Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI

Facultatea / Colegiul / Departamentul INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE


Specializarea M.I.A.I.A. + I.S.B.E.
Anul de studii IV
Forma de învăţământ INGINERI ZI SEMESTRUL II ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020
GRUPA GRUPA GRUPA
ZIUA MIAIA 741 ISBE 742 a ISBE 742 b
ORA Disciplina şi cadrul didactic Sala Disciplina şi cadrul didactic Sala Disciplina şi cadrul didactic Sala

TAMDCM –l
8 - 950 D117
Conf.dr.ing. Rusanescu Carmen
UEL –l IF – l
10 - 1150 D113 D016
L
As.drd.ing. Zăbavă As.dr.ing. Iordache Sorin
U IF – l TAMDCM –l UEL –l
N 12 - 1350 D016 D117 D113
I As.dr.ing. Iordache Sorin Conf.dr.ing. Rusanescu Carmen As.drd.ing. Zăbavă B
SISTEME DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ A IF – l
14 – 1550 D115 D016
MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR (SAHPMI)- curs Ş.l.dr.ing. Gabriel Muşuroi As.dr.ing. Iordache Sorin
16 - 1750

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE (IF) – curs


8 - 950
As.dr.ing. Iordache Sorin
BN113
M 10 - 1150
TEHNOLOGII DE MECANIZARE ECOLOGICE (TME) – curs BN113 UTILAJE PENTRU ECOLOGIZAREA LOCALITĂŢILOR (UEL) – curs
D115
A As.dr.ing. Iordache Sorin Prof.dr.ing. Voicu Gheorghe
R TEHNOLOGII ŞI SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAŢIE (TSFF) – curs
12 - 1350
Ţ Prof.dr.ing. Marian Gheorghe CK 104 INGINERIA CALITATII MEDIULUI (ICM) – curs 3h
Ş.l.dr.ing. Ipate George BN113
I TSFF – pr
14 – 1550 Prof.dr.ing. Marian Gheorghe CK 104

DCPB - l SAMI – l D008b


D117
8 - 950 Conf.dr.ing. Rusanescu C SAMI – l As.drd.ing. Zăbavă B DCPB - l
As.drd.ing. Zăbavă B D008b Conf.dr.ing. Rusanescu C D117
M
UTILAJE PT. PRELUCRAREA LAPTELUI SI CARNII (UPLC)– curs D115 ICM – s
I 10 - 1150 Ș.l.dr.ing. Mihaela Duţu D008b
E As.drd.ing. Zăbavă B
R UPLC – l
12 - 1350 D015
C As.drd.ing. M. Munteanu
U
14 - 1550
SAHPMI - l D004
R Ş.l.dr.ing. Gabriel Muşuroi
I TME – l
16 - 1750
As.dr.ing. Iordache Sorin D113
18 - 1950

8 - 950
TSFF – l (sapt. 8 - 14)
CF 014
TEHNOLOGII DE ACHIZIŢIE, MONITORIZARE ŞI DIAGNOZĂ A CALITĂŢII MEDIULUI (TAMDCM) – curs D008b
Dijmarescu Manuela Conf.dr.ing. Rusanescu Carmen
MAŞINI PENTRU AGRICULTURĂ III (MA III)– curs DINAMICA ŞI CONTROLUL POLUANŢILOR ÎN BIOSFERĂ (DCPB) – curs
10 – 1150 D005 D117
J Ș.l.dr.ing. Marcu Silviu Conf.dr.ing. Rusanescu Carmen
O MA III – l
SISTEME DE ACŢIONARE A MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR (SAMI) – curs
I 12 – 1350 Ş.l.dr.ing. S. Marcu MIPLF-l D005 D008b
Ş.l.dr.ing. S. Marcu Prof.dr.ing. Paraschiv Gigel
MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU PRELUCRAREA LEGUMELOR SI
14 - 1550 FRUCTELOR (MIPLF) – curs D005
Ș.l.dr.ing. Constantin Maican
V
I
N
E PROIECT DE DIPLOMĂ PROIECT DE DIPLOMĂ
R
I

DCPB – Dinamica şi controlul poluanţilor în biosferă TAMDCM- Tehnologii de achiziţie, monitorizare şi diagnoză a calităţii mediului UEL – Utilaje pentru ecologizarea localităţilor
ICM - Ingineria calitatii mediului SAMI – Sisteme de acţionare a maşinilor şi instalaţiilor IF - Îmbunătățiri funciare
TSFF– Tehnologii şi sisteme flexibile de fabricaţie MIPLF – Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară MA III – Maşini pentru agricultură III
SAHPMI – Sisteme de acţionare hidraulică şi UPLC – Utilaje pentru prelucrarea laptelui şi cărnii
pneumatică a maşinilor şi instalaţiilor