Sunteți pe pagina 1din 14

Lucrul mecanic

Lucrul mecanic ca mărime fizică


• Lucrul mecanic (numit și ”cantitate de mișcare”) exprimă cantitativ mișcarea
unui corp sub acțiunea unei forțe
• Termenul de ”lucru al unei forțe” a fost folosit prima dată de inginerul
francez Coriolis în 1826. Termenul de ”lucru mecanic” a fost introdus de
matematicianul Jean-Victor Poncelet.
• Este o mărime scalară, derivată
• Este o mărime de transformare (proces), fiind variația energiei unui sistem
fizic. Lucrul mecanic măsoară schimbul de energie dintre un sistem fizic și
lumea exterioară acestuia. Energia caracterizează stările sistemelor fizice.
• Spunem despre lucrul mecanic că ”este efectuat” într-o perioadă de timp,
ceea ce arată faptul că măsoară o transformare.
Formula lucrului mecanic
În cazul unei forțe constante care
deplasează un corp paralel cu direcția sa,
lucrul mecanic se exprimă ca produs
dintre mărimea forței și distanța pe care
are loc deplasarea.

Deplasare pe orizontală Deplasare pe verticală


Unitatea de măsură
Unitatea de măsură pentru lucrul mecanic poartă
numele de joule (J).

Un joule este lucrul mecanic efectuat de o forță


de 1 N care își deplasează punctul de aplicație
cu 1 m în direcția sa.
Exemplu: moara
Apa unui râu învârte roata unei mori, efectuând un lucru mecanic
Exemplu: barca de hârtie
Când așezăm o bărcuță de hârtie pe
luciul apei, nu ne apare evident că apa
poate efectua lucru mecanic.
Deplasarea bărcuței pe o anumită
distanță demonstrează însă că apa
râului efectuează un lucru mecanic.
Când se efectuează lucru mecanic ?

Forța de tracțiune dezvoltată de cal efectuează un


Căruța în repaus NU efectuează lucru mecanic lucru mecanic, atunci când deplasează căruța.
Un paradox: de ce nu putem muta un obiect greu
?
Am văzut că forța cu care împingem
obiectul este cea care efectuează lucrul
mecanic necesar mutării. Aceasta nu
depinde de greutatea obiectului.
Pentru a deplasa obiectul, este însă
necesar să învingem forța de frecare.

 
Concurându-l pe Hulk

Ca să poată deplasa obiecte grele, oamenii folosesc roți


sau rulmenți, care transformă frecarea de alunecare în
frecare de rostogolire. Astfel, un om cu putere musculară
medie poate tracta un automobil
pe o șosea dreaptă.
Tipuri de lucru mecanic
 
Lucrul mecanic al greutății
Greutatea unui corp poate efectua :
- lucru mecanic motor (de exemplu, când corpul
cade liber de la înălțime)
- lucru mecanic rezistent (când se opune ridicării
corpului la înălțime)

 
Lucrul mecanic al forței elastice
 
Lucrul mecanic în câmp electric
 
Bibliografie
• https://www.youtube.com/watch?v=8uIs9JumDJ4 – Lucrul mecanic, partea I –
lecție interactivă WinSchool
• https://www.youtube.com/watch?v=v353H2MuL68 – Lucrul mecanic, partea a II-
a – lecție interactivă WinSchool
• M. Petrescu-Prahova, I. Buzu, I. Iorga-Simăn – Fizică, manual pt. clasa a VII-a,
E.D.P., 1982
• A. Hristev, V. Fălie, D. Manda – Fizică, manual pt. clasa a IX-a, E.D.P., 1988
• I. Bunget și colectiv – Compendiu de fizică, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1988

S-ar putea să vă placă și