Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Data: 17.04.2018
Şcoala Gimnazială: Grigore Moisil, Galați
Clasa: Pregătitoare A
Institutor:Pomohaci Elena-Cristina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: “Vreau să am o meserie”
Subiectul lecţiei:Poezia „Gospodina”de Otilia Cazimir
Forma de realizare:Activitate integrată
Discipline integrate:
 Arte vizuale și abilități practice;
 Matematică și explorarea mediului.
 Muzica și mișcare
Tipul lecţiei:predare-învățare

Competenţe specifice:
CLR
1.3 Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar;
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
AVAP
2.2 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale ;
MEM
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor.
MM
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor.

Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1 – să răspundă la întrebări pe baza textului poeziei;
O2 – să povestească,cu ajutorul imaginilor,ce treburi face fetița în casă;
O3 – să spună pe de rost o strofă din poezie;
O4 – să formuleze enunțuri folosind cuvintele:gospodină,grabă,lecții.

Strategia didactică:
1. metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,demonstrația, joc de rol,
aprecierea verbală.
2. forme de organizare: frontal, individual;
3. mijloace didactice: caiet auxiliar, imagini , videoproiector, laptop,CD,portretul autoarei, marker,
tablă,șorțuleț,fișă,creioane colorate.
Resurse:
 Ministerul Educaţiei Naţionale, Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba
română Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Bucureşti, 2013
 Manea Alexandra, Matache Claudia, Comunicare în limba română , Clasa pregătitoare, Editura
Delta Cart Educațional, Piteşti,2016
 Alexandra Manea, Claudia Matache, Liliana Ioan, Clara Ruse, Ghid practic pentru Clasa
pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti,2017
 www.didactic.ro
B. Temporale: 35 minute curs + 10 minute activități recreative
C. Umane: clasa de elevi (23 elevi)
Nr. Etapele lecţiei Ob. Conţinutul instrutiv-educativ al lecţiei Metode şi Forme de Mijloace Evalu-
crt. op. procedee organizar didactice area
e
Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor
1 Moment Pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei. Pregătesc şi caietele Conversaţia Frontal orală
organizatoric auxiliare. individual
1’

2 Captarea Se realizează prin vizionarea videoclipului animat al Vizionează conversaţia frontal Video- analiza
atenţiei şi cântecului”Gospodina”. Ascultă și răspund. observaţia proiector răspuns
motivarea Se adresează întrebări despre ceea ce au vazut și individual laptop uri-lor
pentru auzit. “În cântec este vorba despre
învăţare „Despre ce este vorba în cântec? o furnică”.
’2 „Cum este furnica?” “Furnica este gospodină.”

3 Anunţarea Copii, astăzi, la Comunicare în limba română, veți Recepţioneazǎ informaţiile conversaţia frontal orală
temei noi și a asculta poezia “Gospodina”de Otilia Cazimir,în care transmise.
obiectivelor se vorbește despre o fetiță la fel de gospodină ca individual
1’ furnica din cântecel, să fiți atenți pentru că veti
răspunde la întrebări pe baza textului, veti povesti
cu ajutorul imaginilor ce face fetița,veti memora o
strofă din poezie și veti alcătui propoziții cu unele
cuvinte date.
Dirijarea Se prezintă portretul autoarei Otilia Cazimir. frontal observa
4 învăţării Ascultă poezia. conversația Video- rea
20’ Răspund la întrebări: explicaţia proiector com-
O1 -Fetița se compară cu o CD portame
răndunică la iuțeală și cu o Laptop n-tului
albină la hărnicie. Portretul parti-
-Ea coboara colivia din perete exerciţiul autoarei cipativ
și hrănește sticletele. caietul
-Pisicii îi dă lapte,iar câinelui auxiliar orală
Se utilizează CD-ul caietului auxiliar pentru audiția pâine.
poeziei. -Învață la citire și
Se adresează întrebările: matematică. video- analiza
-Cu cine se compară fetița? -Ea se simte bucuroasă. proiector răspuns
-Ce face imediat cum se trezește? Deschid caietele și rezolvă uri-lor
-Ce le dă pisicii și câinelui să mănânce? cerințele. orală
O2 -Cum se pregătește pentru școală?
-Cum se simte fetița după ce își termină toate Povestesc
O3 treburile gospodărești?
O4 Memorează

Rog elevii să deschidă caietul auxiliar la pagina 56.


(ANEXA1)
Se vor rezolva exerciţiile: Formulează enunțuri
2.Povestește cu ajutorul imaginilor,ce treburi face demonstra-
fetița în casă. ția
3.Memorează o strofă din poezie(ANEXA2);
“Greu e când ești gospodină!
Uite, eu, cât sunt de mică,
Iute-s ca o rândunică,
Harnică-s ca o albină.”
4.Formulează enunțuri folosind cuvintele:
gospodină, grabă, lecții.
5 Obţinerea Se realizează prin colorarea imaginii care redă Colorează imaginea frontal Fișe,
performanţei hărnicia . corespunzătoare hărniciei. observaţia creioane expoziti
8’ (ANEXA3) exerciţiul colorate e
individual
7 Activitate de Se realizează prin joc de rol “De-a gospodarul”. Un copil mimează activitățile exerciţiul frontal, șorțuleț aprecier
completare casnice pe care le face pentru joc de rol individual i
prin joc a-și ajuta părinții. observaţia pe grupe verbale
12’ Ceilalți recunosc activitățile. observa
rea
Sistema
-tică
8 Încheierea La sfârşitul orei fac aprecieri individuale şi Recepteazǎ concluziile şi conversaţia frontal Apreci-
lecţiei colective asupra modului de desfăşurare a lecţiei şi aprecierile adresate de către eri
1’ de participare al elevilor. Se scot în evidenţă învǎţǎtor. verbale
aspectele pozitive ale lecţiei.

S-ar putea să vă placă și