Sunteți pe pagina 1din 1

Popa Tanda de Ioan Slavici

Mijloace de caracterizare a personajului


Fișă de lucru – clasa a VIII-a

1. Realizează fișa de identitate a personajului principal, completând în caiet informațiile solicitate mai jos.
Nume.........................................................
Stare civilă.................................................
Domiciliu...................................................
Profesie......................................................
2. Precizează cine vorbește despre părintele Trandafir în următoarele pasaje:

a.”Este om bun; a învățat multă carte și cântă mai frumos decât chiar și răposatul tatăl său, Dumnezeu să-l ierte!
Și totdeauna vorbește drept și cumpănit, ca și când ar citi din carte. Și harnic și grijitor om este părintele
Trandafir. Adună din multe și face din nimica ceva. Strânge, drege și culege, ca să aibă pentru sine și pentru
alții”.

b.”Popa e omul dracului!”

c.”- Așteptați! grăi el. Dacă nu veniți voi la mine, mă duc eu la voi!”

3. Ce semnificație are numele părintelui Trandafir? Dar porecla?

4. Notați în caiet trăsăturile părintelui Trandafir. Puneți-le în stânga pe cele numite direct de narator sau de
personaje și în dreapta pe cele deduse de voi din numele, acțiunile, cuvintele personajelor. Formulați o concluzie
privitoare la trăsăturile dominante ale personajului.

5. Părintele Trandafir este un personaj complex. Identificați, în fiecare zodie, trăsături care credeți că sunt și ale
părintelui Trandafir. Stabiliți apoi semnul zodiacal căruia îi aparține. Este important să aduceți argumente din
text pentru a vă susține răspunsul.

Popa Tanda de Ioan Slavici


Mijloace de caracterizare a personajului
Fișă de lucru – clasa a VIII-a

1.Realizează fișa de identitate a personajului principal, completând în caiet informațiile solicitate mai jos.
Nume.........................................................
Stare civilă.................................................
Domiciliu...................................................
Profesie......................................................
2. Precizează cine vorbește despre părintele Trandafir în următoarele pasaje:

a.”Este om bun; a învățat multă carte și cântă mai frumos decât chiar și răposatul tatăl său, Dumnezeu să-l ierte!
Și totdeauna vorbește drept și cumpănit, ca și când ar citi din carte. Și harnic și grijitor om este părintele
Trandafir. Adună din multe și face din nimica ceva. Strânge, drege și culege, ca să aibă pentru sine și pentru
alții”.
b.”Popa e omul dracului!”
c.”- Așteptați! grăi el. Dacă nu veniți voi la mine, mă duc eu la voi!”

3. Ce semnificație are numele părintelui Trandafir? Dar porecla?

4. Notați în caiet trăsăturile părintelui Trandafir. Puneți-le în stânga pe cele numite direct de narator sau de
personaje și în dreapta pe cele deduse de voi din numele, acțiunile, cuvintele personajelor. Formulați o concluzie
privitoare la trăsăturile dominante ale personajului.

5. Părintele Trandafir este un personaj complex. Identificați, în fiecare zodie, trăsături care credeți că sunt și ale
părintelui Trandafir. Stabiliți apoi semnul zodiacal căruia îi aparține. Este important să aduceți argumente din
text pentru a vă susține răspunsul.