superior;
 Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții promoției
2019 - 2021
 Anul 2: 2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență
organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2.600 lei pentru
absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de
învățământ superior;
 Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții care
provin din sectorul cooperației meșteșugărești și rudele de gradul I ale acestora și se
înmatriculează începând cu anul universitar 2020 – 2021:
 Anul 1: 1500 lei;
 Anul 2: 1500 lei.
 Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini ce provin din statele non – UE: 220
Euro/lună (conform aprobării Ministerului Educației Naționale)
 Taxa pentru înscrierea și participarea la concursul de admitere la programele de
studii universitare de licență și master: 100 lei
 Taxa de reexaminare (examenul se susține în același an universitar cu cel pentru care
a fost programat): 100 lei
 Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (examenul se susține într-un an
universitar superior celui pentru care a fost programat): 100 lei
 Taxa pentru examenele de diferență: 100 lei
 Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (prelungire de școlaritate): 250
lei/examen
 Taxa pentru examenele de mărire a notelor: 200 lei/examen
 Taxa pentru finalizarea studiilor de licență (taxa pentru îndrumarea științifică,
verificări antiplagiat, înscriere, imprimarea și multiplicarea lucrării, susținerea
examenului de licență): 900 lei
 Taxa pentru finalizarea studiilor de licență aplicabilă absolvenților altor instituții de
învățământ superior (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea
examenului de licență): 1.000 lei
 Taxa pentru finalizarea studiilor de master (taxa pentru îndrumarea științifică,
verificări antiplagiat, înscriere, imprimarea și multiplicarea lucrării, susținerea
examenului de disertație): 700 lei
 Taxa pentru arhivarea diplomei de licență: 100 lei
 Taxa pentru arhivarea diplomei de master: 150 lei
 Taxa pentru eliberarea unui duplicat al diplomei de licență sau master: 300 lei
 Taxa pentru reluarea studiilor sau reînmatricularea studenților: 300 lei
 Taxa pentru transferul studenților (inclusiv pentru transferurile interne): 300 lei
 Taxă pentru eliberarea situației școlare, la cerere: 200 lei
 Taxă pentru recunoaşterea diplomei şi titlului de doctor în ştiinţe, a calităţii de
conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice obţinute în străinătate: 500 lei
 Taxă eliberare dosar pentru înscrierea în vederea susținerii examenului de finalizare a
studiilor la alte universități: 500 lei
 Taxa pentru multiplicarea fișelor de disciplina: 50 lei/disciplină
 Taxa pentru eliberarea carnetului de student: 5 lei
 Penalizări pentru neachitarea în termen a taxelor de școlarizare: 0,15%/zi.

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administrație al Universității „ARTIFEX” din București din


data de 27 mai 2020.

Aprobat,
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Ec. Sevastiţa Grigorescu