Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR DFP- PIPP- Bucuresti Anul universitar 2019-2020-sem al II- lea

MASTER –
MENTORATUL IN EDUCATIE
An I An al II-lea
L Practica profesionala în domeniu- sala
U 501 Leu- Capita Laura
16 - 19
N
I
M Cercetarea calitativa in activitatea de
14 - 17
A mentorat- sala C4 Credis- M. Stangu
R Tehnologii digitale in educatia secolului
T 17 - 20 21- sala C4 Credis – I. Dumitrescu
I
M
I Strategii de predare- invatare- evaluare-
15 - 18
E Sala 6 Panduri - Oprea Crenguta
R Modele culturale in societatea
C contemporana – sala 504 Leu- Rosu
U 18 - 21 Mihail
R
I

Sala 526 (Catedra DFP) Leu - modular


Parteneriat in educatie: scoala si
comunitatea- conf univ dr Laura Ciolan
Practica profesională în domeniu- dr
Laura Capita
Educatia copiilor cu CES - conf univ dr
J Mariana Popa
O 16-20 Managementul situatiilor de criza
I educationala - lect univ dr S Fat
Fundamente psihologice ale carierei
didactice si relatiei de mentorat- prof
univ dr E Stanculescu
Coordonate ale paradigmei
curriculumului. Proiectarea
documentelor curriculare- prof univ dr S
Cristea
ORAR DFP- PIPP- Bucuresti Anul universitar 2019-2020-sem al II- lea
MASTER –
MENTORATUL IN EDUCATIE
An I An al II-lea
V Sala 503bis – Leu- modular
I Parteneriat in educatie: scoala si
N comunitatea- conf univ dr Laura Ciolan
E Practica profesională în domeniu- dr
R Laura Capita
I Educatia copiilor cu CES - conf univ dr
16 –20 Mariana Popa
Managementul situatiilor de criza
educationala - lect univ dr S Fat
Fundamente psihologice ale carierei
didactice si relatiei de mentorat- prof
univ dr E Stanculescu
Coordonate ale paradigmei
curriculumului. Proiectarea
documentelor curriculare- prof univ dr S
Cristea
Sala 512 – Leu- modular
Parteneriat in educatie: scoala si
comunitatea- conf univ dr Laura Ciolan
Practica profesională în domeniu- dr
S Laura Capita
A Educatia copiilor cu CES - conf univ dr
M Mariana Popa
B 9-15 Managementul situatiilor de criza
educationala - lect univ dr S Fat
A
Fundamente psihologice ale carierei
T
didactice si relatiei de mentorat- prof
A univ dr E Stanculescu
Coordonate ale paradigmei
curriculumului. Proiectarea
documentelor curriculare- prof univ dr S
Cristea

S-ar putea să vă placă și