Sunteți pe pagina 1din 5

Fişa de aplicații

Notă: rezolvarea aplicaţiei de mai jos constituie tema pentru evaluarea finală la disciplina Intervenție terapeutică
de grup
Aplicație: HARTA CONFLICTULUI pentru situații de grup/ echipă / familie
Introducere: Harta conflictului reprezintă un instrument adecvat managementului situațiilor conflictuale, dezvoltat de
Cornelius & Faire în anul 1994. Scopul său îl reprezintă structurarea aspectelor cheie ale unei situații complexe.

 SARCINA DE LUCRU: Alegeti un conflict propriu (explicit sau neexprimat) apărut într-un context de grup/ echipă /
familie, în curs de desfășurare sau unul încheiat (dar de al cărui rezultat nu sunteți mulțumit) și rezolvați-l cu ajutorul hărții
conflictului. Parcurgeți toate etapele analizei conflictului și intervenției structurând informația conform modelului pe
care este rezolvat exemplul prezentat pe platforma BB, în secțiunea Cerinte examen final.
Important: În rezolvare, dumneavoastră sunteți una dintre părți iar etapa a 2-a va conține identificarea altor persoane
implicate în conflict (indirect sau direct). În condițiile în care intervenția proiectată este realizată, notați observațiile
dumneavoastră. Vă rog să scrieți rezolvarea cu diacritice.
Succes!

Intervenție terapeutică de grup


Titular de curs
Conf.univ.dr. Adela Mihaela ȚĂRANU

Fişa de aplicații

Notă: rezolvarea aplicaţiei de mai jos constituie tema pentru evaluarea finală la disciplina
Intervenție terapeutică de grup

Aplicație: HARTA CONFLICTULUI pentru situații de grup/ echipă / familie

Introducere: Harta conflictului reprezintă un instrument adecvat managementului situațiilor


conflictuale, dezvoltat de Cornelius & Faire în anul 1994. Scopul său îl reprezintă structurarea
aspectelor cheie ale unei situații complexe.

Pașii urmăriți în construirea unei hărți a divergențelor sunt:


(1) Definirea problemei. Acest aspect poate fi foarte dificil; etapa presupune obținerea informațiilor
într-o sesiune de întâlnire cu persoanele implicate direct în conflict (de obicei în număr de două).
(2) Identificarea părtilor implicate în conflict. Se identifică nu numai părtile direct implicate, ci toate
părtile principale implicate, aceasta incluzându-i și pe cei indirect afectați (ex. în conflictul dintre
mamă și fiică, vom include și tata, cealaltă fiică și fiul).
(3) Identificarea nevoilor (dorințe, valori, interese, lucruri considerate esențiale/ importante) și a
temerilor (preocupări, anxietăți, griji, inclusiv cele iraționale). Atenție: unele nevoi pot fi comune
părților; în acestă etapă încercăm să nu formulăm soluții și nu ne lăsăm duși în digresiuni
interminabile.
(4) Citirea hărții de către terapeut. Aceasta este faza în care informațiile sunt prelucrate/ interpretate
pentru a evidenția nevoile majore ale fiecărui participant. Apoi sunt dezvoltate idei care să
răspundă cât mai multor nevoi.
(5) Ședința de rezolvare a conflictului. Etape:
1. Generarea de idei (opțiuni, variante) 
2. Selecția unei idei, pentru a o transforma în soluție. Se pot acorda calificative sau note
fiecărei soluții, în funcție de măsura în care răspunde unor criterii precum:
 Conține ea  premisa unei abordări victorie-victorie?
 Iese în întâmpinarea cât mai multor nevoi ală parților?
 Este fezabilă?
 Este cinstită, corectă?
 Rezolvă problema?
1
 Este suficientă o singură variantă sau avem nevoie să încercăm mai multe?
3. Implementarea – se stabilesc sarcinile fiecăruia, pașii, responsabilitățile, timpul, felul în
care fe face verificarea/ evaluarea.
4. Acordul - se stabilesc alte condiții ce trebuie îndeplinite și se găsește o ormulă de a
concretiza acordul părților asupra soluției (scris, alte forme simbolice cu este stransul
mâinilor)

SARCINA DE LUCRU: Alegeti un conflict propriu (explicit sau neexprimat) apărut într-un


context de grup/ echipă / familie, în curs de desfășurare sau unul încheiat (dar de al cărui rezultat nu
sunteți mulțumit) și rezolvați-l cu ajutorul hărții conflictului. Parcurgeți toate etapele analizei
conflictului și intervenției structurând informația conform modelului pe care este rezolvat exemplul de
mai jos.
Important: În rezolvare, dumneavoastră sunteți una dintre părți iar etapa a 2-a va conține identificarea
altor persoane implicate în conflict (indirect sau direct). În condițiile în care intervenția proiectată este
realizată, notați observațiile dumneavoastră. Vă rog să scrieți rezolvarea cu diacritice (chiar dacă
exemplul, care este unul preluat, nu îndeplinește această cerință :).

Exemplu: Dupa ce si-a sustinut examenul de diploma, in toamna, o tanara a reusit la examenul de
concurs pentru un post de profesor la o scoala. Tanara a invatat vara pentru a sustine examenul de
admitere la studii de master si era pregatita sa sustina examenul de admitere. Din nefericire, primul
consiliu profesoral la care trebuia sa participe si sa fie prezentata colegilor coincidea cu ziua in care
era fixat examenul de admitere la facultate. La rugamintea tinerei pentru a-i fi permisa lipsa de la acel
consiliu a primit un refuz categoric. (Poinariu Manuela)

(1) Definirea problemei


Cum defineste tanara problema Cum defineste directoarea problema
Problema este ca tanara trebuie sa dea acel Directoarea nu poate sa-i permita tinerei sa lipseasca
examen de admitere la studii post-universitare, de la prima intalnire cu corpul profesoral, cel putin nu
iar directoarea nu-i accepta lipsa prima data
Ce nevoi ale tinerei sunt implicate? Ce nevoi ale directoarei sunt implicate?
-          De a accede la studiile post- -          sa nu lipseasca personalul la sedintele
universitare pentru cresterea experientei programate
profesionale -          de a nu lasa tinerii nou veniti sa lipseasca
-          De a obtine loc de cazare in caminul de la intalnirile anuntate
studentesc -          de a nu lasa impresia ca face favoruri
-          De a valorifica timpul acordat anumitor persoane, sa nu creada cineva ca este
invatarii vara corupta.
-          De a face o bucurie parintilor
Ce valori majore simte tanara ca sunt implicate Ce valori majore simte directoarea ca sunt implicate
aici (de ex: credinte puternice asupra carora aici (de ex: credinte puternice asupra carora sunt
sunt gata sa actionez: cooperare, drepturi gata sa actionez: cooperare, drepturi umane,
umane, convingeri ideologice sau culturale)? convingeri ideologice sau culturale)?
-          studiile -          relatii de cooperare, prietenie
-          relatii de prietenie, cooperare -          corectitudinea
-          corectitudinea -          onestitatea (lipsa coruptiei)
-          punctualitatea
Care sunt obiectivele si prioritatile tinerei? Care sunt obiectivele si prioritatile directoarei?
-          de a ramane la locul de munca fara -          de a supraveghea corectitudinea indeplinirii
probleme obligatiilor a tuturor cadrelor didactice din
-          de a acede la o institutie post- subordinea sa
universitara -          de a pastra relatii de prietenie si respect
-          de a pastra relatii de prietenie cu toti reciproc cu angajatii institutiei in care

2
membrii grupului de la locul de munca activeaza
Ce temeri ale tinerei trebuie luate in Ce temeri ale directoarei trebuie luate in
considerare? considerare?
-          tanara se teme sa piarda locul de -          teama de a nu pierde autoritatea fata de
munca in urma unor avertismente, subalternii sai
sanctiuni -          teama de a nu aparea conflicte atat in
-          teama de a pierde sansa intrarii la relatiile ei cu subalterni, cat si in relatiile
studiile mai sus citate cel putin in anul subalternilor
universitar curent + pierderea sansei de -          temeri legate de existenta unor
cazare in caminul studentesc comportamente de indisciplina la locul de
-          teama de a tensiona relatiile cu munca
colegii sai la locul de munca -          posibilele interpretari venite din partea
-          teama de a strica relatia cu sefa sa colegilor cu privire la relatiile subiective vis-à-
vis de subordonatii sai
Ce limitari ii impun tinerii situatia de fata? Ce limitari ii impune directoarei situatia de fata?
- nu are dreptul de a lipsi de la sedinta, legata de -          de face compromisuri persoanelor, pentru a
imposibilitatea participarii la examen nu fi invinuita de catre alti membri ai grupului
in care activeaza
Cum vede tanara pe directoare? O Cum  vede directoarea pe tanara? O stereotipizeaza
stereopizeaza catusi de putin sau mai mult? catusi de putin sau mai mult?
-          lipsa de intelegere -          lipsa de responsabilitate
-          subiectiva -          nonconformista
-          neintelegatoare -          obraznica
Se pot nota aici ceva despre motivatiile si Cum sa faca directoarea ca sa-i extinda conceptia
problemele care o ajuta pe tanara sa inteleaga limitata tinerii despre functia indeplinita a
mai bine pe directoare? directoarei?
- explicarea ca nu are nimic personal cu tanara, dar
tine mult la respectarea regulamentului.
Are ceva tanara impotriva directoarei? Are ceva directoarea impotriva tinerii?
- nu - nu
Daca isi revizuieste tanara atitudinea, acest fapt Daca se va discuta despre cele de mai sus va folosi,
va fi de folos? ori va dauna?
- tanara intelege corect neacceptarea directoarei - exista posibilitatea sa se dezvolte o cearta intre
de a-i acorda liber in acea zi directoare si nou-angajata, deoarece se va insista pe
respectarea principiilor, regulamentului din institutie
Doreste tanara cu adevarat sa emita idei si sa Doreste directoarea cu adevarat sa emita idei si sa
discut solutii diverse cu directoarea? discute solutii diverse cu tanara?
- DA. Inaintea examenului, imediat ce a aflat de - Nu, deoarece nu vrea sa gaseasca nici un ocolis, nici
timpul desfasurarii examenului o solutie altenativa de la regula clar stabilita: la
- O discutie ar putea genera gasirea de solutii asemenea intalniri nu se poate lipsi sub nici o forma
alternative

(2) Alte părți/ persoane implicate (aici structura și exemplificarea aparține titularului de curs)
Numele și rolul Nivelul latent,
Etapele de Nivelul manifest
persoanei în metaplanul
dezvoltare a - teme individuale care vorbesc despre
grup/ procesului de
grupului viaţa grupului -
organizație grup
N.T.,
Orientare spre
profesoară Etapa fluxului „Aş dori să am mai multe informaţii, să
sarcini,
titulară informațional/ primesc confirmare detaliată, fiindcă îmi
Nevoia de
debutantă lipseşte feed-backul obiectiv.
schimbare
(vechime 2 ani)

3
(3) Identificarea nevoilor și temerilor celor implicați
Tanara care trebuie sa ajunga la examenul de admitere
Nevoi Temeri
- Nevoile sunt: de a accede la studiile post- - tanara se teme sa piarda locul de munca in urma
universitare pentru cresterea experientei unor avertismente, sanctiuni
profesionale - teama de a pierde sansa intrarii la studiile mai sus
- De a obtine loc de cazare in caminul studentesc citate cel putin in anul universitar curent +
- De a valorifica timpul acordat invatarii vara pierderea sansei de cazare in caminul studentesc
- De a face o bucurie parintilor - teama de a tensiona relatiile cu colegii sai la locul
de munca
- teama de a strica relatia cu sefa sa
Directoarea care nu accepta lipsa tinerii de la sedinta cu profesorii
Nevoi Temeri
- sa nu lipseasca personalul la sedintele - teama de a nu pierde autoritatea fata de
programate subalternii sai
- de a nu lasa tinerii noi veniti sa lipseasca de la - teama de a nu aparea conflicte atat in relatiile ei
intalnirile anuntate cu subalterni, cat si in relatiile subalternilor
- de a nu lasa impresia ca face favoruri anumitor - temeri legate de existenta unor comportamente de
persoane, sa nu creada cineva ca este corupta. indisciplina la locul de munca
- posibilele interpretari venite din partea colegilor
cu privire la relatiile subiective vis-à-vis de
subordonatii sai

(4) Citirea hărții


Terenul comun  Teama comuna o reprezinta relatiile dintre sef-subaltern cat si relatiile
dintre toti membrii grupului de la serviciu
Viziunea  Si tanara si directoarea stiu si recunosc ca respectarea regulamentului
comuna existent in institutia in care activeaza este un lucru foarte important
Noi perspective -          Probabil, am omis o terta persoana, o sefa care este intre tanara
si semnificatii si directoare, care ar putea facilita gasirea unei solutii
-          Nu ne-am interesat cat dureaza sedinta, caci de durata acesteia
depinde daca tanara poate reusi, cu intarzieri, la ambele actiuni.
-          
Nevoi ascunse,  Una dintre consecinte ar putea fi dorinta latenta a tinerii de a se razbuna
preocupari si prin racirea relatiei cu directoarea, ceea ce poate fi exprimata prin evitarea
razbunari comunicarii cu directoarea, prin inhibarea contactului cu directoarea.
 Din partea directoarei poate exista pe parcurs un efect al haloului in ceea
ce priveste atitudinea fata de nou-venita. Directoarea poate sa o considere
ca are mult curaj in a se opune autoritatilor si sa trateze subiectiv orice
problema care va fi transmisa directoarei de catre tanara.
Temeri speciale  este vorba despre situatii mai speciale care se intampla extrem de rar si
care ar fi trebuit solutionate intr-un fel, pentru a nu crea tensiuni
 la fel, felul de a comunica o dorinta sau refuz
Directii  Atitudinea, parerile colegilor de serviciu
 Atitudinea directorului adjunct sau a altor sefi intre tanara si directoare

(5) Solutionarea conflictului


Pentru rezolvarea problemei ne-am propus realizarea unui brainstorming individual. Astfel, am obtinut
mai multe idei:
1. sa renunte la examenul de admitere pentru a-si pastra relatii bune cu autoritatea si de a evita
penalizari de la serviciu;
2. sa ceara permisiunea de la toti colegii de la serviciu sa lipseasca de la sedinta, motivand cauza;
4
3. sa se gandeasca cum ar putea gasi un spatiu de locuit si sa amane concurarea la Universitate
pentru anul viitor;
4. Sa fixeze o intalnire speciala cu directoarea cu / fara o alta persoana importanta in conducerea
scolii si sa explice toate nevoile si temerile sale;
5. Sa roage pe cei de la Universitate sa-i ofere posibilitatea sa dea examenul mai tarziu;
6. Sa depuna actele la o alta specialitate la care examenul este in alta zi;
7. Sa mearga la examen si sa declare ca este bolnava si nu poate veni in acea zi;
8. Sa mearga la examen si sa riste sa fie data afara de la serviciu, caz in care va opta pentru un alt
loc de munca;
9. Sa mizeze pe faptul ca sedinta dureaza mai mult, astfel incat sa se duca la examen si apoi sa
mearga si la sedinta.

In urma depistarii ideilor propunem ca acestea sa fie luate in calcul de catre una sau doua persoane
care sa-i acorde un calificativ. Astfel obtinem urmatoarele date:

In urma proiectarii optiunilor am acordat o nota fiecarei sugestii si le-am ierarhizat dupa cum urmeaza:
I Foarte eficiente si imediat aplicabile (1,2,4)
II Relativ eficiente si de perspectiva mai indelungata (3)
III Indezirabila (5,6,7,8,9)

S-ar putea să vă placă și