Sunteți pe pagina 1din 2

Muzeul Național al Literaturii Române Iași dă startul înscrierilor la Concursul

Național de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediția a XI-a. Pentru înscriere,


participanții pot trimite de la una până la trei lucrări în proză, inclusiv
fragmente de roman, maximum 15 pagini fiecare, până în ziua de 1 octombrie 2020
(data poștei).

Termeni și condiții de participare la concurs:


Concursul este destinat autorilor români cu vârsta de minim 14 ani, inclusiv celor
care trăiesc în afara granițelor țării și care nu au debutat editorial în proză.
Concursul își propune să descopere talente literare și să susțină creația literară
contemporană.
Lucrările, redactate în format electronic (font Times New Roman, mărime 12,
interlinie 1,5) și printate în format A4, trebuie semnate cu un motto și trimise
sau depuse la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași (adresa:
Muzeul Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4, cod poștal 700110,
Iași, cu mențiunea Pentru Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu”), unde vor
fi înregistrate și păstrate până la încheierea perioadei de expediere. În coletul
poștal trebuie introdus și un plic închis (având același motto) care va conține
numele și prenumele autorului, un CV de prezentare și date de contact (număr de
telefon, adresă de domiciliu, e-mail), date care vor fi folosite doar în situația
în care manuscrisele sunt desemnate câștigătoare. Textele care nu vor respecta
aceste rigori vor fi descalificate.
Juriul va fi compus din cel puțin trei membri, scriitori, și va fi stabilit de
Muzeul Național al Literaturii Române Iași. În urma corectării textelor, se vor
acorda Marele Premiu „Mihail Sadoveanu”, premiile I, II, III și trei mențiuni.
Premiile vor fi anunțate pe site-ul și pagina de Facebook MNLR Iași în data de 7
noiembrie, cu ocazia programului cultural Zilele „Mihail Sadoveanu”, iar diplomele
vor fi expediate prin poștă.

Precizări suplimentare:

La Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu” pot participa autori români cu


vârsta de minim 14 ani, care încă nu au un volum de proză literară publicat.
Câștigătorii Marelui Premiu „Mihail Sadoveanu” la Concursul Național de Proză
„Mihail Sadoveanu”, la oricare din edițiile anterioare, nu mai pot participa la
ediția de anul acesta și nici la o ediție viitoare. În situația în care se înscriu
la concurs, vor fi descalificați.
Prin trimiterea lucrărilor la adresa de concurs, participanții declară pe proprie
răspundere că opera propusă spre jurizare este în întregime creația lor și că nu se
încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea
acesteia, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu
modificările și completările ulterioare. Participanții declară pe proprie
răspundere că drepturile patrimoniale asupra editării în limba română pentru
lucrările trimise se află în proprietatea lor și că nu au încheiat niciun contract
de editare pentru lucrările trimise pentru jurizare. Organizatorul nu va lua în
considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau
alte legi românești în vigoare la data concursului.
Nu pot participa la concurs angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași
și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), nici persoanele
antrenate în organizarea concursului, membri ai juriului ori rude de gradul I ale
acestora.
Nu pot fi înscrise în concurs creații literare declarate câștigătoare într-un alt
concurs de creație literară. Prin excepție, precizăm că pot participa la acest
concurs persoanele fizice care au publicat creațiile literare pe blogul personal.
Juriul de concurs va stabili, pe baza unor criterii și a unui punctaj, câștigătorii
Concursului Național de Proză „Mihail Sadoveanu”.

Criteriile de jurizare vor fi următoarele:


Respectarea tehnicilor de tehnoredactare și impresia generală oferită de text – 10
p.;
Exprimarea coerentă, în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și de
punctuație în vigoare – 10 p.;
Valențele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate
(imagini artistice, procedee retorice, limbaj figurat etc.) – 25 p.;
Valoarea instructiv-educativă a conținutului, impactul mesajului transmis – 15 p.;
Gradul de complexitate artistică și originalitatea creației – 20 p.;
Particularități de ordin compozițional și de tehnică a creației – 10 p.;
Din oficiu – 10 p.